Cách để Xem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook Messenger

3 Phương pháp:Dùng iPhoneDùng thiết bị AndroidDùng máy tính

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn xem những cuộc trò chuyện đã lưu trữ bằng cách bắt đầu nhắn tin với đối tượng có cuộc hội thoại được lưu trữ (dùng thiết bị di động) hay truy cập thư mục lưu trữ trên trang Facebook (dùng máy tính).

1
Dùng iPhone

 1. 1
  Mở Facebook Messenger. Ứng dụng có biểu tượng khung đối thoại màu xanh dương với tia chớp màu trắng bên trong.
 2. 2
  Nhấn vào nút Home hình ngôi nhà ở góc dưới, bên trái màn hình.
 3. 3
  Vuốt sang trái trên cuộc trò chuyện để hiển thị các tùy chọn.
 4. 4
  Nhấn vào nút More (Thêm) màu xám với ba dòng ngang nằm song song với nhau.
 5. 5
  Chọn Archive (Lưu trữ). Cuộc trò chuyện sẽ được chuyển đến thư mục "Archived" (Đã lưu trữ).
 6. 6
  Nhấn vào dấu "+" màu xanh dương ở góc trên, bên phải màn hình Messenger. Một cuộc trò chuyện mới sẽ được bắt đầu.
 7. 7
  Gõ tên người nhận của cuộc hội thoại đã lưu trữ.
 8. 8
  Nhấn vào tên người nhận. Những tin nhắn đã lưu trữ từ cuộc trò chuyện này sẽ hiện ra trên màn hình tán gẫu.

2
Dùng thiết bị Android

 1. 1
  Mở Facebook Messenger. Ứng dụng có biểu tượng khung đối thoại màu xanh dương với hình tia chớp màu trắng bên trong.
 2. 2
  Nhấn vào nút Home hình ngôi nhà ở góc dưới, bên trái màn hình, ngay bên dưới thanh tìm kiếm.
 3. 3
  Nhấn và giữ trên một cuộc hội thoại. Một trình đơn sẽ hiện lên.
 4. 4
  Chọn Archive. Cuộc trò chuyện sẽ được chuyển đến thư mục "Archived".
 5. 5
  Nhấn vào khung đối thoại màu xanh dương ở góc dưới, bên phải màn hình. Một cuộc trò chuyện mới sẽ được bắt đầu.
 6. 6
  Gõ tên người nhận của cuộc hội thoại đã lưu trữ.
 7. 7
  Nhấn vào tên người nhận. Những tin nhắn đã lưu trữ từ cuộc trò chuyện này sẽ hiện ra trên màn hình tán gẫu.

3
Dùng máy tính

 1. 1
  Truy cập www.facebook.com.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản của bạn (nếu chưa đăng nhập).
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng Messages (Tin nhắn) có hình khung đối thoại màu xanh dương đậm với tia chớp màu trắng bên trong. Tùy chọn nằm ở góc trên, bên phải màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn View All in Messenger (Xem tất cả trong Messenger) ở dưới cùng của khung tán gẫu vừa hiện ra.
 5. 5
  Bấm vào biểu tượng bánh răng màu xanh dương ở góc trên, bên trái màn hình.
 6. 6
  Nhấp vào Archived Threads (Cuộc trò chuyện đã lưu trữ). Danh sách tất cả tin nhắn đã lưu trữ của bạn sẽ hiện ra.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Mạng Xã hội

Ngôn ngữ khác:

English: See Your Archived Messages on Facebook Messenger, Português: Visualizar suas Mensagens Arquivadas no Facebook Messenger, Español: ver tus mensajes archivados en Facebook Messenger, Italiano: Vedere i Messaggi Archiviati su Facebook Messenger, Bahasa Indonesia: Melihat Pesan yang Diarsipkan di Facebook Messenger, Nederlands: Gearchiveerde berichten lezen op Facebook Messenger, العربية: رؤية رسائلك المؤرشفة على تطبيق محادثات الفيسبوك, 中文: 在Facebook Messenger程序上查看存档的信息, ไทย: อ่าน Archived Messages (ข้อความที่จัดเก็บถาวรแล้ว) ของ Facebook Messenger, Русский: просмотреть архивную переписку в Facebook Messenger, Français: afficher les messages archivés dans Facebook Messenger, Deutsch: Im Facebook Messenger deine archivierten Nachrichten sehen

Trang này đã được đọc 32.620 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?