Cách để Xóa tiêu đề trang thứ hai

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt tài liệu Microsoft Office để tiêu đề chỉ hiển thị trên trang đầu tiên thay vì toàn bộ trang trong văn bản.

Các bước

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Office. Nhấp đúp vào tập tin (thường là tài liệu Microsoft Word) mà bạn muốn chỉnh sửa để mở.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) ở đầu cửa sổ. Thanh công cụ Insert sẽ hiện ra đầu cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào Header (Tiêu đề) nằm trong phần "Header & Footer" (Đầu trang & chân trang) của thanh công cụ. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào Edit header (Chỉnh sửa tiêu đề trang). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống. Thanh công cụ đầu cửa sổ sẽ hiển thị các tùy chọn dành cho tiêu đề trang.
  • Nếu bạn chưa thêm tiêu đề trang, trước tiên hãy nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng từ trong trình đơn thả xuống, nhập nội dung và nhấp đúp vào thẻ "Header" nằm bên dưới văn bản đầu trang.
 5. 5
  Tích vào ô "Different First Page" (Trang đầu khác nhau). Tùy chọn này nằm trong phần "Options" của thanh công cụ.
  • Nếu ô trên đã được đánh dấu, bạn có thể bỏ qua bước này và bước kế tiếp.
 6. 6
  Thay đổi tiêu đề trang nếu cần thiết. Nếu tiêu đề trang đầu tiên bị xóa hay thay đổi sau khi ô "Different First Page" được chọn, bạn cần điều chỉnh lại nội dung này trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Xóa tiêu đề trang thứ hai. Cuộn xuống trang thứ hai và xóa văn bản khỏi phần đầu trang này.
  • Thao tác này cũng sẽ xóa tiêu đề khỏi phần đầu của tất cả trang còn lại (trừ trang đầu tiên) trong tài liệu.
 8. 8
  Nhấp vào Close Header and Footer (Đóng phần đầu trang và chân trang). Dấu "X" màu đỏ nằm ở phía trên bên phải thanh công cụ ở đầu tài liệu. Sau khi bạn nhấp vào đó, trường văn bản "Header" sẽ đóng lại.
 9. 9
  Lưu lại tài liệu. Nhấn Ctrl+S (Windows) hoặc Command+S (Mac) để lưu lại tài liệu.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo