Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách xóa trang trắng tại vị trí bất kỳ trong Word. Trang trắng ở giữa tài liệu thường hiển thị vì các đoạn văn bản thừa hoặc ngắt trang bị ẩn. Trang trắng hiển thị ở cuối văn bản cũng vì nguyên nhân tương tự - tuy nhiên, một nguyên nhân khác có thể là tính năng ẩn đoạn văn bản cuối. Bạn có thể xóa trang trắng bằng cách làm hiển thị biểu tượng ngắt trang và đoạn văn bản, rồi chỉnh sửa hoặc xóa theo cách thủ công.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Xóa trang trắng ở giữa tài liệu

 1. 1
  Tìm đến trang trắng trong văn bản. Nếu bạn thấy trang trắng hiển thị ở giữa văn bản, nguyên nhân có thể là vì ngắt trang không chủ đích hoặc biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản thừa mà bạn không nhìn thấy.
 2. 2
  Ấn Ctrl+ Shift+8 trên Windows hoặc Cmd+8 trên Mac. Thao tác này làm xuất hiện biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản (¶) tại đầu dòng trống và cuối mỗi đoạn văn bản. Nếu trang này có ngắt trang, bạn sẽ thấy chúng được đánh dấu bằng những đường chấm và từ "Page Break" (Ngắt trang).
 3. 3
  Tìm ô vuông nhỏ màu đen bên cạnh biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản. Bạn cần tìm biểu tượng này trên trang trắng và trang theo sau. Nếu bạn thấy biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản với ô vuông màu đen bên cạnh, đoạn văn bản đã được thiết lập "Page break before" (Ngắt trang trước). Bạn cần tắt tính năng này. Thao tác thực hiện như sau:
  • Nhấp vào thẻ Home ở phía trên giao diện Word.
  • Nhấp phải vào biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản ¶ có dấu chấm đầu dòng màu đen tương ứng.
  • Chọn Paragraph… (Đoạn) trên trình đơn.
  • Nhấp vào thẻ Lines and Page Breaks (Dòng và ngắt trang).
  • Xóa dấu chọn bên cạnh "Page break before" (Ngắt trang trước) nếu có và nhấp vào OK.
 4. 4
  Dùng chuột tô sáng biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản ¶ và/hoặc dòng Page Break. Nếu bạn thấy cả hai biểu tượng (hoặc nhiều biểu tượng của từng loại), hãy tô sáng toàn bộ cùng lúc.
  • Ngoài ra, hãy kiểm tra xem trang phía trước trang trắng có ngắt trang hay không và xóa tất cả.
  • Không chọn biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản hiển thị trên dòng có nội dung.
 5. 5
  Ấn phím Delete (Xóa). Thao tác này sẽ xóa toàn bộ biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản ¶ lẫn ngắt trang, và đồng thời xóa trang trắng.
  • Nếu trang trắng vẫn hiển thị, hãy kiểm tra ngắt trang trên các trang phía trước.
 6. 6
  Ấn Ctrl+ Shift+8 trên Windows hoặc Cmd+8 trên Mac một lần nữa. Đây là thao tác ẩn biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Xóa trang trắng ở cuối tài liệu

 1. 1
  Tìm đến trang trắng ở cuối tài liệu. Nếu trang trắng hiển thị ở cuối tài liệu, nguyên nhân có thể là vì đoạn văn bản ẩn không thể xóa.[1] Theo Microsoft, cách xóa trang trắng hiệu quả nhất là thu nhỏ đoạn văn bản ẩn.
  • Đoạn văn bản ẩn không thể xóa thường hiển thị khi nội dung của trang cuối (không phải trang trắng cuối) hiển thị ở cuối trang.
 2. 2
  Ấn Ctrl+ Shift+8 trên Windows hoặc Cmd+8 trên Mac. Thao tác này làm xuất hiện biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản (¶) ở đầu dòng trống và cuối mỗi đoạn văn bản. Vì trang trắng hiển thị ở cuối tài liệu, nên bạn sẽ thấy ít nhất một biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản trên trang đó.
 3. 3
  Xóa toàn bộ biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản trên trang trắng (nếu có). Nếu nhiều biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản hiển thị trên trang trắng, thao tác xóa toàn bộ biểu tượng sẽ giúp bạn xóa trang trắng. Hãy thực hiện bước này trước.
  • Nếu chỉ có một biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản ở đầu trang, thao tác xóa sẽ không hiệu quả - trong trường hợp này, bạn cần thực hiện thêm các bước sau.
 4. 4
  Chuyển kích thước chữ của biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản thành 01. Cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào thẻ Home nếu bạn chưa mở thẻ này.
  • Tô sáng biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản.
  • Nhấp vào kích thước chữ bên cạnh tên phông chữ.
  • Đổi kích thước thành 01 và ấn Enter hoặc Return.
 5. 5
  Ấn Ctrl+ Shift+8 trên Windows hoặc Cmd+8 trên Mac một lần nữa. Đây là thao tác ẩn biểu tượng đánh dấu đoạn văn bản, và xóa trang trắng ở cuối tài liệu bằng cách chuyển đoạn văn bản ẩn vào trang nội dung cuối.
  • Nếu vẫn thấy trang trắng sau khi thực hiện thao tác, bạn có thể giảm kích thước của lề dưới. Nhấp vào thẻ Layout (Bố cục), chọn Margins (Lề), nhấp vào Custom Margins (Tùy chỉnh lề), và chuyển lề dưới thành 0.3 inches.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Lưu tài liệu thành PDF để loại bỏ trang trắng cuối cùng

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn File (Tệp) và chọn Save as (Lưu thành). Nếu bạn vẫn thấy trang trắng ở cuối tài liệu sau khi chỉnh sửa đoạn văn bản ẩn ở cuối tài liệu, bạn có thể lưu tài liệu thành PDF để loại bỏ trang trắng.
  • Thao tác này chỉ hiệu quả trên Word phiên bản máy tính - phiên bản web không cho phép bạn chọn trang tài liệu để lưu thành PDF.
  • Nếu tập tin được đồng bộ vào One Drive, bạn sẽ không thấy Save as (Lưu thành). Hãy chọn Save as copy (Lưu thành bản sao).
  • Nếu tài liệu phải được lưu thành định dạng Word, bạn có thể chuyển đổi tài liệu PDF thành định dạng Word sau khi thực hiện thao tác lưu.
 2. 2
  Chọn định dạng tập tin PDF. Tùy thuộc vào phiên bản Word mà bạn đang dùng, trình đơn loại tập tin có thể hiển thị ở phía trên góc phải trang, hoặc trong lựa chọn "Save as type" (Lưu thành định dạng) ở cuối trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn) hoặc More options (Tùy chọn khác). Bạn sẽ thấy một trong hai lựa chọn này ở gần cuối trình đơn mà bạn đã chọn PDF.
 4. 4
  Nhấp vào dấu chọn bên cạnh "Page(s)" (Trang). Lựa chọn này cho phép bạn chọn trang cần lưu thành PDF.
 5. 5
  Nhập số trang, không bao gồm trang cuối. Nhập "1" trong ô "From" (Từ), và trang nội dung cuối (trước trang trắng) vào ô "To" (Đến).
 6. 6
  Nhấp vào Ok và lưu tài liệu. Đây là thao tác lưu tài liệu thành PDF, không bao gồm trang trắng ở cuối tài liệu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 33.972 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 33.972 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo