Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn thay đổi mật khẩu của máy tính nếu bạn lỡ quên. Bạn có thể thực hiện việc này bằng nhiều cách trên máy tính Windows và Mac.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:
Thay đổi mật khẩu của tài khoản Microsoft trực tuyến

 1. 1
  Biết khi nào nên thực hiện phương pháp này. Nếu đó là máy tính Windows 10 cần dùng tài khoản Microsoft (chẳng hạn như địa chỉ email) để đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu trực tuyến.
  • Bạn sẽ cần thực hiện việc này trên một máy tính khác.
 2. 2
  Mở trang hỗ trợ đặt lại mật khẩu của Windows 10. Đây là nơi mà Microsoft cập nhật các đường dẫn đến nguồn đặt lại mật khẩu của họ.
 3. 3
  Nhấp vào Reset your password page (Trang đặt lại mật khẩu của bạn). Đó là đường dẫn trong bước 1 của phần "Online" (Trực tuyến).
 4. 4
  Đánh dấu vào ô "I forgot my password" (Tôi đã quên mật khẩu) ở gần phía đầu trang.
 5. 5
  Nhấp vào nút Next (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối trang.
 6. 6
  Nhập địa chỉ email. Gõ địa chỉ email của tài khoản mà bạn muốn đặt lại mật khẩu.
 7. 7
  Nhập các ký tự đang hiển thị. Khung nhập dữ liệu bên dưới các ký tự không ngay ngắn là nơi bạn sẽ gõ lại chính xác các ký tự đó.
  • Lưu ý, các ký tự trong ô phải được nhập đúng chữ hoa hoặc chữ thường.
 8. 8
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở cuối trang.
 9. 9
  Chọn lựa chọn khôi phục. Bạn đánh dấu vào ô "Text" (Gửi tin nhắn) hoặc ô "Email" (Gửi email).
  • Tùy thuộc vào lựa chọn khôi phục đã được thiết lập cho tài khoản, bạn sẽ chỉ có một trong hai lựa chọn này.
 10. 10
  Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục. Nếu đã chọn "Text", bạn sẽ nhập 4 số cuối của số điện thoại khôi phục; ngược lại, bạn sẽ nhập đầy đủ địa chỉ email đang được hiển thị một phần.
 11. 11
  Nhấp vào Send code (Gửi mã) ở cuối trang.
 12. 12
  Nhận và nhập mã. Tùy thuộc vào lựa chọn khôi phục đã chọn, bạn thực hiện một trong hai cách sau:
  • Text - Mở ứng dụng tin nhắn của điện thoại, mở tin nhắn được gửi từ Microsoft, xem mã trong phần tin nhắn và gõ mã vào khung nhập dữ liệu trên máy tính.
  • Email - Mở hộp thư của địa chỉ email khôi phục, mở email từ Microsoft, xem mã trong email và nhập mã vào khung nhập dữ liệu trên máy tính.
 13. 13
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở cuối trang.
 14. 14
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mới mà bạn muốn tạo vào hai khung nhập dữ liệu trên trang đó.
  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự.
 15. 15
  Nhấp Next (Tiếp tục) ở cuối trang. Ngay khi hai lần nhập mật khẩu đều trùng khớp, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Windows 10 bằng cách nhập mật khẩu vừa được đặt lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:
Thay đổi mật khẩu của tài khoản Microsoft trên máy tính

 1. 1
  Biết khi nào nên dùng phương pháp này. Nếu đó là máy tính Windows 10 cần sử dụng tài khoản Microsoft (chẳng hạn như địa chỉ email) để đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách dùng tính năng "I forgot my password" (Tôi đã quên mật khẩu) trên màn hình khóa.
 2. 2
 3. 3
  Mở màn hình đăng nhập. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ đâu trên màn hình hoặc ấn phím cách để mở trường nhập mật khẩu.
 4. 4
  Nhấp vào đường dẫn I forgot my password hiển thị ở gần cuối màn hình.
  • Nếu màn hình chỉ hiển thị khung nhập mã PIN, trước tiên bạn phải nhấp vào Sign-in options (Lựa chọn đăng nhập) và nhấp vào biểu tượng thanh ngang vừa hiển thị.
 5. 5
  Nhập các ký tự đang hiển thị. Khung nhập dữ liệu bên dưới các ký tự không ngay ngắn là nơi bạn sẽ gõ lại chính xác các ký tự đó.
  • Lưu ý, các ký tự trong ô phải được nhập đúng chữ hoa hoặc chữ thường.
 6. 6
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở cuối trang.
 7. 7
  Chọn lựa chọn khôi phục. Bạn đánh dấu vào ô "Text" (Gửi tin nhắn) hoặc ô "Email" (Gửi email).
  • Tùy thuộc vào lựa chọn khôi phục đã được thiết lập cho tài khoản, bạn sẽ chỉ có một trong hai lựa chọn này.
 8. 8
  Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục. Nếu đã chọn "Text", bạn sẽ nhập 4 số cuối của số điện thoại khôi phục; ngược lại, bạn sẽ nhập đầy đủ địa chỉ email đang được hiển thị một phần.
 9. 9
  Nhấp vào Send code (Gửi mã) ở cuối trang.
 10. 10
  Nhận và nhập mã. Tùy thuộc vào lựa chọn khôi phục đã chọn, bạn thực hiện một trong hai cách sau:
  • Text - Mở ứng dụng tin nhắn của điện thoại, mở tin nhắn được gửi từ Microsoft, xem mã trong phần tin nhắn và gõ mã vào khung nhập dữ liệu trên máy tính.
  • Email - Mở hộp thư của địa chỉ email khôi phục, mở email từ Microsoft, xem mã trong email và nhập mã vào khung nhập dữ liệu trên máy tính.
 11. 11
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở cuối trang.
 12. 12
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mới mà bạn muốn tạo vào hai khung nhập dữ liệu trên trang đó.
  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự.
 13. 13
  Nhấp Next (Tiếp tục) ở cuối trang để đổi mật khẩu thành mật khẩu vừa nhập.
 14. 14
  Nhấp Next một lần nữa để trở về màn hình đăng nhập. Lúc này, bạn có thể nhập mật khẩu mới để đăng nhập.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:
Thay đổi mật khẩu của Windows 10 bằng Command Prompt

 1. 1
  Biết khi nào nên dùng phương pháp này. Nếu không nhớ mật khẩu của tài khoản nội bộ, bạn có thể dùng Command Prompt để tạo một tài khoản quản trị viên mới dùng cho việc thay đổi mật khẩu của tài khoản gốc.
  • Tuy nhiên, bạn không thể dùng phương pháp này để đặt lại mật khẩu cho tài khoản Microsoft đã liên kết.
  • Nếu có thể truy cập tài khoản quản trị viên của Windows 10 nhưng không phải tài khoản nội bộ, bạn có thể dùng tài khoản quản trị viên để đặt lại mật khẩu.
 2. 2
  Tạo USB cài đặt Windows 10. Để truy cập màn hình cài đặt, bạn cần chạy giai đoạn đầu của quá trình cài đặt Windows 10; để thực hiện việc này, bạn có thể tạo USB cài đặt:
  • Truy cập http://microsoft.com/software-download/windows10 trên trình duyệt web của máy tính.
  • Nhấp vào Download tool now (Tải công cụ ngay)
  • Gắn USB dung lượng 8GB (hoặc lớn hơn) vào máy tính.
  • Nhấp đúp vào tập tin công cụ vừa tải về.
  • Thực hiện theo hướng dẫn, bạn nhớ chọn USB là nơi cài đặt.
 3. 3
  Truy cập trang BIOS của máy tính. Khởi động lại máy tính bằng cách nhấp vào Power (Nguồn) và chọn Restart (Khởi động lại), sau đó bắt đầu ấn phím BIOS của máy tính ngay khi màn hình chuyển sang màu đen.
  • Phím BIOS của máy tính sẽ thay đổi tùy theo bo mạch chủ của máy tính, nên bạn cần tìm phím này theo mẫu máy tính của mình. Các phím phổ biến bao gồm các phím "Function" (Chức năng) (chẳng hạn như F12), phím Esc và phím Del.
  • Nếu máy tính của bạn hoàn tất việc khởi động lại và hiển thị màn hình khóa, bạn cần khởi động lại máy và thử một phím khác.
 4. 4
  Thay đổi thứ tự khởi động (boot) của máy tính theo cách sau:
  • Tìm thẻ "Boot Order" (Thứ tự khởi động) hoặc "Advanced" (Nâng cao).
  • Chọn tên của USB (hoặc lựa chọn "USB") bằng cách sử dụng phím mũi tên.
  • Di chuyển USB lên đầu danh sách bằng cách ấn phím +.
 5. 5
  Lưu và thoát BIOS. Ấn phím "Save and Exit" (Lưu và Thoát) theo mô tả phím tắt ở bên phải hoặc ở cuối màn hình.
  • Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định này trước khi tiếp tục.
 6. 6
  Mở Command Prompt. Khi màn hình cài đặt hiển thị, bạn ấn phím Shift+F10 (hoặc Shift+Fn+F10 trên một số máy tính) để mở cửa sổ Command Prompt.
 7. 7
  Thay phím tắt Utility Manager bằng Command Prompt. Sau khi cửa sổ Command Prompt hiển thị, bạn thực hiện như sau:
  • move c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman.exe.bak vào Command Prompt.
  • Ấn Enter
  • copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe vào Command Prompt.
  • Ấn Enter
 8. 8
  Gỡ USB và khởi động lại máy tính. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách ấn và giữ nút "Power" trên máy tính đến khi máy tính được tắt, gỡ USB rồi ấn nút "Power" một lần nữa.
 9. 9
  Mở Command Prompt trên màn hình khóa. Khi màn hình khóa hiển thị, bạn nhấp vào "Utility Manager" với biểu tượng bàn phím điện thoại ở bên dưới góc trái màn hình. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Command Prompt.
 10. 10
  Tạo tài khoản quản trị viên mới. Khi Command Prompt hiển thị, bạn thực hiện như sau:
  • net user name /add và thay "name" bằng tên người dùng mà bạn muốn tạo.
  • Ấn Enter.
  • net localgroup administrators name /add, thay "name" bằng tên người dùng vừa tạo.
  • Ấn Enter
 11. 11
 12. 12
  Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên mới. Nhấp vào tên tài khoản quản trị viên mà bạn vừa tạo ở bên dưới góc trái màn hình.
  • Windows 10 cần vài phút để thiết lập tài khoản của bạn.
 13. 13
  Thay đổi mật khẩu bằng cách dùng tài khoản quản trị viên mới. Lúc này, bạn có thể thay đổi mật khẩu của bất kỳ tài khoản nội bộ nào bằng cách sử dụng Control Panel.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:
Thay đổi mật khẩu của Windows 10 bằng tài khoản quản trị viên

 1. 1
  Biết khi nào bạn có thể dùng phương pháp này. Nếu có quyền truy cập tài khoản quản trị viên trên máy tính mà không có mật khẩu cho tài khoản nội bộ (không phải tài khoản Microsoft), bạn có thể đăng nhập vào tài khoản quản trị viên và thay đổi mật khẩu của tài khoản khác từ Control Panel.
 2. 2
 3. 3
  Mở Control Panel.control panel, rồi nhấp vào Control Panel trong kết quả tìm kiếm.
 4. 4
  Nhấp vào User Accounts (Tài khoản người dùng). Tiêu đề này ở giữa phần bên phải cửa sổ Control Panel. Thao tác này sẽ mở trang tài khoản người dùng của bạn.
  • Nếu việc nhấp vào User Accounts mở một trang với User Accounts được ghi ở phía trên cửa sổ, bạn nhấp vào User Accounts tại đó.
 5. 5
  Nhấp vào Manage another account (Quản lý một tài khoản khác). Đó là đường dẫn bên dưới ảnh đại diện của bạn. Thao tác này sẽ mở danh sách các tài khoản nội bộ có chứa tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.
 6. 6
  Chọn tài khoản nội bộ của bạn. Nhấp vào tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.
 7. 7
  Nhấp vào Change the password (Thay đổi mật khẩu) ở bên trái cửa sổ trang cá nhân hiện tại của tài khoản.
 8. 8
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới) và trường "Confirm new password" (Xác nhận mật khẩu mới).
  • Bạn cũng có thể thêm gợi ý mật khẩu vào trường "Type a password hint" (Gõ gợi ý mật khẩu). Thao tác này sẽ giúp bạn nhớ mật khẩu trong tương lai.
 9. 9
  Nhấp vào Change password (Thay đổi mật khẩu) ở bên dưới cửa sổ trang cá nhân. Việc này sẽ đặt lại mật khẩu cho tài khoản nội bộ của bạn, cho phép bạn đăng nhập bằng mật khẩu mới khi khởi động lại máy tính.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:
Thay đổi mật khẩu máy Mac trực tuyến

 1. 1
  Cố gắng đăng nhập ít nhất 3 lần. Sau 3 lần thử, bạn sẽ thấy thông báo có thể đặt lại mật khẩu bằng Apple ID. Nếu thông báo này không hiển thị, tài khoản của bạn chưa được thiết lập để đặt lại mật khẩu trực tuyến.[1]
 2. 2
  Nhấp vào mũi tên. Một mũi tên hướng sang phải sẽ hiển thị bên cạnh lựa chọn Apple ID. Khi nhấp vào đó, bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập Apple ID.
 3. 3
  Đăng nhập tài khoản Apple ID. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của Apple ID, rồi ấn Return.
 4. 4
  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Tùy thuộc vào Apple ID của bạn mà bạn sẽ cần xác minh danh tính bằng việc sử dụng xác thực hai yếu tố, và Apple sẽ yêu cầu bạn trả lời một số câu hỏi bảo mật.
 5. 5
  Nhập mật khẩu mới hai lần. Khi được yêu cầu, bạn gõ mật khẩu muốn tạo mới vào hai trường nhập dữ liệu, sau đó ấn Return.
 6. 6
  Nhấp vào Restart khi được yêu cầu. Thao tác này sẽ khởi động lại máy Mac, đưa bạn trở về màn hình đăng nhập. Lúc này, bạn có thể chọn tài khoản của mình và đăng nhập bằng mật khẩu mới.
  • Thao tác này giúp bạn tránh được việc đăng nhập bằng chuỗi khóa đăng nhập cũ, nhưng bạn vẫn sẽ được hỏi về việc tạo chuỗi khóa mới khi đăng nhập.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:
Thay đổi mật khẩu của máy Mac ở chế độ khôi phục (Recovery Mode)

 1. 1
  Khởi động lại máy Mac bằng cách nhấp vào Restart (Khởi động lại) ở bên dưới màn hình đăng nhập. Máy Mac của bạn sẽ bắt đầu khởi động lại.
  • Nếu máy Mac đã được bật FileVault và bạn không biết mật khẩu để tắt, phương pháp này không thể áp dụng được.
 2. 2
  Mở trình đơn khôi phục. Ấn Command+R ngay khi bạn vừa bấm Restart và giữ cho đến khi bạn thấy biểu tượng Apple hiển thị trên màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào ở bên dưới màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn Utilities ở phía trên màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 5. 5
  Nhấp vào Terminal trong danh sách lựa chọn để mở cửa sổ Terminal cho phép bạn nhập các lệnh.
 6. 6
  Nhập lệnh đặt lại mật khẩu.resetpassword rồi ấn Return, sau đó chờ trang đặt lại mật khẩu hiển thị trên màn hình.
  • Khi trang đặt lại mật khẩu hiển thị, bạn có thể đóng Terminal.
 7. 7
  Chọn tài khoản của bạn. Nhấp chọn tên tài khoản của bạn rồi nhấp Next (Tiếp tục).
 8. 8
  Tạo mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới) và "Verify password" (Xác nhận mật khẩu).
 9. 9
  Nhấp Next ở cuối màn hình.
 10. 10
  Nhấp vào Restart ở cuối màn hình. Thao tác này yêu cầu máy Mac khởi động lại và hiển thị màn hình đăng nhập để bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.
  Quảng cáo

Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:
Thay đổi mật khẩu của máy Mac bằng tài khoản quản trị viên

 1. 1
  Đăng nhập vào tài khoản quản trị viên. Chọn tài khoản quản trị viên của bạn, rồi nhập mật khẩu để đăng nhập.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn hệ thống) trong danh sách lựa chọn để mở cửa sổ này.
 4. 4
  Nhấp vào lựa chọn Users & Groups (Người dùng và Nhóm) trong cửa sổ System Preferences để mở một cửa sổ mới.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở bên dưới góc trái cửa sổ Users &Groups.
  • Nếu biểu tượng ổ khóa đang mở, bạn bỏ qua bước này và chuyển sang bước tiếp theo.
 6. 6
  Nhập mật khẩu của người quản trị. Tại trường nhập dữ liệu đang hiển thị, bạn gõ mật khẩu của người quản trị rồi ấn Return.
 7. 7
  Chọn tài khoản bị khóa. Nhấp vào tên của tài khoản mà bạn muốn đặt lại mật khẩu.
 8. 8
  Nhấp vào nút Reset Password… (Đặt lại mật khẩu) ở gần phía trên trình đơn.
 9. 9
  Nhập mật khẩu mới. Gõ mật khẩu mà bạn muốn tạo vào trường "New password" (Mật khẩu mới), rồi nhập lại vào trường "Verify" (Xác minh).[2]
 10. 10
  Nhấp vào Change Password (Thay đổi mật khẩu) ở bên dưới cửa sổ vừa hiển thị để thay đổi mật khẩu của người dùng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Máy tính Windows 10 sử dụng mã PIN 4 chữ số theo mặc định. Nếu không nhớ mật khẩu nhưng nhớ mã PIN, bạn nhấp vào Sign-in options (Lựa chọn đăng nhập) trên màn hình khóa, sau đó nhấp vào biểu tượng bàn phím điện thoại và nhập mã PIN để đăng nhập.
 • Nếu dùng máy tính chạy hệ điều hành Windows XP cũ, bạn vẫn có thể khôi phục mật khẩu của máy tính.

Cảnh báo

 • Nếu không thể truy cập tài khoản, bạn cần đem máy tính đến trung tâm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp. Bạn có thể phải xóa toàn bộ dữ liệu và cài đặt lại máy tính; nếu đã sao lưu dữ liệu vào một nguồn bên ngoài (chẳng hạn như ổ cứng ngoài), bạn có thể dùng dữ liệu đó để khôi phục lại máy tính.

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 28.748 lần.
Chuyên mục: Bảo mật Máy tính
Trang này đã được đọc 28.748 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo