Liên hệ với chúng tôi


Mục đích của chúng tôi tại wikiHow là mang lại nhưng bài viết chính xác và đáng tin cậy, tiếp cận được độc giả cũng như đáp ứng được nhu cầu về cả thông tin lẫn cảm xúc của họ. Nếu bạn có câu hỏi về wikiHow hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách sau:

Câu hỏi chung & Trợ giúp

Với những câu hỏi chung khác về wikiHow, vui lòng gửi email wiki@wikihow.com.
Nhà quảng cáo, vui lòng liên hệ: ads@wikihow.com

Địa chỉ bưu chính

wikiHow, Inc.
530 Lytton Avenue, 2nd Floor
Palo Alto, CA 94301

Báo chí & Truyền thông

Tái bản

Nếu bạn muốn tái bản một bài viết của wikiHow hoặc sử dụng hình ảnh của wikiHow trên trang web hoặc ấn phẩm khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua wiki@wikihow.com với tiêu đề “Yêu cầu tái bản” và cung cấp những thông tin sau:

Bạn muốn xuất bản (những) bài viết hoặc hình ảnh nào
Bạn định tái bản nội dung của chúng tôi ở đâu (nếu là trang web, vui lòng cung cấp đường dẫn)
Những chi tiết khác về yêu cầu của bạn mà chúng tôi nên biết

Phụ trách kết nối cộng đồng

Nếu bạn có thắc mắc liên quan tới cộng đồng wikiHow bằng tiếng Việt, vui lòng liên hệ với Trang - viwikihow@gmail.com.