Cách để Xóa mật khẩu Windows của người khác

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa mật khẩu người dùng nội bộ trên máy tính Windows 7 và 10. Chúng ta chỉ có thể làm điều này khi đang sử dụng tài khoản administrator (quản trị viên). Bạn không thể xóa mật khẩu của người dùng không nằm trong nội bộ vì tài khoản này sử dụng mật khẩu Microsoft Outlook để đăng nhập.Đừng bao giờ xóa mật khẩu tài khoản của bất cứ ai khi chưa có sự đồng ý rõ ràng từ họ.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng Control Panel

 1. 1
 2. 2
  Nhập control panel vào Start. Ứng dụng Control Panel sẽ được tìm kiếm trên máy tính.
 3. 3
  Nhấp vào ứng dụng Control Panel hình khung xanh nằm đầu cửa sổ Start.
 4. 4
  Nhấp vào User Accounts (Tài khoản người dùng). Biểu tượng User Accounts hình hai người.
 5. 5
  Nhấp vào User Accounts ở đầu trang.
 6. 6
  Nhấp vào Manage another account (Quản lý tài khoản khác). Tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề "Make changes to your user account" (Thực hiện thay đổi với tài khoản người dùng của bạn).
 7. 7
  Nhấp vào tài khoản mà bạn muốn xóa mật khẩu. Mục này sẽ nằm bên phải cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào Change the Password (Đổi mật khẩu). Liên kết nằm bên trái cửa sổ.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này nghĩa là tài khoản người dùng đã chọn không thuộc nội bộ và vì thế chúng ta không thể xóa mật khẩu tài khoản được.
 9. 9
  Nhấp vào Change password. Nút này nằm cuối cửa sổ. Chỉ cần bạn để trống trường dữ liệu password thì mật khẩu của người dùng được chọn sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng Command Prompt

 1. 1
 2. 2
  Nhập command prompt vào Start. Ứng dụng Command Prompt sẽ được tìm kiếm trên máy tính.
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền administrator). Tùy chọn nằm gần đầu trình đơn thả xuống.
  • Nếu hệ thống trả về thông báo lỗi khi thực hiện nghĩa là tài khoản bạn đang dùng không phải administrator, vì thế bạn không thể xóa mật khẩu của người dùng khác.
 5. 5
  Nhấp Yes khi được hỏi. Command Prompt sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhập net user "username" "" vào Command Prompt. Thay "username" bằng tên tài khoản, bạn nhớ giữ dấu ngoặc kép.
  • Chẳng hạn, nếu tên tài khoản là "JohnSmith", bạn nhập net user "JohnSmith" "" vào Command Prompt.
  • Nếu tên tài khoản có dấu cách (ví dụ John Smith), hãy nhập dấu gạch dưới tại vị trí khoảng cách (ví dụ John_Smith).
 7. 7
  Nhấn Enter. Lệnh sẽ thực thi và xóa đi mật khẩu của tài khoản được chọn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu máy tính của bạn là một phần trong mạng (chẳng hạn như ở trường học hoặc nơi làm việc), bạn có thể nhờ quản trị viên hệ thống xóa tài khoản người dùng.

Cảnh báo

 • Bạn luôn phải có sự đồng ý bằng văn bản trước khi xóa mật khẩu của người dùng khác.
 • Nếu người dùng được chọn đang đăng nhập trong lúc bạn xóa mật khẩu thì thông báo lỗi sẽ hiện ra. Bạn có thể tránh điều này bằng cách khởi động lại máy tính.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Giúp Windows 7 tìm kiếm cả nội dung tập tin

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Cách để

Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows

Cách để

Đổi ảnh nền trên MS Paint (phông xanh)
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 304 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo