WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện phép trừ trong Excel.

Phương pháp 1 của 3:
Trừ giá trị của nhiều ô

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Excel có sẵn, hãy nhấp đúp vào tài liệu Excel cần tính.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên, bên trái cửa sổ "Template" (Bố cục trang) để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhập dữ liệu vào nếu cần thiết. Để tiến hành, bạn nhấp vào một ô, gõ con số vào, sau đó nhấn Enter hay Return.
 4. 4
  Nhấp vào một ô trống để chọn ô đó.
 5. 5
  Gõ "=" vào trong ô (không bao gồm dấu ngoặc kép). Bạn sẽ luôn phải nhập vào một dấu "bằng" trước khi chèn bất kỳ công thức nào trong Excel.
 6. 6
  Nhập tên vào ô. Đây là tên ô chứa dữ liệu mà bạn muốn dùng để trừ cho giá trị của một (hoặc nhiều) ô khác.
  • Ví dụ, gõ "C1" để chọn số trong ô C1.
 7. 7
  - vào ô. Bạn sẽ thấy dấu trừ hiện ra phía sau con số mà bạn đã nhập.
 8. 8
  Gõ tên một ô khác vào. Đây là ô có giá trị dùng làm số trừ.
  • Bạn có thể lặp lại quá trinh với nhiều ô (ví dụ như "C1-A1-B2").
 9. 9
  Nhấn Enter hoặc Return. Công thức trong ô sẽ được tính toán và thay thế bằng kết quả.
  • Bạn có thể nhấp vào ô để xem công thức ban đầu trong thanh văn bản nằm ngay phía trên hàng chữ cái.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Trừ trong phạm vi một ô

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên bên trái cửa sổ "Template" để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhấp vào một ô. Ô mà bạn chọn không quan trọng, trừ khi bạn dự định tạo dữ liệu trong bảng tính (workbook) này.
 4. 4
  Gõ "=" (không bao gồm dấu ngoặc kép) vào ô. Bạn sẽ luôn phải nhập vào một dấu "bằng" trước khi chèn bất kỳ công thức nào trong Excel.
 5. 5
  Gõ số mà bạn muốn trừ (số bị trừ). Con số sẽ hiện ra trong ô đã chọn, ngay bên phải dấu "bằng".
  • Chẳng hạn, để tính ngân sách, bạn cần gõ thu nhập trong tháng vào ô này.
 6. 6
  - vào ô. Bạn sẽ thấy dấu trừ hiện ra phía sau con số mà bạn đã nhập.
  • Nếu muốn trừ nhiều số (ví dụ: X-Y-Z), bạn sẽ phải lặp lại bước này sau mỗi số tiếp theo, trừ số cuối cùng.
 7. 7
  Gõ số trừ vào.
  • Nếu đang tính ngân sách, bạn cần nhập số tiền đã chi tiêu vào ô này.
 8. 8
  Nhấn Enter hoặc Return. Công thức trong ô sẽ được tính toán và thay thế bằng kết quả.
  • Bạn có thể nhấp vào ô để xem công thức ban đầu trong thanh văn bản nằm ngay phía trên hàng chữ cái.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Trừ trong phạm vi một cột

 1. 1
  Mở Excel lên. Ứng dụng có màu xanh lá với chữ "X" màu trắng.
  • Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu Excel có sẵn, hãy nhấp đúp vào tài liệu Excel cần tính.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (đối với máy tính thông thường) hay Excel Workbook (đối với Macbook) ở phía trên bên trái cửa sổ "Template" để tạo một bảng tính mới.
 3. 3
  Nhấp vào một ô trống để chọn ô đó.
 4. 4
  Nhập con số chính vào. Tính từ ô chứa số này, phần còn lại trong cột sẽ được chọn.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập số tiền lương trong năm của mình vào đây.
 5. 5
  Nhập vào một phép trừ bất kỳ trong ô bên dưới. Nhập vào số âm của số mà bạn muốn trừ (ví dụ, nếu bạn muốn trừ 300, gõ "-300" vào).
  • Nhập vào mỗi ô một phép trừ.
  • Đảm bảo rằng mỗi số mà bạn nhập vào đều nằm cùng cột với số chính
  • Đối với phép tính lương, bạn cần gõ dấu "-" trước mỗi khoản phí tổn trong từng ô.
 6. 6
  Nhấp vào một ô trống. Ô này không cần phải nằm cùng cột với số chính.
 7. 7
  Gõ dấu "=" (không bao gồm dấu ngoặc kép) vào để thiết lập công thức cho ô đó.
 8. 8
  SUM vào ô. Lệnh "SUM" sẽ cộng các mục lại với nhau.
  • Trong Excel không có lệnh "trừ" chính thức theo cột, đó là lý do chúng ta cần nhập các số theo dạng số âm như trên.
 9. 9
  (tên ô:tên ô) tiếp sau SUM. Lệnh sẽ cộng tất cả ô trong cột tính từ giá trị của ô đầu tiên cho đến giá trị của ô cuối cùng.
  • Ví dụ, nếu ô K1 là ô chứa số chính, còn ô dữ liệu cuối trong cột là K10, gõ "(K1:K10)".
 10. 10
  Nhấn Enter hay Return. Công thức sẽ hoạt động và cho ra kết quả cuối cùng vào ô mà bạn đã chọn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể dùng Excel để cộng nhiều số với nhau.

Cảnh báo

 • Nếu không gõ dấu = vào ô trước khi nhập công thức, phép tính sẽ không diễn ra.


Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt

Cách để

Chuyển đổi Excel sang Word

Cách để

Giảm dung lượng tập tin Exel

Cách để

Sử dụng Microsoft Access

Cách để

Bỏ ẩn dòng trên Excel

Cách để

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes

Cách để

Chèn đường thẳng trong Word

Cách để

Vẽ biểu đồ trong Excel

Cách để

Bỏ ẩn cột trong Excel

Cách để

Khoanh tròn số trong Microsoft Word

Cách để

Chèn dòng tiêu đề trong Excel

Cách để

Tạo thiệp mời trên Microsoft Word

Cách để

Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel

Cách để

Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 13.976 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 13.976 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo