Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn trình duyệt web hiển thị kết quả trùng khớp khi bạn nhập từ nào đó vào thanh địa chỉ. Lưu ý: Safari trên nền tảng Mac và iPhone không giữ lại dữ liệu biểu mẫu, vì thế bạn không cần làm điều này nếu như sử dụng Safari. Nếu muốn xóa toàn bộ website khỏi trình duyệt web thì bạn cần xóa lịch sử trình duyệt.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:
Bằng Chrome trên iPhone

 1. 1
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào History (Lịch sử). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Trang lịch sử Chrome sẽ hiện ra trên iPhone.
 4. 4
  Nhấn vào Clear Browsing Data… (Xóa dữ liệu duyệt web). Tùy chọn nằm ở góc dưới bên trái màn hình.
 5. 5
  Nhấn vào Autofill Data (Dữ liệu tự động điền). Dấu tích sẽ hiện ra cạnh tùy chọn Autofill Data ở giữa trang sau khi bạn nhấp vào.
  • Nếu mục Autofill Data đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả mục còn lại trên trang, nhưng riêng ô Autofill Data phải được chọn.
 6. 6
  Nhấn vào Clear Browsing Data. Tùy chọn này nằm cuối trang.
 7. 7
  Nhấn vào Clear Browsing Data khi tác vụ hiện ra. Dữ liệu khung tìm kiếm của Google Chrome trên iPhone sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:
Bằng Chrome trên Android

 1. 1
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào History (Lịch sử). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấn vào CLEAR BROWSING DATA…. Tác vụ nằm đầu trang History.
 5. 5
  Nhấn vào thẻ ADVANCED (Nâng cao). Thẻ này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 6. 6
  Tích vào ô "Autofill form data" (Dữ liệu biểu mẫu tự động điền). Tùy chọn này nằm giữa màn hình.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả các mục nằm trong thẻ ADVANCED, nhưng riêng ô "Autofill form data" phải được chọn để xóa nội dung trong khung tìm kiếm.
  • Nếu ô "Autofill form data" đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
 7. 7
  Nhấn vào khung thả xuống "Time range" (Phạm vi thời gian). Tùy chọn này nằm ở phía trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 8. 8
  Nhấn vào All time (Từ trước đến nay) từ trong trình đơn thả xuống.
 9. 9
  Nhấn vào tùy chọn CLEAR DATA (Xóa dữ liệu) nằm cuối màn hình.
 10. 10
  Nhấn vào CLEAR (Xóa) khi tùy chọn hiện ra. Tất cả dữ liệu trong khung tìm kiếm của Google Chrome trên thiết bị Android sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:
Bằng Chrome trên máy tính

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ Chrome. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Chọn More tools (Công cụ khác). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn thả xuống. Một trình đơn nữa sẽ bật ra.
 4. 4
  Nhấp vào Clear browsing data…. Tùy chọn nằm trong trình đơn bật ra. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Advanced nằm ở góc trên bên phải cửa sổ bật lên.
 6. 6
  Cuộn xuống và tích vào ô "Autofill form data". Tùy chọn này nằm gần cuối cửa sổ bật lên.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu tất cả các mục nằm trong thẻ Advanced, nhưng riêng ô "Autofill form data" phải được chọn để xóa nội dung trong khung tìm kiếm.
  • Nếu ô "Autofill form data" đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
 7. 7
  Nhấp vào khung thả xuống "Time range" nằm đầu cửa sổ bật lên. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 8. 8
  Nhấp vào tùy chọn All time từ trong trình đơn thả xuống.
 9. 9
  Nhấp vào nút Clear data nằm cuối cửa sổ. Dữ liệu khung tìm kiếm của Google Chrome trên máy tính sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:
Bằng Firefox trên iPhone

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấn vào ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả cầu màu xanh.
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc dưới bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ bật ra.
 3. 3
  Nhấn vào tùy chọn Settings (Cài đặt) trong trình đơn bật lên.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào Clear Private Data (Xóa dữ liệu riêng tư). Tùy chọn này ở gần giữa trang.
 5. 5
  Nhấn vào công tắc "Browsing History" (Lịch sử duyệt web) màu trắng. Nút tùy chọn sẽ được bật và lịch sử duyệt web của Firefox sẽ bị xóa.
  • Bạn có thể tắt hết những công tắc còn lại trên trang này.
  • Đáng tiếc là Firefox dành cho iPhone không bao gồm tùy chọn "Autofill", vì thế bạn cần xóa toàn bộ lịch sử của trình duyệt nếu muốn xóa nội dung trong khung tìm kiếm.
  • Nếu công tắc "Browsing History" đang có màu xanh, hãy bỏ qua bước này.
 6. 6
  Nhấn vào Clear Private Data nằm cuối màn hình.
 7. 7
  Nhấn vào OK khi tùy chọn hiện ra. Lịch sử khung tìm kiếm của Firefox trên iPhone sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:
Bằng Firefox trên Android

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấn vào ứng dụng Firefox hình chú cáo cam quấn quanh quả cầu màu xanh.
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấn vào Settings. Tùy chọn này nằm giữa trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn Clear private data nằm giữa màn hình.
 5. 5
  Tích vào ô "Form history" (Lịch sử biểu mẫu). Như vậy Firefox sẽ hiểu rằng bạn muốn xóa lịch sử ô tìm kiếm.
  • Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu những hạng mục khác trên trang, nhưng riêng ô "Form history" phải được chọn.
 6. 6
  Nhấn vào tác vụ CLEAR DATA nằm cuối màn hình. Lịch sử khung tìm kiếm của Firefox trên thiết bị Android sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:
Bằng Firefox trên máy tính

 1. 1
  Mở Firefox. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Firefox hình chú cáo cam và quả cầu xanh.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ Firefox. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Library (Thư viện). Tùy chọn này ở gần đầu trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào History nằm gần đầu trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào Clear Recent History… (Xóa lịch sử gần đây). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn thả xuống. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 6. 6
  Nhấp vào khung thả xuống "Time range to clear" (Phạm vi thời gian cần xóa). Tùy chọn này ở đầu cửa sổ bật lên. Sau khi bạn nhấp vào, một trình đơn sẽ thả xuống.
 7. 7
  Nhấp vào Everything (Từ trước đến nay). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn thả xuống.
 8. 8
  Tích vào ô "Form & Search History" (Lịch sử tìm kiếm & biểu mẫu). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ bật lên.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu các mục trên mẫu này, nhưng riêng ô "Form & Search History" phải được chọn.
  • Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
 9. 9
  Nhấp vào Clear Now (Xóa ngay bây giờ). Tùy chọn này nằm cuối cửa sổ bật lên. Lịch sử khung tìm kiếm của Firefox trên máy tính sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:
Bằng Microsoft Edge

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Microsoft Edge hình chữ "e" màu xanh đậm hoặc trắng trên nền xanh dương sẫm.
 2. 2
  Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ Edge. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Settings nằm gần cuối trình đơn thả xuống. Một trình đơn nữa sẽ bật ra bên phải cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Choose what to clear (Chọn nội dung cần xóa). Tùy chọn này nằm giữa trình đơn bật ra.
 5. 5
  Tích vào ô "Form data" nằm giữa trình đơn.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu những hạng mục khác trên trang, nhưng riêng ô "Form data" phải được chọn.
  • Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
 6. 6
  Nhấp vào nút Clear nằm cuối trình đơn. Lịch sử khung tìm kiếm của Microsoft Edge sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:
Bằng Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Internet Explorer với biểu tượng chữ "e" màu xanh nhạt với dải băng màu vàng quấn quanh.
 2. 2
  Nhấp vào tùy chọn "Settings" hình bánh răng ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet). Mục này nằm đầu trình đơn thả xuống. Sau khi bạn nhấp vào, cửa sổ Internet Options sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào Delete… (Xóa). Tùy chọn này nằm chính giữa và bên phải cửa sổ, phía dưới tiêu đề "Browsing history".
  • Nếu không thấy tùy chọn này, trước tiên bạn cần nhấp vào thẻ General (Chung) ở đầu cửa sổ.
 5. 5
  Tích vào ô "Form data" nằm giữa trang.
  • Bạn có thể bỏ đánh dấu những hạng mục khác trên trang, nhưng riêng ô "Form data" phải được chọn.
  • Nếu ô trên đã được đánh dấu, hãy bỏ qua bước này.
 6. 6
  Nhấp vào nút Delete nằm cuối cửa sổ. Cửa sổ sẽ đóng lại.
 7. 7
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ Internet Options. Vậy là Internet Explorer đã xóa xong lịch sử khung tìm kiếm.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu như không muốn xóa toàn bộ dữ liệu khung tìm kiếm, bạn có thể thử chọn phạm vi thời gian hẹp hơn (ví dụ, Yesterday hay Hôm qua) từ trong khung thả xuống "Time range" hoặc "Time range to clear". Riêng Microsoft Edge và Internet Explorer sẽ không có tùy chọn này.

Cảnh báo

 • Thao tác xóa dữ liệu thanh tìm kiếm của trình duyệt sẽ không xóa đi kết quả hiện ra với những trang web mà bạn đã truy cập. Nếu muốn xóa luôn cả trang web, bạn cần xóa lịch sử trình duyệt.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Hủy tư cách thành viên Amazon PrimeHủy tư cách thành viên Amazon Prime
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynhTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.373 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 2.373 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo