Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu bạn là lập trình viên (hoặc muốn trở thành lập trình viên), và có quan tâm đến việc phát triển các tính năng mới, sửa lỗi, cải tiến giao diện người dùng hoặc phát triển các mẫu mới cho OpenShot[1] thì bài viết này sẽ giải thích các bước và các quy trình mà bạn cần tuân thủ.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:

Để trở thành lập trình viên của OpenShot

 1. 1
  Tổng quan. OpenShot là chương trình Python được tạo thành từ nhiều tệp Python (.py) khác nhau, các hình ảnh (.svg, .png), các tệp XML (.xml), các tệp GTK+ XML (.ui), và các tệp của dự án Blender. Python là ngôn ngữ được biên dịch, ngụ ý không có các tệp cần biên dịch hoặc xây dựng để chạy OpenShot. Nếu bạn thay đổi bất kỳ tệp nguồn nào, thì bạn chỉ cần đóng lại và khởi động lại OpenShot để thấy được các thay đổi đó.
 2. 2
  Để có được mã nguồn mới nhất. OpenShot đặt phiên bản mã nguồn mới nhất trên LaunchPad.net, sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Bazaar.
 3. 3
  Thiết lập môi trường của bạn.
 4. 4
  Sửa lỗi đầu tiên của bạn. Bây giờ bạn có được phiên bản mới nhất của OpenShot đang chạy, việc sửa các lỗi và thêm các tính năng mới là dễ dàng. Hãy sửa đổi các tệp, và khởi động lại OpenShot để thấy các thay đổi của bạn. Tất nhiên, tôi không thể nói cho bạn chính xác cách để sửa lỗi, vì điều đó là tùy bạn. Chúc may mắn!
 5. 5
  Chia sẻ những thay đổi của bạn với đội ngũ OpenShot.
 6. 6
  Ra nhập đội các lập trình viên OpenShot trên LaunchPad. Nếu bạn đang sửa các lỗi hoặc thêm các tính năng mới cho OpenShot, xin hãy xem ra nhập đội của chúng tôi trên LaunchPad. Chúng tôi có danh sách thư sẽ cập nhật cho bạn về các báo cáo lỗi mới nhất và các kế hoạch có liên quan tới OpenShot.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Trang này đã được đọc 828 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo