Cách để Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt trên Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Sau khi bộ nhớ đệm của trình duyệt bị xóa, dữ liệu duyệt web trên điện thoại sẽ được làm mới. Nếu bộ nhớ đệm bị quá tải thì thao tác này sẽ giúp thiết bị chạy nhanh hơn, tuy nhiên sẽ làm chậm quá trình nạp những website mà bạn đã truy cập trước đó. Quá trình xóa bộ nhớ đệm có thể khác nhau đôi chút tùy vào trình duyệt mà bạn đang sử dụng.

Phương pháp 1 của 7:
Trên trình duyệt Android gốc (Android thuần)

 1. 1
  Mở trình duyệt Internet và nhấn vào nút Menu (⋮). Bạn cũng có thể nhấn vào nút Menu vật lý (nếu có) trên thiết bị.
 2. 2
  Nhấn vào "Settings" (Cài đặt) trong trình đơn. Tùy chọn này nằm cuối trình đơn.
 3. 3
  Nhấn vào "Privacy & security" (Bảo mật & riêng tư). Các tùy chọn riêng tư dành cho trình duyệt sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấn vào "Clear cache" (Xóa bộ nhớ đệm) ở đầu trình đơn. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận thao tác xóa bộ nhớ đệm.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 7:
Trên trình duyệt Samsung ("Internet")

 1. 1
  Mở trình duyệt của Samsung ("Internet") và nhấn vào nút Menu (⋮). Bạn cũng có thể ấn nút Menu vật lý (nếu có) trên thiết bị Samsung.
 2. 2
  Nhấn vào "Settings" trong trình đơn. Màn hình mới sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấn vào "Privacy" trong mục Advanced (Nâng cao). Trình đơn Privacy sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấn vào "Delete personal data" (Xóa dữ liệu cá nhân). Danh sách các ô đánh dấu sẽ hiện ra.
 5. 5
  Tích vào ô "Cache" (Bộ nhớ đệm) và "Cookies and site data" (Dữ liệu web và bộ nhớ cookie) rồi nhấn "Done" (Xong). Tất cả bộ nhớ đệm của trình duyệt Samsung sẽ bị xóa.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 7:
Trên Google Chrome

 1. 1
  Mở trình duyệt Chrome và nhấn vào nút Menu (⋮). Nếu không nhìn thấy, bạn có thể vuốt xuống trên trang để tùy chọn.
 2. 2
  Nhấn vào "Settings" từ trong trình đơn hiện ra. Trên điện thoại có màn hình nhỏ thì có thể bạn cần cuộn xuống trên trình đơn để tìm.
 3. 3
  Nhấn vào "Privacy" trong mục Advanced. Một trình đơn mới sẽ mở ra.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào "Clear Browsing Data" (Xóa dữ liệu duyệt web). Nút này nằm cuối trình đơn Privacy.
 5. 5
  Bạn cần chắc chắn rằng ô "Cache" và "Cookies, site data" đã được đánh dấu, sau đó nhấn vào "Clear" (Xóa). Tất cả dữ liệu bộ nhớ đệm của Google Chrome sẽ bị xóa.[2]
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 7:
Trên Mozilla Firefox

 1. 1
  Mở trình duyệt Firefox và nhấn vào nút Menu (⋮). Tùy chọn này ở góc trên bên phải màn hình. Có thể bạn cần vuốt xuống trên trang để tùy chọn hiện ra.
 2. 2
  Nhấn vào "Settings" từ trong trình đơn Firefox. Màn mình mới sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấn vào "Privacy". Trình đơn Privacy sẽ mở ra.
 4. 4
  Cuộn xuống và nhấn vào "Clear now" (Xóa ngay bây giờ). Tùy chọn này nằm trong phần "Clear private data" (Xóa dữ liệu riêng tư).
 5. 5
  Bạn cần chắc chắn rằng ô "Cache" đã được đánh dấu rồi nhấn vào "Clear Data" (Xóa dữ liệu). Bộ nhớ đệm (và những nội dung mà bạn đã chọn) trên Mozilla Firefox sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 7:
Trên Opera

 1. 1
  Mở Opera và nhấn vào nút chữ "O" ở góc dưới bên phải. Trình đơn Opera nhỏ sẽ hiện ra.
 2. 2
  Nhấn vào tùy chọn "Settings" với hình bánh răng.
 3. 3
  Nhấn vào "Clear browsing data". Một trình đơn mới sẽ mở ra.
 4. 4
  Tích vào ô "Clear cookies and data" và nhấn "OK". Toàn bộ dữ liệu duyệt web trên Opera, bao gồm bộ nhớ đệm sẽ bị xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 6 của 7:
Trên Dolphin

 1. 1
  Mở Dolphin và nhấn vào nút Dolphin nằm cuối màn hình. Bạn phải đang ở trên cùng của trang web thì các nút tác vụ mới hiện ra bên dưới. Sau khi bạn nhấn vào biểu tượng Dolphin, trình đơn tùy chọn sẽ hiện ra.
 2. 2
  Nhấn vào nút "Clear data". Tác vụ có hình cây chổi.
 3. 3
  Bạn cần chắc chắn rằng ô "Cache and site data" (Dữ liệu trang và bộ nhớ đệm) đã được đánh dấu. Mục này thường được tích sẵn theo mặc định.
 4. 4
  Nhấn vào "Clear selected data" (Xóa dữ liệu đã chọn). Bộ nhớ đệm của Dolphin sẽ bị xóa và trình đơn sẽ đóng lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 7 của 7:
Trên mọi trình duyệt

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings trên điện thoại. Bạn có thể xóa bộ nhớ đệm của bất kỳ trình duyệt nào bằng cách xóa dữ liệu ứng dụng. Thao tác này sẽ đăng xuất tài khoản của bạn khỏi trình duyệt và trả lại toàn bộ thiết lập ban đầu.
 2. 2
  Chọn "Apps" hay "Applications" (Ứng dụng). Từ ngữ có thể khác nhau tùy vào thiết bị mà bạn đang sử dụng.
 3. 3
  Tìm và nhấn vào trình duyệt mà bạn muốn xóa dữ liệu. Tất cả ứng dụng mà bạn đã tải sẽ nằm trong thẻ "Downloaded". Nếu trình duyệt được cài sẵn trên máy thì bạn cần nhấn vào thẻ "All" (Tất cả) để tìm.
 4. 4
  Nhấn vào "Clear Data". Bạn sẽ phải xác nhận lại yêu cầu xóa hết dữ liệu đối với ứng dụng. Hãy nhấn "OK" để xác nhận.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 283 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo