Thank the Authors

Nếu bạn thích bài viết Cách để Tránh khỏi Những Người Có hại, hãy gửi "thư hâm mộ" tới các tác giả đã đóng góp nội dung. Rất nhiều biên tập viên đã tình nguyện dành thời gian để viết bài hướng dẫn miễn phí này, vì thế, phản hồi tích cực của bạn sẽ là nguồn động viên lớn!