Tải về bản PDF Tải về bản PDF

OpenDNS cung cấp các dịch vụ lọc internet, có thể chặn truy cập website. Nếu OpenDNS khiến bạn không thể truy cập website mình muốn, bạn có thể thay đổi cài đặt DNS trên máy tính để kết nối với máy chủ DNS khác. Các máy chủ này sẽ biên dịch địa chỉ website để bạn có thể kết nối với chúng. Nếu không thể thay đổi cài đặt DNS trên máy tính, bạn có thể dùng trình duyệt Tor để truy cập.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:

Thay đổi cài đặt DNS (Windows)

 1. 1
  Nhấp chuột vào trình đơn Start (Khởi động) và gõ .ncpa.cpl. Nhấn Enter.
  • OpenDNS thay đổi cài đặt DNS trên bộ định tuyến để chuyển hướng yêu cầu. Khi điều chỉnh cài đặt DNS trên hệ điều hành, các thay đổi này sẽ ghi đè bất kỳ cài đặt DNS nào trên bộ định tuyến, vậy là bạn có thể vượt qua OpenDNS. Cách này không hiệu quả nếu bộ định tuyến được cấu hình chặn toàn bộ yêu cầu DNS ngoại trừ OpenDNS ở cổng 53.
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào mạng đang hoạt động. Chọn "Properties" (Đặc tính).
 3. 3
  Chọn "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Giao thức Internet Phiên bản 4) trong danh sách. Nhấp chuột vào Properties.
 4. 4
  Chọn "Use the following DNS server addresses" (Sử dụng địa chỉ máy DNS dưới đây). Nó cho phép bạn thiết lập địa chỉ DNS thay thế, đây là máy chủ biên dịch địa chỉ website để bạn có thể kết nối trên trình duyệt. Thông thường, máy chủ DNS được thiết lập bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng, nhưng OpenDNS sẽ ghi đè DNS của bộ định tuyến bằng máy chủ của riêng nó.
 5. 5
  Nhập địa chỉ máy chủ DNS công cộng. Có sẵn nhiều máy chủ DNS. Nếu khó kết nối với địa chỉ này, bạn có thể thử dùng địa chỉ khác. Hãy đảm bảo nhập đủ địa chỉ Primary (Chính) và Secondary (Phụ).
   DNS Provider   Primary DNS   Secondary DNS 
  Google 8.8.8.8 8.8.4.4
  Level3 209.244.0.3 209.244.0.4
  FreeDNS 37.235.1.174 37.235.1.177
  ViperDNS 208.76.50.50 208.76.51.51
 6. 6
  Thử mở website. Sau khi thay đổi cài đặt DNS, bạn có thể kết nối tới trang web bị chặn. Thay đổi cài đặt DNS trên Windows sẽ ghi đè cài đặt DNS trên bộ định tuyến.
  • Nếu không thể kết nối, hãy thử nhà cung cấp DNS công cộng khác.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:

Thay đổi cài đặt DNS (Mac)

 1. 1
  Nhấp chuột vào trình đơn Apple và chọn "System Preferences" (Tùy chỉnh Hệ thống). Bạn sẽ thay đổi máy chủ DNS, đây là máy chủ biên dịch địa chỉ website và cho phép bạn kết nối với chúng.
  • OpenDNS thay đổi cài đặt DNS trên bộ định tuyến để chuyển hướng yêu cầu của bạn. Khi điều chỉnh cài đặt DNS trên hệ điều hành, sự thay đổi này sẽ ghi đè lên cài đặt DNS của bộ định tuyến, cho phép bạn vượt qua OpenDNS. Cách này không hiệu quả nếu bộ định tuyến được cấu hình chặn toàn bộ DNS ngoại trừ OpenDNS ở cổng 53.
 2. 2
  Chọn "Network" (Mạng) trong trình đơn "System Preferences".
 3. 3
  Nhấp chuột vào kết nối đang hoạt động. Kết nối thường có chấm xanh bên cạnh.
 4. 4
 5. 5
  Nhấp chuột vào tab "DNS".
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút "+". Nút này cho phép bạn thêm máy chủ DNS mới. Có nhiều DNS công cộng trên mạng. Nếu không thể kết nối bằng máy chủ DNS này, bạn có thể thử cái khác. Nhớ nhập đủ 2 địa chỉ Primary và Secondary.


   DNS Provider   Primary DNS   Secondary DNS 
  Google 8.8.8.8 8.8.4.4
  Level3 209.244.0.3 209.244.0.4
  FreeDNS 37.235.1.174 37.235.1.177
  ViperDNS 208.76.50.50 208.76.51.51
 7. 7
  Loại bỏ máy chủ DNS cũ. Nếu có máy chủ DNS trong danh sách, hãy xóa DNS cũ để máy tính kết nối với máy chủ DNS mới trước.
 8. 8
  Thử mở một website. Sau khi thay đổi cài đặt DNS, bạn có thể kết nối tới website bị chặn. Thay đổi cài đặt DNS trên Mac sẽ ghi đè cài đặt DNS trên bộ định tuyến.
  • Nếu không thể kết nối, hãy thử nhà cung cấp DNS công cộng khác.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:

Chỉnh sửa tập tin Hosts (máy chủ)

 1. 1
  Mở tập tin hosts. Tập tin host trên máy tính đóng vai trò như DNS riêng của máy, cho phép bạn tự gán địa chỉ IP với tên miền. Nó sẽ ghi đè bất kỳ cài đặt nào trên bộ định tuyến.
  • Windows - Tập tin host thường nằm ở C:\WINDOWS\system32\drivers\etc. Nhấp chuột phải vào tập tin host và chọn Open With (Mở với), sau đó nhấp chọn Notepad.
  • Mac - Mở Terminal và gõ sudo vi /private/etc/hosts.
 2. 2
  Xác định địa chỉ IP của website muốn truy cập. Để thêm website vào tập tin host, bạn cần biết địa chỉ IP của website.
  • Mở Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (OS X).
  • ping websiteaddress.com và nhấn Enter. Nó sẽ phản hồi địa chỉ IP của website.
 3. 3
  Thêm địa chỉ IP và tên máy chủ vào cuối tập tin host. Ở cuối tập tin, bạn thường thấy 127.0.0.1 localhost. Thêm địa chỉ IP và tên máy chủ mới vào sau dòng này. Viết theo định dạng của dòng localhost, bao gồm địa chỉ IP và tên máy chủ.
  • Bạn được khuyến cáo viết mỗi tên máy chủ hai lần, có và không có www.. Ví dụ, để thêm Facebook, bạn viết một dòng địa chỉ IP vớiwww.facebook.com, dòng còn lại viết địa chỉ IP với facebook.com.
 4. 4
  Lưu và tắt tập tin. Có thể bạn phải khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:

Sử dụng bộ nhớ đệm Google

 1. 1
  Mở trình duyệt web. Bạn có thể truy cập phiên bản bộ nhớ đệm của trang web vì nó tải thông qua Google. Phiên bản bộ nhớ đệm gần đây không hoàn thiện nhưng cũng không quá lỗi thời.
 2. 2
  Sao chép và dán địa chỉ sau. Dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt web:
  • webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://example.com/
 3. 3
  Thay thế .http://example.com/ bằng địa chỉ trang web bạn muốn truy cập. Ví dụ, để truy cập phiên bản bộ nhớ đệm của Facebook, bạn gõ webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://facebook.com/.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:

Sử dụng Tor

 1. 1
  Tải trình duyệt Tor. Tor là trình duyệt cho phép bạn duyệt web ẩn danh, có thể vượt qua hầu hết các bộ lọc và chặn internet. Bạn có thể tải trình duyệt Tor miễn phí từtorproject.org.
  • Nếu trang web Tor bị chặn trên máy tính, bạn có thể tải từ máy tính khác và cài đặt vào USB.
 2. 2
  Chạy trình cài đặt Tor. Làm theo hướng dẫn để cài đặt trình duyệt vào máy tính. Nếu muốn cài đặt vào USB, chọn USB làm vị trí cài đặt.
 3. 3
  Nhấp chuột vào nút "Connect" (Kết nối). Đây là tùy chọn cấu hình Tor cho lần đầu sử dụng. button.
 4. 4
  Bắt đầu truy cập internet. Bạn sẽ thấy dòng chữ "Congratulations!" (Chúc mừng) sau khi kết nối thành công với mạng Tor, bạn có thể bắt đầu truy cập các trang web bị chặn.
  • Khi muốn dùng Tor, bạn chỉ cần khởi động trình duyệt Tor. Bạn không cần thực hiện lại các bước cài đặt ban đầu.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:

Kết nối trực tiếp với Modem

 1. 1
  Xác định xem phương pháp này có khả thi không. OpenDNS can thiệp vào cài đặt bộ định tuyến, đồng nghĩa với việc bất kỳ máy tính nào kết nối với bộ định tuyến đều bị ảnh hưởng. Nếu bạn muốn kết nối máy tính trực tiếp với modem, hoàn toàn bỏ qua bộ định tuyến, bạn có thể vượt qua OpenDNS.
 2. 2
  Rút bộ định tuyến khỏi modem. Miễn là bạn không khởi động lại bộ định tuyến, cài đặt sẽ không thay đổi và không ai biết.
 3. 3
  Ngắt kết nối máy tính với bộ định tuyến. Nếu sử dụng mạng không dây, hãy ngắt kết nối từ mạng. Nếu dùng mạng dây, rút cáp Ethernet kết nối máy tính với bộ định tuyến.
 4. 4
  Kết nối modem trực tiếp với máy tính qua cáp Ethernet. Máy tính có thể truy cập internet ngay lập tức.
  • Đa số modem không có chức năng không dây vì nghĩa vụ của nó chỉ là quản lý bộ định tuyến.
  • Nếu modem của bạn là dòng kết hợp bộ định tuyến và modem thì bạn đúng là không may.
 5. 5
  Truy cập website bạn muốn. Giờ bạn đã kết nối với modem nên có thể truy cập bất kỳ website nào bị chặn bởi OpenDNS trước đây. Nhớ kết nối lại mọi thứ sau khi xong việc.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tắt tính năng Tìm kiếm an toàn của GoogleTắt tính năng Tìm kiếm an toàn của Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Trả lời emailTrả lời email
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.064 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 2.064 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo