Cách để Trừ trong Excel

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trừ giá trị của nhiều ôTrừ trong phạm vi một ôTrừ trong phạm vi một cột

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện phép trừ trong Excel.

1
Trừ giá trị của nhiều ô

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Excel có sẵn, nhấp đúp vào tài liệu Excel cần tính.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" (Bố cục trang) để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhập dữ liệu vào nếu cần thiết. Để tiến hành, bạn nhấp vào một ô, gõ con số vào, sau đó nhấn Enter hay Return.
 4. 4
  Nhấp vào một ô trống để chọn ô đó.
 5. 5
  Gõ "=" vào trong ô (không bao gồm dấu ngoặc kép). Bạn sẽ luôn phải nhập vào một dấu "bằng" trước khi chèn bất kỳ công thức nào trong Excel.
 6. 6
  Nhập tên vào ô. Đây là tên ô chứa dữ liệu mà bạn muốn dùng để trừ cho giá trị của một (hoặc nhiều) ô khác.
  • Ví dụ, gõ "C1" để chọn số trong ô C1.
 7. 7
  - vào ô. Bạn sẽ thấy dấu trừ hiện ra phía sau con số mà bạn đã nhập.
 8. 8
  Gõ tên một ô khác vào. Đây là ô có giá trị dùng làm số bị trừ của ô đầu tiên.
  • Bạn có thể lặp lại quá trinh với nhiều ô (ví dụ như "C1-A1-B2").
 9. 9
  Nhấn Enter hoặc Return. Công thức trong ô sẽ được tính toán và thay thế bằng kết quả.
  • Bạn có thể nhấp vào ô để xem công thức ban đầu trong thanh văn bản nằm ngay phía trên hàng chữ cái.

2
Trừ trong phạm vi một ô

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhấp vào một ô. Ô mà bạn chọn không quan trọng, trừ khi bạn dự định tạo dữ liệu trong bảng tính (workbook) này.
 4. 4
  Gõ "=" (không bao gồm dấu ngoặc kép) vào ô. Bạn sẽ luôn phải nhập vào một dấu "bằng" trước khi chèn bất kỳ công thức nào trong Excel.
 5. 5
  Gõ vào một số trừ. Con số sẽ hiện ra trong ô đã chọn, ngay bên phải dấu "bằng".
  • Chẳng hạn, để tính ngân sách, bạn cần gõ thu nhập trong tháng vào ô này.
 6. 6
  - vào ô. Bạn sẽ thấy dấu trừ hiện ra phía sau con số mà bạn đã nhập.
  • Nếu muốn trừ nhiều số (ví dụ: X-Y-Z), bạn sẽ phải lặp lại bước này sau mỗi số tiếp theo, trừ số cuối cùng.
 7. 7
  Gõ tiếp một số bị trừ vào.
  • Nếu đang tính ngân sách, bạn cần nhập số tiền đã chi tiêu vào ô này.
 8. 8
  Nhấn Enter hoặc Return. Công thức trong ô sẽ được tính toán và thay thế bằng kết quả.
  • Bạn có thể nhấp vào ô để xem công thức ban đầu trong thanh văn bản nằm ngay phía trên hàng chữ cái.

3
Trừ trong phạm vi một cột

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Excel có sẵn, nhấp đúp vào tài liệu Excel cần tính.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhấp vào một ô trống để chọn ô đó.
 4. 4
  Nhập con số chính vào. Tính từ ô chứa số này, phần còn lại trong cột sẽ được chọn.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập số tiền lương trong năm của mình vào đây.
 5. 5
  Nhập vào một phép trừ bất kỳ trong ô bên dưới. Nhập vào số âm của số mà bạn muốn trừ (ví dụ, nếu bạn muốn trừ cho 300, gõ "-300" vào).
  • Nhập vào mỗi ô một phép trừ.
  • Đảm bảo rằng mỗi số mà bạn nhập vào đều nằm cùng cột với số chính
  • Đối với phép tính lương, bạn cần gõ dấu "-" trước mỗi khoản phí tổn trong từng ô.
 6. 6
  Nhấp vào một ô trống. Ô này không cần phải nằm cùng cột với số chính.
 7. 7
  Gõ dấu "=" (không bao gồm dấu ngoặc kép) vào để thiết lập công thức cho ô đó.
 8. 8
  SUM vào ô. Lệnh "SUM" sẽ cộng các mục lại với nhau.
  • Trong Excel không có lệnh "trừ" chính thức theo cột, đó là lý do chúng ta cần nhập các số theo dạng số âm như trên.
 9. 9
  (tên ô:tên ô) tiếp sau SUM. Lệnh sẽ cộng tất cả ô trong cột tính từ giá trị của ô đầu tiên cho đến giá trị của ô cuối cùng.
  • Ví dụ, nếu ô K1 là ô chứa số chính, còn ô dữ liệu cuối trong cột là K10, gõ "(K1:K10)".
 10. 10
  Nhấn Enter hay Return. Công thức sẽ hoạt động và cho ra kết quả cuối cùng vào ô mà bạn đã chọn.

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể dùng Excel để cộng nhiều số với nhau.

Cảnh báo

 • Nếu không gõ dấu = vào ô trước khi nhập công thức, phép tính sẽ không diễn ra.


Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Subtract in Excel, Español: restar en Excel, Português: Subtrair no Excel, Italiano: Fare delle Sottrazioni in Excel, Deutsch: Subtrahieren in Excel, Français: soustraire dans Excel, Русский: вычитать в Excel, 中文: 在Excel中进行减法, Bahasa Indonesia: Mengurangi di Excel, Nederlands: Getallen van elkaar aftrekken in Excel, Čeština: Jak v Excelu odečítat, العربية: الطرح في إكسل, 日本語: Excelで引き算をする, ไทย: ลบเลขใน Excel, हिन्दी: एक्सेल में घटाना सीखें (Subtract in Excel), Türkçe: Excel'de Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır, 한국어: 엑셀로 뺄셈하는 방법

Trang này đã được đọc 9.923 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?