Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xóa tệp phương tiện, chẳng hạn như ảnh, video và các tập tin khác mà bạn đã gửi hoặc nhận trong cuộc trò chuyện trên WhatsApp. Nếu không muốn phải lục tìm trong cuộc trò chuyện WhatsApp trên điện thoại, bạn có thể xóa tất cả cuộc trò chuyện trên WhatsApp để xóa toàn bộ tệp phương tiện khỏi bộ nhớ của WhatsApp. Nếu muốn xóa tệp phương tiện trong một cuộc trò chuyện cụ thể nào đó, bạn có thể thực hiện điều này trong phần Cài đặt của WhatsApp.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Xóa tất cả cuộc trò chuyện trên iPhone

 1. 1
  Mở WhatsApp. Chạm vào biểu tượng ứng dụng WhatsApp trông giống như bong bóng trò chuyện và ống nghe điện thoại màu trắng trên nền màu xanh lục. Đây là bước mở trang chính của WhatsApp nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập số điện thoại và lựa chọn tên người dùng.
 2. 2
  Chạm vào Cài đặt (Settings). Biểu tượng có hình bánh răng này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Đây là bước mở trình đơn Cài đặt.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy chạm vào nút "Quay lại" ở góc trên bên trái màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một trang có chữ "Cài đặt" ở trên cùng thì nghĩa là bạn đã vào trình đơn Cài đặt rồi.
 3. 3
  Chạm vào Trò chuyện (Chats). Tùy chọn này nằm sát biểu tượng bong bóng trò chuyện ở giữa trang.
 4. 4
  Chạm vào Làm trắng tất cả trò chuyện (Delete All Chats). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng trang.
 5. 5
  Nhập số điện thoại khi có thông báo. Chạm vào trường văn bản "số điện thoại" ở giữa trang, sau đó nhập số điện thoại mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản WhatsApp.
 6. 6
  Chạm vào Làm trắng tất cả trò chuyện (Delete All Chats). Tùy chọn này nằm ở phía dưới trường văn bản số điện thoại. Tất cả các cuộc trò chuyện (bao gồm tin nhắn và tệp phương tiện) sẽ được xóa khỏi iPhone hoặc iPad.
  • Bạn có thể sẽ cần đóng và mở lại WhatsApp để bộ nhớ iPhone hiển thị đúng dung lượng lưu trữ còn trống sau khi xóa dữ liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Xóa tất cả cuộc trò chuyện trên Android

 1. 1
  Mở WhatsApp. Chạm vào biểu tượng ứng dụng WhatsApp trông giống như bong bóng trò chuyện và ống nghe điện thoại màu trắng trên nền màu xanh lục. Đây là bước mở trang chính của WhatsApp nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập số điện thoại và lựa chọn tên người dùng.
 2. 2
  Chạm vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy chạm vào nút "Quay lại" ở góc trên bên trái màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một trang có chữ "Cài đặt" ở trên cùng thì nghĩa là bạn đã vào trình đơn Cài đặt rồi. Nếu vậy, hãy bỏ qua bước tiếp theo.
 3. 3
  Chạm vào Cài đặt (Settings). Nút này nằm ở phía dưới cùng trình đơn thả xuống. Đây là bước mở trang Cài đặt của WhatsApp.
 4. 4
  Chạm vào Trò chuyện (Chats). Tùy chọn này nằm ở trên cùng trang Cài đặt.
 5. 5
  Chạm vào Lịch sử trò chuyện (Chat history). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng trang Trò chuyện.
 6. 6
  Chạm vào Xóa tất cả cuộc trò chuyện (Delete all chats). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng trang.
 7. 7
  Đảm bảo rằng đã tích vào ô "Xóa tệp phương tiện trong cuộc trò chuyện" (Delete media from my phone). Tùy chọn này nằm trong trình đơn bật ra. Nếu ô này chưa được tích, hãy chạm vào để tích nó trước khi tiếp tục.
 8. 8
  Chạm vào XÓA (DELETE). Nút này nằm ở góc dưới bên phải trình đơn bật ra. Đây là bước xóa tất cả cuộc trò chuyện trên WhatsApp và tệp phương tiện đi kèm.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Xóa tệp phương tiện trong cuộc trò chuyện trên iPhone

 1. 1
  Mở WhatsApp. Chạm vào biểu tượng ứng dụng WhatsApp trông giống như bong bóng trò chuyện và ống nghe điện thoại màu trắng trên nền màu xanh lục. Đây là bước mở trang chính của WhatsApp nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập số điện thoại và lựa chọn tên người dùng.
 2. 2
  Chạm vào Cài đặt (Settings). Biểu tượng có hình bánh răng này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Đây là bước mở trình đơn Cài đặt.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy chạm vào nút "Quay lại" ở góc trên bên trái màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một trang có chữ "Cài đặt" ở trên cùng thì nghĩa là bạn đã vào trình đơn Cài đặt rồi.
 3. 3
  Chạm vào Sử dụng dữ liệu và bộ nhớ (Data and Storage Usage). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng màn hình, bên cạnh ô màu xanh lục có biểu tượng ↑↓ ở trong.
  • Trên iPhone SE, iPhone 5S hoặc iPhone đời cũ, bạn có thể sẽ cần cuộn xuống để nhìn thấy tùy chọn này.
 4. 4
  Cuộn xuống và chạm vào Thông tin bộ nhớ (Storage Usage). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng trang.
 5. 5
  Lựa chọn một cuộc trò chuyện. Chạm vào cuộc trò chuyện chứa tệp phương tiện bạn muốn xóa. Bạn có thể sẽ cần cuộn xuống để nhìn thấy cuộc trò chuyện bạn muốn xóa.
 6. 6
  Chạm vào Quản lý… (Manage). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng màn hình. Đây là bước mở danh sách các loại tệp phương tiện mà bạn đã gửi trong cuộc trò chuyện đã chọn.
 7. 7
  Tích vào từng ô tròn trong trang. Một số ô đã được tích sẵn; để xóa tất cả tệp phương tiện khỏi cuộc trò chuyện, hãy đảm bảo rằng bạn đã tích vào từng ô không có màu xám.
  • Một số ô có màu xám vì cuộc trò chuyện không chứa tệp phương tiện (ví dụ: Nếu cuộc trò chuyện không chứa bất cứ video nào, ô "Videos" sẽ có màu xám).
 8. 8
  Chạm vào Xóa (Clear). Nút có chữ màu đỏ này nằm ở phía dưới cùng màn hình.
 9. 9
  Chạm vào Xóa khi có thông báo. Đây là bước xóa tất cả các tệp phương tiện đã lựa chọn trong cuộc trò chuyện.
 10. 10
  Lặp lại các bước trên đây với các cuộc trò chuyện khác. Vì hiện tại WhatsApp chưa có tính năng xóa tất cả tệp phương tiện trong ứng dụng chỉ với một lần chạm, bạn sẽ cần lặp lại các bước trên đây với từng cuộc trò chuyện chứa tệp phương tiện.
  • Bạn có thể sẽ cần đóng và mở lại WhatsApp để bộ nhớ điện thoại hiển thị đúng dung lượng lưu trữ còn trống sau khi xóa dữ liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Xóa tệp phương tiện trong cuộc trò chuyện trên Android

 1. 1
  Mở WhatsApp. Chạm vào biểu tượng ứng dụng WhatsApp trông giống như bong bóng trò chuyện và ống nghe điện thoại màu trắng trên nền màu xanh lục. Đây là bước mở trang chính của WhatsApp nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhập số điện thoại và lựa chọn tên người dùng.
 2. 2
  Chạm vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy chạm vào nút "Quay lại" ở góc trên bên trái màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một trang có chữ "Cài đặt" ở trên cùng thì nghĩa là bạn đã vào trình đơn Cài đặt rồi. Nếu vậy, hãy bỏ qua bước tiếp theo.
 3. 3
  Chạm vào Cài đặt (Settings). Tùy chọn này nằm ở phía dưới cùng trình đơn thả xuống. Đây là bước mở phần cài đặt của WhatsApp.
 4. 4
  Chạm vào Sử dụng dữ liệu và bộ nhớ (Data and storage use). Tùy chọn này nằm ở giữa trang.
 5. 5
  Chạm vào Mức sử dụng bộ nhớ (Storage usage). Bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn này ở trên cùng trang.
  • Nếu không nhìn thấy tùy chọn này thì nghĩa là WhatsApp không có bất cứ tệp phương tiện nào mà bạn có thể xóa.
  • Nếu bạn gặp lỗi bộ nhớ và không thấy tùy chọn này, hãy thử gỡ và cài đặt lại WhatsApp.
 6. 6
  Lựa chọn một cuộc trò chuyện. Chạm vào tên của người hoặc nhóm để mở trang tệp phương tiện trong cuộc trò chuyện tương ứng.
 7. 7
  Chạm vào GIẢI PHÓNG DUNG LƯỢNG (FREE UP SPACE hoặc MANAGE MESSAGES). Nút này nằm ở góc dưới bên phải màn hình.
 8. 8
  Tích vào từng ô vuông trong trang. Chạm vào từng ô vuông để thực hiện điều này.
  • Một số ô có màu xám vì cuộc trò chuyện không chứa tệp phương tiện (ví dụ: Nếu cuộc trò chuyện không chứa bất cứ video nào, ô "Video" sẽ có màu xám).
 9. 9
  Chạm vào XÓA MỤC (CLEAR MESSAGES). Nút này nằm ở phía dưới cùng màn hình.
 10. 10
  Chạm vào XÓA TIN NHẮN (CLEAR ALL MESSAGES) khi có thông báo. Đây là bước xóa tất cả các tệp phương tiện đã lựa chọn trong WhatsApp khỏi điện thoại.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể xóa tin nhắn trong cuộc trò chuyện bằng cách chạm và giữ ngón tay ở cuộc trò chuyện, sau đó chạm vào Xóa (Delete) trong trình đơn bật ra (hoặc chạm vào biểu tượng thùng rác trên Android), rồi chạm vào Xóa với tất cả mọi người (Delete for Everyone). Miễn là bạn thực hiện điều này trong vòng 7 phút gửi tin nhắn, tin nhắn sẽ được xóa khỏi cuộc trò chuyện trong điện thoại của tất cả mọi người.
 • WhatsApp sẽ lưu lại một vài megabyte thông tin vào bộ nhớ đệm, nghĩa là bạn không thể hoàn toàn xóa tất cả tệp phương tiện khỏi bộ nhớ của WhatsApp. Cách duy nhất để xóa tin nhắn WhatsApp triệt để là xóa tất cả cuộc trò chuyện, gỡ cài đặt WhatsApp khỏi điện thoại, sau đó cài đặt lại.

Cảnh báo

 • Việc xóa tất cả tin nhắn và/hoặc tệp phương tiện khỏi tài khoản WhatsApp của bạn sẽ không xóa nó khỏi tài khoản của những người dùng WhatsApp khác mà bạn đã trò chuyện cùng.
 • Một khi đã xóa thứ gì đó khỏi WhatsApp, bạn sẽ không thể lấy lại.

Bài viết wikiHow có liên quan

Xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo4 dấu hiệu cảnh báo giúp bạn xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo
Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsAppBiết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsAppKhôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp
Thêm liên lạc trên WhatsAppThêm liên lạc trên WhatsApp
Thêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho AndroidThêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho Android
Tìm liên lạc trên WhatsAppTìm liên lạc trên WhatsApp
Biết tin nhắn đã được đọc trên WhatsAppBiết tin nhắn đã được đọc trên WhatsApp
Sao lưu WhatsAppSao lưu WhatsApp
Kiểm tra trạng thái online WhatsAppKiểm tra trạng thái online WhatsApp
Đăng xuất trên WhatsAppĐăng xuất trên WhatsApp
Vô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsAppVô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsApp
Lấy số điện thoại giả đăng ký WhatsAppLấy số điện thoại giả đăng ký WhatsApp
Kích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhậnKích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhận
Cài đặt WhatsApp trên máy tínhCài đặt WhatsApp trên máy tính
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.898 lần.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 2.898 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo