Cách để Xóa dòng trống trên Google Sheets (PC hoặc Mac)

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách xóa dòng trống trên Google Sheets theo ba cách. Bạn có thể xóa từng dòng bằng bộ lọc hoặc xóa toàn bộ dòng cũng như ô trống với tiện ích bổ sung.

Phương pháp 1 của 3:
Xóa từng dòng

 1. 1
  Truy cập https://sheets.google.com trên trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập Google, danh sách tài liệu Google Sheets liên kết với tài khoản của bạn sẽ hiện ra.
  • Nếu chưa đăng nhập Google, hãy đăng nhập để tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào tài liệu Google Sheets.
 3. 3
  Nhấp chuột phải vào số dòng. Các dòng được đánh số trong cột xám bên trái.
 4. 4
  Nhấp vào Delete Row (Xóa dòng).
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng bộ lọc

 1. 1
  Truy cập https://sheets.google.com trên trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập Google, danh sách tài liệu Google Sheets liên kết với tài khoản của bạn sẽ hiện ra.
 2. 2
  Nhấp vào tài liệu Google Sheets.
 3. 3
  Nhấp và kéo chuột để chọn toàn bộ dữ liệu.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Data (Dữ liệu) trong thanh menu phía trên cùng.
 5. 5
  Nhấp vào Filter (Bộ lọc).
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng tam giác 3 dòng màu xanh lá ở ô phía trên bên trái.
 7. 7
  Nhấp vào Sort A → Z (Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái). Toàn bộ ô trống sẽ được chuyển xuống dưới cùng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Sử dụng tiện ích bổ sung

 1. 1
  Truy cập https://sheets.google.com trên trình duyệt web. Nếu bạn đã đăng nhập Google, danh sách tài liệu Google Sheets liên kết với tài khoản của bạn sẽ hiện ra.
 2. 2
  Nhấp vào tài liệu Google Sheets.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Add-ons (Tiện ích bổ sung) trong thanh menu phía trên cùng.
 4. 4
  Nhấp vào Get Add-ons (Tải tiện ích bổ sung).
 5. 5
  Nhập Remove Blank Rows vào thanh tìm kiếm rồi nhấn Enter
 6. 6
  Nhấp vào + Free (+ Miễn phí). Nút này nằm cùng dòng phía bên kia tên "Remove Blank Rows (and More)". Tiện ích có hình cục tẩy.
 7. 7
  Nhấp vào tài khoản Google của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản, Google sẽ hỏi bạn muốn thêm tiện ích bổ sung cho tài khoản nào.
 8. 8
  Nhấp vào Allow (Cho phép).
 9. 9
  Nhấp vào thẻ Add-ons trong thanh menu phía trên cùng lần nữa.
 10. 10
  Chọn Remove Blank Rows (and More) (Xóa dòng trống, vân vân).
 11. 11
  Nhấp vào Delete Blank Rows/Columns (Xóa dòng/cột trống). Các tùy chọn của tiện ích bổ sung sẽ mở ra trong cột bên phải.
 12. 12
  Nhấp vào ô trống màu xám phía trên bên trái bảng tính. Toàn bộ bảng tính sẽ được chọn.
  • Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A để chọn tất cả.
 13. 13
  Nhấp vào Delete (Xóa). Tác vụ nằm trong cột những tùy chọn tiện ích bổ sung "Remove Blank Rows (and More)".
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo