Đây là bài viết hướng dẫn cách xóa chương trình bổ sung và nội dung có thể tải về trên máy chơi game PlayStation 4. Máy PlayStation 4 không cho phép bạn xóa từng chương trình bổ sung. Tuy nhiên, bạn có thể xóa toàn bộ trò chơi và cài đặt lại để xóa chương trình bổ sung. Đừng lo. Thao tác này sẽ không xóa dữ liệu trò chơi đã lưu. Nếu cần cài đặt lại chương trình bổ sung, bạn có thể thực hiện thông qua PlayStation Store.[1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng trò chơi có đĩa

 1. 1
  Đăng nhập vào PS4. Để thực hiện việc này, bạn sẽ chọn hồ sơ người dùng trên màn hình đăng nhập PS4. Nếu bạn được yêu cầu nhập mật mã để đăng nhập, hãy sử dụng bộ điều khiển Dualshock để nhập mật mã.
 2. 2
  Tô sáng Library (Thư viện) và ấn . Bạn chỉ cần ấn phím mũi tên bên phải trên phần phím điều khiển hoặc đẩy nút gạt trái sang phải đến khi bạn tô sáng biểu tượng kệ sách ở cuối thanh trình đơn. Tiếp theo, ấn nút "X" trên bộ điều khiển để chọn. Thao tác này cho bạn thấy danh sách toàn bộ trò chơi đã cài đặt trên PS4.
  • Chọn Games (Trò chơi) trong thanh trình đơn bên trái Library để lọc trò chơi.
  • Nếu trò chơi có chương trình bổ sung mà bạn muốn xóa hiển thị trên thanh trình đơn, bạn chỉ cần tô sáng trò chơi đó trên thanh trình đơn và ấn Options (Tùy chọn).
 3. 3
  Tô sáng trò chơi có chương trình bổ sung cần xóa và ấn Options. Sử dụng phím điều khiển hoặc nút gạt để thao tác trên danh sách trò chơi. Tô sáng trò chơi có chương trình bổ sung cần xóa và ấn nút Options trên bộ điều khiển. Đó là nút hình viên thuốc bên phải phần cảm ứng ở giữa bộ điều khiển. Thao tác này mở ra một trình đơn ở bên phải màn hình.
 4. 4
  Chọn Delete (Xóa) và ấn . Lựa chọn "Delete" ở gần cuối trình đơn bên phải. Màn hình xác nhận liền hiển thị.
 5. 5
  Chọn Ok và ấn . Bạn sẽ thấy "Ok" là lựa chọn thứ hai hiển thị bên phải màn hình xác nhận. Đây là thao tác xác nhận rằng bạn muốn xóa trò chơi và sẽ xóa bộ trò chơi cùng chương trình bổ sung.
  • Đừng lo. Dữ liệu đã lưu trên trò chơi sẽ không bị xóa. Bạn có thể tiếp tục trò chơi sau khi cài đặt lại.
 6. 6
  Đặt đĩa trò chơi vào ổ đĩa. Bạn cần tìm đĩa trò chơi và đặt vào ổ đĩa ở phía trước máy PlayStation 4. Thiết bị liền tự động cài đặt trò chơi mà không kèm theo chương trình bổ sung. Bạn phải chờ một lúc để thiết bị hoàn tất quá trình cài đặt và cập nhật trò chơi.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng trò chơi được mua từ PlayStation Store

 1. 1
  Đăng nhập vào PS4. Để thực hiện việc này, bạn sẽ chọn hồ sơ người dùng trên màn hình đăng nhập PS4. Sử dụng bộ điều khiển Dualshock để nhập mật mã nếu bạn phải nhập mật mã để đăng nhập.
  • Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản đã dùng để mua trò chơi và nội dung bổ sung.
 2. 2
  Tô sáng Library (Thư viện) và ấn . Bạn chỉ cần ấn phím mũi tên bên phải trên phần phím điều khiển hoặc đẩy nút gạt trái sang phải đến khi bạn có thể tô sáng biểu tượng kệ sách ở cuối thanh trình đơn. Tiếp theo, ấn nút "X" trên bộ điều khiển. Thao tác này cho bạn thấy danh sách toàn bộ trò chơi đã cài đặt trên PS4.
  • Chọn Games (Trò chơi) trong thanh trình đơn bên trái của thư viện để lọc trò chơi.
  • Nếu trò chơi có chương trình bổ sung mà bạn muốn xóa hiển thị trên thanh trình đơn, bạn chỉ cần tô sáng trò chơi đó trên thanh trình đơn và ấn Options (Tùy chọn).
 3. 3
  Tô sáng trò chơi có chương trình bổ sung cần xóa và ấn Options. Sử dụng phím điều khiển hoặc nút gạt để thao tác trên danh sách trò chơi. Tô sáng trò chơi có chương trình bổ sung cần xóa và ấn nút Options trên bộ điều khiển. Đó là nút hình viên thuốc bên phải phần cảm ứng ở giữa bộ điều khiển. Thao tác này mở ra một trình đơn ở bên phải màn hình.
 4. 4
  Chọn Delete (Xóa) và ấn . Lựa chọn "Delete" ở gần cuối trình đơn bên phải. Màn hình xác nhận liền hiển thị.
 5. 5
  Chọn Ok và ấn . Đây là lựa chọn thứ hai trong màn hình xác nhận đang hiển thị. Thao tác này xác nhận rằng bạn muốn xóa trò chơi và sẽ xóa toàn bộ trò chơi cùng nội dung có thể tải về.
  • Đừng lo. Dữ liệu đã lưu trên trò chơi sẽ không bị xóa. Bạn có thể tiếp tục trò chơi sau khi cài đặt lại.
 6. 6
  Chọn Purchased (Đã mua) và ấn . Lựa chọn "Purchased" có trong trình đơn ở bên trái trình đơn Library. Bạn sẽ thấy danh sách toàn bộ trò chơi đã mua.
 7. 7
  Tô sáng trò chơi mà bạn vừa xóa và ấn . Sử dụng các phím điều khiển hoặc nút gạt trái để thao tác trên danh sách trò chơi và ứng dụng. Tô sáng trò chơi mà bạn vừa xóa và ấn nút "X" màu xanh dương trên bộ điều khiển để chọn.
  • Hoặc, bạn có thể chọn biểu tượng kính lúp ở phía trên góc trái và nhập tên trò chơi vừa xóa vào thanh tìm kiếm. Đây là thao tác tìm kiếm trò chơi theo tên.
 8. 8
  Chọn Download (Tải về) và ấn . Đây là lựa chọn duy nhất trong trình đơn bên trái. Ấn nút "X" màu xanh dương để chọn. Trò chơi của bạn liền được tải về và cài đặt lại mà không có nội dung bổ sung. Bạn sẽ phải chờ một lúc để trò chơi hoàn tất quá trình tải về, cài đặt và cập nhật.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Cài đặt lại chương trình bổ sung

 1. 1
  Mở PlayStation Store. Đó là biểu tượng túi mua sắm màu xanh dương có logo PlayStation. Bạn sẽ thấy biểu tượng này hiển thị phía trên thanh trình đơn. Nếu muốn cài đặt lại nội dung bổ sung, bạn có thể thực hiện thông qua PlayStation Store.
  • Hầu hết trò chơi đều có lựa chọn tải chương trình bổ sung và nội dung có thể tải về trên màn hình trình đơn chính của trò chơi. Chọn lựa chọn này để mở trang nội dung bổ sung trong PlayStation Store.
 2. 2
  Chọn Search (Tìm kiếm). Đây là lựa chọn có biểu tượng kính lúp hiển thị ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhập tên trò chơi cần cài đặt chương trình bổ sung. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên trò chơi. Bạn sẽ thấy danh sách trò chơi trong kết quả tìm kiếm.
 4. 4
  Chọn trò chơi. Trò chơi thường hiển thị ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm.
  • Nếu nội dung bổ sung mà bạn muốn cài đặt hiển thị trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể chọn ngay tại đó.
 5. 5
  Chọn Add-ons (Nội dung bổ sung). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải màn hình. Bạn sẽ thấy nội dung bổ sung dành cho trò chơi.
 6. 6
  Chọn nội dung bổ sung mà bạn đã mua. Thao tác này mở ra trang Playstation Store dành cho nội dung bổ sung đó.
 7. 7
  Chọn Choose a version (Chọn phiên bản). Đây là lựa chọn trong trình đơn ở bên trái màn hình.
 8. 8
  Chọn Add-on Content (Nội dung bổ sung). Lựa chọn này có trong khung lựa chọn tại cửa sổ ở giữa màn hình.
 9. 9
  Chọn Download (Tải về). Đây là thao tác tải về và cài đặt lại nội dung bổ sung.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Cài Windows từ UbuntuCài Windows từ Ubuntu
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Tìm kiếm Sắt trong MinecraftTìm kiếm Sắt trong Minecraft
Tạo Người Sắt trong MinecraftTạo Người Sắt trong Minecraft
Điều chỉnh bass trên máy tínhĐiều chỉnh bass trên máy tính
Tự làm bút cảm ứngTự làm bút cảm ứng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Trang này đã được đọc 379 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo