Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cookies là tập tin được tạo bởi trang web bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web trên máy tính. Hầu hết các tập tin này đều vô hại, nhưng một số tập tin lưu lại những thông tin riêng tư như địa chỉ bạn truy cập hay thông tin cá nhân. Các trang web còn cho phép những trang khác (chẳng hạn như đối tác quảng cáo) lưu trữ cookie trung gian trên máy tính của bạn. Để đảm bảo các công ty này không giám sát quá trình bạn duyệt web, bạn nên xóa cookie của trình duyệt theo định kỳ bằng cách truy cập mục Privacy (Riêng tư) hoặc Browsing History (Lịch sử Duyệt web) trong phần thiết lập của trình duyệt. Trên mỗi trình duyệt bạn phải thao tác khác nhau, hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết hướng dẫn chi tiết.

Phương pháp 1 của 11:
Chrome trên Máy tính

 1. 1
 2. 2
  Nhấp chuột vào Tools (Công cụ) > Clear Browsing Data (Xóa Dữ liệu Truy cập) trong danh sách thả xuống.
 3. 3
  Chọn khoảng thời gian bạn muốn xóa. Nếu muốn xóa toàn bộ cookie, hãy chọn the beginning of time (Từ lúc bắt đầu).
 4. 4
  Tích vào Cookies and other site and plug-in data (Cookie và dữ liệu các trang và plug-in). Tích và bỏ tích các tùy chọn theo mong muốn.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Clear Browsing Data. Cookie và các dữ liệu được chọn khác sẽ được xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 11:
Chrome trên Di động

 1. 1
  Mở Chrome trên thiết bị di động và nhấp chuột vào trình đơn "hamburger" ở góc phía trên bên phải.
 2. 2
  Nhấn chọn "Settings" (Thiết lập).
 3. 3
  Chọn "Privacy" (Riêng tư).
 4. 4
  Chọn "Clear Cookies, Site Data" (Xóa Cookie, Dữ liệu Trang). Xác nhận yêu cầu tiếp theo trên màn hình.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 11:
Safari trên Di động

 1. 1
  Mở Settings (Thiết lập) > Safari.
 2. 2
  Kéo xuống dưới và chọn Clear Cookies and Data (Xóa Cookie và Dữ liệu).
 3. 3
  Chọn Clear Cookies and Data để xác nhận.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 11:
Safari trên Máy tính

 1. 1
  Mở Safari và chọn "Safari" ở đầu trình đơn, chọn tiếp "Preferences" (Tùy chỉnh).
 2. 2
  Chọn Privacy (Riêng tư).
 3. 3
  Nhấp chuột vào "Remove All Website Data" (Xóa Toàn bộ Dữ liệu Trang web). Đồng ý yêu cầu xác nhận.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 11:
Firefox

 1. 1
  Mở trang chủ firefox và chọn Settings (Thiết lập) trong trình đơn.
 2. 2
  Mở trang Privacy (Riêng tư). Ở dưới tùy chọn thiết lập, bạn sẽ thấy dòng chữ You may want to clear your recent history or remove individual cookies (Bạn muốn xóa lịch sử gần đây hay chỉ xóa cookie).
 3. 3
  Chọn Remove individual cookies (Chỉ xóa cookie).
  • Để xóa toàn bộ cookie, nhấp chuột vào Remove All Cookies (Xóa Toàn bộ Cookie). Trình duyệt sẽ xóa cookie ngay lập tức.
  • Để xóa một cookie cụ thể, bạn chọn cookie muốn xóa. Giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột vào nhiều mục, rồi nhấn Remove Cookies (Xóa Cookie). Bạn có thể mở rộng từng trang để xóa cookie cụ thể trong trang đó.
  Quảng cáo

Phương pháp 6 của 11:
Internet Explorer 9, 10, 11

 1. 1
  Mở trình duyệt và nhấp chuột vào nút Tools (Công cụ). Nút có hình răng cưa ở góc phía trên bên phải màn hình.
  • Trên di động, mở Settings (Thiết lập). Chọn Options (Tùy chọn) > History (Lịch sử), sau đó tích vào hộp thoại Cookies và chọn Delete (Xóa).
 2. 2
  Vào mục Safety (An toàn) > Delete browsing history (Xóa lịch sử duyệt web). Chọn mục này bạn sẽ xóa toàn bộ cookie.
  • Nếu muốn quản lý cookie và chọn xóa từng cái cụ thể thay vì xóa tất cả, chọn Tools (Công cụ) và nhấp chuột vào Internet Options (Tùy chọn Internet). Trong tab Privacy (Riêng tư) bạn có thể thiết lập chặn và cho phép từng kiểu cookie.
 3. 3
  Tích vào hộp thoại Cookies. Nếu sử dụng Internet Explorer 10, bạn sẽ thấy dòng Cookies and website data (Cookie và dữ liệu web).
 4. 4
  Tích hoặc bỏ tích các tùy chọn khác theo mong muốn.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Delete (Xóa).
  Quảng cáo

Phương pháp 7 của 11:
Internet Explorer 8

 1. 1
  Mở trình duyệt và chọn Tools (Công cụ) > Internet Options (Tùy chọn Internet).
 2. 2
  Trong trang General (Chung), tìm mục Browsing History (Lịch sử duyệt web). Từ đây, bạn có thể quyết định xóa toàn bộ hoặc một số cookie:
  • Để xóa toàn bộ cookie, bỏ chọn hộp thoại Preserve Favorite Website Data (Giữ lại Dữ liệu Website Yêu thích), tích vào hộp thoại Cookies, sau đó nhấn Delete.
  • Để xóa cookie theo lựa chọn, vào Settings (Thiết lập) > View Files (Xem Tập tin). Chọn cookie bạn muốn xóa (giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) và nhấn Delete.
  Quảng cáo

Phương pháp 8 của 11:
Internet Explorer 8: Thanh công cụ Mới

 1. 1
  Mở trình duyệt và truy cập Safety > Delete Browsing History.
 2. 2
  Tích vào hộp thoại Cookies.
 3. 3
  Tích và bỏ tích các mục khác trong phần lịch sử duyệt web.
 4. 4
  Chọn Delete.
  Quảng cáo

Phương pháp 9 của 11:
Internet Explorer 7

 1. 1
  Mở trình duyệt và chọn Tools (Công cụ) > Internet Options (Tùy chọn Internet).
 2. 2
  Trong tab General (Chung), tìm mục Browsing History. Từ đây, bạn có thể quyết định xóa toàn bộ hoặc một số cookie:
  • Để xóa toàn bộ cookie, nhấp chuột vào Delete, chọn Delete Cookies (Xóa Cookie) và nhấn Yes (Đồng ý).
  • Để xóa cookie theo lựa chọn, chọn Settings > View Files. Chọn cookie muốn xoaá (Giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) sau đó nhấn Delete.
  Quảng cáo

Phương pháp 10 của 11:
Opera

 1. 1
  Mở trình duyệt và truy cập Settings (Thiết lập) > Delete Private Data (Xóa Dữ liệu Riêng tư).
 2. 2
  Xóa cookie.
  • Để xóa toàn bộ cookie, bỏ tích các mục bạn muốn giữ lại (chẳng hạn như lịch sử, mật khẩu được lưu, bộ nhớ đệm, v.v.) và nhấn Delete (Xóa). Bạn sẽ thấy hộp thoại Active transfer has not been removed (Hoạt động chuyển đổi không bị xóa) nếu bạn đang tải tập tin, như vậy quá trình tải sẽ không bị gián đoạn.
  • Để xóa cookie cụ thể, vào Manage Cookies (Quản lý Cookie). Chọn cookie muốn xóa (giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) sau đó nhấn Delete.
  Quảng cáo

Phương pháp 11 của 11:
Konqueror

 1. 1
  Mở trình duyệt và truy cập trình đơn Settings > Configure Konqueror (Cấu hình Konqueror).
 2. 2
  Kéo xuống và chọn Cookies.
 3. 3
  Nhấp chuột vào trang Management (Quản lý).
 4. 4
  Xóa cookie. Bạn có thể nhấp chuột vào Delete All (Xóa Toàn bộ) để xóa toàn bộ cookie hoặc chọn cookie muốn xóa (giữ phím Ctrl để chọn nhiều mục) rồi nhấn Delete.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn nên dọn dẹp cookie của trình duyệt thường xuyên.
 • Bạn nên dọn dẹp bộ nhớ đệm cache cùng với cookie. Bộ nhớ đệm lưu trữ thông tin, hình ảnh, trang web trên máy tính để truy cập nhanh hơn. Tin tặc có thể ăn cắp thông tin tài chính từ bộ nhớ đệm nếu bạn không cẩn trọng.
 • Bạn có thể vô hiệu hóa hoặc giới hạn cookie trong phần thiết lập bảo mật của trình duyệt. Bạn được khuyến cáo thực hiện thao tác này vì lý do bảo mật nhưng một số trang web có thể không hoạt động. Để truy cập được các trang web đó, bạn phải thêm chúng vào phần ngoại lệ của danh sách hạn chế.

Bài viết wikiHow có liên quan

Lấy Mật khẩu Facebook của Người khácLấy Mật khẩu Facebook của Người khác
Hack một trang web với mã HTML cơ bảnHack một trang web với mã HTML cơ bản
Đoán mật khẩuĐoán mật khẩu
Gỡ Bing khỏi máy tínhGỡ Bing khỏi máy tính
Phòng tránh bị hack điện thoại di độngPhòng tránh bị hack điện thoại di động
Truy cập trái phép (Hack) websiteTruy cập trái phép (Hack) website
Trở thành Tin tặcTrở thành Tin tặc
Tạo Mật khẩu cho Mạng Wi‐FiTạo Mật khẩu cho Mạng Wi‐Fi
Chặn Trang web Khiêu dâm trên Máy tínhChặn Trang web Khiêu dâm trên Máy tính
Tìm máy chủ thư đếnTìm máy chủ thư đến
Tạo vi rútTạo vi rút
Hack cơ sở dữ liệuHack cơ sở dữ liệu
Đổi mật khẩu emailĐổi mật khẩu email
Truy cập bộ định tuyếnTruy cập bộ định tuyến
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 34.054 lần.
Trang này đã được đọc 34.054 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo