Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách mở hộp thư Gmail trên nền tảng máy tính hoặc thiết bị di động. Nếu muốn xem nhiều tài khoản cùng lúc, bạn có thể thêm tài khoản vào trình duyệt hoặc thiết bị di động sau khi đăng nhập vào một tài khoản. Lưu ý rằng bạn phải có tài khoản Gmail để truy cập Gmail.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Trên máy tính

 1. 1
  Mở trình duyệt web của bạn. Nếu muốn mở Gmail trên máy tính, bạn có thể thực hiện việc này trên bất kỳ trình duyệt web nào (chẳng hạn như Firefox, Safari, Chrome, v.v.).
  • Nếu muốn dùng một số tiện ích Google đặc biệt của Gmail, chẳng hạn như dịch vụ thư ngoại tuyến, bạn cần mở Gmail bằng Google Chrome.
 2. 2
  Mở Gmail. Bạn truy cập https://www.gmail.com/ bằng trình duyệt để mở trang đăng nhập Gmail.
 3. 3
  Nhập địa chỉ email của bạn. Gõ địa chỉ Gmail vào khung "Email or phone" (Email hoặc số điện thoại) ở giữa trang.
 4. 4
  Nhấp nút NEXT (Tiếp tục) màu xanh dương bên dưới khung "Email or phone" để chuyển sang trang nhập mật khẩu.
 5. 5
  Nhập mật khẩu của bạn. Gõ mật khẩu được dùng để đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.
 6. 6
  Nhấp NEXT bên dưới khung "Password" (Mật khẩu). Sau khi nhập đúng mật khẩu, hộp thư Gmail của bạn sẽ hiển thị ngay.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Trên iPhone

 1. 1
 2. 2
  Chạm vào thẻ Search (Tìm kiếm) ở bên dưới màn hình để mở trang "Search" (Tìm kiếm).
 3. 3
  Tìm Gmail. Chạm vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình, sau đó gõ gmail và chọn Search trên bàn phím.
 4. 4
  Chạm vào GET (Nhận) ở bên phải tiêu đề "Gmail - Email by Google".
 5. 5
  Nhập Touch ID khi được yêu cầu. Thao tác này cho phép iPhone bắt đầu quá trình tải Gmail.
  • Nếu iPhone của bạn không có Touch ID hoặc bạn không dùng Touch ID để xác nhận khi tải ứng dụng trên App Store, bạn sẽ chọn Install (Cài đặt) bên dưới màn hình và nhập mật khẩu Apple ID khi được yêu cầu.
 6. 6
  Mở Gmail. Chọn OPEN (Mở) trong App Store, hoặc chạm vào biểu tượng Gmail màu đỏ và trắng trên màn hình chính của iPhone.
 7. 7
  Chạm vào SIGN IN (Đăng nhập) ở bên dưới màn hình.
 8. 8
  Đăng nhập vào Gmail. Nếu không có tài khoản Google nào được đăng nhập trên iPhone, bạn sẽ chọn Google khi được hỏi và thực hiện các bước sau:
  • Nhập địa chỉ email của bạn.
  • Chọn NEXT (Tiếp tục).
  • Nhập mật khẩu Gmail.
  • Chọn NEXT.
  • Nếu thấy tài khoản Google của bạn hiển thị trên Gmail, bạn có thể bỏ qua bước đăng nhập bằng cách chạm vào thanh trượt màu trắng bên phải tên tài khoản.
 9. 9
  Chờ hộp thư hiển thị. Sau khi đăng nhập vào Gmail, hộp thư của bạn sẽ được mở sau vài giây.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Trên Android

 1. 1
  Đảm bảo thiết bị đã có ứng dụng Gmail. Mở App Drawer (Ngăn ứng dụng) của Android bằng cách chạm vào (Ứng dụng) trên màn hình chính (hoặc vuốt màn hình từ dưới lên trên một số thiết bị Android), sau đó tìm ứng dụng Gmail màu đỏ và trắng.
 2. 2
  Mở Gmail. Chạm vào ứng dụng với biểu tượng chữ "M" màu đỏ trên nền trắng.
 3. 3
  Chọn TAKE ME TO GMAIL (Đưa tôi đến Gmail) ở bên dưới màn hình.
  • Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google mà bạn muốn dùng trên Android, bạn sẽ chọn Add another email address (Thêm một địa chỉ email khác), chọn Google rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu.
 4. 4
  Nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Khi được yêu cầu nhập mật khẩu Gmail để đăng nhập, bạn gõ thông tin vào trường phù hợp và chọn NEXT (Tiếp tục).
  • Vì bạn dùng tài khoản Google của mình để đăng nhập vào thiết bị Android, nên thông thường bạn không cần nhập mật khẩu.
 5. 5
  Chờ hộp thư hiển thị. Sau khi chọn tài khoản và đăng nhập, hộp thư Gmail của bạn sẽ hiển thị sau vài giây.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Đăng nhập nhiều tài khoản trên máy tính

 1. 1
  Mở Gmail. Truy cập https://www.gmail.com/ bằng trình duyệt của máy tính để mở hộp thư Gmail nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ảnh đại diện hình tròn ở phía trên góc phải trang để mở danh sách lựa chọn.
  • Nếu tài khoản của bạn không có ảnh đại diện, bạn sẽ nhấp vào vòng tròn màu với chữ cái đầu tiên của tên tài khoản.
 3. 3
  Nhấp vào Add account (Thêm tài khoản) ở bên dưới góc trái danh sách lựa chọn. Thao tác này mở ra một trang mới với các tài khoản Google đã lưu.
 4. 4
  Nhấp vào Use another account (Sử dụng một tài khoản khác) ở bên dưới danh sách tài khoản.
  • Nếu muốn dùng một tài khoản trong danh sách nhưng chưa được đăng nhập, bạn nhấp vào tên tài khoản và nhập mật khẩu khi được yêu cầu.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email. Khi được yêu cầu, bạn gõ địa chỉ email của tài khoản Gmail mà mình muốn thêm vào.
 6. 6
  Nhấp nút NEXT (Tiếp tục) màu xanh dương bên dưới khung "Email or phone" (Email hoặc số điện thoại).
 7. 7
  Nhập mật khẩu của bạn. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập tài khoản Gmail.
 8. 8
  Nhấp vào NEXT bên dưới khung "Password" (Mật khẩu). Thao tác này thêm tài khoản vào danh sách tài khoản đăng nhập hiện tại và mở hộp thư của tài khoản.
 9. 9
  Chuyển đổi giữa các tài khoản. Nếu muốn chuyển sang một tài khoản khác đã đăng nhập, bạn nhấp vào biểu tượng vòng tròn ảnh đại diện hiện tại ở phía trên góc phải trang, sau đó nhấp vào tài khoản mà bạn muốn xem trong danh sách lựa chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Đăng nhập nhiều tài khoản trên điện thoại

 1. 1
  Mở Gmail. Bạn chạm vào ứng dụng với biểu tượng chữ "M" màu đỏ trên nền trắng. Thao tác này sẽ mở hộp thư Gmail nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu khi được yêu cầu.
 2. 2
  Chạm vào ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chạm vào địa chỉ email hiện tại ở phía trên danh sách đang hiển thị để mở thêm một danh sách lựa chọn khác.
 4. 4
  Chọn Manage accounts (Quản lý tài khoản) trong danh sách lựa chọn để mở một trình đơn mới.
 5. 5
  Chọn Add account (Thêm tài khoản) trong trình đơn.
 6. 6
  Chọn Google ở phía trên danh sách lựa chọn.
  • Bạn sẽ được yêu cầu cho phép Google đăng nhập. Trong trường hợp này, bạn chọn Continue (Tiếp tục) hoặc ALLOW (Cho phép).
 7. 7
  Nhập địa chỉ email. Chạm vào khung "Email or phone" (Email hoặc số điện thoại), sau đó gõ địa chỉ email của tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 8. 8
  Chọn NEXT (Tiếp tục) bên dưới khung vừa nhập.
 9. 9
  Nhập mật khẩu của bạn. Gõ mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào tài khoản Gmail.
 10. 10
  Chọn NEXT ở cuối trang. Thao tác này sẽ thêm tài khoản vào danh sách tài khoản đang đăng nhập và mở hộp thư của tài khoản đó.
 11. 11
  Chuyển đổi giữa các tài khoản. Nếu muốn chuyển sang một tài khoản khác đã đăng nhập, bạn chọn , sau đó chọn ảnh đại diện của tài khoản ở phía trên trình đơn.
  • Nếu tài khoản không có ảnh đại diện, bạn chạm vào vòng tròn màu với chữ cái đầu tiên của tên tài khoản.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể thiết lập Gmail cho việc sử dụng ngoại tuyến trên máy tính nếu muốn truy cập email khi không có kết nối Internet.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.840 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 2.840 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo