Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đôi khi bạn không cần giữ lại tất cả thông tin trong một bản báo cáo khổng lồ, hay dung lượng của nó quá lớn bạn không thể chép vào USB được, hay chỉ có vài trang đáng lưu tâm. Nếu gặp phải các trường hợp đó, bạn có thể trích xuất các trang đó ra khỏi tài liệu gốc và tạo thành một tập tin mới nhẹ hơn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:
Acrobat Professional trên PC hoặc Mac

 1. 1
  Khởi động Adobe Acrobat Professional. Mở tài liệu có trang cần tách.
 2. 2
  Nhấp chuột vào tab Pages ở phía trái cửa sổ tài liệu.Trang Pages sẽ xuất hiện và hiển thị hình ảnh thu nhỏ các trang của tài liệu.
 3. 3
  Cài đặt trang. Trong trang Pages, kéo thả ảnh của các trang muốn tách để chúng xuất hiện theo tuần tự.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tách trang đầu tiên và trang thứ 3, kéo ảnh của trang thứ 3 lên phía trước cho tới khi thanh màu xanh da trời xuất hiện phía trên ảnh thu nhỏ của trang thứ 2. Thanh màu xanh sẽ xác định vị trí mới của trang thứ 3 khi bạn thả ảnh.
  • Thả ảnh vào vị trí sao cho các trang xuất hiện theo tuần tự. Trang bạn kéo bây giờ đã là trang thứ 2 của tài liệu.
 4. 4
  Trong danh mục Tài liệu (Document), chọn biểu tượng Pages, sau đó chọn Tách riêng (Extract). Ngoài ra bạn có thể nhấp chuột phải vào bất cứ trang nào đã được chọn và làm tương tự.
  • Hộp thoại Tách Trang (Extract Pages) sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Thiết lập phạm vi trang. Nếu phạm vi trang hiển thị trong hộp thoại chưa chính xác, hãy nhập lại các trang bạn muốn tách vào hộp thoại.
 6. 6
  Điều chỉnh thiết lập. Để xoá các trang được tách trong tài liệu gốc sau khi tách, chọn mục "Xoá Các trang Sau khi Tách" (Delete Pages After Extracting).
  • Chọn "Tách Các trang Thành Từng tập tin Riêng biệt" (Extract Pages As Separate Files) để tạo một tập tin mới cho mỗi trang bạn muốn tách. Không chọn mục trên nếu bạn muốn gộp các trang vào một tập tin.
 7. 7
  Nhấn OK. Acrobat sẽ tách các trang thành một tài liệu PDF mới.
 8. 8
  Lưu và đóng tài liệu mới. Bạn có thể thay đổi tên và vị trí lưu, sau đó quay lại tài liệu gốc. Chọn Lưu (Save) để tự động lưu dưới định dạng PDF, hoặc chọn Lưu Dưới dạng... (Save As...) để xem các tuỳ chọn khác, bao gồm PDF, PNG, JPEG, tài liệu Word và rất nhiều định dạng khác.
 9. 9
  Dọn dẹp tài liệu gốc. Nếu bạn chọn không xoá các trang được tách khỏi tài liệu gốc, và muốn hoàn nhập thứ tự của các trang đã chuyển, nhấn Hoàn nhập (Revert) trên menu Tập tin (File). Nếu không, hãy lưu tập tin đã được chỉnh sửa của bạn như bình thường.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:
Sử dụng Google Chrome

 1. 1
  Mở trình duyệt Google Chrome.
 2. 2
  Nhấn Ctrl-o để mở hộp thoại để tìm tập tin bạn muốn tách trang.
 3. 3
  Tìm hoặc nhập tên tập tin và nhấn "Mở" (Open).
 4. 4
  Trong tập tin, nhấn vào menu ở phía trên bên phải, có hình giống 3 thanh ngang màu đen.
 5. 5
  Chọn "In" (Print).
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút "thay đổi" (change) ngay cạnh "đích đến" (destination).
 7. 7
  Chọn "Lưu dưới dạng PDF" (Save as PDF).
 8. 8
  Nhấn nút "Tất cả" (All) và nhập số trang bạn cần.
 9. 9
  Nhấn "Lưu" (Save).
 10. 10
  Bạn sẽ được yêu cầu (qua hộp thoại) nhập tên tập tin, chọn vị trí lưu sau đó nhấn "Lưu" (Save) để hoàn tất.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:
Preview trên Macintosh

 1. 1
  Khởi động Preview. Mở tài liệu có trang bạn cần tách, sau đó nhấn vào nút Hình nhỏ (Thumbnail) ở phía trên cửa sổ. Thanh hình thu nhỏ sẽ xuất hiện, hiển thị tất cả các trang trong tài liệu.
 2. 2
  Cài đặt trang. Nếu bạn muốn tách các trang không liên tiếp thành một tập tin riêng, hãy kéo các trang đó lại gần nhau và theo thứ tự bạn muốn chúng xuất hiện trong tài liệu mới. Bạn có thể nhấn phím shift và nhấp chuột để chọn tất cả các trang cần tách.
 3. 3
  Trong thư mục Tập tin (File), chọn In (Print). Trong hộp thoại In, nhập phạm vi trang bạn muốn tách, hoặc chọn "Chọn Trang" (Select Pages) ở thanh bên.
 4. 4
  In tập tin PDF. Ở phía dưới bên trái của hộp thoại In, nhấn nút PDF, sau đó chọn Lưu dưới dạng PDF... (Save as PDF...)
 5. 5
  Đặt tên tập tin. Chọn vị trí bạn muốn lưu, đặt tên sau đó lưu lại. Vậy là xong!
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:
Công cụ Trực tuyến SmallPDF (đối với tất cả các nền tảng)

 1. 1
  Truy cập trang Smallpdf.com Sử dụng trình duyệt yêu thích và truy cập địa chỉ http://merge.smallpdf.com.
 2. 2
  Chọn tài liệu có trang cần tách. Kéo-thả tập tin PDF (hoặc nhiều tập tin PDF) vào vị trí cho phép thả tập tin trên trang đó.
 3. 3
  Chỉnh sửa tập tin và sắp xếp lại thứ tự. Chuyển sang "Chế độ trang" (Page mode) (2.) trên trang web. Sau đó bạn có thể xem từng trang đơn lẻ. Ở phía dưới của mỗi trang, bạn sẽ thấy số của tài liệu (di chuyển con trỏ vào số để xem đề mục) và ở phía bên trái chính là số trang. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự hoặc chọn những trang bạn muốn tách và xoá các trang còn lại bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng X ở góc của mỗi ảnh.
 4. 4
  Kết hợp PDF. Khi bạn hoàn thành và tập tin đã được tải lên, bạn có thể tạo tập tin PDF cuối cùng bằng cách nhấn vào nút bên dưới phần xem trước. Một tập tin PDF mới sẽ được hình thành và tự động được tải về, bạn sẽ tìm thấy nó trong thư mục tải về của trình duyệt.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:
CutePDF Writer

 1. 1
  Mở trang web CutePDF. Chọn CutePDF Writer. Bạn sẽ được đưa tới trang tải về. CutePDF Writer là một phần mềm miễn phí.
 2. 2
  Tải những tập tin cần thiết. Bạn sẽ cần phải tải tập tin cài đặt CutePDF và bộ chuyển đổi GPL Ghostscript. Cả hai đều có liên kết trên trang web.
 3. 3
  Cài đặt cả 2 tập tin. Cài đặt bộ chuyển đổi trước, sau đó đến CutePDF. Phần mềm sẽ được cài đặt dưới dạng một máy in mà bạn có thể chọn từ menu In của bất kỳ chương trình nào.
 4. 4
  Mở tập tin có trang cần tách. Bạn có thể mở tập tin bằng bất cứ chương trình đọc PDF nào. Sau đó mở menu In (Print), chọn trang bạn muốn tách thay vì cả tài liệu. Bạn có thể sử dụng phần Phạm vi (Range) để chọn nhiều trang.
 5. 5
  Chọn CutePDF trong danh sách máy in có sẵn. Trong tất cả menu In, bạn sẽ đều thấy một danh sách các máy in đã được kết nối. Chọn CutePDF sau đó nhấn In.
 6. 6
  Chọn vị trí lưu tập tin. Một vài giây sau khi nhấn In, một cửa sổ sẽ xuất hiện yêu cầu bạn chọn vị trí và đặt tên cho tập tin. CutePDF sẽ không in gì cả, thay vào đó nó sẽ tạo một tập tin PDF mới từ những trang đã được chọn.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:
PDFsam

 1. 1
  Tải PDFsam từ trang PDFsam website. Truy cập trang web chính thức và tải phiên bản PDFsam phù hợp với hệ thống.
 2. 2
  Cài đặt PDFsam. Chương trình cài đặt được cung cấp cho cả Windows lẫn Mac, còn tập tin Zip có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào được cài đặt Java.
 3. 3
  Chọn mô-đun kết hợp/tách PDF (merge/extract PDF). Mở PDFsam và chọn mô-đun kết hợp/tách PDF.
 4. 4
  Mở tập tin PDF có trang cần tách. Nhấp chuột vào Thêm (Add) sau đó chọn tập tin PDF có trang cần tách và mở với phần mềm PDFsam.
 5. 5
  Chọn số trang bạn muốn tách. Nhấp đúp chuột vào cột "Lựa chọn Trang" (Page Selection) để chỉnh sửa và viết số thứ tự của trang hoặc phạm vi trang bạn muốn tách. Các số và phạm vi phải được phân cách bởi dấu phẩy.
 6. 6
  Thiết lập tài liệu đầu ra. Đặt tên tập tin và đường dẫn tới vị trí lưu.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Chạy (Run). Tiếng ding sẽ báo hiệu tập tin PDF của bạn đã được tách trang.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu tài liệu đã được bảo mật và không cho phép tách trang thì bạn sẽ không thể thực hiện theo các cách trên. Bạn chỉ còn cách là in tài liệu đó ra.

Cảnh báo

 • Ứng dụng Acrobat (cả Acrobat Reader và Acrobat Pro) không cho phép in tài liệu

PDF. Acrobat Pro chỉ hỗ trợ tách, còn Acrobat Reader không hỗ trợ cả việc tách trang lẫn in ấn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Xóa trang trắng trong Word
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 22 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 10.240 lần.
Chuyên mục: Office
Ngôn ngữ khác
Trang này đã được đọc 10.240 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo