Cách để Xóa tất cả các cuộc trò chuyện Snapchat

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách xóa tất cả các cuộc trò chuyện Snapchat ra khỏi trang Chats (Trò chuyện).

Các bước

 1. 1
  Mở ứng dụng Snapchat. Đó là biểu tượng hình bóng ma màu trắng trên nền vàng.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhấn Log In (Đăng nhập) và nhập tên người dùng (hoặc địa chỉ email) và mật khẩu.
 2. 2
  Vuốt xuống từ phía trên màn hình camera. Thao tác này sẽ mở trang hồ sơ của bạn.
 3. 3
  Nhấn ⚙️. Tùy chọn này ở góc trên bên phải màn hình.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn Clear Conversations (Xóa cuộc trò chuyện). Nút này ở gần cuối trang Settings (Cài đặt) trong phần "Account Actions" (Quyền riêng tư).
 5. 5
  Nhấn Clear All (Xóa tất cả). Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này ở góc trên bên phải của trang.
  • Bạn cũng có thể nhấn dấu X ở bên phải tên liên hệ để chỉ xóa lịch sử trò chuyện của liên hệ Snapchat đó.
 6. 6
  Nhấn Clear Feed (Xóa nguồn cấp dữ liệu). Nhấn vào tùy chọn này sẽ xác nhận quyết định của bạn và lịch sử trò chuyện sẽ được thiết lập lại từ đầu.
  • Thao tác xóa lịch sử trò chuyện cũng sẽ thiết lập lại các streak (kết nối thân mật) hoặc best friend (bạn thân) trên snapchat.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thoa tác xóa dữ liệu trò chuyện sẽ xóa không gian trên điện thoại.

Cảnh báo

 • Khi nhấn Clear Feed (Xóa nguồn cấp dữ liệu), bạn sẽ không thể khôi phục lại bất kỳ dữ liệu hội trò chuyện nào trước đó.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Snapchat
Trang này đã được đọc 53 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo