Cách để Viết thuật toán trong ngôn ngữ lập trình

Bài viết này hướng dẫn bạn cách viết thuật toán dành cho bất cứ ngôn ngữ lập trình nào. Ngày nay, ngôn ngữ lập trình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thế giới thực và được sử dụng để phát triển các ứng dụng hữu ích. Nếu muốn viết mã (code), việc đầu tiên phải làm là thiết kế thuật toán.

Các bước

 1. 1
  Nhớ rằng thuật toán là một quy trình tuân theo từng bước.
 2. 2
  Tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình, bạn cần chèn cú pháp (syntax) vào nơi cần thiết.
 3. 3
  Bắt đầu.
 4. 4
  Chèn các biến (variable) và cách sử dụng chúng.
 5. 5
  Nếu chúng là bất kỳ vòng lặp (loop) nào, hãy cố gắng đưa ra các danh sách số sub.
 6. 6
  Cố gắng trả về số bước (step number) nếu vòng lặp hoặc điều kiện (condition) không thỏa mãn.
 7. 7
  Sử dụng câu lệnh jump để chuyển đổi từ câu lệnh này sang câu lệnh khác.
 8. 8
  Tránh để phát sinh dữ liệu thô (raw data) không mong muốn trong thuật toán.
 9. 9
  Xác định các biểu thức (expression).
 10. 10
  Sử dụng câu lệnh break và stop để kết thúc quy trình.
  Quảng cáo

Phương pháp 1 của 1:
Đăng nhập

 1. 1
  Yêu cầu người dùng nhập thông tin.
 2. 2
  Kiểm tra xem mật khẩu và tên người dùng đã nhập có khớp với thông tin được lưu trữ sẵn trong cơ sở dữ liệu hay không.
 3. 3
  Nếu đúng (true), thiết lập phiên làm việc và dẫn hướng người dùng của bạn đến trang đăng nhập thành công.
 4. 4
  Nếu sai (false), tạo ra một dòng báo lỗi, dẫn hướng người dùng về lại trang đăng nhập và yêu cầu người dùng gõ lại thông tin chính xác.
 5. 5
  Thoát.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Loại bỏ các comment (lời diễn giải) không cần thiết.
 • Dùng logic sao cho thích hợp
 • Sử dụng các phép lặp (iteration) tính toán nhanh
 • Tạo ra thuật toán nhỏ
 • Khiến thuật toán trở nên hiệu quả
 • Lập kế hoạch rõ ràng trước khi viết thuật toán

Cảnh báo

 • Nhớ kiểm tra độ phức tạp bộ nhớ và thời gian (time and space complexity)
 • Đừng quên kết thúc (terminate), nếu không, mã (code) sẽ không hoạt động đúng như ý muốn

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo