Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Giống như ruột thừa trong cơ thể con người, phụ lục chứa thông tin bổ sung và không thật sự cần thiết cho nội dung chính của bài viết. Một phụ lục có thể bao gồm phần tham khảo dành cho người đọc, tóm tắt dữ liệu thô, hoặc chi tiết thêm về phương pháp dùng để nghiên cứu. Giả sử bạn cần viết phụ lục cho bài luận hoặc quyết định viết phụ lục cho một dự án cá nhân của mình, hãy bắt đầu bằng cách thu thập nội dung cho phụ lục và cách định dạng phù hợp. Sau đó, bạn cần hoàn chỉnh phụ lục sao cho dễ tìm, có ích và thu hút người đọc.

Phần 1
Phần 1 của 3:
Thu thập thông tin cho phụ lục

 1. 1
  Cung cấp dữ liệu thô. Phụ lục nên chứa dữ liệu thô mà bạn đã thu thập trong quá trình nghiên cứu để viết bài luận. Bạn nên cung cấp mọi dữ liệu thô có liên quan đến bài luận, nhất là dữ liệu dẫn chứng cho thông tin mà bạn tìm được. Chỉ nên đưa vào dữ liệu sơ cấp về thông tin mà bạn tham khảo hoặc thảo luận trong bài luận, vì bạn cần đảm bảo dữ liệu cần thiết cho người đọc.[1]
  • Dữ liệu thô có thể là các tính toán mẫu mà bạn tham khảo ở phần thân bài cũng như dữ liệu cụ thể mở rộng thông tin mà bạn thảo luận trong bài viết. Dữ liệu thống kê thô cũng nên được nhắc đến trong phụ lục.
  • Bạn cũng nên đưa vào những dữ kiện có liên quan từ các nguồn khác để giúp hỗ trợ cho thông tin mà mình tìm được trong bài viết. Hãy đảm bảo rằng bạn trích dẫn thông tin từ nguồn khác một cách phù hợp.
 2. 2
  Bổ sung các biểu đồ, đồ thị, hoặc hình ảnh có liên quan. Phụ lục cũng nên chứa các tài liệu hỗ trợ thị giác, chẳng hạn như biểu đồ, đồ thị, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ, hoặc bức ảnh. Bạn chỉ nên đưa vào tài liệu hình ảnh hỗ trợ cho thông tin mà mình tìm được trong bài viết.[2]
  • Bạn có thể sử dụng các biểu đồ hoặc đồ thị tự vẽ hoặc từ nguồn khác. Đảm bảo rằng bạn trích dẫn các tài liệu hình ảnh từ nguồn khác một cách phù hợp trong phụ lục.
 3. 3
  Ghi chú thiết bị thực hiện cuộc nghiên cứu trong phụ lục. Bạn sẽ cần ghi chú các công cụ mà mình đã dùng để thực hiện cuộc nghiên cứu. Đó có thể là máy ghi hình, máy ghi âm, hoặc bất kỳ thiết bị nào đã giúp bạn thu thập thông tin. Sẽ có ích khi người đọc biết được bạn đã sử dụng công cụ đó như thế nào để thực hiện nghiên cứu của mình.[3]
  • Ví dụ, bạn ghi chú trong phụ lục: “Tất cả những cuộc phỏng vấn và khảo sát đã được thực hiện trực tiếp ở một nơi riêng tư và được ghi âm lại bằng máy ghi âm”.
 4. 4
  Đưa thêm vào bản sao nội dung cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát. Phụ lục cũng cần có bản sao nội dung cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát mà bạn đã thực hiện cho nghiên cứu của mình. Hãy đảm bảo rằng bản sao đó bao gồm đầy đủ nội dung cuộc phỏng vấn, chẳng hạn như câu hỏi và câu trả lời. Bạn cũng cần bao gồm các bản sao của cuộc khảo sát bằng giấy hoặc sao lưu nội dung khảo sát đã hoàn thành trực tuyến.[4]
  • Bạn cũng nên đưa vào mọi thư từ đã có về chủ đề nghiên cứu, chẳng hạn như bản sao email, thư từ, hoặc các ghi chú viết tay được gửi đến hoặc gửi đi về chủ đề nghiên cứu.
  Quảng cáo

Phần 2
Phần 2 của 3:
Định dạng phụ lục

 1. 1
  Đặt tiêu đề phụ lục. Tiêu đề phụ lục cần được ghi rõ ràng ở phía trên cùng trang. Hãy sử dụng toàn chữ viết hoa, như “PHỤ LỤC” hoặc chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, như “Phụ lục”. Bạn có thể sử dụng cùng một phông chữ và kích cỡ giống như các tiêu đề chương trong bài luận.[5]
  • Nếu có nhiều hơn một phụ lục, bạn cần sắp xếp thứ tự theo chữ cái hoặc số và nhất quán về trình tự. Chẳng hạn, nếu đang sử dụng chữ cái, tiêu đề các phụ lục nên là “Phụ lục A”, “ Phụ lục B”, v.v. Nếu đang sử dụng số, tiêu đề các phụ lục sẽ là “Phụ lục 1”, “ Phụ lục 2”, v.v.
  • Nếu có nhiều hơn một phụ lục, bạn hãy đảm bảo rằng mỗi phụ lục bắt đầu một trang mới. Điều này sẽ giúp người đọc biết khi nào một phụ lục kết thúc và một phụ lục mới bắt đầu.
 2. 2
  Sắp xếp nội dung trong phụ lục. Bạn nên sắp xếp thứ tự nội dung phụ lục dựa trên thời điểm nó xuất hiện trong văn bản. Điều này sẽ giúp phụ lục thân thiện với người dùng hơn và dễ tìm kiếm hơn.[6]
  • Ví dụ, nếu dữ liệu thô được đề cập ở dòng đầu tiên trong bài viết, hãy viết phần dữ liệu thô trước tiên trong phụ lục. Hoặc, nếu bạn đề cập đến những câu hỏi phỏng vấn ở cuối bài luận, hãy viết các câu hỏi phỏng vấn ở cuối phụ lục.
 3. 3
  Viết phụ lục sau danh sách tham khảo. Phụ lục nên xuất hiện sau danh sách tham khảo hoặc danh sách nguồn. Nếu giáo sư muốn phụ lục nằm ở trang khác sau nội dung bài luận, chẳng hạn như trước phần danh sách tham khảo, bạn hãy làm theo yêu cầu của họ.[7]
  • Bạn cũng cần liệt kê phụ lục trong bảng mục lục nếu có. Bạn có thể liệt kê dựa trên tiêu đề, chẳng hạn như “Phụ lục”, hoặc “Phụ lục A”, nếu có nhiều hơn một phụ lục.
 4. 4
  Đánh số trang. Đảm bảo rằng phụ lục có số trang ở góc phải dưới cùng trang hoặc ở giữa trang. Hãy sử dụng cùng một kiểu định dạng số trang giống như nội dung còn lại của bài luận. Tiếp tục đánh số trang phụ lục để có nội dung nhất quán.[8]
  • Chẳng hạn, nếu nội dung văn bản có 17 trang, hãy tiếp tục đánh số từ trang 17 khi đánh số trang phụ lục.
  Quảng cáo

Phần 3
Phần 3 của 3:
Hoàn chỉnh phụ lục

 1. 1
  Kiểm tra tính rõ ràng và súc tích của phụ lục. Không có trang tiêu chuẩn hoặc đếm số từ cho phần phụ lục, nhưng không nên quá dài dòng. Hãy xem lại phụ lục và đảm bảo mọi thông tin bao gồm có liên quan đến nội dung bài luận. Bạn cần loại bỏ thông tin không liên quan đến nội dung hoặc giải thích nó theo cách nào đó. Môt phụ lục quá dài dòng được xem là thiếu chuyên nghiệp và gia tăng số trang.[9]
  • Sẽ có ích khi bạn nhờ một người khác đọc qua phụ lục, chẳng hạn như bạn bè hoặc người hướng dẫn. Hãy hỏi xem họ có cảm thấy tất cả thông tin đều có liên quan đến bài luận không và có cần lược bớt thông tin dường như không cần thiết không.
 2. 2
  Kiểm tra các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Bạn nên xem lại phụ lục để đảm bảo không có bất kỳ lỗi chính tả, ngữ pháp, hoặc dấu câu nào. Bạn có thể sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trên máy tính và cũng cần tự mình kiểm tra lại nội dung phụ lục.[10]
  • Đọc kỹ lại phụ lục để đảm bảo không có lỗi chính tả. Bạn cần viết phụ lục sao cho chuyên nghiệp nhất có thể.
 3. 3
  Đề cập đến phụ lục trong nội dung bài luận. Khi đã viết xong phụ lục, bạn nên quay lại phần nội dung và trích dẫn thông tin đến phụ lục qua tiêu đề. Việc này sẽ thể hiện cho người đọc biết rằng phụ lục chứa thông tin có liên quan đến nội dung bài luận. Nó cũng giúp họ sử dụng phụ lục để tiếp cận thông tin bổ sung khi đọc bài luận.[11]
  • Ví dụ, bạn có thể ghi chú phụ lục trong nội dung bài luận: “Nghiên cứu của tôi đã mang lại những kết quả giống nhau trong cả hai trường hợp (xem dữ liệu thô ở phần Phụ lục)” hoặc ”Tôi cảm thấy nghiên cứu của mình đã có tính thuyết phục (xem các ghi chú phỏng vấn ở Phụ lục A).”
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Viết nhanh hơnViết nhanh hơn
Viết tiểu thuyếtViết tiểu thuyết
Viết nhật kýViết nhật ký
Viết nên một câu chuyện hayViết nên một câu chuyện hay
Viết một lá thư thân mậtViết một lá thư thân mật
Viết bài cảm nhậnViết bài cảm nhận
Gấp thư và bỏ vào phong bìGấp thư và bỏ vào phong bì
Viết Bài luậnViết Bài luận
Viết chữ đẹp hơn
Viết email nhắc nhở hiệu quảViết email nhắc nhở hiệu quả
Viết kịch bảnViết kịch bản
Viết bằng tay trái (dành cho người thuận tay phải)Viết bằng tay trái (dành cho người thuận tay phải)
Viết kịch bản phimViết kịch bản phim
Viết Đặt vấn đềViết Đặt vấn đề
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Stephanie Wong Ken, MFA
Cùng viết bởi:
Thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành viết sáng tạo
Bài viết này có đồng tác giả là Stephanie Wong Ken, MFA, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 24.355 lần.
Trang này đã được đọc 24.355 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo