Cách để Xóa tài khoản email trên iPhone

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa tài khoản email trên iPhone. Sau khi bạn xóa tài khoản email, tất cả thông tin Contacts (Danh bạ), Mail, Notes (Ghi chú) và Calendar (Lịch) đã được đồng bộ hóa giữa tài khoản và iPhone cũng sẽ bị xóa.

Các bước

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Accounts & Passwords (Mật khẩu & tài khoản). Tùy chọn nằm gần giữa trang Settings.
 3. 3
  Chọn tài khoản. Trong phần "ACCOUNTS" (Tài khoản), hãy nhấn vào tài khoản (chẳng hạn như Gmail) mà bạn muốn xóa khỏi iPhone.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào Delete Account (Xóa tài khoản). Nút màu đỏ này nằm cuối trang.
 5. 5
  Nhấn vào Delete Account khi tùy chọn hiện ra. Tài khoản email sẽ bị xóa khỏi iPhone ngay lập tức cùng với mọi dữ liệu liên quan.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu chỉ muốn xóa tài khoản email khỏi ứng dụng Mail của iPhone, bạn có thể nhấn vào công tắc "Mail" màu xanh lá nằm giữa trang tài khoản để vô hiệu hóa tài khoản.

Cảnh báo

 • Bất kỳ liên hệ, ghi chú, email và lịch hẹn được đồng bộ hóa từ tài khoản email ngay lập tức cũng bị xóa khỏi iPhone.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 600 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo