Cách để Xóa tài khoản Twitter

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này hướng dẫn bạn cách hủy tài khoản Twitter vĩnh viễn. Tuy nhiên bạn không thể thực hiện điều này trên ứng dụng điện thoại.

Các bước

 1. 1
  Truy cập Twitter bằng trình duyệt. Gõ "www.twitter.com" vào trình duyệt, và nhấn Return (nhập). Sau đó nhấp vào Log in (Đăng nhập) ở góc phải phía trên màn hình.
  • Bạn không thể hủy tài khoản trong ứng dụng di động.
 2. 2
  Đăng nhập Twitter. Gõ tên người dùng hoặc địa chỉ thư điện tử Twitter, cùng với mật khẩu trong khung nhãn và nhấp vào Log in.
 3. 3
  Nhấp vào ảnh đại diện ở góc phải phía trên cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Settings and privacy (Cài đặt và riêng tư). Nút ở vị trí gần cuối trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Kéo xuống và nhấp vào Deactivate my account (Hủy tài khoản của tôi). Nút nằm ở phía dưới trang.
 6. 6
  Nhấp vào Deactivate @(username).
 7. 7
  Nhập mật khẩu Twitter.
 8. 8
  Nhấp vào Deactivate account.
  • Twitter giữ lại thông tin tài khoản trong 30 ngày, vì thế nếu đổi ý và muốn lấy lại tài khoản trước thời hạn đó, bạn chỉ cần đăng nhập là được. Nếu không tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn.[1]
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Twitter
Trang này đã được đọc 13.820 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo