Khác biệt giữa các bản “Xuất dấu trang từ Chrome”

VI Revision (Thảo luận | đóng góp)
1 tuần trước
Dòng 5: Dòng 5:
 
#Mở trình duyệt Google Chrome. Nếu dấu trang được lưu vào một tài khoản Google cụ thể, bạn cần [https://myaccount.google.com/intro đăng nhập tài khoản đó] để hiển thị dấu trang.  
 
#Mở trình duyệt Google Chrome. Nếu dấu trang được lưu vào một tài khoản Google cụ thể, bạn cần [https://myaccount.google.com/intro đăng nhập tài khoản đó] để hiển thị dấu trang.  
 
#Nhấp chuột vào {{button|⋮}}. Nút này nằm ở góc phía trên bên phải cửa sổ trình duyệt Chrome.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 3 Version 5.jpg|center]]
 
#Nhấp chuột vào {{button|⋮}}. Nút này nằm ở góc phía trên bên phải cửa sổ trình duyệt Chrome.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 3 Version 5.jpg|center]]
#Chọn {{button|Dấu trang}}. Bạn sẽ thấy trình đơn mới xuất hiện phía bên trái.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 4 Version 5.jpg|center]]
+
#Chọn {{button|Bookmarks}} (Dấu trang). Bạn sẽ thấy trình đơn mới xuất hiện phía bên trái.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 4 Version 5.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Trình quản lý dấu trang}}. Đây là thao tác mở cửa sổ ("Trình quản lý dấu trang") cho phép bạn tổ chức và quản lý các dấu trang đang tồn tại.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 5 Version 4.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Bookmark Manager}} (Trình quản lý dấu trang). Đây là thao tác mở cửa sổ ("Trình quản lý dấu trang") cho phép bạn tổ chức và quản lý các dấu trang đang tồn tại.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 5 Version 4.jpg|center]]
 
#*Bạn có thể mở trực tiếp Trình quản lý dấu trang bằng phím tắt {{keypress|Option|Command|B}} trên Mac, hoặc {{keypress|Ctrl|Shift|O}} trên Windows.
 
#*Bạn có thể mở trực tiếp Trình quản lý dấu trang bằng phím tắt {{keypress|Option|Command|B}} trên Mac, hoặc {{keypress|Ctrl|Shift|O}} trên Windows.
#Nhấp chuột vào {{button|Tổ chức}}. Nút nằm chính giữa màn hình ngay dưới thanh tìm kiếm, và có một hình tam giác nhỏ bên cạnh.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 6 Version 4.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Organize}} (Tổ chức). Nút nằm chính giữa màn hình ngay dưới thanh tìm kiếm, và có một hình tam giác nhỏ bên cạnh.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 6 Version 4.jpg|center]]
#Chọn {{button|Xuất dấu trang sang tệp HTML}}. Máy tính sẽ yêu cầu bạn chọn vị trí lưu trữ.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 7 Version 4.jpg|center]]
+
#Chọn {{button|Export bookmarks to HTML file}} (Xuất dấu trang sang tệp HTML). Máy tính sẽ yêu cầu bạn chọn vị trí lưu trữ.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 7 Version 4.jpg|center]]
#Chọn tên và vị trí lưu tệp dấu trang. Cửa sổ "Lưu dưới dạng" sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp chuột vào nút xuất tệp, yêu cầu bạn đặt tên và chọn vị trí lưu tệp. Chọn vị trí và tên của tệp để tìm kiếm được dễ dàng.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 8 Version 4.jpg|center]]
+
#Chọn tên và vị trí lưu tệp dấu trang. Cửa sổ "Save As" (Lưu dưới dạng) sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp chuột vào nút xuất tệp, yêu cầu bạn đặt tên và chọn vị trí lưu tệp. Chọn vị trí và tên của tệp để tìm kiếm được dễ dàng.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 8 Version 4.jpg|center]]
 
#*Theo mặc định, tệp dấu trang xuất từ Chrome được đặt tên theo dạng 'bookmarks" và ngày tháng hiện tại.
 
#*Theo mặc định, tệp dấu trang xuất từ Chrome được đặt tên theo dạng 'bookmarks" và ngày tháng hiện tại.
#Nhấp chuột vào {{button|Lưu}}. Tệp dấu trang ngay lập tức được tải về.  
+
#Nhấp chuột vào {{button|Save}} (Lưu). Tệp dấu trang ngay lập tức được tải về.  
 
#*Vị trí lưu trữ mặc định của Google Chrome là thư mục "Downloads" (Tải về) khi cài đặt Chrome.
 
#*Vị trí lưu trữ mặc định của Google Chrome là thư mục "Downloads" (Tải về) khi cài đặt Chrome.
 
===Đồng bộ Dấu trang trên Điện thoại===
 
===Đồng bộ Dấu trang trên Điện thoại===
Dòng 34: Dòng 34:
 
#Mở trình duyệt Chrome. Tùy thuộc vào tài khoản bạn muốn lưu dấu trang, có thể bạn phải đăng nhập trước khi tiến hành nhập dấu trang.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 12 Version 2.jpg|center]]
 
#Mở trình duyệt Chrome. Tùy thuộc vào tài khoản bạn muốn lưu dấu trang, có thể bạn phải đăng nhập trước khi tiến hành nhập dấu trang.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 12 Version 2.jpg|center]]
 
#Nhấp chuột vào {{button|⋮}}. Đây là nút nằm ở góc phía trên bên phải màn hình trình duyệt Chrome.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 13 Version 2.jpg|center]]
 
#Nhấp chuột vào {{button|⋮}}. Đây là nút nằm ở góc phía trên bên phải màn hình trình duyệt Chrome.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 13 Version 2.jpg|center]]
#Rê chuột tới mục {{button|Dấu trang}}. Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện trình đơn mới ở phía bên trái.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 14 Version 2.jpg|center]]
+
#Rê chuột tới mục {{button|Bookmarks}} (Dấu trang). Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện trình đơn mới ở phía bên trái.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 14 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Trình quản lý dấu trang}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 15 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Bookmark Manager}} (Trình quản lý dấu trang).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 15 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Tổ chức}}. Nút này nằm chính giữa màn hình, ngay dưới thanh tìm kiếm, có một hình tam giác nhỏ ở bên cạnh.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 16 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Organize}} (Tổ chức). Nút này nằm chính giữa màn hình, ngay dưới thanh tìm kiếm, có một hình tam giác nhỏ ở bên cạnh.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 16 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập dấu trang từ tệp HTML}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 17 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import Bookmarks from HTML}} (Nhập dấu trang từ tệp HTML).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 17 Version 2.jpg|center]]
 
#Chọn dấu trang '''.html file'''. Tệp này nằm ở vị trí mà bọn chọn lưu ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
 
#Chọn dấu trang '''.html file'''. Tệp này nằm ở vị trí mà bọn chọn lưu ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
 
#Nhấp chuột vào {{button|Open}} (Mở). Dấu trang Chrome sẽ được cập nhật.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 18 Version 2.jpg|center]]
 
#Nhấp chuột vào {{button|Open}} (Mở). Dấu trang Chrome sẽ được cập nhật.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 18 Version 2.jpg|center]]
 
===Nhập Dấu trang vào Safari trên Máy tính===
 
===Nhập Dấu trang vào Safari trên Máy tính===
 
#Mở Safari. Safari có thể nhập dấu trang từ tệp .html bạn lưu ở bước trước hoặc đồng bộ trực tiếp với trình duyệt khác trên máy tính.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 19 Version 2.jpg|center]]
 
#Mở Safari. Safari có thể nhập dấu trang từ tệp .html bạn lưu ở bước trước hoặc đồng bộ trực tiếp với trình duyệt khác trên máy tính.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 19 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào trình đơn {{button|Tệp}}. Mục này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 20 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào trình đơn {{button|File}} (Tệp). Mục này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 20 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập Dấu trang}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 21 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import Bookmarks}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 21 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập từ}}.
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import From}}.
#Nhấp chuột vào {{button|Tệp HTML Dấu trang}}. Bạn có thể chọn nhập dấu trang trực tiếp từ trình duyệt khác trên máy tính (ví dụ Chrome hoặc Firefox).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 22 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Bookmarks from HTML file}}. Bạn có thể chọn nhập dấu trang trực tiếp từ trình duyệt khác trên máy tính (ví dụ Chrome hoặc Firefox).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 22 Version 2.jpg|center]]
#*Để đồng bộ dấu trang với trình duyệt khác, chọn trình duyệt và xác nhận chi tiết đồng bộ.  
+
#*Để đồng bộ dấu trang với trình duyệt khác, bạn cần chọn trình duyệt và xác nhận chi tiết đồng bộ.  
 
#Chọn tệp dấu trang '''.html file'''. Tệp này được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
 
#Chọn tệp dấu trang '''.html file'''. Tệp này được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập}}. Dấu trang của bạn sẽ được tải vào Safari.  
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import}}. Dấu trang của bạn sẽ được tải vào Safari.  
 
===Nhập Dấu trang vào Firefox trên Máy tính ===
 
===Nhập Dấu trang vào Firefox trên Máy tính ===
 
#Mở trình duyệt Firefox.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 23 Version 2.jpg|center]]
 
#Mở trình duyệt Firefox.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 23 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Trang ưa thích}}. Mục này nằm ngay đầu trang Firefox. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn hãy nhấn phím {{keypress|Alt}} để hiển thị thanh công cụ.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 24 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Bookmarks}}. Mục này nằm ngay đầu trang Firefox. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn hãy nhấn phím {{keypress|Alt}} để hiển thị thanh công cụ.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 24 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Hiển thị Tất cả Trang Đánh dấu}}. Sau đó, cửa sổ "Thư viện" sẽ xuất hiện.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 25 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Show All Bookmarks}} (Hiển thị Tất cả Trang Đánh dấu). Sau đó, cửa sổ "Thư viện" sẽ xuất hiện.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 25 Version 2.jpg|center]]
#*Bạn có thể nhấn tổ hợp phím {{keypress|Ctrl|Shift}} ({{keypress|Command|Shift}} với người dùng Mac) và {{keypress|B}} để mở trực tiếp cửa sổ '''Hiển thị Tất cả Trang Đánh dấu'''.
+
#*Bạn có thể nhấn tổ hợp phím {{keypress|Ctrl|Shift}} ({{keypress|Command|Shift}} với người dùng Mac) và {{keypress|B}} để mở trực tiếp cửa sổ '''Show All Bookmarks'''.
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập và Sao lưu}}. Mục này nằm ngay đầu trang Thư viện.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 26 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import and Backup}} (Nhập và Sao lưu). Mục này nằm ngay đầu trang Thư viện.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 26 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập Đánh dấu từ HTML}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 27 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import Bookmarks from HTML}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 27 Version 2.jpg|center]]
 
#Chọn tệp đánh dấu '''.html'''. Tệp được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 28 Version 2.jpg|center]]
 
#Chọn tệp đánh dấu '''.html'''. Tệp được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 28 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Mở}}. Tệp đánh dấu bạn chọn sẽ được tải vào Firefox ngay lập tức.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 29 Version 2.jpg|center]]
+
#Nhấp chuột vào {{button|Open}}. Tệp đánh dấu bạn chọn sẽ được tải vào Firefox ngay lập tức.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 29 Version 2.jpg|center]]
 
===Nhập Đánh dấu vào Internet Explorer 11 trên Máy tính===
 
===Nhập Đánh dấu vào Internet Explorer 11 trên Máy tính===
 
#[[Cập-nhật-Microsoft-Internet-Explorer|Cập nhật Internet Explorer]]. Quy trình nhập dấu trang trên phiên bản cũ của Internet Explorer có chút khác biệt nên tốt nhất bạn hãy cập nhật phần mềm.
 
#[[Cập-nhật-Microsoft-Internet-Explorer|Cập nhật Internet Explorer]]. Quy trình nhập dấu trang trên phiên bản cũ của Internet Explorer có chút khác biệt nên tốt nhất bạn hãy cập nhật phần mềm.
 
#Mở trình duyệt Internet Explorer.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 31 Version 2.jpg|center]]
 
#Mở trình duyệt Internet Explorer.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 31 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Tệp}}. Nút này nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấn phím {{keypress|Alt}} để hiển thị thanh công cụ.
+
#Nhấp chuột vào {{button|File}}. Nút này nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấn phím {{keypress|Alt}} để hiển thị thanh công cụ.
#Nhấp chuột vào {{button|Nhập và Xuất}}.
+
#Nhấp chuột vào {{button|Import and Export}} (Nhập và Xuất).
#Chọn {{button|Nhập từ tệp}}. Bạn có thể chọn nhập trực tiếp từ trình duyệt Chrome nếu muốn.  
+
#Chọn {{button|Import from a file}} (Nhập từ tệp). Bạn có thể chọn nhập trực tiếp từ trình duyệt Chrome nếu muốn.  
#Nhấp chuột vào {{button|Tiếp}}.
+
#Nhấp chuột vào {{button|Next}} (Tiếp).
#Nhấp chuột vào hộp thoại {{button|Trang ưa thích}}. Đây là cách đảm bảo rằng tệp bạn chọn có quyền áp dụng dấu trang Chrome (hoặc "trang ưa thích") vào Internet Explorer.
+
#Nhấp chuột vào hộp thoại {{button|Favorites}} (Trang ưa thích). Đây là cách đảm bảo rằng tệp bạn chọn có quyền áp dụng dấu trang Chrome (hoặc "trang ưa thích") vào Internet Explorer.
#Nhấp chuột vào {{button|Tiếp}}.
+
#Nhấp chuột vào {{button|Next}}.
#Nhấp chuột vào {{button|Chọn tệp}}. Đây là thao tác truy cập vào tệp bạn đã lưu.
+
#Nhấp chuột vào {{button|Browse}}. Đây là thao tác truy cập vào tệp bạn đã lưu.
 
#Chọn thư mục chứa dấu trang. Tệp được lưu tại thư mục bạn chọn ở bước trước.
 
#Chọn thư mục chứa dấu trang. Tệp được lưu tại thư mục bạn chọn ở bước trước.
#Nhấp chuột vào {{button|Mở}}. Thư mục dấu trang của bạn sẽ xuất hiện thanh chứa tên tệp của trang này.
+
#Nhấp chuột vào {{button|Open}}. Thư mục dấu trang của bạn sẽ xuất hiện thanh chứa tên tệp của trang này.
 
#Nhấp chuột vào {{button|Tiếp}}. Đây là thao tác nhập dấu trang Google Chrome vào trình duyệt Internet Explorer.
 
#Nhấp chuột vào {{button|Tiếp}}. Đây là thao tác nhập dấu trang Google Chrome vào trình duyệt Internet Explorer.
 
===Nhập Dấu trang vào Opera trên Máy tính===
 
===Nhập Dấu trang vào Opera trên Máy tính===
Dòng 86: Dòng 86:
 
{{reflist}}
 
{{reflist}}
 
__METHODS__
 
__METHODS__
__SUMMARIZED__
 

Bản hiện tại lúc 06:28, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tải dấu trang Google Chrome về máy dưới dạng tập. Sau khi tải về, bạn có thể thêm dấu trang Chrome vào bất cứ trình duyệt web nào bằng cách tải (hoặc "nhập") tập tin dấu trang.

1
Xuất Dấu trang Chrome

 1. 1
  Mở trình duyệt Google Chrome. Nếu dấu trang được lưu vào một tài khoản Google cụ thể, bạn cần đăng nhập tài khoản đó để hiển thị dấu trang.
 2. 2
  Nhấp chuột vào . Nút này nằm ở góc phía trên bên phải cửa sổ trình duyệt Chrome.
 3. 3
  Chọn Bookmarks (Dấu trang). Bạn sẽ thấy trình đơn mới xuất hiện phía bên trái.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Bookmark Manager (Trình quản lý dấu trang). Đây là thao tác mở cửa sổ ("Trình quản lý dấu trang") cho phép bạn tổ chức và quản lý các dấu trang đang tồn tại.
  • Bạn có thể mở trực tiếp Trình quản lý dấu trang bằng phím tắt Option+ Command+B trên Mac, hoặc Ctrl+ Shift+O trên Windows.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Organize (Tổ chức). Nút nằm chính giữa màn hình ngay dưới thanh tìm kiếm, và có một hình tam giác nhỏ bên cạnh.
 6. 6
  Chọn Export bookmarks to HTML file (Xuất dấu trang sang tệp HTML). Máy tính sẽ yêu cầu bạn chọn vị trí lưu trữ.
 7. 7
  Chọn tên và vị trí lưu tệp dấu trang. Cửa sổ "Save As" (Lưu dưới dạng) sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp chuột vào nút xuất tệp, yêu cầu bạn đặt tên và chọn vị trí lưu tệp. Chọn vị trí và tên của tệp để tìm kiếm được dễ dàng.
  • Theo mặc định, tệp dấu trang xuất từ Chrome được đặt tên theo dạng 'bookmarks" và ngày tháng hiện tại.
 8. 8
  Nhấp chuột vào Save (Lưu). Tệp dấu trang ngay lập tức được tải về.
  • Vị trí lưu trữ mặc định của Google Chrome là thư mục "Downloads" (Tải về) khi cài đặt Chrome.

2
Đồng bộ Dấu trang trên Điện thoại

 1. 1
  Đồng bộ dấu trang trên Safari cho iPhone. Safari trên iPhone và iPad có khả năng tự động đồng bộ dấu trang của Safari trên máy tính cá nhân. Để thực hiện, bạn chỉ cần kích hoạt chức năng đồng bộ trong phần cài đặt thiết bị. Các bước cụ thể như sai:
  • Mở Settings (Cài đặt) trên iPhone.
  • Kéo xuống dưới và chọn iCloud.
  • Đừng quên bật công tắc bên cạnh Safari chuyển sang màu xanh (nếu chưa xanh thì kéo sang phải).
  • Nếu muốn chuyển dấu trang từ Chrome (máy tính) sang Safari trên iPhone, cách đơn giản nhất là đồng bộ bộ dấu trang của Chrome sang Safari trên máy tính trước, sau đó đồng bộ từ Safari máy tính sang bản di động.
  • Bạn cần đăng nhập cùng tài khoản Apple trên Safari máy tính và iPhone mới tiến hành đồng bộ được.
 2. 2
  Đồng bộ dấu trang trên trình duyệt di động Chrome. Bạn thực hiện theo các bước sau:
  • Mở ứng dụng Chrome.
  • Nhấn nút nằm phía trên bên phải màn hình.
  • Đăng nhập tài khoản Google nếu được yêu cầu.
  • Nhấn vào Dấu trang.
  • Nhấn tiếp ở phía trên bên trái màn hình.
  • Chọn Thanh dấu trang.
  • Để áp dụng phương pháp này, bạn cần đăng nhập cùng tài khoản Google mà bạn sử dụng ở phiên bản Chrome trên máy tính
 3. 3
  Đồng bộ dấu trang trên trình duyệt di động Firefox. Đăng ký tài khảon miễn phí với Firefox và sử dụng chức năng tự động đồng bộ với ứng dụng Firefox trên di động.
  • Nếu muốn chuyển dấu trang Chrome (máy tính) sang Firefox bản di động, cách đơn giản nhất là đồng bộ dấu trang sang Firefox bản máy tính trước, rồi tiếp tục đồng bộ từ Firefox máy tính sang bản di động.

3
Nhập Dấu trang vào Chrome trên Máy tính

 1. 1
  Mở trình duyệt Chrome. Tùy thuộc vào tài khoản bạn muốn lưu dấu trang, có thể bạn phải đăng nhập trước khi tiến hành nhập dấu trang.
 2. 2
  Nhấp chuột vào . Đây là nút nằm ở góc phía trên bên phải màn hình trình duyệt Chrome.
 3. 3
  Rê chuột tới mục Bookmarks (Dấu trang). Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện trình đơn mới ở phía bên trái.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Bookmark Manager (Trình quản lý dấu trang).
 5. 5
  Nhấp chuột vào Organize (Tổ chức). Nút này nằm chính giữa màn hình, ngay dưới thanh tìm kiếm, có một hình tam giác nhỏ ở bên cạnh.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Import Bookmarks from HTML (Nhập dấu trang từ tệp HTML).
 7. 7
  Chọn dấu trang .html file. Tệp này nằm ở vị trí mà bọn chọn lưu ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
 8. 8
  Nhấp chuột vào Open (Mở). Dấu trang Chrome sẽ được cập nhật.

4
Nhập Dấu trang vào Safari trên Máy tính

 1. 1
  Mở Safari. Safari có thể nhập dấu trang từ tệp .html bạn lưu ở bước trước hoặc đồng bộ trực tiếp với trình duyệt khác trên máy tính.
 2. 2
  Nhấp chuột vào trình đơn File (Tệp). Mục này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Import Bookmarks.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Import From.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Bookmarks from HTML file. Bạn có thể chọn nhập dấu trang trực tiếp từ trình duyệt khác trên máy tính (ví dụ Chrome hoặc Firefox).
  • Để đồng bộ dấu trang với trình duyệt khác, bạn cần chọn trình duyệt và xác nhận chi tiết đồng bộ.
 6. 6
  Chọn tệp dấu trang .html file. Tệp này được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
 7. 7
  Nhấp chuột vào Import. Dấu trang của bạn sẽ được tải vào Safari.

5
Nhập Dấu trang vào Firefox trên Máy tính

 1. 1
  Mở trình duyệt Firefox.
 2. 2
  Nhấp chuột vào Bookmarks. Mục này nằm ngay đầu trang Firefox. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn hãy nhấn phím Alt để hiển thị thanh công cụ.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Show All Bookmarks (Hiển thị Tất cả Trang Đánh dấu). Sau đó, cửa sổ "Thư viện" sẽ xuất hiện.
  • Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Shift ( Command+ Shift với người dùng Mac) và B để mở trực tiếp cửa sổ Show All Bookmarks.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Import and Backup (Nhập và Sao lưu). Mục này nằm ngay đầu trang Thư viện.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Import Bookmarks from HTML.
 6. 6
  Chọn tệp đánh dấu .html. Tệp được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
 7. 7
  Nhấp chuột vào Open. Tệp đánh dấu bạn chọn sẽ được tải vào Firefox ngay lập tức.

6
Nhập Đánh dấu vào Internet Explorer 11 trên Máy tính

 1. 1
  Cập nhật Internet Explorer. Quy trình nhập dấu trang trên phiên bản cũ của Internet Explorer có chút khác biệt nên tốt nhất bạn hãy cập nhật phần mềm.
 2. 2
  Mở trình duyệt Internet Explorer.
 3. 3
  Nhấp chuột vào File. Nút này nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấn phím Alt để hiển thị thanh công cụ.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Import and Export (Nhập và Xuất).
 5. 5
  Chọn Import from a file (Nhập từ tệp). Bạn có thể chọn nhập trực tiếp từ trình duyệt Chrome nếu muốn.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Next (Tiếp).
 7. 7
  Nhấp chuột vào hộp thoại Favorites (Trang ưa thích). Đây là cách đảm bảo rằng tệp bạn chọn có quyền áp dụng dấu trang Chrome (hoặc "trang ưa thích") vào Internet Explorer.
 8. 8
  Nhấp chuột vào Next.
 9. 9
  Nhấp chuột vào Browse. Đây là thao tác truy cập vào tệp bạn đã lưu.
 10. 10
  Chọn thư mục chứa dấu trang. Tệp được lưu tại thư mục bạn chọn ở bước trước.
 11. 11
  Nhấp chuột vào Open. Thư mục dấu trang của bạn sẽ xuất hiện thanh chứa tên tệp của trang này.
 12. 12
  Nhấp chuột vào Tiếp. Đây là thao tác nhập dấu trang Google Chrome vào trình duyệt Internet Explorer.

7
Nhập Dấu trang vào Opera trên Máy tính

 1. 1
  Mở trình duyệt Opera. Nếu phiên bản Opera của bạn đã lỗi thời, nó sẽ tự động cập nhật.[1]
 2. 2
  Nhấp chuột vào Menu (Trình đơn). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Opera.
 3. 3
  Chọn Select More Tools (Lựa chọn Thêm Công cụ). Bạn sẽ thấy một hộp thoại mới xuất hiện.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Import bookmarks and Settings (Nhập dấu trang và Cài đặt).
 5. 5
  Nhấp vào thanh "From" (Từ). Đây là thao tác truy cập vào danh sách các vị trí bạn có thể nhập dấu trang.
 6. 6
  Chọn Bookmarks HTML file (tệp dấu trang HTML). Bạn có thể nhập dấu trang trực tiếp từ Chrome bằng cách nhấp vào tùy chọn Chrome trong mục này.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Choose File (Chọn Tệp).
 8. 8
  Chọn tệp dấu trang HTML. Tệp được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads hoặc màn hình nền).
 9. 9
  Nhấp chuột vào Open (Mở). Dấu trang bạn chọn sẽ được tải vào Opera.

Lời khuyên

 • Phiên bản Chrome trên di động không thể "xuất" dấu trang, nhưng bạn có thể truy cập dấu trang bằng cách đăng nhập tài khoản Google.