Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Việc giữ bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt có thể rất hữu ích vì đây là thông tin chứa mật khẩu đã lưu và giúp hiển thị nhanh các trang đã xem tại thanh địa chỉ. Tuy nhiên, việc không xóa bộ nhớ đệm và cookie có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bảo mật (bên cạnh đó là tốc độ duyệt web cũng bị chậm). May mắn thay, bạn không cần lo việc thách thức sự kiên nhẫn và vấn đề bảo mật vì bộ nhớ đệm và cookie có thể xóa được trên hầu hết trình duyệt, bao gồm cả trình duyệt phiên bản di động mặc định trên iOS và Android.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Dùng Google Chrome

 1. 1
  Mở Google Chrome. Nếu thường xuyên dùng Chrome, bạn sẽ nhận thấy tốc độ xử lý của trình duyệt bị chậm; việc xóa bộ nhớ đệm và cookie sẽ khắc phục vấn đề này.
 2. 2
  Nhấp vào dấu ba chấm dọc ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
  • Trên ứng dụng Chrome di động, trình đơn này là "More" (Khác).
 3. 3
  Di chuyển con trỏ chuột đến phần "More Tools" (Công cụ khác). Thao tác này sẽ mở một trình đơn khác với các lựa chọn cho việc xóa dữ liệu của trình duyệt.
  • Trên điện thoại, bạn chọn "History" (Lịch sử) tại bước này.
 4. 4
  Nhấp vào "Clear browsing data" (Xóa dữ liệu duyệt web). Thao tác này mở trang "History" để bạn có thể xóa dữ liệu duyệt web.
  • Bạn cũng có thể giữ tổ hợp phím Ctrl (hoặc Command trên Mac) + Shift và ấn Delete để truy cập trang này.
 5. 5
  Đảm bảo tất cả các ô liên quan đều được đánh dấu. Hai ô quan trọng nhất mà bạn cần chọn là "Cached images and files" (Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm) và "Cookies and other site and plugin data" (Cookie và các trang cùng dữ liệu plugin khác).
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn thời điểm bên cạnh dòng "Obliterate the following items from:" (Xóa dữ liệu từ:); bạn có thể chọn xóa dữ liệu trong khoảng thời gian nào đó.
 7. 7
  Chọn thời điểm với các lựa chọn như sau:
  • The past hour (Giờ vừa qua)
  • The past day (24 giờ vừa qua)
  • The past week (7 ngày vừa qua)
  • The past 4 weeks (4 tuần vừa qua)
  • The beginning of time (Từ trước đến nay)
  • Nếu muốn xóa toàn bộ dữ liệu và đặt lại dữ liệu, bạn nhớ chọn "Từ trước đến nay".[1]
 8. 8
  Nhấp vào "Clear browsing data" (Xóa dữ liệu). Thao tác này xóa dữ liệu theo điều kiện đã chọn trong khoảng thời gian mà bạn muốn như đã thiết lập trên trang History của trình duyệt.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Dùng Mozilla Firefox

 1. 1
  Mở Mozilla Firebox. Việc sử dụng Firefox thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng tồn đọng trang, hình ảnh và cookie. Việc xóa các dữ liệu này đặt lại bộ nhớ của trình duyệt, giúp tăng tốc độ duyệt web.
 2. 2
  Nhấp vào nút trình đơn phía trên góc phải màn hình với biểu tượng ba đường ngang để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào lựa chọn "Advanced" (Nâng cao) trong trình đơn bên trái màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ "Network" (Mạng) ở giữa thanh công cụ ngay bên dưới tiêu đề "Advanced".[2]
 5. 5
  Nhấp vào "Clear Now" (Xóa ngay) ở bên phải màn hình để xóa bộ nhớ đệm.
 6. 6
  Quay về trình đơn Firefox với biểu tưởng các đường gạch ngang ở phía trên góc phải trang.
 7. 7
  Nhấp vào "History" (Lịch sử), sau đó chọn "Clear Recent History" (Xóa lịch sử gần đây). Thao tác này đưa bạn đến trang "History" để xóa toàn bộ cookie.[3]
 8. 8
  Chọn thời điểm. Đây là trình đơn ở phía trên trang "Clear Recent History" bên cạnh dòng "Time range to clear:" (Giai đoạn xóa:). Để có kết quả tốt nhất, bạn chọn "Everything" (Tất cả).
 9. 9
  Đánh dấu vào ô "Cookies" trong phần lựa chọn. Sau khi chọn ô này, toàn bộ cookie của trình duyệt sẽ được xóa. Bạn cũng có thể chọn các lựa chọn khác:
  • Lịch sử duyệt và tải về
  • Lịch sử biểu mẫu và tìm kiếm
  • Tình trạng đăng nhập hiện tại (nếu bạn dùng chung máy tính với người khác)
  • Tùy chọn trang
  • Bạn cũng có thể chọn "Cache" (Bộ nhớ đệm) tại đây để có hiệu quả tốt hơn; có thể lần xóa dữ liệu đầu tiên vẫn chưa xóa hết mọi thứ.
 10. 10
  Nhấp vào "Clear Now" (Xóa ngay) ở cuối trang. Thao tác này xóa toàn bộ cookie và dữ liệu còn sót lại trong bộ nhớ đệm!
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Dùng Safari

