Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để xóa biểu tượng ứng dụng trên màn hình chủ của điện thoại Android. Với hầu hết điện thoại Android, bạn có thể xóa từng biểu tượng ứng dụng trên màn hình chủ. Bạn cũng có thể tắt chức năng tự động thêm biểu tượng vào màn hình chủ để ngăn các biểu tượng không mong muốn hiển thị trong tương lai.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Trên thiết bị Android

 1. 1
  Hiểu hạn chế của Android. Vì mỗi nhà sản xuất tích hợp trình đơn khác nhau cho thiết bị Android của họ, điện thoại (hoặc máy tính bảng) của bạn sẽ không có khả năng xóa biểu tượng ứng dụng từ màn hình chủ.
 2. 2
  Mở khóa màn hình Android. Ấn nút "Lock" (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN, hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình.
 3. 3
  Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết các trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa.
 4. 4
  Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ chỉ là các đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt chứ không phải là ứng dụng - việc xóa biểu tượng sẽ không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Android.
 5. 5
  Thử chạm và giữ biểu tượng ứng dụng. Một số nhà phát triển hệ điều hành Android đặt lựa chọn xóa ứng dụng qua thao tác chạm-giữ, nên bạn chỉ cần chạm và giữ ứng dụng để xem trình đơn có hiển thị hay không.
 6. 6
  Chọn "Remove" (Gỡ) hoặc "Delete" (Xóa). Khi trình đơn hiển thị, bạn tìm một lựa chọn thích hợp để xóa biểu tượng ứng dụng; nếu thấy lựa chọn cần dùng, bạn chỉ cần chạm vào đó.

  Mẹo: Nếu không thấy lựa chọn "Remove" hoặc "Delete", bạn bỏ qua bước này.

 7. 7
  Chạm và kéo ứng dụng lên phía trên màn hình. Nếu không thấy trình đơn khi chạm-giữ ứng dụng, bạn tìm lựa chọn "Remove", "Delete" hoặc hiểu tượng thùng rác ở phía trên màn hình; nếu thấy lựa chọn đó, bạn kéo ứng dụng lên phía trên màn hình và thả tay.
  • Trên một số thiết bị Android, bạn sẽ kéo ứng dụng vào chữ X và thả vào đó.
  • Bỏ qua bước này nếu không có lựa chọn "Remove", "Delete", biểu tượng thùng rác, hoặc X ở phía trên màn hình.
 8. 8
  Di chuyển ứng dụng sang màn hình chủ khác. Nếu không thấy lựa chọn "Delete" hoặc "Remove", bạn chạm và kéo biểu tượng ứng dụng muốn ẩn sang mép bên phải của màn hình, giữ đến khi màn hình chủ khác xuất hiện và thả ứng dụng tại đó. Việc này sẽ không xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ, nhưng sẽ ẩn biểu tượng đó trên màn hình chủ.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Trên Samsung Galaxy

 1. 1
  Mở khóa màn hình điện thoại Galaxy. Ấn nút "Lock" (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình.
 2. 2
  Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết các trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa.
 3. 3
  Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ là các đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt, không phải ứng dụng - việc xóa biểu tượng không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Samsung Galaxy.
 4. 4
  Chạm-giữ biểu tượng. Bạn chỉ cần chạm-giữ biểu tượng đến khi màn hình hiển thị trình đơn.
 5. 5
  Chạm vào Remove shortcut (Xóa biểu tượng ứng dụng) trong trình đơn. Việc này sẽ xóa biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ của điện thoại Galaxy.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Sử dụng Nova Launcher

 1. 1
  Mở khóa màn hình điện thoại Galaxy. Ấn nút "Lock" (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình.
  • Nếu dùng Nova launcher thay vì Android launcher mặc định, bạn có thể xóa các biểu tượng trên màn hình chính theo cách này.
 2. 2
  Mở một màn hình khác (nếu cần). Nếu có nhiều trang màn hình chủ, bạn vuốt màn hình sang phải để xem hết các trang đến khi bạn thấy trang có biểu tượng ứng dụng mà mình cần xóa.
 3. 3
  Tìm biểu tượng mà bạn muốn xóa. Lưu ý rằng biểu tượng trên màn hình chủ là các đường dẫn đến ứng dụng đã cài đặt, không phải ứng dụng - việc xóa biểu tượng không xóa ứng dụng đó khỏi kho ứng dụng của Android.
 4. 4
  Chạm-giữ biểu tượng ứng dụng. Sau khoảng vài giây, màn hình sẽ hiển thị danh sách lựa chọn.
 5. 5
  Chạm-giữ biểu tượng App info (Thông tin ứng dụng) trong trình đơn vừa hiển thị.

  Mẹo: Nếu sử dụng Android Nougat, bạn có thể chạm vào Remove trong trình đơn vừa hiển thị. Trong trường hợp này, bạn cứ thực hiện thao tác đó để xóa biểu tượng ứng dụng trên màn hình chủ.

 6. 6
  Chạm vào Remove khi được yêu cầu. Thao tác này xóa ứng dụng khỏi màn hình chủ của Android.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Tắt tính năng tạo biểu tượng ứng dụng tự động trên Oreo

 1. 1
  Mở khóa màn hình Android. Ấn nút "Lock" (Khóa), sau đó nhập mật mã, mã PIN hoặc hình vẽ để mở khóa màn hình.
 2. 2
  Chạm và giữ màn hình Android. Bạn sẽ thấy một danh sách lựa chọn hiển thị sau vài giây.[1]
  • Nếu danh sách lựa chọn không hiển thị, bạn thử thao tác thu nhỏ bằng cách thu hẹp khoảng cách của hai ngón tay trên màn hình chủ để mở phần thiết lập. Bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo nếu thực hiện việc này.[2]
  • Nếu sở hữu điện thoại Android sử dụng hệ điều hành Nougat (7.0), bạn thực hiện theo hướng dẫn của Nougat.
 3. 3
  Chạm vào lựa chọn Settings (Thiết lập) trong trình đơn để mở trang thiết lập của màn hình chủ.
  • Trên một số thiết bị Android, bạn cần chọn Home screen settings (Thiết lập màn hình chủ) hoặc lựa chọn tương tự.[3]
 4. 4
  Tìm lựa chọn "Add icon" (Thêm biểu tượng). Tên và vị trí của lựa chọn này trong mỗi trình đơn sẽ khác nhau, nên bạn cần lướt xem trình đơn để chọn.
  • Ví dụ, bạn sẽ thấy "Add icon to Home Screen" (Thêm biểu tượng vào màn hình chủ) ở bên dưới trình đơn trên nhiều điện thoại Android.
 5. 5
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Tắt tính năng tạo biểu tượng ứng dụng tự động trên Nougat

 1. 1

  Mẹo:Nếu thiết bị Android của bạn sử dụng hệ điều hành Oreo (8.0), bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn trên Oreo.

 2. 2
  Chạm vào ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Kéo xuống và chọn Settings (Cài đặt) ở gần bên dưới danh sách lựa chọn để mở trang Cài đặt.
 4. 4
  Bỏ chọn ô "Add icon to Home screen" (Thêm biểu tượng ứng dụng vào màn hình chính). Lựa chọn này trong nhóm thiết lập "General" (Chung); việc bỏ chọn ô này nhằm đảm bảo biểu tượng của ứng dụng mới sẽ không được thêm vào màn hình chủ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu dùng launcher màn hình chủ khác với chương trình mặc định của điện thoại/máy tính bảng, bạn sẽ phải tắt launcher trước khi có thể di chuyển hoặc ẩn biểu tượng ứng dụng.

Cảnh báo

 • Việc xóa biểu tượng ứng dụng không thể thực hiện được trên một số phiên bản Android OS.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Cài đặt file APK trên AndroidCài đặt file APK trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Gia tăng bộ nhớ trong của điện thoại AndroidGia tăng bộ nhớ trong của điện thoại Android
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Rút tiền từ Sweatcoin trên AndroidRút tiền từ Sweatcoin trên Android
Sử dụng Lucky Patcher trên AndroidSử dụng Lucky Patcher trên Android
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Gỡ cài đặt bản cập nhật trên AndroidGỡ cài đặt bản cập nhật trên Android
Nhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại AndroidNhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại Android
Cài đặt Emoji trên Thiết bị AndroidCài đặt Emoji trên Thiết bị Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 46.283 lần.
Trang này đã được đọc 46.283 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo