Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Các tập tin PDF thường được dùng để thể hiện sự chuyên nghiệp. Vì lẽ đó, đôi khi việc ẩn hoặc xóa thông tin hay siêu dữ liệu của tập tin PDF là rất quan trọng. Bạn có thể dễ dàng chọn và xóa mục dữ liệu của tập tin PDF bằng Adobe Acrobat. Ngoài ra, công cụ Redaction (Biên tập) của Adobe Acrobat cũng sẽ hỗ trợ cho bạn. Dữ liệu đã được xóa thường hiển thị trong khung màu đen hoặc một màu khác. Thông tin ẩn, chẳng hạn như siêu dữ liệu - bao gồm tên tác giả, từ khóa và thông tin bản quyền, phải được xóa theo cách riêng. Adobe Acrobat có yêu cầu trả phí mỗi tháng: 12,99 đô la Mỹ (khoảng 300.000 đồng) cho Adobe Acrobat Standard và 14,99 đô la Mỹ (khoảng 350.000 đồng) cho Adobe Acrobat Pro.[1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Xóa từng mục dữ liệu

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Đây là chương trình có biểu tượng hình tam giác với những vòng tròn ở các góc trên nền màu đỏ đậm. Hãy nhấp vào biểu tượng đó để mở Adobe Acrobat. Bạn có thể tìm thấy Adobe Acrobat trong trình đơn Start của Windows, hoặc tại thư mục Applications (Ứng dụng) trong Finder của Mac.
 2. 2
  Mở tập tin. Sau đây là các bước mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat:
  • Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên góc phải.
  • Nhấp vào Open (Mở) trong trình đơn hiển thị bên dưới "File".
  • Chọn tập tin PDF mà bạn muốn mở và nhấp vào Open.
   • Hoặc, bạn có thể nhấp phải vào tập tin PDF và chọn Open With... (Mở bằng…) và chọn Adobe Acrobat.
 3. 3
  Nhấp vào phần thông tin mà bạn muốn xóa. Màn hình sẽ hiển thị các lựa chọn chỉnh sửa thông tin. Bạn có thể chọn khung nhập dữ liệu, hình ảnh hoặc thông tin khác.[2]
 4. 4
  Ấn Delete (Xóa) để xóa thông tin.
  • Để xóa từ nào đó trong khung nhập dữ liệu, bạn nhấp vào phần chữ cần chỉnh sửa để làm hiển thị con trỏ chuột. Hãy nhấp và tô sáng phần chữ mà bạn muốn xóa và ấn Delete hoặc Backspace.
 5. 5
  Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.
 6. 6
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là thao tác xóa vĩnh viễn các thông tin đã chọn khỏi tài liệu. Tên tập tin sẽ được gắn thêm đuôi "_Redacted" (Đã biên tập).
  • Để tránh ghi đè lên tài liệu gốc, bạn nên chọn Save As (Lưu thành) và lưu tài liệu vào thư mục khác hoặc đặt tên khác cho tài liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Xóa trang

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể bạn đã lưu chương trình này trên màn hình nhưng vẫn cần tìm kiếm nó trên máy tính. Cách đơn giản nhất là dùng thanh tìm kiếm. Máy tính Windows sẽ có thanh tìm kiếm ở bên dưới góc trái; còn thanh tìm kiếm của máy Mac ở phía trên góc phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Hãy thực hiện các bước sau để mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat.
  • Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên góc phải.
  • Nhấp vào Open (Mở) trong trình đơn bên dưới "File".
  • Chọn tập tin PDF mà bạn muốn mở và nhấp vào Open.
   • Hoặc, bạn có thể nhấp phải vào tập tin PDF rồi chọn Open With... (Mở bằng…) và chọn Adobe Acrobat.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng Pages (Trang). Đó là biểu tượng hai trang giấy xếp chồng lên nhau hiển thị phía trên thanh công cụ ở bên trái trang.
 4. 4
  Nhấp vào các trang mà bạn muốn xóa. Bạn sẽ thấy danh sách các trang hiển thị tại cột bên trái. Hãy nhấp vào từng trang để chọn. Nếu muốn chọn nhiều trang, bạn giữ phím Ctrl và chọn tất cả trang cần xóa.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng thùng rác hiển thị phía trên cột danh sách trang ở bên trái màn hình.
 6. 6
  Nhấp vào Ok trong cửa sổ đang hiển thị. Đây là thao tác xác nhận rằng bạn muốn xóa vĩnh viễn các trang đã chọn.
 7. 7
  Nhấp vào File (Tệp) trong trình đơn ở phía trên màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là thao tác xóa vĩnh viễn các thông tin đã chọn khỏi tài liệu. Tên tập tin sẽ được gắn thêm đuôi "_Redacted" (Đã biên tập).
  • Để tránh ghi đè thông tin lên tài liệu gốc, hãy nhấp vào Save As (Lưu thành) và lưu tài liệu vào thư mục khác hoặc đặt tên mới cho tài liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Biên tập nội dung

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể bạn đã lưu chương trình này trên màn hình nhưng vẫn cần tìm kiếm nó trên máy tính. Cách đơn giản nhất là dùng thanh tìm kiếm. Máy tính Windows có thanh tìm kiếm ở bên dưới góc trái màn hình; còn thanh tìm kiếm của máy Mac ở phía trên góc phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Hãy thực hiện các bước sau để mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat:
  • Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên góc phải.
  • Nhấp vào Open (Mở) trong trình đơn bên dưới "File".
  • Chọn tập tin PDF mà bạn muốn mở và nhấp vào Open.
   • Hoặc, bạn có thể nhấp phải vào tập tin PDF rồi chọn Open With... (Mở bằng…) và chọn Adobe Acrobat.
 3. 3
  Nhấp vào Tools (Công cụ) trong thanh trình đơn thứ hai ở phía trên màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào Redact (Biên tập) với biểu tượng bút tô sáng màu hồng hiển thị bên dưới "Protect & Standardize" (Bảo vệ và Chuẩn hóa) trong trình đơn Tools.[3]
 5. 5
  Chọn thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa. Đó có thể là bất kỳ phần nào trong tài liệu, bao gồm hình ảnh. Hãy thực hiện các bước sau đây để chọn thông tin cần chỉnh sửa:
  • Nhấp đúp để chọn từ hoặc hình ảnh.
  • Nhấp và rê chuột để chọn một dòng, một đoạn văn bản hoặc bất kỳ phần nào trong tài liệu.
  • Để chọn nhiều thông tin, bạn giữ phím Ctrl trong khi chọn phần tiếp theo.
  • Nếu bạn muốn dấu biên tập xuất hiện trên các trang khác - chẳng hạn cùng một vị trí ở đầu hay cuối mỗi trang - nhấp phải và chọn “Repeat Mark Across Pages” (Tái hiện dấu trên các trang).
 6. 6
  Nhấp vào Apply (Áp dụng) trong thanh công cụ thứ hai hiển thị phía trên màn hình.
 7. 7
  Nhấp vào Ok để xác nhận rằng bạn muốn biên tập nội dung đã chọn.
  • Nếu bạn muốn xóa thông tin ẩn khỏi tài liệu, hãy nhấp vào Yes trong hộp thoại.
 8. 8
  Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.
 9. 9
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là thao tác xóa vĩnh viễn các thông tin đã chọn khỏi tài liệu. Tên tập tin sẽ được gắn thêm đuôi "_Redacted" (Đã biên tập).
  • Để tránh ghi đè lên tài liệu gốc, bạn nên chọn Save As (Lưu thành) và lưu tài liệu vào thư mục khác hoặc đặt tên khác cho tài liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Biên tập nội dung bằng công cụ tìm kiếm

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể bạn đã lưu chương trình này trên màn hình nhưng vẫn cần tìm kiếm nó trên máy tính. Cách đơn giản nhất là dùng thanh tìm kiếm. Máy tính Windows có thanh tìm kiếm ở bên dưới góc trái màn hình; còn thanh tìm kiếm của máy Mac ở phía trên góc phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Hãy thực hiện các bước sau để mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat.
  • Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên góc phải.
  • Nhấp vào Open (Mở) trong trình đơn bên dưới "File".
  • Chọn tập tin PDF mà bạn muốn mở và nhấp vào Open.
   • Hoặc, bạn có thể nhấp phải vào tập tin PDF rồi chọn Open With... (Mở bằng…) và chọn Adobe Acrobat.
 3. 3
  Nhấp vào Tools (Công cụ) trong thanh trình đơn thứ hai ở phía trên màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào Redact (Biên tập) với biểu tượng bút tô sáng màu hồng hiển thị bên dưới "Protect & Standardize" (Bảo vệ và Chuẩn hóa) trong trình đơn Tools.[4]
 5. 5
  Nhấp vào Mark for Redaction (Đánh dấu biên tập) trong thanh trình đơn thứ hai.
 6. 6
  Nhấp vào Find text (Tìm văn bản) để mở thanh trình đơn cho phép bạn tìm kiếm văn bản cần chỉnh sửa.
 7. 7
  Chọn "In the current document" (Trong tài liệu đang mở) hoặc "All PDF Documents In" (Toàn bộ tài liệu PDF trong...). Để tìm kiếm trong tài liệu đang mở, bạn nhấp vào nút tròn bên cạnh dòng "In the current document". Để tìm kiếm trong nhiều tài liệu PDF, bạn nhấp vào "All PDF Documents In" và sử dụng khung lựa chọn bên dưới lựa chọn này để chọn thư mục chứa các tài liệu PDF cần biên tập.
 8. 8
  Chọn "Single word or phrase" (Từng từ hoặc câu), "Multiple words or phrase" (Nhiều từ hoặc câu) hay "Patterns" (Mẫu). Nhấp vào nút tròn bên cạnh các lựa chọn tìm kiếm và thực hiện một trong các bước sau:
  • Single word or phrase: Nhập từ hoặc câu vào thanh tìm kiếm bên dưới các lựa chọn.
  • Multiple words or phrase: Nhấp vào Select Words (Chọn từ) và nhập từ hoặc câu mà bạn muốn biên tập vào thanh ở phía trên trình đơn. Nhấp vào Add (Thêm) để thêm từ hoặc câu mới và nhập vào thanh ở phía trên. Chọn Ok khi bạn hoàn tất việc thêm từ và câu cần xóa.
  • Patterns: Dùng khung lựa chọn để chọn mẫu. Bạn có thể dùng mẫu để xóa số điện thoại, thẻ tín dụng, số chứng minh thư, ngày, địa chỉ email.
 9. 9
  Nhấp vào Search & Remove Text (Tìm kiếm và Xóa văn bản). Đây là thao tác tìm kiếm các kết quả phù hợp trên tài liệu.
 10. 10
  Nhấp vào ô bên cạnh tất cả kết quả mà bạn muốn biên tập. Tất cả kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong trình đơn bên trái. Hãy nhấp vào ô bên cạnh kết quả mà bạn muốn biên tập.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Check All (Chọn tất cả) hiển thị phía trên danh sách để chọn toàn bộ.
 11. 11
  Nhấp vào Mark Checked Results for Redaction (Đánh dấu các kết quả đã chọn để biên tập). Đây là thao tác đánh dấu tất cả kết quả đã chọn cho việc biên tập.
 12. 12
  Nhấp vào Apply (Áp dụng) trong thanh công cụ thứ hai hiển thị ở phía trên màn hình.
 13. 13
  Nhấp vào Ok để xác nhận rằng bạn muốn biến tập các thông tin đã chọn.
  • Nếu bạn muốn xóa thông tin ẩn trong tài liệu, hãy nhấp vào Yes trong hộp thoại.
 14. 14
  Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.
 15. 15
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là thao tác xóa vĩnh viễn các thông tin đã chọn khỏi tài liệu. Tên tập tin sẽ được gắn thêm đuôi "_Redacted" (Đã biên tập).
  • Để tránh ghi đè thông tin lên tài liệu gốc, bạn nên chọn Save As (Lưu thành) và lưu tài liệu vào thư mục khác hoặc đặt tên mới cho tài liệu.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Xóa thông tin ẩn

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat. Có thể bạn đã lưu chương trình này trên màn hình nhưng vẫn cần tìm kiếm nó trên máy tính. Cách đơn giản nhất là dùng thanh tìm kiếm. Máy tính Windows có thanh tìm kiếm ở bên dưới góc trái màn hình; còn thanh tìm kiếm của máy Mac ở phía trên góc phải.
 2. 2
  Mở tập tin. Hãy thực hiện các bước sau để mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat.
  • Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên góc phải.
  • Nhấp vào Open (Mở) trong trình đơn bên dưới "File".
  • Chọn tập tin PDF mà bạn muốn mở và nhấp vào Open.
   • Hoặc, bạn có thể nhấp phải vào tập tin PDF rồi chọn Open With... (Mở bằng…) và chọn Adobe Acrobat.
 3. 3
  Nhấp vào Tools (Công cụ) trong thanh trình đơn thứ hai ở phía trên màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào Redact (Biên tập) với biểu tượng bút tô sáng màu hồng hiển thị bên dưới "Protect & Standardize" (Bảo vệ và Chuẩn hóa) trong trình đơn Tools.[5]
 5. 5
  Chọn Remove Hidden Information (Xóa thông tin ẩn) trong thanh công cụ thứ hai bên dưới phần tiêu đề "Hidden Information" (Thông tin ẩn).
 6. 6
  Chọn tất cả thông tin mà bạn muốn xóa. Những thông tin mà bạn thấy tại đây là siêu dữ liệu, bình luận hoặc tập tin đính kèm của tài liệu. Hãy đánh dấu vào các ô bên cạnh thông tin mà bạn muốn xóa trong thanh trình đơn ở bên trái màn hình.
  • Bằng việc nhấp vào dấu + bên cạnh mỗi mục chính và mục phụ tại hộp thoại này, bạn có thể thấy những mục sẽ được xóa. Các mục đã được đánh dấu sẽ được xóa sau khi bạn thực hiện đủ các bước trong phương pháp này.
 7. 7
  Nhấp vào Remove (Xóa) hiển thị phía trên danh sách thông tin mà bạn có thể đánh dấu ở bên trái màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Ok trong hộp thoại hiển thị khi bạn nhấp vào "Remove".
 9. 9
  Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.
 10. 10
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là thao tác xóa vĩnh viễn các thông tin đã chọn khỏi tài liệu. Tên tập tin sẽ được gắn thêm đuôi "_Redacted" (Đã biên tập).
  • Để tránh ghi đè thông tin lên tài liệu gốc, bạn nên chọn Save As (Lưu thành) và lưu tài liệu vào thư mục khác hoặc đặt tên mới cho tài liệu.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Việc biên tập sẽ xóa thông tin vĩnh viễn; vì vậy, nếu bạn muốn xem lại thông tin, hãy lưu tài liệu thành tập tin mới với một tên khác.

Những thứ bạn cần

 • Adobe Acrobat Pro

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Tắt AirPlayHướng dẫn tắt và giới hạn AirPlay trên iPhone, iPad, Mac và Apple TV
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 20.313 lần.
Trang này đã được đọc 20.313 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo