Cách để Vô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết sẽ hướng dẫn cách vô hiệu hóa tính năng xác nhận đã đọc - cho phép người khác biết bạn đã đọc tin nhắn của họ trên WhatsApp. Tuy vậy, chúng ta không thể vô hiệu hóa tính năng xác nhận đã đọc này trong các cuộc trò chuyện nhóm.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng iPhone

 1. 1
  Mở WhatsApp. Đó là biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
 2. 2
  Nhấn Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy nhấn vào nút quay lại ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. 3
  Nhấn Account (Tài khoản). Tùy chọn này nằm ở gần đầu trang.
 4. 4
  Nhấn Privacy (Quyền riêng tư). Tùy chọn này nằm ở đầu trang "Account"(Tài khoản).
 5. 5
  Trượt Read Receipts (Thông báo đã đọc) sang vị trí "Off" (Tắt) (bên trái). Nút chuyển đối màu xanh lá này nằm ở dưới cùng của màn hình; trượt sang trái sẽ vô hiệu hóa tính năng xác nhận đã đọc trong các cuộc trò chuyện một - một, giúp ngăn các dấu tích màu xanh hiển thị "Message Seen" (Đã đọc tin nhắn) xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của bạn.
  • Nếu nút chuyển đổi có màu trắng, tính năng xác nhận đã đọc đã bị vô hiệu hóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Sử dụng Android

 1. 1
  Mở WhatsApp. Đó là biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
 2. 2
  Nhấn . Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, trước tiên hãy nhấn vào nút quay lại ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 3. 3
  Nhấn Settings (Cài đặt). Mục này nằm ở dưới cùng của menu thả xuống.
 4. 4
  Nhấn Account (Tài khoản). Mục này nằm ở gần đầu trang.
 5. 5
  Nhấn Privacy (Quyền riêng tư). Tùy chọn này nằm ở đầu trang "Account"(Tài khoản).
 6. 6
  Nhấn vào hộp kiểm bên phải mục Read receipts (Thông báo đã đọc). Tùy chọn này ở gần cuối trang. Bỏ chọn hộp Read receipts (Thông báo đã đọc) sẽ vừa vô hiệu hóa tính năng xác nhận đã đọc trong các cuộc trò chuyện một - một vừa ngăn chặn dấu tích màu xanh hiển thị "Message Seen" (Đã đọc tin nhắn) xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Vô hiệu hóa tính năng xác nhận đã đọc cùng với tính năng last seen (đã đọc lần cuối) sẽ cho phép bạn đọc tin nhắn mà đối phương không phát hiện được trong cuộc trò chuyện.

Cảnh báo

 • Bạn sẽ không thể nhìn thấy khi người khác đã đọc tin nhắn WhatsApp của mình nếu tính năng xác nhận đã đọc bị vô hiệu hóa.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 382 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo