Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Sử dụng dấu trang (bookmark) là một cách tuyệt vời để đánh dấu trang mà bạn muốn xem lại khi cần. Tuy nhiên, vì dấu trang được tạo một cách dễ dàng nên số lượng sẽ tăng nhanh như chớp, và sau một khoảng thời gian bạn cần phải dọn dẹp kho dấu trang. Việc xóa dấu trang có thể thực hiện với vài cú nhấp chuột hoặc vài lần chạm trên bất kỳ trình duyệt nào.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 8:
Trên Chrome

 1. 1
  Nhấp phải vào dấu trang bất kỳ và chọn "Delete" (Xóa). Bất kỳ khi nào sử dụng Chrome, bạn đều có thể nhấp phải vào dấu trang và chọn "Delete" để xóa dữ liệu này vĩnh viễn. Bạn có thể thực hiện việc này đối với các dấu trang trong thanh dấu trang, công cụ quản lý dấu trang hoặc danh sách trong phần "Bookmarks" (Dấu trang) của trình đơn Chrome. Bạn không cần phải xác nhận khi muốn xóa dấu trang.
 2. 2
  Mở công cụ quản lý dấu trang. Bạn có thể dùng công cụ quản lý dấu trang trong Chrome để xem toàn bộ dấu trang cùng lúc. Một số cách để mở công cụ này trong thẻ mới như sau:
  • Nhấp vào nút trình đơn Chrome và chọn "Bookmarks" → "Bookmark manager" (Công cụ quản lý dấu trang) để mở trang trong một thẻ mới.
  • Ấn tổ hợp phím Command/Ctrl+ Shift+O để mở công cụ quản lý dấu trang trong một thẻ khác.
  • chrome://bookmarks vào thanh địa chỉ để tải công cụ quản lý dấu trang trong thẻ hiện tại.
 3. 3
  Xem các dấu trang. Tất cả dấu trang của bạn sẽ hiển thị trong công cụ quản lý dấu trang. Bạn có thể mở rộng các thư mục để xem các dấu trang tại đó.
  • Nếu đã đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản Google, tất cả thiết bị được đồng bộ đều hiển thị dấu trang giống nhau.
  • Việc xóa thư mục sẽ xóa toàn bộ dấu trang lưu tại đó.
 4. 4
  Mở thanh dấu trang. Thanh này hiển thị bên dưới thanh địa chỉ với các dấu trang của bạn. Bạn có thể nhanh chóng xóa các dấu trang tại đây.
  • Nhấp vào nút trình đơn Chrome và chọn "Bookmarks" → "Show bookmarks bar" (Hiển thị thanh dấu trang).
  • Ấn tổ hợp phím Command/Ctrl+ Shift+B
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 8:
Trên Internet Explorer

 1. 1
  Nhấp vào vào bất kỳ dấu trang nào (hay còn gọi là "favorite" (mục yêu thích)) và chọn "Delete". Trình duyệt Internet Explorer gọi các dấu trang là "mục yêu thích" và bạn có thể xóa chúng tại bất kỳ đâu bằng cách nhấp phải vào từng mục và chọn "Delete". Bạn có thể xóa thông tin từ thanh bên Favorites hoặc từ thanh trình đơn Favorites.
 2. 2
  Mở thanh bên Favorites để xem các dấu trang. Thanh bên sẽ hiển thị toàn bộ dấu trang mà bạn đã lưu. Một vài cách mở thanh bên như sau:
  • Nhấp vào nút ngôi sao (☆) rồi nhấp vào thẻ "Favorites".
  • Ấn tổ hợp phím Alt+C và chọn thẻ "Favorites".
 3. 3
  Mở công cụ quản lý Favorites để xem các dấu trang. Bạn cũng có thể xem các dấu trang bằng cách sử dụng công cụ quản lý Favorite. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng mở và đóng các thư mục dấu trang:
  • Nhấp vào trình đơn "Favorites" và chọn "Organize favorites" (Sắp xếp các mục yêu thích). Nếu không thấy trình đơn "Favorites", bạn ấn Alt.
  • Nhấp chuột trái để mở hoặc đóng thư mục.
  • Việc xóa thư mục sẽ xóa toàn bộ dấu trang được lưu tại đó.
 4. 4
  Tìm dấu trang của bạn trong Windows Explorer. Trình duyệt Internet Explorer lưu các thư mục yêu thích thành tập tin mà bạn có thể tìm trong Windows Explorer. Như vậy, việc xóa nhiều dấu trang sẽ dễ dàng hơn.
  • Mở một cửa sổ Windows Explorer ( Win+E) và truy cập vào C:\Users\username\Favorites. Tất cả dấu trang của Internet Explorer sẽ hiển thị dưới dạng tập tin và thư mục.
  • Bạn có thể kéo tập tin dấu trang vào Recycle Bin (Thùng rác) hoặc nhấp phải vào tập tin và chọn "Delete" (Xóa).
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 8:
Trên Edge

 1. 1
  Chạm hoặc nhấp vào nút Hub với ba gạch ngang như biểu tượng của một đoạn văn.
 2. 2
  Chạm hoặc nhấp vào thẻ Favorites với biểu tượng ngôi sao (☆). Trên trình duyệt Edge, các dấu trang được gọi là "mục yêu thích".
 3. 3
  Nhấp phải hoặc chạm và giữ một dấu trang rồi chọn "Delete". Thao tác này sẽ xóa dấu trang ngay lập tức. Nếu bạn xóa một thư mục, toàn bộ dấu trang lưu tại đó cũng được xóa theo.
  • Bạn không thể xóa thư mục "Favorites Bar".
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 8:
Trên Firefox

 1. 1
  Mở thanh bên Bookmarks (Dấu trang). Cách đơn giản nhất để nhanh chóng thấy toàn bộ dấu trang của Firefox là sử dụng thanh bên Bookmarks. Hãy nhấp vào nút clipboard bên cạnh nút Bookmark và chọn "View Bookmarks Sidebar" (Xem thanh bên Bookmarks).
 2. 2
  Mở rộng các danh mục để thấy dấu trang của bạn. Các dấu trang mà bạn đã thêm sẽ được sắp xếp theo danh mục khác nhau. Hãy mở các thư mục để thấy dấu trang mà bạn đang có hoặc sử dụng khung tìm kiếm để tìm dấu trang nào đó.
 3. 3
  Nhấp phải vào dấu trang và chọn "Delete" để xóa. Như vậy, dấu trang sẽ được xóa ngay lập tức.
  • Bạn có thể nhấp phải vào dấu trang hiển thị tại bất kỳ đâu, bao gồm trình đơn dấu trang, thanh dấu trang hoặc nơi nào mà bạn tìm thấy dấu trang của mình.
 4. 4
  Mở Library (Thư viện) để quản lý dấu trang. Nếu bạn cần xóa nhiều dấu trang, Thư viện sẽ giúp bạn tìm kiếm và xóa chúng một cách dễ dàng.
  • Nhấp vào nút bìa cứng và chọn "Show All Bookmarks" (Hiển thị tất cả dấu trang) hoặc ấn tổ hợp phím Command/Ctrl+ Shift+B.
  • Chọn nhiều dấu trang cùng lúc bằng cách ấn phím Ctrl/ Command và nhấp vào từng dấu trang.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 8:
Trên Safari

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn "Bookmarks" (Dấu trang) và chọn "Edit Bookmarks" (Chỉnh sửa dấu trang) để mở công cụ quản lý dấu trang.
  • Bạn cũng có thể ấn Command+ Option+B.
 2. 2
  Ấn phím Control và nhấp chuột vào bất kỳ dấu trang nào mà bạn muốn xóa và chọn "Delete" (Xóa). Thao tác này sẽ xóa dấu trang ngay lập tức.
 3. 3
  Ấn phim Control và nhấp chuột vào các dấu trang trong thanh Favorites để xóa. Bạn có thể nhanh chóng xóa các dấu trang trong thanh Favorites của Safari bằng cách nhấp chuột phải vào dấu trang và chọn "Delete" (Xóa).[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 8:
Trên Chrome (phiên bản di động)

 1. 1
  Chạm vào nút trình đơn Chrome (⋮) và chọn "Bookmarks" để mở danh sách dấu trang mà bạn đã lưu. Nếu không thấy nút ⋮, bạn di chuyển lên phía trên màn hình.
  • Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google, tất cả dấu trang đã đồng bộ đều sẽ hiển thị.
  • Quy trình này tương tự như với Android và iOS.
 2. 2
  Chạm vào nút trình đơn (⋮) bên cạnh dấu trang mà bạn muốn xóa để mở một trình đơn nhỏ.
 3. 3
  Chạm vào "Delete" để xóa dấu trang ngay lập tức.
  • Nếu xóa nhầm dấu trang nào đó, bạn có thể chạm vào Undo để khôi phục dữ liệu. Lựa chọn này chỉ xuất hiện trong vài giây.
  • Nếu bạn xóa một thư mục, toàn bộ dấu trang tại đó cũng được xóa theo.
 4. 4
  Ấn và giữ một dấu trang để chọn thêm nhiều dấu trang khác. Khi ấn và giữ một dấu trang, bạn đang ở chế độ lựa chọn. Như vậy, bạn có thể chạm vào các dấu trang khác để thêm vào lựa chọn của mình.
 5. 5
  Xóa các dấu trang đã chọn bằng cách chạm vào biểu tượng thùng rác. Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dấu trang mà bạn đã chọn.
  Quảng cáo

Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 8:
Trên Safari (iOS)

 1. 1
  Chạm vào nút Bookmarks (Dấu trang) ở bên dưới màn hình iPhone hoặc ở phía trên màn hình iPad.
 2. 2
  Chạm vào thẻ Bookmarks để xem toàn bộ dấu trang mà bạn đã lưu.
 3. 3
  Chạm vào nút "Edit" (Chỉnh sửa) để xóa các thông tin có trong danh sách.
  • Nếu dấu trang mà bạn muốn xóa được lưu trong thư mục, bạn mở thư mục trước và chọn "Edit".
 4. 4
  Chạm vào "-" bên cạnh dấu trang hoặc thư mục mà bạn muốn xóa, sau đó chọn "Delete" (Xóa) để xác nhận.
  • Bạn không thể xóa thư mục Favorites (Mục yêu thích) hoặc History (Lịch sử), nhưng có thể xóa dữ liệu bên trong.
  Quảng cáo

Phương pháp 8
Phương pháp 8 của 8:
Trình duyệt trên Android

 1. 1
  Chạm vào nút Bookmarks (Dấu trang) ở bên dưới màn hình với biểu tượng dấu trang. Thao tác này sẽ mở công cụ quản lý dấu trang của trình duyệt.
 2. 2
  Chạm và giữ dấu trang mà bạn muốn xóa để mở một trình đơn mới.
 3. 3
  Chạm vào "Delete bookmark" để xóa dấu trang. Sau khi xác nhận xóa, bạn không thể khôi phục dữ liệu.
  • Việc xóa thư mục sẽ xóa toàn bộ dấu trang trong đó, nhưng bạn sẽ được yêu cầu xác nhận trước khi từng dấu trang được xóa.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Hủy tư cách thành viên Amazon PrimeHủy tư cách thành viên Amazon Prime
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynhTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Luigi Oppido
Cùng viết bởi:
Kỹ thuật viên sửa chữa máy tính & Chủ sở hữu, Pleasure Point Computers
Bài viết này đã được cùng viết bởi Luigi Oppido. Luigi Oppido là chủ sở hữu và người điều hành của Pleasure Point Computers tại Santa Cruz, CA. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm về sửa chữa máy tính nói chung, phục hồi dữ liệu, diệt virus và nâng cấp. Bài viết này đã được xem 31.936 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 31.936 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo