Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách viết và lưu tập tin batch căn bản trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Tập tin batch chứa một chuỗi lệnh DOS (ngôn ngữ Windows) và nó thường được viết để tự động hóa những tác nghiệp thông thường như chuyển tập tin. Bạn sẽ không cần đến bất kỳ chương trình biên soạn hoành tráng nào để tạo tập tin batch: chương trình Notepad tiêu chuẩn của Windows đã là quá đủ.

Phần 1
Phần 1 của 2:

Học những điểm cơ bản về tập tin batch

 1. 1
  Mở Notepad. Notepad cho phép bạn tạo mã như một tập văn bản rồi lưu nó dưới dạng tập tin batch sau khi hoàn thành xong. Bạn có thể mở Notepad bằng cách vào Start , gõ Notepad, rồi nhấp vào biểu tượng ứng dụng Notepad màu xanh nằm ở đầu trình đơn.
  Quảng cáo
 • Notepad thường được dùng để chuyển tập văn bản thành tập tin batch. Tuy nhiên, bạn gần như có thể viết phần văn bản của tập tin batch ở bất kỳ đâu.
 • Học một số lệnh batch cơ bản. Tập tin batch chạy một chuỗi các lệnh DOS. Do đó, những lệnh mà bạn có thể dùng sẽ tương tự như lệnh DOS. Dưới đây là một số lệnh quan trọng:
  • ECHO – Hiển thị văn bản trên màn hình
  • @ECHO OFF - Ẩn văn bản thường được hiển thị
  • START – Chạy một tập tin bằng ứng dụng mặc định của nó
  • REM – Chèn một dòng nhận xét vào chương trình
  • MKDIR/RMDIR – Tạo và gỡ thư mục
  • DEL – Xóa (các) tập tin
  • COPY – Chép (các) tập tin
  • XCOPY – Cho phép sao chép tập tin với các tùy chọn bổ sung
  • FOR/IN/DO – Lệnh này cho phép bạn chỉ định tập tin
  • TITLE- Chỉnh sửa tiêu đề của cửa sổ. [1]
 • Viết chương trình tạo thư mục. Một trong những cách dễ nhất để học cách tạo tập tin batch là tập trung vào những tác nghiệp cơ bản trước. Chẳng hạn như bạn có thể dùng tập tin batch để nhanh chóng tạo ra nhiều thư mục: [2]
  MKDIR c:\vi_du1
  MKDIR c:\vi_du2
  
 • Viết đoạn mã để tạo một chương trình sao lưu căn bản. Tập tin batch rất phù hợp với việc chạy nhiều lệnh, đặc biệt là khi nó được cấu hình để chạy nhiều lần. Với lệnh XCOPY, bạn có thể tạo tập tin batch để sao chép tập tin từ thư mục đã chọn vào thư mục sao lưu và chỉ ghi đè lên những tập tin đã được cập nhật từ lần sao chép trước:
  @ECHO OFF 
  XCOPY c:\original c:\backupfolder /m /e /y
  
  • Những lệnh này sẽ sao chép tập tin từ thư mục "original" (gốc) đến thư mục "backupfolder" (thư mục sao lưu). Bạn có thể thay đường dẫn trên bằng đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn. /m quy định chỉ cập nhật tập tin sẽ được sao chép, /e chỉ rõ rằng mọi thư mục con trong thư mục được liệt kê sẽ được sao chép và với /y xác nhận ghi đè sẽ được hiển thị cho mọi tập tin.
 • Viết chương trình sao lưu nâng cao hơn. Dù sao chép tập tin từ thư mục này sang thư mục khác là đã đủ tốt, nhưng sẽ thế nào nếu đồng thời, bạn còn muốn sắp xếp đôi chút với những tập tin đó? Đây chính là lúc để dùng đến các lệnh FOR/IN/DO. Bạn có thể dùng chúng để quy định vị trí được chép đến, dựa vào phần đuôi của các tập tin:
  @ECHO OFF 
  cd c:\source
  REM Đây là vị trí những tập tin mà bạn muốn sắp xếp
  FOR %%f IN (*.doc *.txt) DO XCOPY c:\source\"%%f" c:\text /m /y
  REM Lệnh này di chuyển mọi tập tin đuôi .doc hoặc 
  REM .txt từ c:\source sang c:\text
  REM %%f là một biến
  FOR %%f IN (*.jpg *.png *.bmp) DO XCOPY C:\source\"%%f" c:\images /m /y
  REM Lệnh trên di chuyển mọi tập tin có đuôi .jpg, .png, 
  REM và .bmp từ c:\source sang c:\images
  
 • Thử nghiệm với các lệnh batch khác nhau. Nếu muốn có thêm cảm hứng, bạn có thể tham khảo thêm một số đoạn batch mẫu.
 • Phần 2
  Phần 2 của 2:

  Lưu tập tin batch

  1. 1
   Hoàn thành phần nội dung văn bản của tập tin batch. Sau khi đã nhập và kiểm tra lại xong, bạn có thể tiếp tục lưu nó dưới dạng một tập tin thực thi.
  2. 2
   Nhấp vào File. Nút này nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ Notepad. Một trình đơn sẽ được thả xuống.
  3. 3
   Nhấn Save As… (Lưu thành) trong trình đơn File vừa được thả xuống. Cửa sổ Save As sẽ được mở.
  4. 4
   Nhập tên tập tin với đuôi ".bat". Trong hộp văn bản "File name" (Tên tập tin), gõ tên mà bạn muốn đặt cho chương trình của mình và kết thúc bằng .bat.
   • Chẳng hạn như, để tạo chương trình tên "Backup", bạn sẽ gõ Backup.bat.
  5. 5
   Nhấp vào hộp "Save as type" (Lưu dưới dạng) được thả xuống. Hộp này nằm gần dưới cùng của cửa sổ Save As. Một trình đơn mới sẽ được thả xuống.
  6. 6
   Nhấp vào All Files (Mọi tập tin) nằm trong trình đơn vừa được thả xuống. Nhờ đó, bạn có thể lưu tập tin ở bất kỳ định dạng nào (trong trường hợp này là ".bat").
  7. 7
   Chọn nơi lưu tập tin. Để làm vậy, hãy nhấp vào thư mục mà bạn chọn trong số những thư mục nằm ở phía bên trái của cửa sổ (chẳng hạn như Desktop – lưu trên màn hình).
  8. 8
   Nhấn Save (Lưu). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải của cửa sổ Save As. Cửa sổ sẽ được đóng lại.
  9. 9
   Đóng tập tin Notepad của bạn. Tập tin này sẽ được lưu dưới dạng tập tin batch trong thư mục mà bạn đã chọn.
  10. 10
   Chỉnh sửa nội dung tập tin batch. Bạn có thể nhấp chuột phải vào tập tin batch và chọn Edit (Chỉnh sửa) trong trình đơn được thả xuống vào bất kỳ lúc nào. Tập tin batch sẽ được mở như một tài liệu Notepad và lúc này, bạn có thể chỉnh sửa tùy thích và lưu tập tin bằng cách nhấn Ctrl+S.
   • Bạn có thể thấy ngay thay đổi trong lần chạy tập tin batch tiếp theo.
   Quảng cáo

  Lời khuyên

  • Bạn sẽ phải dùng ngoặc kép để mở thư mục hay tập tin có tên chứa khoảng trắng (ví dụ start "C:\Documents and Settings\").
  • Có thể dùng trình soạn thảo của bên thứ ba, chẳng hạn như Notepad++ để soạn thảo tập tin batch. Tuy nhiên, nhìn chung, với những tập tin batch đơn giản, làm vậy là không cần thiết.
  • Một số lệnh (chẳng hạn như ipconfig) cần đến quyền quản trị để chạy được. Nếu đang dùng tài khoản quản trị, bạn có thể nhấp phải vào tập tin và rồi chọn "Run as Administrator" (Chạy với quyền quản trị).

  Cảnh báo

  • Tùy vào lệnh được sử dụng, tập tin batch có thể ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Hãy đảm bảo rằng các mã bạn sử dụng sẽ không thực thi những tác vụ ngoài ý muốn (chẳng hạn như xóa các tập tin hay làm hỏng máy tính).

  Bài viết wikiHow có liên quan

  Về bài wikiHow này

  Nhân viên của wikiHow
  Cùng viết bởi:
  Người viết bài của wikiHow
  Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

  Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 7.806 lần.
  Chuyên mục: Phần mềm
  Trang này đã được đọc 7.806 lần.

  Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

  Quảng cáo