Cách để Viết chương trình bằng Notepad

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Một số lời khuyên chungTạo chương trìnhTạo chương trình BAT cơ bảnTạo chương trình HTML cơ bảnTạo chương trình Python cơ bảnTạo chương trình C++ cơ bản

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng trình soạn thảo văn bản Notepad của máy tính Windows để viết chương trình. Để tiến hành, bạn cần nhập mã của chương trình vào Notepad theo từng dòng rồi lưu tập tin dưới định dạng ngôn ngữ lập trình thích hợp.

1
Một số lời khuyên chung

 1. 1
  Hiểu về hạn chế của Notepad. Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể viết và khởi chạy một chương trình trên Notepad bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình có sẵn nào, nhưng để chương trình khởi chạy được thì tập tin phải được lưu đúng định dạng.
  • Theo mặc định, tất cả tập tin Notepad sẽ được lưu dưới dạng tài liệu văn bản.
 2. 2
  Tìm và mở Notepad. Cách dễ nhất để mở Notepad là nhấp vào Start , nhập notepad rồi chọn biểu tượng Notepad ở đầu cửa sổ Start.
 3. 3
  Xác định ngôn ngữ lập trình. Notepad không hạn chế bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng bạn cần sử dụng một loại ngôn ngữ trong xuyên suốt tài liệu để duy trì sự nhất quán.
  • Nếu không biết gì về ngôn ngữ lập trình, bạn có thể thử một trong những ví dụ trong bài viết này.
 4. 4
  Nhấn Enter sau khi bạn hoàn tất dòng mã. Như hầu hết trình soạn thảo mã, bạn cần thêm những dòng mã mới vào Notepad.
 5. 5
  Đóng mọi dấu ngoặc mở. Mỗi khi bạn mở một dấu ngoặc nào đó (chẳng hạn như dấu { hoặc [), bạn phải đóng lại bằng dấu tương tự ở phía ngược lại để hoàn tất dòng mã và không gây ra lỗi.
 6. 6
  Cân nhắc việc sử dụng chương trình soạn thảo mã chuyên dụng. Mặc dù bạn có thể viết hầu như mọi chương trình bằng Notepad nhưng đây chưa hẳn là cách dễ nhất. Bởi vì Notepad không có bất kỳ tùy chọn tô sáng hay thụt lề văn bản nào nên sẽ hơi khó cho bạn khi cần viết những đoạn mã lớn.
  • Notepad++ là tùy chọn miễn phí rất tốt dành cho lập trình.

2
Tạo chương trình

 1. 1
  Mở Notepad. Cách tạo và lưu chương trình sẽ tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà bạn sử dụng.
 2. 2
  Nhập mã của chương trình. Bạn cần chắc chắn rằng ngôn ngữ đang sử dụng là nhất quán trong xuyên suốt tài liệu.
 3. 3
  Nhấp vào File (Tập tin). Tùy chọn này ở góc trên bên trái cửa sổ Notepad. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Save As… (Lưu thành). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn thả xuống. Cửa sổ "Save" sẽ mở ra.
 5. 5
  Chọn vị trí lưu. Nhấp vào một thư mục (ví dụ: Desktop) ở bên trái cửa sổ "Save" để chọn làm đích cho chương trình.
 6. 6
  Nhấp vào khung "Save as type" (Lưu thành loại). Khung này nằm gần cuối cửa sổ "Save". Một trình đơn sẽ thả xuống.
 7. 7
  Nhấp vào loại All Files (Tất cả tập tin) nằm trong trình đơn thả xuống. Tùy chọn này sẽ cho phép bạn lưu tập tin Notepad thành bất kỳ loại chương trình nào.
 8. 8
  Nhập tên cho chương trình. Nhấp vào trường dữ liệu "File name" và nhập tên mà bạn muốn đặt cho chương trình.
 9. 9
  Thêm phần mở rộng của chương trình vào tên. Không quan trọng tên chương trình là gì, bạn vẫn phải thêm dấu chấm và phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình phía sau tên để lưu chương trình đúng cách. Những ngôn ngữ lập trình phổ biến cùng với phần mở rộng bao gồm:
  • Batch (BAT) - .bat
  • HTML - .htm
  • Python - .py
  • C++ - .cpp
  • Ví dụ: để lưu tập tin batch với tên "duahau", bạn nhập duahau.bat vào trường "File name".
 10. 10
  Nhấp vào Save ở góc dưới bên phải cửa sổ. Chương trình sẽ được lưu dưới định dạng mà bạn chọn. Bạn có thể khởi chạy bằng cách nhấp đúp vào tập tin, hoặc có khi bạn sẽ cần chọn một chương trình nào đó để mở.

3
Tạo chương trình BAT cơ bản

 1. 1
  Mở Notepad. Bạn có thể tạo một chương trình mở ra chương trình khác trên máy tính bằng cách sử dụng kịch bản batch (BAT).
 2. 2
  Nhập tên tập tin vào Command Prompt. Bạn hãy nhập cmd.exe vào Notepad.
 3. 3
  Lưu chương trình. Bạn cần chắc chắn rằng mình sử dụng phần mở rộng .bat khi lưu chương trình.
 4. 4
  Nhấp đúp vào tập tin BAT. Cửa sổ Command Prompt mới sẽ mở ra.

4
Tạo chương trình HTML cơ bản

 1. 1
  Mở Notepad. Đặc biệt, nếu bạn đang thiết kế trang web thì HTML là ngôn ngữ tuyệt vời để sử dụng.
 2. 2
  Chỉ định rằng bạn sẽ sử dụng HTML. Hãy nhập <!DOCTYPE html> vào Notepad và nhấn Enter.
 3. 3
  Thêm thẻ HTML. Bạn nhập <html> vào Notepad rồi nhấn Enter.
 4. 4
  Thiết lập phần văn bản nội dung. Hãy gõ <body> vào Notepad rồi nhấn Enter. Dòng này chỉ định rằng phần tiếp theo của tài liệu sẽ chứa thông tin (trong ví dụ này là văn bản).
 5. 5
  Thêm tiêu đề trang. Hãy nhập <h1>Text</h1> vào Notepad và nhấn Enter, nhớ thay "Text" bằng nội dung mà bạn muốn đặt cho tiêu đề trang.
  • Ví dụ: để tạo trang với tiêu đề "Xin chao!", bạn nhập <h1>Xin chao!</h1> vào Notepad.
 6. 6
  Thêm văn bản vào trang. Hãy nhập <p>text</p> vào Notepad rồi nhấn Enter. Đừng quên thay "text" bằng văn bản của bạn.
  • Ví dụ, khi bạn nhập <p>Hom nay ban khoe khong?</p> vào Notepad, câu "Hom nay ban khoe khong?" sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề.
 7. 7
  Đóng phần nội dung lại. Hãy nhập </body> vào Notepad, sau đó nhấn Enter.
 8. 8
  Chỉ định kết thúc của mã HTML. Bạn nhập </html> vào Notepad.
 9. 9
  Xem lại mã của chương trình. Mã sẽ trông tương tự như sau:
  • <!DOCTYPE html>
  • <html>
  • <body>
  • <h1>Xin chao!</h1>
  • <p>Hom nay ban khoe khong?</p>
  • </body>
  • </html>
 10. 10
  Lưu chương trình. Bạn cần chắc chắn rằng mình sử dụng phần mở rộng .htm khi lưu.
 11. 11
  Nhấp đúp vào tập tin HTML. Thao tác này thường mở chương trình ra trên trình duyệt web mặc định, hoặc cũng có khi bạn cần chọn chương trình trước. Tiêu đề và văn bản nội dung sẽ hiện ra.

5
Tạo chương trình Python cơ bản

 1. 1
  Mở Notepad. Bằng cách sử dụng lệnh "print" trên Python, mọi văn bản có thể được hiển thị.
 2. 2
  Nhập lệnh "print". Hãy gõ print(" vào Notepad. Bạn cần chắc chắn là không có dấu cách nào.
 3. 3
  Thêm văn bản hiển thị. Bạn hãy nhập Xin chao! vào Notepad.
 4. 4
  Đóng lệnh "print". Nhập ") vào Notepad để đóng lệnh.
 5. 5
  Xem lại mã của bạn. Mã sẽ trông tương tự như sau:
  • print("Xin chao!")
 6. 6
  Lưu chương trình. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng phần mở rộng .py. Bây giờ bạn đã có thể mở chương trình bằng trình chỉnh sửa Python thường dùng.

6
Tạo chương trình C++ cơ bản

 1. 1
  Mở Notepad. Chúng ta sẽ sử dụng Notepad để tạo chương trình C++ cơ bản hiển thị văn bản "Xin chao moi nguoi!" khi khởi chạy.
 2. 2
  Thêm tiêu đề cho chương trình. Bạn hãy nhập // cùng với tiêu đề của chương trình (ví dụ: "Chuong trinh 1"). Bất kỳ nội dung nào được nhập vào trên cùng dòng tiếp theo sau hai dấu gạch chéo cũng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy, tuy nhiên đây không phải là một phần của chương trình.
  • Ví dụ: để đặt tiêu đề "Chuong trinh 1" cho chương trình, bạn gõ //Chuong trinh 1 vào Notepad.
 3. 3
  Nhập lệnh lệnh tiền xử lý. Hãy nhập # include <iostream> vào Notepad rồi nhấn Enter. Lệnh này sẽ chỉ định C++ khởi chạy những dòng mã tiếp theo dưới dạng chương trình.
 4. 4
  Khai báo chức năng của chương trình. Bạn hãy nhập int main () vào Notepad, sau đó nhấn Enter.
 5. 5
  Thêm dấu ngoặc mở. Bạn cần gõ dấu { vào Notepad rồi nhấn Enter. Mã chính của chương trình sẽ nằm giữa dấu ngoặc mở này và dấu ngoặc đóng sau đó.
 6. 6
  Nhập mã thực thi của chương trình. Hãy nhập std::cout << "Xin chao moi nguoi!"; vào Notepad, sau đó nhấn Enter.
 7. 7
  Thêm dấu ngoặc đóng. Bạn cần gõ dấu } vào Notepad để kết thúc giai đoạn thực thi của chương trình.
 8. 8
  Xem lại chương trình. Mã sẽ trông tương tự như sau:
  • //Chuong trinh 1
  • #include <iostream>
  • int main ()
  • {
  • std::cout << "Xin chao moi nguoi!";
  • }
 9. 9
 10. Lưu chương trình. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng phần mở rộng .cpp khi lưu. Sau khi lưu tập tin, bạn sẽ có thể khởi chạy chương trình bằng trình biên dịch C++ yêu thích.

Lời khuyên

 • C++ và HTML là hai ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất.
 • Bạn có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào để viết hầu hết các chương trình, tuy nhiên một số ngôn ngữ có thể thích hợp hơn đối với những tính năng cụ thể (chẳng hạn, HTML là lựa chọn lý tưởng để tạo trang web).

Cảnh báo

 • Luôn kiểm tra mã của bạn trước khi lưu. Nếu bạn lưu một chương trình bị hỏng thì có thể gây ra lỗi cho trình biên dịch chương trình mặc định.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Phần mềm

Ngôn ngữ khác:

English: Make a Program Using Notepad, Español: hacer un programa usando Bloc de notas, Italiano: Creare un Programma Usando Notepad, Português: Fazer um Programa Usando o Bloco de Notas, Русский: написать программу в блокноте, Deutsch: Ein Programm mit Notepad schreiben, Français: faire un programme avec le bloc–note, Nederlands: Een programma maken met behulp van Kladblok, Bahasa Indonesia: Membuat Program dengan Notepad, ไทย: เขียนโปรแกรมใน Notepad, العربية: إنشاء برنامج باستخدام المفكرة, 中文: 使用记事本创建程序

Trang này đã được đọc 892 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?