wikiHow:Các chính sách

Tại wikiHow, sứ mệnh của chúng tôi là trao cho tất cả mọi người trên thế giới quyền được tìm hiểu về cách để làm bất kỳ việc vì. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách hợp tác để tạo ra một cuốn cẩm nang hữu ích nhất thế giới. Sau đây là những đường dẫn có liên quan tới các chính sách của chúng tôi.

  • Điều khoản Sử dụng (tiếng Anh)
  • Chính sách về Quyền riêng tư
  • Chính sách Cookie
  • Ghi công
  • Để được wikiHow trợ giúp, bao gồm cả những yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu của bạn tại wikiHow, vui lòng gửi thư điện tử tới wiki@wikihow.com