 1. 1
  Mở Safari. Safari không được hỗ trợ trên nền tảng Windows, nhưng hệ điều hành Mac vẫn liên tục cập nhật để đảm bảo tối ưu hóa chương trình. Việc xóa cookie và bộ nhớ đệm sẽ tăng tốc độ xử lý.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn "Safari" ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào lựa chọn "Preferences" để mở cửa sổ mà bạn có thể thay đổi thiết lập riêng tư.[4]
 4. 4
  Nhấp vào thẻ "Privacy" (Riêng tư) ở gần phía trên cửa sổ "Preferences" (Tùy chọn) để xóa bộ nhớ đệm và cookie.
 5. 5
  Nhấp vào "Remove All Website Data" (Xóa toàn bộ dữ liệu duyệt web). Safari sẽ yêu cầu bạn xác nhận quyết định.
 6. 6
  Nhấp vào "Remove Now" (Xóa ngay) để xác nhận quyết định. Thao tác này xóa cookie và bộ nhớ đệm của trình duyệt; nếu chưa thực hiện việc này bao giờ, bạn sẽ thấy sự thay đổi tốc độ của trình duyệt!
  • Bạn sẽ phải thoát Safari rồi mở lại trình duyệt để áp dụng thay đổi.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Dùng iOS

 1. 1
  Mở ứng dụng Safari. Nếu dùng trình duyệt khác Safari trên thiết bị iOS, phương pháp này sẽ không hiệu quả.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng quyển sách ở bên dưới trang để hiển thị phần cuối cùng của trình đơn "Bookmarks" (Dấu trang) mà bạn đã mở.
 3. 3
  Chạm vào biểu tượng "Bookmarks" ở phía trên góc trái màn hình. Nếu màn hình đã hiển thị trang "Bookmarks", bạn bỏ qua bước này.
 4. 4
  Chọn thẻ "History" (Lịch sử) để mở trang lịch sử duyệt web.
 5. 5
  Chọn "Clear" (Xóa) ở bên dưới góc phải màn hình. Safari sẽ yêu cầu bạn chọn thời điểm:
  • The last hour (Giờ vừa qua)
  • Today (Hôm nay)
  • Today and yesterday (Hôm nay và hôm qua)
  • All time (Tất cả; cho kết quả tốt nhất)
 6. 6
  Chọn thời điểm mà bạn muốn. Thao tác này sẽ xóa cookie và bộ nhớ đệm của thiết bị iOS.
  • Để có kết quả tốt nhất, bạn đóng Safari và sau đó mở lại để tiếp tục duyệt web.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Dùng Android

 1. 1
  Mở ứng dụng trình duyệt mặc định của Android. Nếu bạn chọn dùng trình duyệt khác, phương pháp này sẽ không hiệu quả.
 2. 2
  Chạm vào nút "Menu" (Trình đơn) để mở trình đơn của trình duyệt.
 3. 3
  Chọn "Settings" (Cài đặt) ở cuối trình đơn "More" (Khác).[5]
 4. 4
  Chọn "Clear All" (Xóa tất cả) ở cuối trình đơn Settings bên dưới tiêu đề phụ "Privacy" (Riêng tư). Thao tác này xóa cả bộ nhớ đệm và cookie.
  • Bạn cũng có thể chọn "Clear Cache" (Xóa bộ nhớ đệm) để chỉ xóa bộ nhớ đệm, nhưng không xóa cookie.
 5. 5
  Chọn "OK" khi được hỏi. Như vậy, bộ nhớ đệm và cookie sẽ được xóa!
  • Để có kết quả tốt nhất, bạn thoát trình duyệt của điện thoại và mở lại sau khi thực hiện thao tác trên.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt web nếu bạn dùng máy tính công cộng.

Cảnh báo

 • Việc đặt lại cookie và bộ nhớ đệm sẽ xóa mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 4.175 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 4.175 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo