Cách để Truy cập máy tính khác trong cùng mạng trên PC hoặc Mac

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Bật Remote Desktop trên WindowsKết nối với máy tính Windows từ xaThiết lập Screen Sharing trên MacKết nối từ xa bằng máy Mac khác

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập màn hình của máy tính khác trong cùng mạng bằng Remote Desktop trên PC cài sẵn phiên bản Windows Pro, hoặc Screen Sharing đối với máy tính Mac. Để truy cập màn hình máy tính khác, bạn cần bật Remote Desktop trên máy tính "chủ", sau đó chúng ta sẽ có thể kết nối với máy tính đó từ xa bằng máy tính khác có cùng hệ điều hành. Bạn sẽ cần tên hoặc địa chỉ IP cục bộ của máy tính mà bạn muốn truy cập. Lưu ý: Windows 10 Home Edition không hỗ trợ kết nối máy tính từ xa.

Phần 1
Bật Remote Desktop trên Windows

 1. 1
  Mở Start trên máy tính chủ. Trên máy tính mà bạn muốn truy cập từ xa, hãy nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái thanh tác vụ để mở trình đơn Start.
  • Để áp dụng phương pháp này, bạn phải có Windows phiên bản Professional.
 2. 2
  Nhập control panel. Khi bạn nhập, danh sách các ứng dụng trùng khớp với từ khóa sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào ứng dụng Control Panel có biểu tượng màu xanh với một số biểu đồ bên trong.
 4. 4
  Nhấp vào System and Security (Bảo mật và hệ thống). Đây là tùy chọn đầu tiên trong Control Panel.
 5. 5
  Nhấp vào Allow remote access (Cho phép truy cập từ xa). Tùy chọn này nằm dưới tiêu đề "System" (Hệ thống), đây là tiêu đề thứ ba trong trình đơn System and Security.
 6. 6
  Nhấp vào nút radio cạnh tùy chọn "Allow remote connections to this computer" (Cho phép kết nối từ xa với máy tính này). Dòng này nằm trong khung có nhãn "Remote Desktop".
 7. 7
  Bỏ chọn ô bên dưới dòng "Allow remote connections". Tùy chọn "Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication" sẽ chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn và không cần thiết.
 8. 8
  Truy cập http://www.whatsmyip.org bằng trình duyệt web. Cũng trên máy tính đó, hãy mở trình duyệt web (chẳng hạn như Chrome hoặc Edge) và truy cập website What Is My IP. Trang này sẽ cho bạn biết địa chỉ IP phổ quát của máy tính.
 9. 9
  Ghi lại địa chỉ IP. Dãy số được phân cách bởi dấu chấm nằm đầu trang (ví dụ: "87.172.128.76") chính là địa chỉ IP của máy tính. Bạn sẽ cần địa chỉ này để kết nối với máy tính từ xa bằng máy tính khác.

Phần 2
Kết nối với máy tính Windows từ xa

 1. 1
  Trên máy tính khác, hãy mở Start . Đi đến máy tính mà bạn sẽ sử dụng để truy cập máy tính chủ và nhấp vào biểu tượng Windows để mở trình đơn Start.
 2. 2
  Nhập rdc. Danh sách các ứng dụng liên quan đến Remote Desktop Connection sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào ứng dụng Remote Desktop Connection. Ứng dụng này có biểu tượng màn hình máy tính.
 4. 4
  Nhập địa chỉ IP của PC mà bạn muốn truy cập. Bạn có thể nhập tên hoặc địa chỉ IP của máy tính vào ô với nhãn "Computer".
 5. 5
  Nhấp vào Connect (Kết nối). Tùy chọn này nằm cuối Remote Desktop Window.
 6. 6
  Nhập thông tin tài khoản của máy tính chủ và nhấp OK. Nhập tên người dùng và mật khẩu quản trị viên (administrator), sau đó nhấp vào "OK". Nhấp vào ô đánh dấu cạnh tùy chọn "Remember my credentials" nếu bạn muốn hệ thống ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu này cho lần kết nối sau.
 7. 7
  Nhấp OK. Nếu hệ thống báo rằng thông tin tài khoản của máy tính từ xa không thể xác thực, hãy nhấp vào OK để chỉ định máy tính cứ tiếp tục. Một cửa sổ sẽ mở ra với màn hình máy tính mục tiêu trong mạng. Bạn có thể sử dụng chuột trên chính máy tính hiện tại để truy cập máy tính mục tiêu từ xa.

Phần 3
Thiết lập Screen Sharing trên Mac

 1. 1
  Nhấp vào . Nhấp vào biểu tượng quả táo ở góc trên bên trái thanh trình đơn đầu màn hình. Trình đơn Apple sẽ mở ra.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences. Tùy chọn này nằm thứ ba trong trình đơn Apple.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Sharing (Chia sẻ) với biểu tượng thư mục xanh có ký hiệu màu vàng bên trong.
 4. 4
  Nhấp vào ô đánh dấu của "Screen Sharing". Đây là tùy chọn thứ hai của trình đơn "Sharing" trong khung bên trái. Dấu tích sẽ hiển thị trong ô khi tùy chọn được bật.
 5. 5
  Ghi lại địa chỉ VNC. Địa chỉ VNC là văn bản nằm bên dưới tiêu đề "Screen Sharing: On". Sau đây là ví dụ về một địa chỉ VNC thông thường: "vnc://10.0.0.1".
 6. 6
  Nhấp vào Computer Settings (Cài đặt máy tính). Tùy chọn này nằm bên dưới tiêu đề "Screen Sharing: On".
 7. 7
  Nhấp vào ô đánh dấu cạnh tùy chọn "VNC viewers may control screen with password" (Người xem VNC có thể điều khiển màn hình bằng mật khẩu). Đây là dòng thứ hai nằm trong trình đơn bật lên.
 8. 8
  Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mà người dùng sẽ sử dụng để truy cập máy tính này vào ô bên phải thông báo có dấu tích.
 9. 9
  Nhấp vào OK ở góc dưới bên phải trình đơn bật lên. Vậy là Screen Sharing đã được bật trên máy tính này.

Phần 4
Kết nối từ xa bằng máy Mac khác

 1. 1
  Mở Finder . Ứng dụng này có biểu tượng mặt cười màu xanh và trắng nằm ở phía dưới bên trái thanh Dock của Mac.
 2. 2
  Nhấp vào Go (Đi đến). Đây là mục trình đơn nằm trong thanh menu đầu màn hình. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấp vào Connect to Server (Kết nối tới máy chủ). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn "Go".
 4. 4
  Nhập địa chỉ VNC của máy Mac mà bạn muốn kết nối. Khi thiết lập Screen Sharing trên máy Mac chủ, bạn đã biết địa chỉ VNC cần dùng để kết nối.
 5. 5
  Nhấp vào Connect (Kết nối) ở góc dưới bên phải cửa sổ Connect to Server.
 6. 6
  Nhập tên người dùng và mật khẩu nếu được yêu cầu. Tùy theo cách mà bạn đã thiết lập chia sẻ màn hình trên máy Mac còn lại, có thể hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu của máy Mac đó.
 7. 7
  Nhấp vào Connect. Một cửa sổ sẽ bật lên và hiển thị màn hình của máy tính chủ. Bây giờ bạn có thể sử dụng con trỏ chuột để điều khiển máy Mac chủ.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

العربية: استخدام جهاز كمبيوتر آخر يستخدم نفس الشبكة اللاسلكية على نظامي التشغيل ويندوز وماكنتوش, Bahasa Indonesia: Mengakses Komputer Lain dalam Jaringan yang Sama Melalui PC atau Komputer Mac, ไทย: เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายเดียวกัน ทั้ง PC และ Mac, Türkçe: Aynı Ağdaki Bilgisayara PC'de veya Mac'te Nasıl Erişilir, Português: Acessar Outro Computador da Mesma Rede no Windows ou Mac, Italiano: Accedere a un Computer Connesso a una Rete Locale Usando un Sistema Windows o un Mac, Русский: получить доступ с одного компьютера к другому, если они подключены к одной сети, 中文: 在电脑或Mac上访问同一网络内的另一台电脑, Español: acceder a otra computadora en la misma red en PC o Mac, Deutsch: Von einem PC oder Mac auf einen anderen Computer im gleichen Netzwerk zugreifen, Nederlands: Toegang krijgen tot een andere computer op hetzelfde netwerk op een pc of Mac, 한국어: PC 또는 맥에서 같은 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 액세스하는 방법

Trang này đã được đọc 837 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?