Cách để Xóa ảnh trên Facebook

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xóa ảnh đã đăng lên Facebook cũng như cách gỡ thẻ của bạn trên ảnh của người khác. Bạn có thể thực hiện thao tác trên ứng dụng Facebook và trên website của mạng xã hội này.

Phương pháp 1 của 2:
Xóa ảnh đã đăng tải

Trên điện thoại

 1. 1
  Mở Facebook. Chạm vào ứng dụng Facebook với biểu tượng chữ "f" màu trắng trên nền xanh dương để mở trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook.
  • Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng ở bên dưới góc phải màn hình (trên iPhone) hoặc phía trên góc phải màn hình (trên Android).
 3. 3
  Chạm vào tên của bạn ở phía trên trình đơn để truy cập vào trang cá nhân.
 4. 4
  Kéo xuống và chọn thẻ Photos (Ảnh) bên dưới phần thông tin cá nhân của bạn.
 5. 5
  Chạm vào thẻ Uploads (Ảnh đã tải lên) ở phía trên màn hình.
 6. 6
  Chọn ảnh cần xóa. Tìm ảnh mà bạn muốn xóa, sau đó chạm vào để mở ảnh.
 7. 7
  Chọn (trên iPhone) hoặc (trên Android) ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Chạm vào Delete Photo (Xóa ảnh) ở phía trên trình đơn.
 9. 9
  Chọn Delete (Xóa) khi được hỏi. Thao tác này sẽ xóa ảnh trong tài khoản Facebook của bạn. Bài viết đi kèm với ảnh cũng sẽ được xóa.
  Quảng cáo

Trên máy tính

 1. 1
  Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt web của bạn để mở trang Bảng tin của Facebook nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu vào trường ở phía trên góc phải trang.
 2. 2
  Nhấp vào tên của bạn ở phía trên góc phải trang Facebook để truy cập trang cá nhân.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Photos (Ảnh) bên dưới ảnh bìa của bạn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Your Photos (Ảnh của bạn) bên dưới tiêu đề "Ảnh" gần phía trên danh sách ảnh để xem các ảnh mà bạn đã đăng.
 5. 5
  Chọn ảnh để xóa. Tìm ảnh mà bạn muốn xóa và đặt con trỏ chuột lên đó; bạn sẽ thấy biểu tượng hình bút chì hiển thị ở phía trên góc phải hình thu nhỏ của bức ảnh.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng bút chì để mở danh sách lựa chọn.
 7. 7
  Nhấp vào Delete This Photo (Xóa ảnh này) ở cuối danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Nhấp vào Delete (Xóa) khi được hỏi. Thao tác này sẽ xóa ảnh trong tài khoản Facebook của bạn. Bài viết đi kèm với ảnh cũng sẽ được xóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Gỡ thẻ của bạn trên ảnh

Trên điện thoại

 1. 1
  Mở ứng dụng Facebook với biểu tượng chữ "f" màu trắng trên nền xanh dương để xem trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook.
  • Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn sẽ gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.
 2. 2
  Chọn ở bên dưới góc phải màn hình (trên iPhone) hoặc phía trên góc phải màn hình (trên Android).
 3. 3
  Chạm vào tên của bạn ở phía trên trình đơn để truy cập vào trang cá nhân.
 4. 4
  Kéo xuống và chọn thẻ Photos (Ảnh) ở bên dưới phần thông tin cá nhân của bạn.
 5. 5
  Chọn Photos of You (Ảnh của bạn) ở phía trên bên trái trang.
 6. 6
  Mở ảnh mà bạn muốn gỡ thẻ. Tìm và chạm vào ảnh mà bạn muốn gỡ thẻ.
 7. 7
  Chọn (trên iPhone) hoặc (trên Android) ở phía trên góc phải màn hình đang hiển thị ảnh để mở danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Chọn Remove Tag (Gỡ thẻ) trong danh sách lựa chọn.
 9. 9
  Chọn OK khi được hỏi để gỡ thẻ trên ảnh và bức ảnh đó sẽ không còn hiển thị trên Timeline (Dòng thời gian) của bạn.
  • Tuy nhiên, bạn bè của người đăng ảnh vẫn sẽ thấy bức ảnh mà bạn đã gỡ thẻ.
  Quảng cáo

Trên máy tính

 1. 1
  Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt web của bạn để mở trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập Facebook.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật vào trường phía trên góc phải trang.
 2. 2
  Nhấp vào tên của bạn ở phía trên góc phải trang Facebook để truy cập trang cá nhân.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Photos (Ảnh) bên dưới ảnh bìa.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Photos of You (Ảnh của bạn) ngay phía dưới và bên trái tiêu đề "Photos" (Ảnh) ở gần phía trên danh sách ảnh. Thao tác này sẽ hiển thị các ảnh mà bạn được gắn thẻ.
 5. 5
  Chọn ảnh để gỡ thẻ. Tìm ảnh mà bạn muốn gỡ thẻ và đặt con trỏ chuột lên đó; bạn sẽ thấy nút biểu tượng bút chì hiển thị ở phía trên góc phải hình thu nhỏ của ảnh.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng bút chì để mở danh sách lựa chọn.
 7. 7
  Nhấp vào Remove Tag (Gỡ thẻ) ở gần bên dưới danh sách lựa chọn.
 8. 8
  Nhấp OK khi được hỏi. Thao tác này sẽ gỡ thẻ trên ảnh và bức ảnh đó sẽ không còn hiển thị trên Timeline (Dòng thời gian) của bạn.
  • Bạn cũng có thể đánh dấu vào ô "Report" (Báo cáo) trên cửa sổ đang hiển thị để báo cáo ảnh.
  • Bạn bè của người đăng ảnh vẫn sẽ thấy bức ảnh mà bạn đã gỡ thẻ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu ai đó tiếp tục gắn thẻ bạn vào những bức ảnh mà bạn không thích, bạn có thể báo cáo ảnh hoặc chặn người dùng.

Cảnh báo

 • Việc bạn gỡ thẻ trên ảnh sẽ không xóa bức ảnh đó. Bạn bè của người đăng ảnh vẫn sẽ nhìn thấy bức ảnh sau khi bạn đã gỡ thẻ của mình.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bỏ chặn Ai đó trên Facebook

Cách để

Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web

Cách để

Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook

Cách để

Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google

Cách để

Trò chuyện trên Tinder

Cách để

Biết nếu ai đó chặn bạn trên Facebook Messenger

Cách để

Kết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di động

Cách để

Tải toàn bộ tập tin trên Google Drive về máy tính

Cách để

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web

Cách để

Khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Cách để

Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh

Cách để

Sao chép và dán nội dung trên Facebook

Cách để

Đặt tên kênh YouTube hay

Cách để

Tải nhạc từ Spotify
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 31.674 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo