Cách để Trừ trong Excel

Trong bài viết này:Trừ giá trị của nhiều ôTrừ trong phạm vi một ôTrừ trong phạm vi một cột

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện phép trừ trong Excel.

1
Trừ giá trị của nhiều ô

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Excel có sẵn, nhấp đúp vào tài liệu Excel cần tính.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" (Bố cục trang) để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhập dữ liệu vào nếu cần thiết. Để tiến hành, bạn nhấp vào một ô, gõ con số vào, sau đó nhấn Enter hay Return.
 4. 4
  Nhấp vào một ô trống để chọn ô đó.
 5. 5
  Gõ "=" vào trong ô (không bao gồm dấu ngoặc kép). Bạn sẽ luôn phải nhập vào một dấu "bằng" trước khi chèn bất kỳ công thức nào trong Excel.
 6. 6
  Nhập tên vào ô. Đây là tên ô chứa dữ liệu mà bạn muốn dùng để trừ cho giá trị của một (hoặc nhiều) ô khác.
  • Ví dụ, gõ "C1" để chọn số trong ô C1.
 7. 7
  - vào ô. Bạn sẽ thấy dấu trừ hiện ra phía sau con số mà bạn đã nhập.
 8. 8
  Gõ tên một ô khác vào. Đây là ô có giá trị dùng làm số bị trừ của ô đầu tiên.
  • Bạn có thể lặp lại quá trinh với nhiều ô (ví dụ như "C1-A1-B2").
 9. 9
  Nhấn Enter hoặc Return. Công thức trong ô sẽ được tính toán và thay thế bằng kết quả.
  • Bạn có thể nhấp vào ô để xem công thức ban đầu trong thanh văn bản nằm ngay phía trên hàng chữ cái.

2
Trừ trong phạm vi một ô

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhấp vào một ô. Ô mà bạn chọn không quan trọng, trừ khi bạn dự định tạo dữ liệu trong bảng tính (workbook) này.
 4. 4
  Gõ "=" (không bao gồm dấu ngoặc kép) vào ô. Bạn sẽ luôn phải nhập vào một dấu "bằng" trước khi chèn bất kỳ công thức nào trong Excel.
 5. 5
  Gõ vào một số trừ. Con số sẽ hiện ra trong ô đã chọn, ngay bên phải dấu "bằng".
  • Chẳng hạn, để tính ngân sách, bạn cần gõ thu nhập trong tháng vào ô này.
 6. 6
  - vào ô. Bạn sẽ thấy dấu trừ hiện ra phía sau con số mà bạn đã nhập.
  • Nếu muốn trừ nhiều số (ví dụ: X-Y-Z), bạn sẽ phải lặp lại bước này sau mỗi số tiếp theo, trừ số cuối cùng.
 7. 7
  Gõ tiếp một số bị trừ vào.
  • Nếu đang tính ngân sách, bạn cần nhập số tiền đã chi tiêu vào ô này.
 8. 8
  Nhấn Enter hoặc Return. Công thức trong ô sẽ được tính toán và thay thế bằng kết quả.
  • Bạn có thể nhấp vào ô để xem công thức ban đầu trong thanh văn bản nằm ngay phía trên hàng chữ cái.

3
Trừ trong phạm vi một cột

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Excel có sẵn, nhấp đúp vào tài liệu Excel cần tính.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhấp vào một ô trống để chọn ô đó.
 4. 4
  Nhập con số chính vào. Tính từ ô chứa số này, phần còn lại trong cột sẽ được chọn.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập số tiền lương trong năm của mình vào đây.
 5. 5
  Nhập vào một phép trừ bất kỳ trong ô bên dưới. Nhập vào số âm của số mà bạn muốn trừ (ví dụ, nếu bạn muốn trừ cho 300, gõ "-300" vào).
  • Nhập vào mỗi ô một phép trừ.
  • Đảm bảo rằng mỗi số mà bạn nhập vào đều nằm cùng cột với số chính
  • Đối với phép tính lương, bạn cần gõ dấu "-" trước mỗi khoản phí tổn trong từng ô.
 6. 6
  Nhấp vào một ô trống. Ô này không cần phải nằm cùng cột với số chính.
 7. 7
  Gõ dấu "=" (không bao gồm dấu ngoặc kép) vào để thiết lập công thức cho ô đó.
 8. 8
  SUM vào ô. Lệnh "SUM" sẽ cộng các mục lại với nhau.
  • Trong Excel không có lệnh "trừ" chính thức theo cột, đó là lý do chúng ta cần nhập các số theo dạng số âm như trên.
 9. 9
  (tên ô:tên ô) tiếp sau SUM. Lệnh sẽ cộng tất cả ô trong cột tính từ giá trị của ô đầu tiên cho đến giá trị của ô cuối cùng.
  • Ví dụ, nếu ô K1 là ô chứa số chính, còn ô dữ liệu cuối trong cột là K10, gõ "(K1:K10)".
 10. 10
  Nhấn Enter hay Return. Công thức sẽ hoạt động và cho ra kết quả cuối cùng vào ô mà bạn đã chọn.

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể dùng Excel để cộng nhiều số với nhau.

Cảnh báo

 • Nếu không gõ dấu = vào ô trước khi nhập công thức, phép tính sẽ không diễn ra.


Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Subtract in Excel, Español: restar en Excel, Português: Subtrair no Excel, Italiano: Fare delle Sottrazioni in Excel, Deutsch: Subtrahieren in Excel, Français: soustraire dans Excel, Русский: вычитать в Excel, 中文: 在Excel中进行减法, Bahasa Indonesia: Mengurangi di Excel, Nederlands: Getallen van elkaar aftrekken in Excel, Čeština: Jak v Excelu odečítat, العربية: الطرح في إكسل, 日本語: Excelで引き算をする, ไทย: ลบเลขใน Excel, हिन्दी: एक्सेल में घटाना (Subtract) सीखें (Subtract in Excel), Türkçe: Excel'de Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır

Trang này đã được đọc 8.449 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?