wikiHow: Creative Commons

Creative Commons là tổ chức phi lợi nhuận chuyên tâm trong việc mở rộng tác phẩm có tính sáng tạo để những người khác xây dựng dựa trên đó và chia sẻ hợp pháp.


Theo Giấy phép Creative Commons Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự 3.0 (Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Creative Commons License), nội dung của wikiHow là tự do để sửa đổi, tái xuất bản và chia sẻ.


Các hình ảnh của wikiHow có thể được chia sẻ tuân theo license (giấy phép) được đánh dấu trong từng trang hình ảnh.


Điều này xúc tác cho các blog, website và tổ chức, như UNICEF (tổ chức UNICEF)One Laptop Per Child (Mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay), tự do tái phân phối nội dung của chúng tôi cho nhiều độc giả hơn và cho phép cộng đồng của chúng tôi right to fork (quyền được rẽ nhánh).

Các điều kiện

Nếu bạn tái phân phối nội dung wikiHow, xin tuân theo các điều kiện sau:

 • Attribution_243.png
  Bạn phải ghi công tác phẩm cho wikiHow bằng việc liên kết nổi bật dễ thấy ngược về các trang nguồn trên wikiHow. Hãy xem attribution requirements (các yêu cầu ghi công) của chúng tôi để có thêm các chi tiết

 • Non commercial_558.png
  Không sử dụng nội dung của chúng tôi cho các mục đích thương mại (như, website hoặc ứng dụng với các quảng cáo hoặc một ứng dụng phải trả tiền). Các yêu cầu tái xuất bản thương mại đối với văn bản các bài viết được lựa chọn có thể được phê chuẩn, miễn là sự tái xuất bản đó là nhất quán với mục tiêu của cộng đồng wikiHow trong việc cung cấp giáo dục tự do cho thế giới. Nếu bạn đang tìm cách tái xuất bản nội dung của wikiHow vì các mục đích thương mại, xin gửi thư chi tiết tới wiki@wikihow.com gồm các URL các bài viết bạn muốn tái xuất bản, cách bạn lên kế hoạch để tái xuất bản các bài viết, và cách bạn lên kế hoạch để thương mại hóa nội dung đó.

 • Sharealike_653.png
  Nếu bạn sửa đổi, pha trộn, biến đổi hoặc xây dựng dựa vào nội dung của chúng tôi, bạn có thể phân phối tác phẩm kết quả theo Giấy phép Creative Commons y hệt hoặc tương tự.

Thông tin bổ sung

 • wikiHow là thương hiệu có đăng ký ở Văn phòng Bằng sáng chế và Thương mại Mỹ.
 • Các video, các ảnh chụp hồ sơ, các quảng cáo, các thương hiệu hoặc bao bì thương mại không nằm trong Giấy phép Creative Commons của wikiHow.
 • Để biết thêm về các mục tiêu và mission (sứ mệnh) của chúng tôi, xin hãy Tour (dạo một vòng) hoặc hãy đọc About wikiHow (Về wikiHow).
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin gửi thư điện tử cho chúng tôi ở wiki@wikihow.com. Chúng tôi vui lòng được nghe về sự tái phân phối nội dung của chúng tôi.

Công cụ Bài viết

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?