Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Khi bạn chuẩn bị bài thuyết trình bằng PowerPoint, tất cả nội dung hình ảnh không phải do bạn tạo sẽ cần được trích dẫn. Những nội dung này có thể là biểu đồ hoặc bảng mà bạn đã sao chép từ sách, website hay nguồn khác. Khác với trích dẫn văn bản, chú thích của hình ảnh trong slide thuyết trình còn bao gồm tuyên bố về bản quyền hoặc giấy phép. Mặc dù thoạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng thao tác này hết sức đơn giản nếu bạn biết nơi cần tìm. Ngoài ra, định dạng của chú thích cũng khác nhau tùy vào việc bạn đang sử dụng phong cách trích dẫn MLA (Modern Language Association - Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại), APA (American Psychological Association - Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ) hay Chicago. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách trích dẫn ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế.[1]

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Phong cách MLA

 1. 1
  Gán số cho hình ảnh. Hình ảnh được gắn nhãn bằng từ "Fig" (viết tắt của "Figure"), theo sau là số thứ tự. Nếu đây là ảnh đầu tiên trong bài thuyết trình, trích dẫn sẽ bắt đầu bằng "Fig. 1". Bạn cần in đậm cả từ viết tắt lẫn số thứ tự, rồi thêm một dấu chấm đằng sau số.[2]
  • Ví dụ: Fig. 1.
 2. 2
  Bao gồm tiêu đề hoặc mô tả về ảnh. Nếu ảnh này có tên, bạn cần nhập tiêu đề này vào trong dấu ngoặc kép. Nếu như không có, hãy mô tả ngắn gọn về ảnh. Sau đó, bạn nhập "from:".[3]
  • Ví dụ: Fig. 1. Pedestrians walking by street art graffiti of the word love from:
 3. 3
  Xác định nguồn mà bạn lấy ảnh bằng trích dẫn đầy đủ. Bạn cần đưa mục tác phẩm được trích dẫn (Works Cited) đầy đủ vào chú thích ảnh. MLA không yêu cầu bạn bổ sung mục này vào phần tác phẩm được trích dẫn trong bài thuyết trình.[4]
  • Ví dụ: Fig. 1. Pedestrians walking by street art graffiti of the word love from: "Pedestrian Street Art Protest," 26 Dec. 2016, pxhere.com/en/photo/10722. Accessed 29 Oct. 2018.
  • Nếu hình ảnh có sẵn trên mạng, bạn có thể đưa URL trực tiếp đến trang web chứa hình ảnh thay cho số trang.
 4. 4
  Kết thúc bằng bản quyền hoặc trạng thái giấy phép Creative Commons (Tài sản sáng tạo công cộng). Nếu hình ảnh trong bài thuyết trình là do bạn sao chép thì thông tin về bản quyền hoặc giấy phép cần được đưa vào chú thích. Thường thì thông tin này sẽ được liệt kê ngay bên dưới ảnh. Nếu như bạn không tìm được thông tin về bản quyền hoặc giấy phép của hình ảnh thì đừng nên mang vào slide. Trường hợp bạn tìm được, hãy thêm dấu chấm vào cuối thông tin giấy phép hoặc bản quyền.[5]
  • Ví dụ: Fig. 1. Pedestrians walking by street art graffiti of the word love from: "Pedestrian Street Art Protest," 26 Dec. 2016, pxhere.com/en/photo/10722. Accessed 29 Oct. 2018. Creative Commons CC0.

  Định dạng chú thích MLA

  Fig. x. Mô tả về ảnh from: họ, tên. "Tiêu đề của ảnh gốc." Publication, ngày tháng năm, p. x. Bản quyền hoặc giấy phép CC.

  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Phong cách APA

 1. 1
  Đánh dấu ảnh bằng số. Ngay phía dưới ảnh, bạn cần nhập từ "Figure" cùng với số, tất cả in nghiêng. Tiếp theo, thêm dấu chấm ở đằng sau số.[6]
  • Ví dụ: Figure 1.
 2. 2
  Mô tả hình ảnh trong phần chú thích. Hình ảnh trong bài thuyết trình của bạn là bản sao. Vì tiêu đề chỉ áp dụng cho bản chính nên phong cách APA yêu cầu người viết mô tả hình ảnh. Bạn cần mô tả hình ảnh (nhớ viết hoa chữ cái đầu tiên và danh từ thích hợp) rồi thêm dấu chấm vào cuối câu.[7]
  • Ví dụ: Figure 1. Cat watching World of Warcraft on a laptop.
 3. 3
  Đưa thông tin về nơi mà bạn tìm được ảnh. Nhập "Adapted from" rồi cung cấp tiêu đề, người tạo và vị trí của hình ảnh. Như thường lệ, đa phần hình ảnh được lấy từ Internet nên bạn cần bao gồm URL của ảnh.[8]
  • Ví dụ: Figure 1. Cat watching World of Warcraft on a laptop. Adapted from "World of Warcraft Obsession," by Stacina, 2004, retrieved from https://www.flickr.com/photos/staci/14430768.
 4. 4
  Kết thúc bằng thông tin về bản quyền hoặc giấy phép Creative Commons. Thông tin này cho thấy rằng bạn có quyền sao chép và sử dụng hình ảnh cho bài thuyết trình. Nếu hình ảnh có chứng nhận Creative Commons, hãy sử dụng từ viết tắt tên giấy phép. Sau cùng, thêm dấu chấm vào cuối thông tin về bản quyền hoặc chứng chỉ.[9]
  • Ví dụ: Figure 1. Cat watching World of Warcraft on a laptop. Adapted from "World of Warcraft Obsession," by Stacina, 2004, retrieved from https://www.flickr.com/photos/staci/14430768. CC BY-NC-SA 2.0.

  Định dạng chú thích APA

  Figure  1. Mô tả về hình ảnh (viết hoa đầu câu). Adapted from "tiêu đề của ảnh gốc," by tên nghệ sỹ, năm, retrieved from URL.

 5. 5
  Bao gồm mục danh sách tham chiếu để bổ sung cho chú thích. Phong cách APA không yêu cầu trích dẫn đầy đủ trong chú thích của ảnh. Thay vào đó, trích dẫn đầy đủ cần được bao gồm trong phần tham chiếu. Sau đây là định dạng APA cơ bản để trích dẫn hình ảnh.[10]
  • Ví dụ: Stacina. (2004). World of Warcraft Obsession [photograph]. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/staci/14430768.

  Định dạng trích dẫn danh sách tham chiếu kiểu APA

  Họ của nghệ sỹ, chữ cái đầu của họ. Chữ cái đầu têm đệm. (Năm). Tiêu đề của ảnh (viết hoa chữ cái đầu) [Mô tả định dạng]. Retrieved from URL.

  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Phong cách Chicago

 1. 1
  Đánh số cho ảnh. Bạn cần chú thích ngay bên dưới ảnh. Bắt đầu bằng từ "Figure" cùng số thứ tự và dấu chấm.[11]
  • Ví dụ: Figure 1.
 2. 2
  Bổ sung chú thích cho ảnh. Bao gồm tiêu đề và tên nghệ sỹ trong chú thích, sau đó viết một câu ngắn gọn liên kết hình ảnh với phần còn lại của bài thuyết trình. Tùy theo hình mà bạn chọn, chú thích có thể mô tả nội dung trong ảnh hoặc mối liên hệ giữa ảnh và bài thuyết trình.[12]
  • Ví dụ: Figure 1. The Banquet of Cleopatra by Giambattista Tiepolo depicts a contest between Cleopatra and Mark Antony.
 3. 3
  Đưa trích dẫn đầy đủ của ảnh vào phần chú thích cuối trang. Số ghi ở góc trên dành cho phần chú thích cuối trang có thể nằm trong văn bản của bài thuyết tình, hoặc phía cuối chú giải ảnh. Trong phần chú thích cuối trang, hãy liệt kê tên nghệ sỹ, tên tác phẩm, ngày sáng tác và nơi mà bạn tìm được ảnh. Bạn cũng có thể bao gồm kích thước và vật liệu được sử dụng của tác phẩm nghệ thuật gốc (nếu cần thiết).[13]
  • Ví dụ: Giambattista Tiepolo, The Banquet of Cleopatra, 1743-44, oil on canvas, 250.3 x 357.0 cm, accessed 24 May 2018, http://www.ngv.vic.gov.au/col/work/4409.
  • Đối với slide bài thuyết trình, bạn có thể sử dụng chú giải cuối bài thay cho chú thích cuối trang nhằm giữ cho slide ngắn gọn. Định dạng vẫn không có gì thay đổi.

  Định dạng chú thích cuối trang kiểu Chicago

  Tên nghệ sỹ, họ, tiêu đề ảnh, năm, vật liệu, kích thước, accessed ngày tháng năm, URL.

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tất cả yếu tố hình ảnh trong bài thuyết trình ngoài bảng hoặc bản nhạc đều phải được gán nhãn với "Fig." hoặc "Figure" và số thứ tự.[14]

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 4.514 lần.
Chuyên mục: Phần mềm | Office
Trang này đã được đọc 4.514 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo