Nếu thiết bị Android liên tục thông báo tin nhắn mới hoặc chưa đọc không tồn tại, nguyên nhân thường là vì bộ nhớ đệm hoặc dữ liệu đã lưu của ứng dụng tin nhắn. Đôi khi các vấn đề này sẽ tự động khắc phục khi bạn nhận được tin nhắn mới; vì vậy, hãy nhờ ai đó gửi tin nhắn cho bạn trước. Nếu sự cố vẫn tiếp tục diễn ra, bạn có thể tham khảo bài viết này để biết một số mẹo xóa thông báo vĩnh viễn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của ứng dụng tin nhắn

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) của Android. Bạn sẽ thấy ứng dụng này trong ngăn ứng dụng.
  • Nếu bạn nhận được thông báo về tin nhắn "chưa đọc" dù bạn đã xem (hoặc tin nhắn không hiển thị trong phần tin nhắn văn bản hay hộp thư đến của ứng dụng tin nhắn), hãy thử phương pháp này. Đây cũng là cách xử lý sự cố hiển thị số tin nhắn chưa đọc trên biểu tượng ứng dụng trong khi toàn bộ tin nhắn đã được đọc.
  • Đôi lúc vấn đề này sẽ tự động biến mất khi bạn nhận được tin nhắn mới. Hãy nhờ ai đó gửi tin nhắn cho bạn để xem có giải quyết được vấn đề hay không.
 2. 2
  Chạm vào trình đơn Apps (Ứng dụng). Trình đơn này sẽ có tên hiển thị khác nhau, nhưng luôn chứa từ App hoặc Application.
  • Nếu Android không hiển thị toàn bộ ứng dụng theo mặc định, hãy chạm vào lựa chọn All (Toàn bộ). Lựa chọn này có thể hiển thị dưới dạng thẻ, nhưng đôi khi bạn phải mở trình đơn và chọn Show all apps (Hiển thị toàn bộ ứng dụng).
 3. 3
  Chạm vào ứng dụng tin nhắn. Chọn ứng dụng liên tục gửi thông báo.
 4. 4
  Chạm vào Storage (Bộ nhớ). Đây là nút thường được tìm thấy trên trang đang hiển thị.
  • Nếu bạn thấy lựa chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) thay vì Storage, bạn có thể bỏ qua bước này.
 5. 5
  Chạm vào Clear cache. Thao tác này xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng, và giúp khắc phục sự cố.[1]
  • Nếu bạn liên tục nhận được thông báo về tin nhắn đã đọc, hãy tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn trong phương pháp này.
 6. 6
  Chạm vào Clear data (Xóa dữ liệu). Tin nhắn xác nhận liền hiển thị cho biết bạn sẽ mất dữ liệu như cài đặt và các tùy chọn.
 7. 7
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận. Hi vọng việc xóa dữ liệu của ứng dụng sẽ giúp khắc phục sự cố. Nếu bạn vẫn nhận được thông báo về tin nhắn đã xem, hãy thử phương pháp khác.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Xóa và cài đặt lại ứng dụng

 1. 1
  Mở ngăn ứng dụng của Android . Bạn thật sự có thể thực hiện việc này bằng cách chạm vào biểu tượng Apps (Ứng dụng) - thường hiển thị ở giữa phần dưới màn hình chính. Nếu Android hiển thị thông báo hoặc số tin nhắn không chính xác dành cho ứng dụng tin nhắn (chẳng hạn như WhatsApp, Hangouts hoặc Facebook Messenger), bạn thường có thể khắc phục sự cố bằng cách gỡ và cài đặt lại ứng dụng, rồi xóa dữ liệu của dịch vụ "BadgeProvider".[2]
  • Nếu bạn không thấy biểu tượng nhiều dấu chấm hoặc hình vuông tại vị trí đó, hãy thử vuốt màn hình chính từ dưới lên trên.
 2. 2
  Chạm và giữ biểu tượng của ứng dụng tin nhắn. Sau khoảng hai giây, bạn sẽ thấy biểu tượng thùng rác (hoặc từ Uninstall (Gỡ cài đặt)) ở phía trên hoặc phía dưới màn hình. Đừng vội bỏ tay khỏi biểu tượng.
 3. 3
  Kéo biểu tượng đó vào thùng rác hoặc lựa chọn "Uninstall". Khi bạn bỏ ngón tay ra, ứng dụng sẽ được gỡ khỏi thiết bị Android.
  • Nếu ứng dụng đó được cài đặt sẵn trên Android và không thể gỡ, bạn sẽ chuyển sang bước tiếp theo.
 4. 4
 5. 5
  Chạm vào trình đơn Apps (Ứng dụng). Tùy thuộc vào phiên bản Android mà bạn đang dùng, lựa chọn này có tên là Apps & notifications (Ứng dụng và thông báo) hoặc Applications (Ứng dụng). Đây là thao tác cho bạn thấy danh sách ứng dụng trên Android.
  • Nếu Android không hiển thị toàn bộ ứng dụng theo mặc định, hãy chạm vào lựa chọn All (Toàn bộ). Lựa chọn này có thể hiển thị dưới dạng thẻ, nhưng đôi khi bạn phải mở trình đơn và chọn Show all apps (Hiển thị toàn bộ ứng dụng).
 6. 6
  Vuốt xuống và chạm vào BadgeProvider. Đây là ứng dụng hệ thống mặc định trên Android có chức năng quản lý số thông báo hiển thị trên biểu tượng ứng dụng.
 7. 7
  Chạm vào Storage (Bộ nhớ). Nếu bạn không thấy lựa chọn này, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 8. 8
  Chạm vào Clear Data (Xóa dữ liệu). Thông báo xác nhận liền hiển thị.
 9. 9
  Xác nhận thao tác xóa. Sau khi quy trình hoàn tất, bạn có thể trở về màn hình chính.
 10. 10
  Tải về ứng dụng tin nhắn. Bây giờ huy hiệu thông báo đã bị xóa, bạn sẽ không còn thấy số huy hiệu không chính xác.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Thay đổi ứng dụng tin nhắn mặc định

 1. 1
  Tải về ứng dụng Android Messages từ Play Store . Nếu ứng dụng tin nhắn văn bản mặc định của Android liên tục thông báo tin nhắn "mới" không tồn tại, bạn thường có thể khắc phục sự cố bằng cách tạm thời chuyển ứng dụng tin nhắn mặc định thành lựa chọn khác. Ứng dụng Android Messages là một trong số nhiều lựa chọn, và đây là lựa chọn tốt (kể cả khi bạn xóa nó).
  • Play Store được tìm thấy trong ngăn ứng dụng của Android.
  • Để tải về ứng dụng Android Messages, hãy nhập messages vào thanh tìm kiếm của Play Store, chạm vào nút tìm kiếm, rồi chạm vào INSTALL (Cài đặt) bên cạnh ứng dụng Messages của Google.
 2. 2
  Mở ứng dụng Messages. Đó là ứng dụng có biểu tượng bong bóng trò chuyện màu trắng trên nền xanh dương trong ngăn ứng dụng.
 3. 3
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để chọn Messages làm ứng dụng nhắn tin mặc định. Bạn sẽ được yêu cầu thực hiện việc này trong lần đầu tiên mở ứng dụng.[3] Khi Messages trở thành ứng dụng mặc định, các tin nhắn văn bản sẽ hiển thị trong ứng dụng.
  • Có thể bạn phải cho ứng dụng quyền truy cập tin nhắn trước khi chúng hiển thị.
 4. 4
  Tìm tin nhắn mà bạn liên tục nhận được thông báo. Tin nhắn sẽ hiển thị dấu chấm than đỏ hoặc dấu hiệu khác cho biết có vấn đề tại đây. Ngoài ra, tin nhắn cũng được tô sáng vì chưa được đọc.
 5. 5
  Chạm và giữ tin nhắn có vấn đề. Sau một lúc, bạn sẽ thấy một số biểu tượng khác hiển thị ở phía trên màn hình.
 6. 6
  Chạm vào biểu tượng Delete (Xóa). Đó là biểu tượng thùng rác ở phía trên màn hình.[4] Thao tác này sẽ xóa tin nhắn khỏi điện thoại và bạn không còn thấy thông báo.
  • Lặp lại thao tác tương tự cho các tin nhắn khác mà bạn liên tục nhận được thông báo.
 7. 7
  Chuyển ứng dụng tin nhắn văn bản mặc định thành ứng dụng mà bạn thường dùng. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng Android Messages (đây là lựa chọn khá tốt!), bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, sau đây là cách chọn trở về ứng dụng trước đó:[5]
  • Trên Samsung Galaxy:
   • Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) của Android. Đó là biểu tượng bánh răng trong ngăn ứng dụng.
   • Chạm vào Apps (Ứng dụng).
   • Chạm vào trình đơn ba chấm ở phía trên góc phải.
   • Chạm vào Default apps (Ứng dụng mặc định).
   • Chạm vào Messaging Apps (Ứng dụng nhắn tin).
   • Chọn ứng dụng nhắn tin thông thường và chọn OK.
  • Dòng máy khác:
   • Mở ứng dụng Settings của Android. Đó là biểu tượng bánh răng trong ngăn ứng dụng.
   • Chạm vào Apps & Notifications (Ứng dụng và thông báo).
   • Vuốt xuống và chạm vào Advanced (Nâng cao).
   • Chạm vào Default apps.
   • Chạm vào SMS app (Ứng dụng SMS).
   • Chọn ứng dụng nhắn tin thông thường.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Xóa tin nhắn trong thẻ SIM

 1. 1
  Mở ứng dụng tin nhắn mặc định của điện thoại. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xóa thông báo hoặc số huy hiệu không chính xác dành cho tin nhắn SMS hoặc MMS, hãy thử phương pháp này. Ứng dụng tin nhắn thường ở bên dưới màn hình.
  • Các lựa chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng ứng dụng.
 2. 2
  Mở trình đơn của ứng dụng tin nhắn. Vị trí trình đơn có thể khác nhau, nhưng thường ở phía trên góc trái hoặc phía trên góc phải màn hình.
 3. 3
  Chạm vào lựa chọn Settings (Cài đặt).
 4. 4
  Tìm và chọn phần Manage SIM card messages (Quản lý tin nhắn trong thẻ SIM). Vị trí có thể khác nhau, nhưng bạn thường phải chọn Text Messages (Tin nhắn văn bản) trước. Bạn sẽ thấy danh sách tin nhắn được lưu trong thẻ SIM.
 5. 5
  Chọn tin nhắn cần xóa. Bạn thường có thể thực hiện việc này bằng cách chạm và giữ một tin nhắn, rồi chạm và giữ tin nhắn khác.
 6. 6
  Chạm vào Delete (Xóa) hoặc Delete messages (Xóa tin nhắn). Đây là thao tác xóa tin nhắn đã chọn khỏi thẻ SIM của điện thoại, giúp ngăn các thông báo hiển thị trên Android.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Rút tiền từ Sweatcoin trên AndroidRút tiền từ Sweatcoin trên Android
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Sử dụng Lucky Patcher trên AndroidSử dụng Lucky Patcher trên Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Cài đặt file APK trên AndroidCài đặt file APK trên Android
Nhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại AndroidNhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại Android
Điều chỉnh độ phân giải màn hình trên AndroidĐiều chỉnh độ phân giải màn hình trên Android
Chuyển đổi ngôn ngữ trên AndroidChuyển đổi ngôn ngữ trên Android
Tải video từ Telegram trên thiết bị AndroidTải video từ Telegram trên thiết bị Android
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.871 lần.
Trang này đã được đọc 1.871 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo