Cách để Xóa Nhạc trên Điện thoại iPhone

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách xóa một số nội dung liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như nghệ sĩ, album hoặc bài hát trên iPhone của mình.

Phương pháp 1 của 2:
Xóa nhạc trên ổ cứng của iPhone

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) của iPhone. Đó là ứng dụng với biểu tượng bánh răng màu xám hiển thị trên màn hình chính.
 2. 2
  Chọn General (Cài đặt chung). Bạn sẽ thấy lựa chọn này khi kéo xuống dưới màn hình.
 3. 3
  Chọn Storage & iCloud Usage (Dung lượng và sử dụng iCloud) phía dưới màn hình.
 4. 4
  Chọn Manage Storage (Quản lý dung lượng) bên dưới phần "Storage" (Dung lượng) ở đầu trang.
 5. 5
  Chọn Music (Nhạc). Đó là ứng dụng có hình nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng.
  • Vì các ứng dụng ở đây được sắp xếp theo dung lượng, ứng dụng Nhạc của bạn có thể nằm ở vị trí khác nhau tùy theo điện thoại.
 6. 6
  Chọn dữ liệu cần xóa. Bạn có thể xóa các bài hát trên iPhone trong nhóm "All Songs" (Tất cả bài hát) ở đầu trang, hoặc xóa nghệ sĩ trong danh sách bên dưới "Tất cả bài hát". Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện các bước cụ thể như sau:
  • Chọn một nghệ sĩ nào đó để xem trang "Albums" của họ.
  • Chọn một album để xem các bài hát trong đó.
 7. 7
  Chọn Edit (Chỉnh sửa) ở phía trên góc phải màn hình của bất kỳ trang nào trong phần "Nhạc".
 8. 8
  Chạm vào vòng tròn màu đỏ bên trái một lựa chọn nào đó. Nhớ thực hiện thao tác này ngay bên cạnh bài hát, album hoặc nghệ sĩ mà bạn muốn xóa khỏi iPhone.
 9. 9
  Chọn Delete (Xóa) ở góc phải lựa chọn của bạn. Thao tác này sẽ ngay lập tức xóa bài hát, album hoặc nghệ sĩ trong ứng dụng Nhạc và iPhone của bạn.
 10. 10
  Chọn Done (Xong) khi hoàn tất. Lựa chọn này ở phía trên góc phải màn hình. Bài hát mà bạn chọn bây giờ đã được xóa khỏi iPhone.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Xóa bài hát từ ứng dụng Nhạc

 1. 1
  Mở ứng dụng Nhạc với biểu tượng nốt nhạc trên nền màu trắng.
 2. 2
  Chọn thẻ Library (Thư viện) ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Nếu ứng dụng Nhạc mở ra trang "Thư viện", bạn sẽ bỏ qua bước này.
 3. 3
  Chọn Songs (Bài hát) ở giữa màn hình. Mặc dù không thể xóa nghệ sĩ hoặc album trong ứng dụng Nhạc, bạn có thể xóa từng bài hát.
 4. 4
  Chạm vào một bài hát. Thao tác này sẽ phát bài hát đó ở thẻ bên dưới màn hình.
  • Có thể bạn phải kéo xuống dưới màn hình để tìm bài hát.
 5. 5
  Chạm vào thẻ của bài hát ở bên dưới màn hình để mở trang thông tin về bài hát đó.
 6. 6
  Chọn ở bên dưới góc phải màn hình, ngay phía dưới thanh trượt âm lượng.
  • Tùy thuộc vào kích cỡ màn hình của điện thoại, bạn có thể phải kéo xuống dưới trước.
 7. 7
  Chọn Delete from Library (Xóa từ Thư viện) ở gần phía trên trình đơn vừa hiển thị.
 8. 8
  Chọn Delete Song (Xóa bài hát) ở bên dưới màn hình. Bài hát đã chọn sẽ được xóa khỏi iPhone ngay lập tức.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu chỉ muốn xóa tất cả dữ liệu dịch vụ Apple Music trên iPhone, bạn sẽ cần mở Settings (Cài đặt), kéo xuống để chọn Music (Nhạc) và đẩy thanh trượt bên cạnh "Show Apple Music" (Hiện Apple Music) sang chế độ "Off" (Tắt).

Cảnh báo

 • Nhạc được xóa trên iPhone vẫn chưa được xóa khỏi iTunes trên máy tính. Vì vậy, bài hát đã xóa có thể được đồng bộ lại khi bạn kết nối điện thoại với máy tính.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 1.793 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo