Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nhiều tổ chức trích dẫn nguồn tham khảo theo định dạng của Hiệp hội Tâm lý Mỹ APA (American Psychological Association), đặc biệt là đối với các tài liệu nghiên cứu. Không tính đến mặt nội dung, so với định dạng của Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại MLA (Modern Language Association), định dạng này có một vài khác biệt nhỏ nhưng rất quan trọng về cách trình bày. Hãy tìm hiểu những điều cơ bản về trích dẫn nguồn tham khảo theo định dạng APA để quá trình viết tài liệu nghiên cứu sắp tới của bạn đơn giản hơn.

Phương pháp 1 của 2:
Hiểu biết Căn bản

 1. 1
  Căn lề đúng chuẩn. Khi bạn tạo trang “danh mục tham khảo” ở cuối bài luận văn, bạn cần liệt kê các trích dẫn sao cho cách lề một khoảng bằng nhau và những dòng còn lại của các trích dẫn phải lùi vào một ô so với chúng.
  • Không cách dòng giữa các trích dẫn trong một danh mục tham khảo. Bạn có thể phân biệt các trích dẫn khác nhau dựa vào sự căn lề trái của dòng đầu tiên.
  • Không đánh số các trích dẫn, hãy dùng các thụt đầu dòng để phân biệt chúng.
 2. 2
  Sắp xếp danh mục các trích dẫn theo thứ tự chữ cái abc. Trang danh mục tham khảo phải được sắp xếp theo thứ tự abc dựa vào họ của tác giả. Đối với trích dẫn của một tác phẩm viết bởi nhiều tác giả thì không cần phải sắp xếp tên tác giả theo thứ tự chữ cái abc mà phải sắp xếp theo thứ tự xuất hiện tên của tác giả trên tác phẩm.
 3. 3
  Sử dụng chữ in hoa thích hợp. Xuyên suốt trích dẫn, tên các tác giả, tiêu đề sách và các tác phẩm phải được trích dẫn trực tiếp và viết in hoa chữ cái đầu tiên.
 4. 4
  Trích dẫn chính xác tên tác giả. Theo định dạng APA, tất cả tên tác giả được trích dẫn theo thứ tự họ trước tên sau. Đối với trích dẫn của một tác giả bạn có thể liệt kê cả tên và họ. Đối với trích dẫn của nhiều tác giả, chỉ viết họ và chữ cái đầu tiên của tên. Đối với trích dẫn của tác phẩm có trên ba tác giả, phải liệt kê tất cả tên các tác giả, nhưng cũng có thể liệt kê một cách đơn giản hơn theo hình thức liệt kê sau: (tác giả 1, và các tác giả khác).
 5. 5
  Trích dẫn chính xác tiêu đề. Đối với trích dẫn của tác phẩm có dung lượng lớn như sách, báo, tạp chí, cần in nghiêng tiêu đề tác phẩm, và có thể gạch chân tên tiêu đề của tác phẩm. Đối với trích dẫn một phần của mục báo hay một chương sách, tên tiêu đề có thể không cần in nghiêng. Cần phải chắc chắn rằng những từ quan trọng của tiêu đề được viết hoa.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
TạoTrích dẫn

 1. 1
  Trích dẫn sách. Để trích dẫn chính xác một cuốn sách, cần liệt kê tên của tác giả (liệt kê họ trước), ngày xuất bản, tiêu đề của tác phẩm, nơi xuất bản, và nhà xuất bản. Trong trường hợp không có bất cứ thông tin nào của cuốn sách thì không cần trích dẫn.
  • Ví dụ: Jones, Anna (2001). Beginning Psychology. New York and London. New York University Press.Tạm dịch: Tác giả Jones Anna (2001). Khởi Nguồn Tâm Lý Học. New York và London. Ấn Phẩm của Đại Học New York.[2]
 2. 2
  Trích dẫn một bài báo. Thu thập các thông tin và liệt kê theo thứ tự: tên các tác giả, ngày xuất bản, tiêu đề bài báo, tên trang báo hay tạp chí định kỳ, số lượng tập, và số trang mà bạn đang tham khảo.
  • Ví dụ: Gill, Smith, Percy (June 8, 1992). Growing Concerns in Adolescent Drug Abuse. Psychology Quarterly, 21, 153-157. Tạm dịch: Tác giả Gill Percy Smith (Ngày 08 tháng 06 năm 1992). Mối Quan Tâm Ngày Càng Tăng Trong Việc Lạm Dụng Ma Túy Ở Thanh Thiếu Niên. Ấn Phẩm Tâm Lý Học Hàng Quý.[3]
 3. 3
  Trích dẫn một trang web. Việc trích dẫn một trang web có thể khó khăn hơn vì thường thiếu thông tin cần thiết để trích dẫn chính xác, chẳng hạn như thông tin về tác giả hoặc năm xuất bản. Để trích dẫn một trang web, chỉ cần ghi tên tác giả, năm xuất bản, tiêu đề, và đường dẫn URL của trang web.
  • Ví dụ: Alexander, 2012. Tips for Healthy Relationships. Tạm dịch: Tác giả Alexander, 2012. Lời Khuyên Để Có Được Mối Quan Hệ Lành Mạnh. http://www.psychologywebsitehere.com/tipsforhealthyrelationships.[4]
 4. 4
  Sử dụng các trích dẫn trong văn bản. Định dạng APA yêu cầu trích dẫn trong văn bản để trích dẫn nguồn bài viết. Phần trích dẫn phải được đặt ở cuối câu trước dấu chấm gồm tên tác giả và năm xuất bản tác phẩm đặt trong dấu ngoặc đơn. Trong trường hợp không có thông tin của tác giả và năm xuất bản thì có thể sử dụng tiêu đề của tác phẩm đang trích dẫn.
  • Nếu tên tác giả không được nhắc đến trong trích dẫn, hãy kết thúc câu với tên tác giả và năm xuất bản. Ví dụ: (Jones, 2001).
  • Nếu muốn đặt tên tác giả vào câu trích dẫn, thì đặt năm xuất bản trong dấu ngoặc đơn liền sau tên tác giả. Ví dụ: “Jones (2001) also had an interesting theory when she stated...” (Tác giả Jones (2001) cũng đã đưa ra một học thuyết thú vị khi cô cho rằng…).[5]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Phong cách APA sẽ trở nên dễ hơn khi thực hành.
 • Hỏi giáo viên của bạn về chi tiết của các trích dẫn cụ thể đối với lớp học (chẳng hạn như trích dẫn một bài giảng trong lớp).

Cảnh báo

 • Hãy nhớ rằng WikiHow sử dụng các trích dẫn định dạng MLA chứ không phải định dạng APA.

Bài viết wikiHow có liên quan

Viết một đoạn vănViết một đoạn văn
Viết lời mở đầu bài tiểu luậnViết lời mở đầu bài tiểu luận
Lập câu hỏi khảo sátLập câu hỏi khảo sát
Lập Dàn ýLập Dàn ý
Viết thư tìnhViết thư tình
Viết Một Bài Phê Bình PhimViết Một Bài Phê Bình Phim
Viết Một Quyển sáchViết Một Quyển sách
Viết Kết luận cho Bài Tiểu luậnViết Kết luận cho Bài Tiểu luận
Viết theo Định dạng MLAViết theo Định dạng MLA
Viết một Bức thưViết một Bức thư
Giới thiệu Bản thân qua EmailGiới thiệu Bản thân qua Email
Viết bài luận học thuậtViết bài luận học thuật
Viết một Đoạn văn Miêu tảViết một Đoạn văn Miêu tả
Mở bài cho Bài luận Thuyết phụcMở bài cho Bài luận Thuyết phục
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 106.197 lần.
Chuyên mục: Soạn thảo
Trang này đã được đọc 106.197 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo