Cách để Xem số điện thoại đang dùng trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tìm số điện thoại được liên kết với điện thoại Android.

Các bước

 1. 1
  Mở phần Settings (Cài đặt) trên thiết bị Android. Ứng dụng có biểu tượng bánh răng () và thường nằm trong ngăn kéo ứng dụng app drawer. Nếu không thấy biểu tượng bánh răng, bạn hãy tìm biểu tượng cờ lê.
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào About phone (Giới thiệu về điện thoại). Tùy chọn này nằm trong nhóm “System” (Hệ thống).
 3. 3
  Nhấn vào Status (Trạng thái). Số điện thoại có thể nằm bên dưới tiêu đề “My phone number” (Số điện thoại của tôi) trên màn hình này. Nếu như không có, hãy tiếp tục bước sau.
 4. 4
  Nhấn vào SIM Status (Trạng thái thẻ SIM). Số điện thoại sẽ hiện ra trên màn hình này, phía dưới tiêu đề “My phone number”.
  • Nếu số điện thoại hiển thị là "Unknown" (Chưa biết), bạn hãy mở ứng dụng Contacts (Danh bạ) nằm trong app drawer và tìm liên hệ tên “Me” (Tôi). Nếu có liên hệ này thì đây chính là số điện thoại đang liên kết với thiết bị Android.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo