Cách để Xóa lịch sử bộ định tuyến

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa nhật ký hệ thống của bộ định tuyến (router) bằng trình duyệt web trên máy tính. Nhật ký hệ thống ghi lại lịch sử hoạt động, sự kiện hệ thống và quy trình của router.

Các bước

 1. 1
  Mở trình duyệt web trên máy tính. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào, chẳng hạn như Firefox, Chrome, Safari hoặc Opera.
 2. 2
  Nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến vào thanh văn bản. Nhấp vào thanh văn bản ở đầu trình duyệt và nhập địa chỉ IP mặc định của router.
  • Hầu hết bộ định tuyến sử dụng 192.168.0.1 làm địa chỉ IP mặc định. Nếu địa chỉ này không hoạt động, bạn có thể thử 192.168.1.1 hoặc 192.168.2.1.
  • Nếu không có địa chỉ IP nào trong số trên hoạt động, thử khởi động lại router hoặc ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng.
 3. 3
  Nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên (admin). Như vậy bạn sẽ đăng nhập vào giao diện quản trị viên của router.
 4. 4
  Nhấp vào nút Login (Đăng nhập). Bạn sẽ đăng nhập vào giao diện admin của bộ định tuyến.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Status (Trạng thái) trên thanh điều hướng. Tìm nút Status trong thanh điều hướng trên giao diện quản trị viên router và nhấp vào đó.
  • Tùy vào model bộ định tuyến mà nút này có thể tên là Advanced (Nâng cao) hay tương tự.
  • Với hầu hết bộ định tuyến, bạn có thể tìm thấy thanh điều hướng ở đầu trang hoặc bên trái màn hình.
 6. 6
  Nhấp vào System Log (Nhật ký hệ thống) hoặc Administration-Event Log (Nhật ký sự kiện quản trị viên) trong thanh điều hướng. Nút này sẽ mở ra trang đăng nhập hệ thống của router.
 7. 7
  Nhấp vào nút Clear Log (Xóa nhật ký). Nút này sẽ xóa lịch sử nhật ký hệ thống của router.
  • Nếu hộp thoại bật lên nhắc bạn xác nhận hành động, hãy nhấp vào OK hoặc Yes.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 698 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo