Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách để truy cập và tương tác với các tập tin Android từ máy tính Windows. Cách đơn giản nhất để thực hiện việc này là kết nối thiết bị Android của bạn với máy tính bằng dây sạc USB, nhưng bạn cũng có thể sử dụng Bluetooth để gửi và nhận tập tin giữa thiết bị Android và máy tính. Nếu muốn điều chỉnh thiết bị Android khi đang ở xa, bạn có thể dùng ứng dụng miễn phí và chương trình máy tính gọi là AirDroid.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng dây cáp USB

 1. 1
  Gắn dây cáp vào máy tính. Hãy gắn đầu dây cáp USB hình chữ nhật của thiết bị Android vào một trong các cổng USB của máy tính.
 2. 2
  Gắn đầu còn lại của dây cáp vào thiết bị Android. Đầu còn lại của dây cáp sẽ được gắn vào cổng sạc của thiết bị Android.
 3. 3
  Cho phép máy tính truy cập thiết bị Android của bạn. Mở khóa màn hình thiết bị Android nếu bạn chưa làm việc này, rồi chạm vào ALLOW (Cho phép) hoặc OK khi được hỏi nếu bạn muốn cho phép máy tính truy cập các thư mục của Android.
 4. 4
  Bật truy cập USB nếu cần. Nếu thiết bị Android không xin phép kết nối với máy tính hoặc thư mục Android trống rỗng khi được mở trên máy tính, bạn thực hiện như sau:
  • Vuốt màn hình từ trên xuống.
  • Chạm vào thông báo Android file system (Hệ thống tập tin Android) hoặc MTP.
  • Chọn File transfer hoặc Transfer files (Chuyển tập tin). Trước tiên, có lẽ bạn phải chạm vào lựa chọn bên dưới tiêu đề thông báo.
 5. 5
 6. 6
  Mở This PC.this pc, sau đó nhấp vào biểu tượng máy tính This PC ở phía trên cửa sổ Start.
 7. 7
  Nhấp đúp vào tên thiết bị Android bên dưới tiêu đề "Devices and drives" (Thiết bị và ổ đĩa) ở giữa cửa sổ This PC.
  • Nếu không thấy thông tin bên dưới tiêu đề "Devices and drives", bạn nhấp đúp vào tiêu đề để mở rộng.
 8. 8
  Nhấp đúp vào bộ nhớ của Android. Đó là thư mục duy nhất trong thư mục Android được đặt tên là Phone (Điện thoại) hoặc Internal (Nội bộ).
  • Nếu thiết bị Android sử dụng thẻ SD bên cạnh bộ nhớ trong, bạn sẽ thấy lựa chọn cho thẻ SD tại đây.
 9. 9
  Xem các tập tin của thiết bị Android. Bạn có thể nhấp đúp để mở bất kỳ thư mục nào trong cửa sổ. Ví dụ, việc nhấp đúp vào thư mục "Download" (Tải về) sẽ hiển thị danh sách các tập tin đã tải về của thiết bị Android.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng Bluetooth

 1. 1
  Bật Bluetooth của thiết bị Android. Vuốt màn hình Android từ trên xuống, sau đó chạm vào biểu tượng Bluetooth trong danh sách lựa chọn.
  • Nếu biểu tượng Bluetooth có màu xanh dương hoặc được tô sáng, thiết bị Android đã được bật Bluetooth.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào Devices (Thiết bị) ở phía trên cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác) ở đầu trang để mở danh sách lựa chọn.
  • Nếu chưa bật Bluetooth, trước tiên bạn cần nhấp vào thanh trượt "Off" (Tắt) bên dưới lựa chọn Add Bluetooth or other device để bật.
 6. 6
  Chọn thiết bị Android. Nhấp vào tên của Android trong danh sách lựa chọn. Máy tính sẽ bắt đầu việc kết nối với Android.
 7. 7
  Kiểm tra xem mã PIN của máy tính có trùng khớp với mã PIN của Android hay không. Nếu số trong trình đơn Bluetooth trên máy tính trùng khớp với số trên thông báo của Android, bạn có thể thao tác tiếp.
  • Trong trường hợp hai số không trùng khớp, bạn đóng và mở lại trình đơn Bluetooth trên máy tính, sau đó thử kết đôi với thiết bị Android một lần nữa.
 8. 8
  Chạm vào OK khi được hỏi trên thiết bị Android để cho phép máy tính kết nối với Android.
 9. 9
  Nhấp vào OK trên máy tính của bạn để cho phép máy tính hoàn tất việc kết nối với Android.
 10. 10
  Nhấp vào Done (Hoàn tất) ở bên dưới cửa sổ Bluetooth trên máy tính. Lúc này, thiết bị Android đã kết đôi thành công với máy tính.
 11. 11
  Gửi tập tin đến Android. Bây giờ Android đã được kết nối với máy tính thông qua Bluetooth, bạn có thể gửi tập tin từ máy tính sang Android theo cách sau:
  • Nhấp vào đường dẫn Send or receive files via Bluetooth (Gửi hoặc nhận tập tin thông qua Bluetooth) ở bên phải trang Bluetooth trên máy tính.
  • Nhấp vào Send files (Gửi tập tin).
  • Chọn tên của Android, rồi nhấp Next (Tiếp tục)
  • Nhấp vào Browse... (Duyệt) ở giữa cửa sổ.
  • Chọn một tập tin để gửi, rồi nhấp vào Open (Mở).
  • Nhấp Next, rồi chọn ALLOW (Cho phép) hoặc ACCEPT (Chấp nhận) khi được hỏi trên Android.
 12. 12
  Nhận tập tin từ Android. Bạn có thể gửi tập tin từ Android sang máy tính theo cách sau:
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng AirDroid

 1. 1
  Tạo tài khoản AirDroid. AirDroid là dịch vụ miễn phí cho phép bạn duyệt tập tin trên Android khi không trực tiếp sử dụng thiết bị. Để bắt đầu sử dụng AirDroid, trước tiên bạn phải tạo tài khoản:
  • Truy cập https://www.airdroid.com/en/signup/ từ trình duyệt của máy tính.
  • Nhập địa chỉ email, mật khẩu và tên người dùng vào các trường phù hợp.
  • Nhấp vào Sign up (Đăng ký)
 2. 2
  Cài đặt AirDroid trên máy tính theo cách sau:
  • Nhấp vào Download (Tải về) bên dưới tiêu đề "Windows".
  • Chờ tập tin cài đặt AirDroid hoàn tất việc tải về.
  • Nhấp đúp vào tập tin cài đặt vừa tải về.
  • Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt, rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất) khi được hỏi.
 3. 3
  Đăng nhập vào tài khoản AirDroid. Nhập địa chỉ email đăng ký AirDroid và mật khẩu vào trường "Email" và "Password" ở bên phải cửa sổ AirDroid, sau đó nhấp vào Sign in (Đăng nhập).
 4. 4
  Nhấp vào Allow access (Cho phép truy cập) khi được hỏi. Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên dưới thông báo Windows Defender Firewall nếu máy tính hiển thị thông báo. Thao tác này cho phép AirDroid được toàn quyền truy cập máy tính của bạn.
 5. 5
  Tải AirDroid về thiết bị Android. Để tải AirDroid, bạn thực hiện theo cách sau:
 6. 6
  Mở AirDroid trên thiết bị Android. Chạm vào OPEN (Mở) trong Play Store, hoặc chạm vào ứng dụng AirDroid màu xanh lá và trắng trong App Drawer (Ngăn ứng dụng) của Android.
 7. 7
  Đăng nhập tài khoản AirDroid. Chạm vào SIGN IN OR SIGN UP (Đăng nhập hoặc Đăng ký) ở bên dưới màn hình, lần lượt gõ địa chỉ email hoặc mật khẩu vào trường "Email" và "Password", rồi chọn SIGN IN.
 8. 8
  Nhấp vào thẻ "Folders" (Thư mục) với biểu tượng thư mục ở bên trái cửa sổ AirDroid trên máy tính. Thao tác này sẽ mở danh sách các thư mục của Android.
 9. 9
  Xem danh sách thư mục của Android. Bạn có thể xem danh sách tập tin và thư mục của Android trong cửa sổ AirDroid kể cả khi màn hình Android đã khóa.
  • AirDroid phải hoạt động trên Android để bạn có thể xem phiên bản mới nhất của các tập tin trên Android và thiết bị Android phải được kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu điện thoại.
 10. 10
  Bật chế độ xem màn hình điện thoại trên máy tính. Nếu muốn nhận thông báo từ thiết bị Android trên máy tính, bạn thực hiện như sau:
  • Chạm vào thẻ Tools (Công cụ) ở bên dưới màn hình.
  • Chạm vào Desktop Notif (Thông báo trên máy tính).
  • Chạm vào Enable (Bật)
  • Chạm vào thanh trượt màu xám bên phải tiêu đề "AirDroid".
  • Chạm vào ALLOW (Cho phép) hoặc OK khi được hỏi.
 11. 11
  Gửi tin nhắn từ AirDroid trên máy tính. Bạn có thể dùng AirDroid để gửi tin nhắn từ Android kể cả khi không trực tiếp sử dụng thiết bị:
  • Nhấp vào thẻ "Messages" (Tin nhắn) với biểu tượng khung trò chuyện ở bên trái cửa sổ AirDroid.
  • Chọn người nhận từ khung nhập dữ liệu ở phía trên cửa sổ.
  • Soạn tin nhắn.
  • Nhấp vào Send (Gửi) ở bên dưới góc phải.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • TeamViewer là một cách khác để kết nối máy tính với thiết bị Android.

Cảnh báo

 • Tuy nhiên, bạn không thể dùng Bluetooth để xem các tập tin và thư mục trên Android theo cách tương tự như khi sử dụng dây cáp USB.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên AndroidTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Android
Gỡ nút gọi khẩn cấp trên AndroidGỡ nút gọi khẩn cấp trên Android
Tắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị AndroidTắt Chế độ An toàn (Safe Mode) trên thiết bị Android
Kết nối tai nghe không dây với điện thoại AndroidKết nối tai nghe không dây với điện thoại Android
Khôi phục Samsung Notes trên Samsung GalaxyKhôi phục Samsung Notes trên Samsung Galaxy
Gia tăng bộ nhớ trong của điện thoại AndroidGia tăng bộ nhớ trong của điện thoại Android
Sử dụng Lucky Patcher trên AndroidSử dụng Lucky Patcher trên Android
Cắt video trên Samsung GalaxyCắt video trên Samsung Galaxy
Gỡ cài đặt bản cập nhật trên AndroidGỡ cài đặt bản cập nhật trên Android
Nhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại AndroidNhập danh bạ từ tập tin Excel sang điện thoại Android
Sử dụng cảm biến hồng ngoại trên AndroidSử dụng cảm biến hồng ngoại trên Android
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Tăng âm lượng microphone trên AndroidTăng âm lượng microphone trên Android
Tải video từ Telegram trên thiết bị AndroidTải video từ Telegram trên thiết bị Android
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.929 lần.
Trang này đã được đọc 3.929 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo