Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để mở khóa thiết bị Android của mình khi không nhớ mật mã hoặc hình vẽ của khóa màn hình. Bạn có thể áp dụng một số cách như sử dụng Find My Device (Tìm thiết bị của tôi) để mở khóa Android hoặc khôi phục cài đặt gốc của thiết bị. Lưu ý rằng bạn cần phải nhớ địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Google để đăng nhập lại vào Android nếu chọn khôi phục cài đặt gốc.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Sử dụng Find My Device (Tìm thiết bị của tôi)

 1. 1
  Mở trang Find My Device bằng cách truy cập https://www.google.com/android/find từ trình duyệt web.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản Google. Khi được yêu cầu, bạn sẽ nhập địa chỉ Gmail, nhấp vào NEXT (Tiếp tục), rồi nhập mật khẩu và nhấp NEXT một lần nữa.
  • Nếu không nhớ mật khẩu của tài khoản Google, bạn cần khôi phục mật khẩu trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Chọn thiết bị Android của bạn. Nếu thiết bị Android của bạn chưa được chọn khi mở Find My Device, bạn sẽ nhấp vào thiết bị trong trình đơn ở bên trái màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào Lock (Khóa) ở bên trái trang, ngay bên dưới tên của Android. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ khác.
 5. 5
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mới vào trường ở phía trên màn hình rồi lặp lại mật khẩu trong trường tiếp theo.
 6. 6
  Nhấp vào Lock ở cuối trang. Thao tác này sẽ thiết lập mật khẩu mới cho khóa màn hình của thiết bị Android.
 7. 7
  Mở khóa thiết bị Android bằng mật khẩu mới. Bạn sẽ mở màn hình Android rồi nhập mật khẩu mới vừa thiết lập để mở khóa màn hình của thiết bị.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Sử dụng công cụ Find My Mobile (Tìm điện thoại của tôi) trên thiết bị Samsung

 1. 1
  Tìm hiểu điều kiện áp dụng của phương pháp này. Nếu dùng thiết bị Samsung Galaxy (hoặc thiết bị Android khác của Samsung) đã được đăng ký với Samsung, bạn có thể sử dụng phiên bản Findy My Device (Tìm thiết bị của tôi) trên Samsung để mở khóa Android.
  • Bạn không thể dùng phương pháp này nếu không có thiết bị Android của Samsung hoặc thiết bị Android chưa được đăng ký với Samsung.
 2. 2
  Mở trang "Find My Mobile" (Tìm điện thoại của tôi) dành cho Samsung bằng cách truy cập https://findmymobile.samsung.com/ từ trình duyệt web trên máy tính.
 3. 3
  Đăng nhập vào tài khoản Samsung. Nếu bạn được yêu cầu đăng nhập, hãy nhấp vào SIGN IN (Đăng nhập), rồi nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu rồi nhấp SIGN IN.
 4. 4
  Nhấp vào Unlock my Device (Mở khóa thiết bị của tôi) ở bên trái trang.[2]
  • Nếu có nhiều thiết bị Samsung Galaxy, bạn sẽ phải chọn thiết bị bằng cách nhấp vào tên thiết bị ở phía trên góc trái trang và chọn thiết bị cần xử lý trong khung lựa chọn.
 5. 5
  Nhập lại mật khẩu của Samsung khi được hỏi. Khi được yêu cầu, bạn cần nhập lại mật khẩu của tài khoản Samsung một lần nữa. Thao tác này sẽ mở khóa Samsung Galaxy, nhưng bạn phải chờ vài giây trước khi thiết bị nhận diện việc mở khóa.
  • Sau khi màn hình được mở khóa, bạn có thể đặt mật khẩu mới từ trình đơn Settings (Cài đặt).
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Khôi phục cài đặt gốc của thiết bị

 1. 1
  Tìm hiểu phương pháp này. Việc khôi phục cài đặt gốc của thiết bị Android sẽ xóa toàn bộ thiết lập, bao gồm mật khẩu của khóa màn hình cùng với danh bạ và thông tin ứng dụng có trên thiết bị.
  • Lưu ý, nếu dữ liệu của bạn chưa được sao lưu, bạn không thể khôi phục lại thông tin đã xóa sau khi khôi phục cài đặt gốc.
 2. 2
  Tìm tổ hợp nút "Recovery" (Khôi phục) của thiết bị Android. Mỗi thiết bị Android đều có tổ hợp nút để mở trình đơn khôi phục; hãy xem sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị Android hoặc tài liệu trực tuyến để tìm tổ hợp này.
  • Ví dụ, người dùng Samsung thường sử dụng tổ hợp nút nguồn, nút Home và một nút âm lượng để truy cập trình đơn khôi phục.
 3. 3
  Tắt nguồn thiết bị Android. Ấn và giữ nút nguồn, rồi chạm vào Power off (Tắt nguồn) khi được hỏi để tắt nguồn thiết bị Android.
 4. 4
  Ấn và giữ tổ hợp nút "Recovery". Việc giữ tổ hợp nút khôi phục của Android sẽ khởi động lại thiết bị với các lựa chọn khôi phục.
  • Nếu bạn thấy thông báo lỗi "No command" (Không có lệnh) hiển thị trên màn hình, hãy tiếp tục giữ tổ hợp nút khôi phục thêm 15-20 giây.
 5. 5
  Chọn Recovery mode (Chế độ khôi phục). Sau khi trình đơn khôi phục hiển thị, bạn sử dụng nút giảm âm lượng để di chuyển xuống lựa chọn Recovery mode, rồi ấn nút nguồn để chọn.
  • Nếu không thấy Recovery mode, bạn hãy bỏ qua bước này.
  • Xem bước tiếp theo nếu màn hình vẫn hiển thị "No command".
 6. 6
  Bỏ qua màn hình "No command". Nếu sử dụng Pixel Android, bạn sẽ ấn và giữ nút nguồn với nút tăng âm lượng cùng lúc đến khi màn hình khôi phục hiển thị.[3]
 7. 7
  Chọn Wipe data / factory reset (Xóa dữ liệu/Khôi phục cài đặt gốc). Di chuyển xuống để chọn lựa chọn này rồi ấn nút nguồn.
 8. 8
  Chọn Yes -- delete all user data (Vâng - xóa toàn bộ dữ liệu của người dùng) ở giữa màn hình. Thao tác này sẽ cho phép Android bắt đầu quá trình khôi phục cài đặt gốc.
 9. 9
  Chờ Android hoàn tất việc xóa dữ liệu. Quá trình xóa toàn bộ dữ liệu trên Android mất chưa đến 10 phút.
 10. 10
  Thiết lập Android. Sau khi Android khởi động lại, bạn có thể đặt lại thiết lập như thể đang dùng điện thoại hoặc máy tính bảng mới.
  • Việc này thường bao gồm chọn ngôn ngữ và mạng Wi-Fi.
 11. 11
  Đăng nhập vào tài khoản Google. Khi được yêu cầu, bạn sẽ nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Google mà trước đó bạn đã dùng để đăng nhập vào thiết bị Android.
  • Nếu không nhớ mật khẩu của tài khoản Google, bạn sẽ khôi phục mật khẩu trên máy tính trước khi tiếp tục.
 12. 12
  Hoàn tất việc thiết lập Android. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Google, bạn có thể tiếp tục với các thiết lập còn lại của Android.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Dùng ứng dụng khôi phục tùy chỉnh

 1. 1
  Tìm hiểu điều kiện áp dụng phương pháp này. Nếu đã cài đặt ứng dụng khôi phục tùy chỉnh như ClockWorkMod Recovery (CWM) hoặc Team Win Recovery Project (TWRP) trên Android, bạn có thể dùng trình quản lý tập tin của ứng dụng khôi phục tùy chỉnh để xóa các tập tin thiết lập khóa màn hình Android và đồng thời xóa luôn mật khẩu.
  • Bạn không thể dùng phương pháp này nếu Android chưa cài đặt ứng dụng khôi phục tùy chỉnh.
 2. 2
  Tắt nguồn thiết bị Android bằng cách ấn và giữ nút nguồn, rồi chọn Power off (Tắt nguồn) trong trình đơn đang hiển thị.
 3. 3
  Ấn và giữ tổ hợp nút "Recovery" (Khôi phục). Tổ hợp nút này sẽ khác nhau tùy theo từng thiết bị Android, nhưng thông thường sẽ bao gồm nút nguồn, nút Home và/hoặc nút âm lượng.
  • Kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng điện thoại để tìm ra tổ hợp nút khôi phục nếu bạn không biết.
 4. 4
  Mở trình đơn Mount trên trang chủ của ứng dụng khôi phục tùy chỉnh.
 5. 5
  Cho phép truy cập tất cả thư mục bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh các thư mục trên Android.
  • Không bật lựa chọn "Mount system partition read-only" (Mount phân vùng hệ thống ở chế độ chỉ đọc) nếu có.
 6. 6
  Tải về và chuyển trình quản lý tập tin AROMA. Chạm vào nút "Back" (Trở về), rồi thực hiện như sau trên máy tính:
  • Nhấp vào đường dẫn tải tập tin AROMA.
  • Chờ thư mục ZIP được tải về.
  • Kết nối Android với máy tính bằng dây cáp USB.
   • Nếu sử dụng máy Mac, trước tiên bạn cần cài đặt Android File Transfer.
  • Chuyển thư mục ZIP vào thư mục "Download" (Tải về) của Android.
 7. 7
  Cài đặt trình quản lý tập tin AROMA. Trình quản lý tập tin sẽ cho phép bạn xóa các tập tin hệ thống:
  • Mở trình đơn Install (Cài đặt).
  • Mở thư mục Download.
  • Chọn thư mục ZIP của trình quản lý tập tin AROMA.
  • Đẩy thanh trượt "Install" (Cài đật) sang phải hoặc chọn Install rồi chờ xác nhận.
 8. 8
  Truy cập thư mục chứa tập tin thiết lập khóa màn hình bằng cách sau:
  • Mở thư mục data.
  • Mở thư mục system.
  • Kéo xuống bên dưới màn hình để xem các tập tin hệ thống bên dưới danh sách thư mục.
 9. 9
  Xóa các tập tin thiết lập khóa màn hình. Bất kỳ tập tin nào có từ "gatekeeper", "locksettings", và/hoặc "lockscreen" đều liên quan đến khóa màn hình của Android và phải xóa đi:
  • Chạm và giữ tên tập tin để chọn.
  • Lặp lại với tên tập tin khóa màn hình khác.
  • Chạm vào nút Menu (Trình đơn)
  • Chọn Delete (Xóa).
  • Xác nhận lựa chọn của bạn khi được yêu cầu.
 10. 10
  Khởi động lại Android. Trở về màn hình chính của ứng dụng khôi phục tùy chỉnh rồi chọn Reboot (Khởi động lại). Sau khi quá trình khởi động lại hoàn tất, bạn có thể mở Android mà không cần nhập mật khẩu.[4]
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Xóa khóa màn hình của bên thứ ba

 1. 1
  Tìm hiểu điều kiện áp dụng phương pháp này. Nếu bạn biết mật mã của Android nhưng không thể mở khóa vì ứng dụng khóa màn hình của bên thứ ba, hãy dùng Safe Mode (Chế độ an toàn) để xóa ứng dụng khóa màn hình.
  • Một số ứng dụng sẽ cài đặt ứng dụng mã độc để bảo vệ khóa màn hình bằng mật khẩu. Việc sử dụng Safe Mode sẽ cho phép bạn xóa các ứng dụng này.
  • Lưu ý rằng bạn phải biết mật khẩu của khóa màn hình thông thường để hoàn tất phương pháp này.
 2. 2
  Ấn và giữ nút "Power" (Nguồn) thường ở thành bên phải của thiết bị Android. Màn hình sẽ hiển thị một trình đơn.
 3. 3
  Ấn và giữ Power off (Tắt nguồn) để màn hình hiển thị một trình đơn khác sau vài giây.
  • Trên Samsung Galaxy, bạn sẽ chạm vào Restart (Khởi động lại), rồi giữ nút Volume Down (Giảm âm lượng) trong khi Android khởi động lại. Bạn có thể bỏ qua hai bước tiếp theo.
 4. 4
  Đánh dấu vào ô "Reboot" (Khởi động lại) ở phía trên trình đơn.
 5. 5
  Chọn OK ở bên dưới trình đơn để yêu cầu Android bắt đầu việc khởi động lại.
 6. 6
  Chờ Android khởi động lại. Sau khi Android hoàn tất việc khởi động lại, bạn sẽ thấy "Safe mode" ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Đối với Android trên Samsung Galaxy, bạn nhớ ấn vào nút giảm âm lượng trong quá trình khởi động lại để mở Safe Mode.
 7. 7
  Mở khóa Android. Bây giờ, ứng dụng khóa màn hình của bên thứ ba không còn hoạt động, nên bạn cần biết mật mã của khóa màn hình thông thường trên Android.
 8. 8
  Mở Settings (Cài đặt). Vuốt màn hình từ trên xuống (bạn sẽ cần dùng hai ngón tay), rồi chạm vào biểu tượng bánh răng Settings (Cài đặt) trong danh sách lựa chọn.
 9. 9
  Chạm vào Apps (Ứng dụng) ở gần giữa màn hình.
 10. 10
  Chọn ứng dụng khóa màn hình của bên thứ ba. Vuốt xem danh sách các ứng dụng trên Android của bạn đến khi tìm được ứng dụng khóa màn hình rồi chạm vào đó.
 11. 11
  Chọn UNINSTALL (Gỡ cài đặt) ở gần phía trên màn hình.
 12. 12
  Chạm vào OK khi được hỏi để gỡ cài đặt ứng dụng mà không cần mật mã.
  • Bạn có thể khởi động lại Android về chế độ bình thường bằng cách ấn nút nguồn và chạm vào Restart (hoặc chạm vào Power off và ấn nút nguồn một lần nữa).
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Cài đặt file APK trên AndroidCài đặt file APK trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Sử dụng Lucky Patcher trên AndroidSử dụng Lucky Patcher trên Android
Rút tiền từ Sweatcoin trên AndroidRút tiền từ Sweatcoin trên Android
Gia tăng bộ nhớ trong của điện thoại AndroidGia tăng bộ nhớ trong của điện thoại Android
Nhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại AndroidNhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Gỡ cài đặt bản cập nhật trên AndroidGỡ cài đặt bản cập nhật trên Android
Xóa biểu tượng trên màn hình chủ AndroidXóa biểu tượng trên màn hình chủ Android
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 24.170 lần.
Trang này đã được đọc 24.170 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo