Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Các hình ảnh cải thiện phần trình bày trong các bài viết của chúng ta và giúp những người khác dễ đọc hơn. Chúng làm sáng tỏ và minh họa cho văn bản. Chúng cũng có thể được sử dụng trên các trang Người sử dụng (User) hoặc Trò chuyện (Talk) của bạn. Bằng việc tuân theo các bước đơn giản bên dưới, bạn có thể đảm bảo rằng các hình ảnh của bạn sẽ không bị xóa.

Các bước

 1. 1
  Hãy đọc các chính sách về Bản quyền Hình ảnhXóa hình ảnh của wikiHow.
  • Chúng tôi cho phép các hình ảnh của chúng tôi được tự do chỉnh sửa và phân phối lại.
  • Các hình ảnh không phù hợp sẽ bị xóa.
 2. 2
  Hãy rà soát lại các giấy phép về hình ảnh chấp nhận của chúng tôi.
  • Chúng tôi cho phép sử dụng hầu hết các hình ảnh được cấp phép tự do.
  • Đại đa số các hình ảnh được thấy trên Internet không được cấp phép tự do.
 3. 3
  Hãy đọc cách để tải lên hình ảnh lên wikiHow.
  • Bạn phải có được cho phép từ người chụp ảnh hoặc người nắm giữ bản quyền.
  • Bạn phải có sự cho phép từ website mà sử dụng kí hiệu "© All Rights Reserved" (© Tất cả các quyền được giữ lại).
 4. 4
  Hãy thử Free Công cụ Ảnh Miễn phí của chúng tôi hoặc các hình ảnh hiện hành.
 5. 5
  Hãy áp dụng thông tin về ghi công cho một trang hình ảnh.
  • Hãy mô tả ai đã chụp ảnh hoặc tạo ra hình ảnh đó.
  • Hãy cung cấp đường liên kết tới nguồn gốc ban đầu của hình ảnh.
 6. 6
  Hãy áp dụng thông tin cấp phép thích hợp cho một trang hình ảnh.
  • Các giấy phép sẽ điều chỉnh cách bạn sử dụng một hình ảnh.
  • Nếu bạn đã tạo ra hình ảnh, hãy sử dụng Phạm vi Công cộng (Public Domain) hoặc Creative Commons License (Giấy phép Creative Commons).
  • Nếu bạn không tạo ra hình ảnh đó, hãy sử dụng giấy phép y hệt với giấy phép gốc ban đầu của hình ảnh đó.
 7. 7
  Hãy sử dụng các hình ảnh bạn tải lên hoặc nhập về trong vòng bảy (7) ngày.
  • Các hình ảnh không được sử dụng sẽ bị xóa.
  • Các hình ảnh phải có kết nối tới một Bài viết hoặc trang Thảo luận, hoặc một trang Người sử dụng hoặc trang Trò chuyện của biên tập viên.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu có câu hỏi, hãy liên hệ với Help Team (Đội Trợ giúp) hoặc đăng trong Forum (Diễn đàn).
 • Nếu bạn sẽ không sử dụng hình ảnh, hãy gửi đường liên kết của ảnh đó tới Admin (Quản trị viên) để xóa.
 • Không sử dụng các hình ảnh động trong các trang Bài viết (Article) hoặc Thảo luận (Discussion).
 • Các hình động có thể được sử dụng trong các trang Người sử dụng (User) hoặc Trò chuyện (Talk) của bạn.
 • Để trợ giúp, hãy sử dụng các mẫu template these (đó) cho các hình ảnh có các vấn đề.

Cảnh báo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 4.553 lần.
Trang này đã được đọc 4.553 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo