Cách để Trừ số nguyên với phân số

Trong bài viết này:Lấy số nguyên trừ cho phân sốPhương pháp khác

Phép tính gồm số nguyên trừ cho phân số không khó như bạn nghĩ. Có hai phương pháp chính để thực hiện: hoặc là bạn chuyển số nguyên về dạng phân số, hoặc là lấy số nguyên đó trừ cho 1 và chuyển 1 thành dạng phân số có cùng mẫu số với phân số mà bạn đang trừ. Sau khi có được hai phân số cùng mẫu, bạn có thể bắt đầu trừ. Cả hai cách sẽ giúp bạn trừ số nguyên với phân số nhanh chóng và dễ dàng hơn.

1
Lấy số nguyên trừ cho phân số

 1. 1
  Chuyển số nguyên về dạng phân số. Thêm 1 vào làm mẫu số của số nguyên.
  • Ví dụ:
 2. 2
  Quy đồng mẫu số. Mẫu số của phân số ban đầu cũng chính là mẫu số chung lớn nhất của hai phân số. Lấy tử số và mẫu số của "số nguyên phân số" nhân với số này để quy đồng mẫu số hai phân số.
 3. 3
  Trừ tử số với nhau. Lúc này hai phân số đã có cùng mẫu số, bạn có thể thực hiện như phép toán trừ thông thường:
  • =
 4. 4
  Chuyển kết quả thành hỗn số (không bắt buộc). Nếu đáp án là một phân số không thực sự, bạn có thể viết nó lại thành hỗn số:
  • Ví dụ: Viết thành hỗn số.
  • 5 nhân với bao nhiêu thì gần bằng 36? 5 x 7 = 35, vậy phần số nguyên sẽ là 7.
  • Phần còn lại thì sao? Phần số nguyên tương đương với , vậy - =
  • Kết hợp số nguyên và phân số, ta được: =

2
Phương pháp khác

 1. 1
  Áp dụng cách này đối với những số nguyên lớn. Như bạn thấy, ở phương pháp trên, chúng ta chuyển số nguyên về dạng phân số, sau đó chuyển đáp án lại thành hỗn số vào cuối bài. Phương pháp này sẽ lược bớt một số bước để phân số chỉ bao gồm những số nhỏ.
 2. 2
  Chuyển phân số không thực sự về dạng hỗn số. Bỏ qua bước này nếu phân số của bạn là phân số thực sự. (Phân số không thực sự có tử số lớn hơn mẫu số.)
  • Ví dụ:
 3. 3
  Tách số nguyên thành 1 và một số nguyên khác. Ví dụ, viết lại 5 thành 4 + 1, hay 22 thành 21 + 1.
 4. 4
  Chuyển 1 thành phân số. Ở bước này, chúng ta dùng cách trên để giải quyết phần còn lại của bài toán theo hướng "1 - (phân số)". Số nguyên khác sẽ được giữ nguyên cho đến cuối bài.
 5. 5
  Thực hiện phép nhân để quy đồng mẫu số. Như đã đề cập, chúng ta nhân tử và mẫu của phân số mới với mẫu số của phân số ban đầu để quy đồng mẫu số.
 6. 6
  Cộng hai phân số. Thực hiện phép trừ ở tử số của phần phân số trong biểu thức.

Những thứ bạn cần

 • Bút chì
 • Giấy

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 29 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Subtract Fractions from Whole Numbers, Español: restar fracciones a un número entero, Italiano: Sottrarre Numeri Frazionari a Numeri Interi, Português: Subtrair Frações de Números Inteiros, 中文: 求整数和分数的差, Русский: вычесть дробь из целого числа, Deutsch: Brüche von ganzen Zahlen subtrahieren, Français: soustraire une fraction d'un nombre entier, Bahasa Indonesia: Mengurangi Pecahan dari Bilangan Bulat, Nederlands: Breuken aftrekken van gehele getallen, ไทย: นำจำนวนเต็มมาลบเศษส่วน, العربية: طرح كسر من عدد صحيح, 日本語: 整数から分数を引く, 한국어: 정수와 분수 뺄셈 계산하는 법, हिन्दी: भिन्न को पूर्णांक से घटाएं (Subtract Fractions from Whole Numbers), Türkçe: Kesirler Tam Sayıdan Nasıl Çıkarılır

Trang này đã được đọc 8.826 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?