Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Thời gian sử dụng màn hình (Screen Time) của Apple trong Family Sharing cho phép bạn đặt giới hạn và kiểm soát thời gian sử dụng màn hình của trẻ. Tuy nhiên, nếu bạn không bật đúng thiết lập hoặc gặp lỗi phần mềm, báo cáo thời gian sử dụng màn hình của trẻ sẽ không hiển thị trên thiết bị. Bài viết này hữu ích với bạn kể cả khi nút Screen Time chuyển thành màu xám hay Screen Time không hoạt động trên toàn bộ thiết bị của gia đình. Hãy tham khảo nội dung bên dưới để biết các vấn đề thường gặp và cách khắc phục sự cố giúp bạn xem báo cáo thời gian sử dụng màn hình của trẻ.

1

Đảm bảo bạn đang giữ vai trò cha mẹ/người giám hộ.

 1. Sử dụng phương pháp này khi Screen Time chuyển thành màu xám hoặc không khả dụng. Đây là sự cố xảy ra khi bạn đang giữ vai trò Adult (Người lớn) thay vì Parent/Guaradian (Cha mẹ/Người giám hộ). Để kiểm tra, bạn cần mở Settings (Cài đặt) trên thiết bị di động Apple. Chạm vào tên của bạn ở đầu trang. Tiếp theo, chọn Family Sharing (Chia sẻ trong gia đình). Nếu bạn thấy Adult dưới tên của mình, nhóm Organizer (Người tổ chức) có thể thực hiện các bước sau:[1]
  • Mở Settings.
  • Chạm vào phần thông tin cá nhân ở đầu trang, rồi chọn Family Sharing.
  • Chạm vào tên của người mà bạn muốn chuyển sang vai trò Parent/Guardian.
  • Dưới “family role” (vai trò trong gia đình), chọn Parent/Guardian.
  Quảng cáo
2

Đảm bảo trẻ được thêm vào Family Sharing.

 1. Thực hiện các bước sau nếu trẻ chưa được thêm vào nhóm Family Sharing. Nếu trẻ dưới 13 tuổi, bạn sẽ mở Settings (Cài đặt) và chạm vào phần Apple ID. Chạm vào Family Sharing và chọn Add Member (Thêm thành viên). Nhập địa chỉ email của trẻ và ngày tháng năm sinh thực tế (bạn không thể thay đổi sau khi nhập).[2] Nếu trẻ trên 13 tuổi và đã có Apple ID, hãy mời trẻ vào nhóm:[3]
  • Mở Settings.
  • Chạm vào phần thông tin cá nhân ở đầu trang, rồi chọn Family Sharing.
  • Chạm vào Add Member (Thêm thành viên).
  • Nhập tên của thành viên trong gia đình hoặc địa chỉ email.
  • Gửi lời mời qua tin nhắn nếu họ không ở cùng với bạn. Nếu họ ở gần, bạn có thể mời trực tiếp.
  • Nếu bạn chọn mời trực tiếp, họ sẽ nhập Apple ID và mật khẩu trên thiết bị của bạn.
3

Kiểm tra xem các thành viên trong Family Sharing đã chấp nhận lời mời chưa.

 1. Các thành viên phải tham gia Family Sharing thì báo cáo Screen Time mới hiển thị. Mở cài đặt Family Sharing để xem tình trạng lời mời nếu bạn thuộc nhóm Organizer (Người tổ chức). Dưới tên mỗi cha/mẹ hoặc trẻ, bạn có thể kiểm tra xem họ đã chấp nhận lời mời hay chưa. Nhờ các thành viên trong gia đình kiểm tra tin nhắn iMessage nếu họ chưa chấp nhận lời mời.[4]
  • Để gửi lại lời mời, bạn sẽ chạm vào tên của một người nào đó, rồi chọn Resend Invitation (Gửi lại lời mời).
  • Đối với trẻ dưới 13 tuổi, bạn sẽ phải thêm trẻ trên thiết bị thay vì gửi lời mời.
  Quảng cáo
4

Bật chia sẻ giữa các thiết bị.

 1. Thử tính năng này nếu toàn bộ thiết bị của trẻ đều không ghi lại thời gian sử dụng màn hình. Mở Settings (Cài đặt) trên thiết bị của trẻ. Vuốt xuống và chạm vào Screen Time (Thời gian sử dụng). Bật Share Across Devices (Chia sẻ giữa các thiết bị) ở cuối trang. Đây là thiết lập đồng bộ Screen Time với iCloud để bạn có thể xem Screen Time của toàn bộ thiết bị đã được đăng nhập vào Apple ID của trẻ.[5]
  • Nút trượt sẽ chuyển thành màu xanh lá khi tính năng chia sẻ được bật.
5

Tắt Screen Time và bật trở lại.

 1. Khởi động lại Screen Time trên thiết bị của bạn và của trẻ. Mở Settings (Cài đặt). Tiếp theo, vuốt xuống và chạm vào Screen Time. Ở cuối trang Screen Time, bạn sẽ chạm vào lựa chọn Turn Off Screen Time (Tắt Screen Time) màu đỏ. Tắt thiết bị Apple. Chờ 30 giây, rồi bật thiết bị. Thực hiện theo các bước sau để bật Screen Time:[6]
  • Mở phần cài đặt.
  • Vuốt xuống và chạm vào Screen Time.
  • Chạm vào Turn On Screen Time (Bật Screen Time) và chọn “Continue” (Tiếp tục).
  • Bạn sẽ được hỏi đây là thiết bị của bạn hay của trẻ. Hãy chọn lựa chọn đúng!
  Quảng cáo
6

Đảm bảo toàn bộ thiết bị trong Family Sharing đều có hệ điều hành iOS giống nhau.

 1. Lỗi phần mềm có thể ảnh hưởng đến báo cáo Screen Time. Mở Settings (Cài đặt) trên toàn bộ thiết bị, chọn General (Chung), rồi chọn Software Update (Cập nhật phần mềm). Nếu thiết bị có bản cập nhật mới, thông tin sẽ hiển thị trên trang Software Update. Chạm vào Download and Install (Tải và cài đặt) để cập nhật phần mềm.[7]
  • Cập nhật phiên bản mới nhất cho ứng dụng của bên thứ ba nếu bạn gặp vấn đề với Screen Time và các ứng dụng.
7

Xóa thiết bị Apple cũ khỏi Apple ID của trẻ.

 1. Đặt thiết bị mới của trẻ làm mặc định. Nếu gần đây bạn đã thay thiết bị cho trẻ, cài đặt Screen Time có thể vẫn chưa được chuyển vào thiết bị mới. Để khắc phục vấn đề, hãy xóa thiết bị cũ khỏi Apple ID của trẻ. Cách thực hiện như sau:[8]
  • Mở Settings (Cài đặt) trên thiết bị của trẻ.
  • Nhấp vào Apple ID ở đầu trang.
  • Chạm vào thiết bị cũ hiển thị ở cuối trang.
  • Để xóa thiết bị khỏi danh sách, hãy chọn Remove from Account (Xóa khỏi tài khoản).
  Quảng cáo
8

Chọn tự động thiết lập ngày và giờ

 1. Ngăn trẻ thay đổi ngày và giờ để vượt qua Screen Time. Để ngăn trẻ thực hiện việc này, bạn sẽ mở Settings (Cài đặt) trên thiết bị của trẻ. Chạm vào Screen Time (Thời gian sử dụng). Tiếp theo, chạm vào phần Content & Privacy Restrictions (Giới hạn Nội dung và Quyền riêng tư) và đẩy nút trượt sang vị trí On (Bật). Bạn cần nhập mật khẩu của Screen Time. Việc tiếp theo là điều chỉnh các thiết lập sau:[9]
  • Chạm vào Location Services (Dịch vụ định vị).
  • Vuốt xuống và chọn System Services (Dịch vụ hệ thống).
  • Tắt Setting Time Zone (Cài đặt Múi giờ).
  • Bây giờ thiết bị sẽ tự động thiết lập múi giờ, và trẻ không thể thay đổi cài đặt thời gian.
9

Bật “Block at End of Limit” (Chặn khi hết giới hạn).

 1. Thử cách này khi trẻ vượt qua giới hạn thời gian sử dụng màn hình. Mở Settings (Cài đặt) trên thiết bị của trẻ, rồi chọn Screen Time. Nếu bạn chưa có mật khẩu Screen Time, hãy dùng Use Screen Time Password (Sử dụng mật mã thời gian sử dụng), rồi tạo mật khẩu bằng cách nhập Apple ID và mật khẩu. Tiếp theo, truy cập App Limits (Giới hạn ứng dụng). Bật Block at End of Limit (Chặn khi hết giờ). Khi trẻ đạt đến thời gian sử dụng màn hình tối đa dành cho ứng dùng nào đó, thiết bị sẽ chặn ứng dụng.[10]
  • Nếu bạn không bật tính năng này, trẻ chỉ nhận được lời nhắc khi hết thời gian sử dụng màn hình. Trẻ vẫn có thể chọn bỏ qua giới hạn và tiếp tục dùng ứng dụng.
  Quảng cáo
10

Bật “Block at Downtime” (Chặn vào giờ nghỉ).

 1. Bật Block at Downtime (Chặn vào giờ nghỉ) để bật giới hạn Screen Time vào thời điểm do bạn thiết lập. Mở Settings, chọn Screen Time, chọn Use Screen Time passcode (Sử dụng mật mã thời gian sử dụng) trên thiết bị của trẻ. Chọn Downtime (Giờ nghỉ), rồi bật Block at Downtime để nút trượt chuyển thành màu xanh lá.[11]
  • Bạn có thể điều chỉnh giới hạn giờ nghỉ cho khoảng thời gian cụ thể trong ngày khi bạn muốn trẻ ngừng sử dụng thiết bị.
11

Đặt lại toàn bộ thiết lập trên thiết bị.

 1. Chọn Reset All Settings (Đặt lại toàn bộ thiết lập) nếu bạn đã thử hết các cách. Chọn Settings (Cài đặt), chọn General (Chung), rồi chọn Transfer (Chuyển) hoặc Reset (Đặt lại). Chạm vào Reset. Chọn Reset All Settings để sử dụng thiết lập mặc định cho toàn bộ ứng dụng (bao gồm Screen Time). Cuối cùng, mở Settings, chọn Screen Time. Bật Screen Time với các giới hạn do bạn chọn.[12]
  • Lựa chọn Reset All Settings sẽ không không xóa dữ liệu hoặc tập tin.
  • Không chọn Erase All Content (Xóa toàn bộ nội dung), kẻo bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu trên điện thoại.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.132 lần.
Trang này đã được đọc 1.132 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo