Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt tài liệu Microsoft Office để tiêu đề chỉ hiển thị trên trang đầu tiên thay vì tất cả các trang trong văn bản.

Các bước

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Office. Nhấp đúp vào tập tin (thường là tài liệu Microsoft Word) mà bạn muốn chỉnh sửa để mở.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) ở đầu cửa sổ. Thanh công cụ Insert sẽ hiện ra đầu cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào Header (Tiêu đề) nằm trong phần "Header & Footer" (Đầu trang & chân trang) của thanh công cụ. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào Edit header (Chỉnh sửa tiêu đề trang). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. Thanh công cụ đầu cửa sổ sẽ hiển thị các tùy chọn dành cho tiêu đề trang.
  • Nếu bạn chưa thêm tiêu đề trang, trước tiên hãy nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng từ trong trình đơn thả xuống, nhập nội dung và nhấp đúp vào thẻ "Header" nằm bên dưới văn bản đầu trang.
 5. 5
  Tích vào ô "Different First Page" (Trang đầu khác nhau). Tùy chọn này nằm trong phần "Options" của thanh công cụ.
  • Nếu ô trên đã được đánh dấu, bạn có thể bỏ qua bước này và bước kế tiếp.
 6. 6
  Thay đổi tiêu đề trang nếu cần thiết. Nếu tiêu đề trang đầu tiên bị xóa hay thay đổi sau khi ô "Different First Page" được chọn, bạn cần điều chỉnh lại nội dung này trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Xóa tiêu đề trang thứ hai. Cuộn xuống trang thứ hai và xóa văn bản khỏi phần đầu trang này.
  • Thao tác này cũng sẽ xóa tiêu đề khỏi phần đầu của tất cả trang còn lại (trừ trang đầu tiên) trong tài liệu.
 8. 8
  Nhấp vào Close Header and Footer (Đóng phần đầu trang và chân trang). Dấu "X" màu đỏ nằm ở phía trên bên phải thanh công cụ ở đầu tài liệu. Sau khi bạn nhấp vào đó, trường văn bản "Header" sẽ đóng lại.
 9. 9
  Lưu lại tài liệu. Nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc Command+S (Mac) để lưu lại tài liệu.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Xóa trang trắng trong Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Uốn cong chữ trên MS WordUốn cong chữ trên MS Word
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Gõ biểu tượng trên MacGõ biểu tượng trên Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 18.682 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 18.682 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo