Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Ngày nay, khi về nhà bạn vẫn phải tiếp tục làm việc, nhiều người thấy cần truy cập email công việc khi ở nhà hoặc trên đường về. Nếu công ty cho phép, bạn có thể kết nối với email công việc bằng Outlook Web App (tiền thân là Outlook Web Access). Bạn có thể dùng chương trình Outlook truyền thống hoặc điện thoại di động. Thông thường, bạn cần liên hệ với bộ phận IT ở công ty để kết nối thành công.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Outlook Web App

 1. 1
  Liên hệ với bộ phận IT của công ty. Trước khi thử truy cập email công việc tại nhà, liên hệ với bộ phận IT của công ty để xác nhận xem có được phép hay không. Nhiều công ty lớn cấm truy cập email công việc ngoài văn phòng vì lý do bảo mật. Bộ phận IT sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập chính xác.
 2. 2
  Tìm hiểu xem công ty của bạn có sử dụng Office 365 hay máy chủ Exchange có hỗ trợ Outlook Web App (Access) hay không. Tùy thuộc vào sản phẩm Microsoft mà công ty sử dụng, có nhiều cách khác nhau để truy cập email từ trình duyệt web. Nếu công ty dùng Office 365 cho doanh nghiệp hoặc máy chủ Exchange được cấu hình để truy cập trên web, bạn có thể dùng Outlook Web App (tiền thân là Outlook Web Access) để xem email công việc.
 3. 3
  Truy cập trang đăng nhập của dịch vụ email ở công ty. Nếu công ty sử dụng Outlook Web App, bạn có thể truy cập trang đăng nhập tùy thuộc vào cách cấu hình dịch vụ email:
  • Office 365 cho doanh nghiệp - Truy cập portal.office.com.
  • Máy chủ Exchange - Truy cập trang đăng nhập cho máy chủ Exchange. Ví dụ, nếu công ty tên là "Interslice," trang đăng nhập Exchange có thể là mail.interslice.com.
 4. 4
  Đăng nhập với địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu. Nhập địa chỉ email Office 365 cho doanh nghiệp hoặc Exchange và mật khẩu. Nếu không có thông tin đăng nhập, hãy liên hệ với bộ phận IT.
 5. 5
  Mở hòm thư. Sau khi đăng nhập, bạn có thể mở hộp thư đến của tài khoản. Thao tác thực hiện trên Office 365 cho doanh nghiệp và máy chủ Exchange sẽ có chút khác biệt:
  • Office 365 cho Doanh nghiệp - Nhấp chuột vào nút khởi động ứng dụng (có hình lưới) và chọn "Mail".
  • Máy chủ Exchange - Nhấp chuột vào tùy chọn "Mail" trên thanh điều hướng.
 6. 6
  Đọc và trả lời thư. Sau khi mở hộp thư đến, bạn có thể đọc, trả lời thư và gửi thư mới tương tự như khi sử dụng chương trinh email khác. Thư mục của bạn được hiển thị phía bên trái màn hình, thư ở chính giữa. Nếu chọn thư, nó sẽ xuất hiện ở khung bên phải.[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Chương trình Outlook

 1. 1
  Liên hệ với bộ phận IT. Mỗi công ty sẽ có những quy định khác nhau về việc truy cập email ngoài văn phòng. Có thể bộ phận IT có hướng dẫn đặc biệt bạn cần tuân thủ để kết nối được với tài khoản email đã được cấu hình.
 2. 2
  Mở Outlook trên máy tính. Nếu công ty bạn sử dụng Exchange hoặc Office 365 cho Doanh nghiệp, bạn có thể thêm tài khoản vào Outlook trên máy tính Windows hoặc Mac.
 3. 3
  Nhấp chuột vào trình đơn File (Tập tin) và chọn "Info" (Thông tin). Đây là thao tác hiển thị thông tin tài khoản của tài khoản hiện tại.
 4. 4
  Nhấp chuột vào nút "Add Account" (Thêm tài khoản). Đây là thao tác cho phép bạn thêm tài khoản mới Outlook.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email công việc và mật khẩu. Outlook sẽ tự động phát hiện kiểu máy chủ bạn đang kết nối. Bạn sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu trong quá trình thiết lập.
  • Lưu ý Outlook 2016 chỉ hỗ trợ thiết lập tài khoản Exchange sử dụng hệ thống tự động, quản trị viên Exchange cần phải cấu hình máy chủ của bạn để được phép. Outlook 2016 không hỗ trợ máy chủ Exchange 2007.[2]
 6. 6
  Truy cập email công việc. Sau khi đăng nhập tài khoản, bạn có thể gửi và nhận email công việc qua chương trình Outlook. Chỉ cần chọn hộp thư đến ở trình đơn điều hướng bên trái.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

iPhone Exchange Email

 1. 1
  Liên hệ với bộ phận IT. Nhiều công ty không cho phép nhân viên truy cập email ngoài văn phòng vì lý do bảo mật. Hãy kiểm tra lại với bộ phận IT để xác nhận xem bạn có trhể truy cập email tại nhà hay không. Họ có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể nhất để kết nối với email.
 2. 2
  Mở Settings (Cài đặt) trên iPhone. Nếu sử dụng Office 365 cho Doanh nghiệp hoặc tài khoản email nền tảng Exchange, bạn có thể thêm vào ứng dụng Mail trên iPhone nếu bộ phận IT cho phép kết nối từ bên ngoài.
 3. 3
  Chọn "Mail, Contacts, Calendars" (Thư, Danh bạ, Lịch). Đây là thao tác mở trình đơn thiết lập của toàn bộ tài khoản email được kết nối.
 4. 4
  Nhấn vào "Add Account" (Thêm tài khoản) và chọn "Exchange." Đây là thao tác thêm tài khoản email Exchange hoặc Office 365 cho Doanh nghiệp.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email đầy đủ và mật khẩu. Đừng quên tên miền ở cuối địa chỉ email (ví dụ "name@interslice.com").
 6. 6
  Đừng quên bật "Mail" và chọn "Save." Đây là thao tác thêm tài khoản Exchange or Office 365 cho Doanh nghiệp vào ứng dụng Mail.
  • Nếu không thể kết nối với máy chủ Exchange hay Office 365 cho Doanh nghiệp, hãy liên hệ với bộ phận IT vì có thể họ chưa cho phép kết nối trên thiết bị di động.
 7. 7
  Tạo mật khẩu nếu được yêu cầu. Một số máy chủ Exchange yêu cầu tạo mật khẩu khi thêm tài khoản. Bạn được yêu cầu cung cấp mật khẩu này khi kiểm tra email công việc.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Android Exchange Email

 1. 1
  Liên hệ với bộ phận IT. Nhiều công ty không cho phép nhân viên truy cập email ngoài văn phòng vì lý do bảo mật. Hãy kiểm tra lại với bộ phận IT để xác nhận xem bạn có trhể truy cập email tại nhà hay không. Họ có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn cụ thể nhất để kết nối với email.
 2. 2
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên Android. Nếu bộ phận IT cho phép, bạn có thể thêm tài khoản Exchange hoặc Office 365 cho Doanh nghiệp qua ứng dụng Settings của Android.
 3. 3
  Chọn tùy chọn "Accounts" (Tài khoản). Bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản đang được kết nối với thiết bị Android.
 4. 4
  Nhấn vào nút "+ Add account" (+ Thêm tài khoản) và chọn "Exchange." Đây là thao tác thêm tài khoản Exchange hoặc Office 365 cho Doanh nghiệp vào Android.
 5. 5
  Nhập đầy đủ địa chỉ email công việc. Nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho công việc trên máy chủ Exchange và nhấn "Next" (Tiếp tục).
 6. 6
  Nhập mật khẩu email công việc. Nhập mật khẩu dùng để truy cập email công việc. Nếu không biết mật khẩu, hãy liên hệ với bộ phận IT.
 7. 7
  Xem thông tin tài khoản và máy chủ. Bạn sẽ thấy địa chỉ email và mật khẩu, cùng với máy chủ, cổng và kiểu bảo mật. Bạn có thể giữ thiết lập mặc định, nhưng bạn có thể phải thay đổi theo hướng dẫn của bộ phận IT.
  • Nếu không thể kết nối với máy chủ Exchange, liên hệ với bộ phận IT để đảm bảo rằng bạn được phép truy cập email công việc ngoài văn phòng. Họ có thể cung cấp hướng dẫn đặc biệt giúp bạn truy cập email.
 8. 8
  Điều chỉnh thiết lập tài khoản. Sau khi kết nối tới tài khoản, bạn có thể chọn dữ liệu muốn đồng bộ với Android. Đừng quên chọn "Sync Email" (Đồng bộ Email) để nhận được thông báo email công việc trên Android.
 9. 9
  Truy cập email từ ứng dụng Email hoặc Mail. Sau khi thêm tài khoản, bạn có thể truy cập email công việc từ ứng dụng Email hoặc Mail trên Android.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

BlackBerry

 1. 1
  Liên hệ với bộ phận IT. Không phải công ty nào cũng cho phép truy cập email công việc ngoài văn phòng, nhiều công ty có những yêu cầu đặc biệt để truy cập máy chủ mail. Liên hệ với bộ phận IT để kiểm tra xem có được phép truy cập email từ BlackBerry hay không và có hướng dẫn gì cụ thể không.
  • Nếu công ty bạn sử dụng dịch vụ BlackBerry Enterprise Cloud, bộ phận IT cần tiến hành kích hoạt thiết bị và ủy quyền tài khoản.[3]
 2. 2
  Mở trình đơn Settings trên BlackBerry. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trên màn hình Home.
 3. 3
  Chọn mục "System Settings" (Cài đặt Hệ thống) và nhấn vào "Accounts" (Tài khoản). Bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản đang liên kết với BlackBerry.
 4. 4
  Nhấn vào nút "Add account". Đây là thao tác thêm tài khoản mới vào BlackBerry.
 5. 5
  Chọn "Email, Calendar, and Contacts" trong danh sách kiểu tài khoản. Bạn có thể thêm tài khoản Exchange hoặc Office 365 cho Doanh nghiệp.
 6. 6
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. BlackBerry sẽ tự động kết nối với tài khoản Exchange hoặc Office 365 cho Doanh nghiệp.
  • Nếu BlackBerry không thể kết nối với email công việc, bạn cần liên hệ với bộ phận IT và kiểm tra xem có hướng dẫn đặc biệt nào không.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Các lý do thuyết phục để xin nghỉ phép20 lý do thuyết phục để xin nghỉ phép
Tạo một Chữ ký Ấn tượngTạo một Chữ ký Ấn tượng
Xin thôi việc qua tin nhắnXin nghỉ việc qua tin nhắn (có ví dụ)
Trở thành nhà thiết kế thời trangTrở thành nhà thiết kế thời trang
Viết thư thăm dò sau khi nộp hồ sơ xin việcViết thư thăm dò sau khi nộp hồ sơ xin việc
Xin nghỉ phép qua tin nhắn11 cách dễ dàng để xin nghỉ phép qua tin nhắn
Xin nghỉ ốm khi đến kỳ đèn đỏCách để xin nghỉ ốm khi đến kỳ đèn đỏ
Chào Tạm biệt Đồng nghiệpChào Tạm biệt Đồng nghiệp
Mua cổ phiếu (dành cho người mới bắt đầu)Mua cổ phiếu (dành cho người mới bắt đầu)
Trở thành diễn viên lồng tiếng/người thuyết minhTrở thành diễn viên lồng tiếng/người thuyết minh
Trông giữ Trẻ emTrông giữ Trẻ em
Trở thành thợ xămTrở thành thợ xăm
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 9.038 lần.
Chuyên mục: Thế giới Làm việc
Trang này đã được đọc 9.038 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo