Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách thay đổi màu nền của trang web bằng việc chỉnh sửa tập tin HTML.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Chuẩn bị trước khi chỉnh sửa HTML

 1. 1
  Xác định màu nền mà bạn muốn sử dụng. Màu HTML được quy định theo mã dựa trên cơ sở tông màu. Bạn có thể dùng công cụ chọn màu HTML miễn phí W3Schools để tìm mã cho màu mà bạn muốn sử dụng:
  • Truy cập https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp bằng trình duyệt web của máy tính.
  • Nhấp vào màu gốc mà bạn muốn sử dụng trong phần "Pick a Color" (Chọn màu).
  • Chọn tông màu ở bên phải trang.
  • Ghi lại mã số hiển thị bên phải tông màu đó.
 2. 2
  Mở tập tin HTML trong chương trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn. Đối với HTML5, thuộc tính HTML <bgcolor> không còn được hỗ trợ. Màu nền cùng với tất cả các phần tạo kiểu khác trên trang cần được xử lý bằng CSS.[1]
  • Bạn có thể dùng Notepad++ hoặc Notepad trên máy tính Windows, hoặc dùng TextEdit hay BBEdit trên máy tính Mac.
 3. 3
  Thêm đề mục "html" vào văn bản. Tất cả thông tin tạo kiểu cho trang (bao gồm màu nền) cần được đặt trong thẻ <style></style>:
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <style>
   </style> 
   </head>
   </html>
   
 4. 4
  Tạo dòng trống giữa các thẻ "style" (kiểu). Bạn cần một dòng để nhập thêm thông tin bên dưới thẻ <style> và phía trên thẻ </style>.
 5. 5
  Thêm phần "body" (thân trang). Nhập lệnh sau trong thẻ <style></style>:
   body { 
   }
   
  • Những thay đổi của phần "body" trong CSS sẽ ảnh hưởng đến cả trang.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn muốn tạo nền màu gradient.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Tạo nền màu đơn sắc

 1. 1
  Tìm đề mục "html" của văn bản. Đề mục này thường hiển thị ở phần đầu văn bản.
 2. 2
  Thêm thuộc tính "background-color" vào phần "body" (thân trang). Nhập background-color: trong ngoặc của phần thân trang. Bây giờ bạn sẽ có phần "body" như sau:
   body {
     background-color: 
   }
   
  • Tại đây, bạn chỉ có thể nhập "color" vì việc nhập "colour" sẽ bị lỗi.
 3. 3
  Thêm màu nền mà bạn thích vào thuộc tính "background-color". Nhập mã số của màu đã chọn kèm theo dấu chấm phẩy bên cạnh yếu tố "background-color:" để thực hiện việc này. Ví dụ, để tạo nền màu hồng cho trang, bạn sẽ thực hiện như sau:
   body {
     background-color: #d24dff;
   }
   
 4. 4
  Xem lại thông tin "style" (kiểu). Lúc này, đề mục của văn bản HTML trông giống như sau:
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <style>
   body {
   background-color: #d24dff
   }
   </style>
   </head>
   </html>
   
 5. 5
  Sử dụng "background-color" để đặt màu nền cho các yếu tố khác. Tương tự như việc tạo màu cho phần thân trang, bạn có thể dùng "background-color" để tạo màu nền cho các yếu tố khác như đề mục, đoạn văn, v.v. Ví dụ, để tạo màu nền cho đề mục chính (<h1>) hoặc đoạn văn (<p>), bạn sẽ có đoạn mã như sau:[2]
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <style>
   body {
     background-color: #93B874;
   }
   h1 {
     background-color: #00b33c;
   }
   p {
     background-color: #FFFFFF);
   }
   </style>
   </head>
   <body>
   <h1>Đề mục màu xanh </h1>
   <p>Đoạn văn màu trắng </p>
   </body>
   </html>
   
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Tạo nền màu gradient

 1. 1
  Tìm đề mục "html" của văn bản. Đề mục này hiển thị ở gần phần đầu của văn bản.
 2. 2
  Tìm hiểu cú pháp cơ bản của quy trình này. Khi tạo màu gradient, bạn cần hai phần thông tin: điểm/góc bắt đầu, và các màu dùng để tạo kiểu gradient. Bạn có thể chọn nhiều màu để tạo kiểu gradient có tất cả những màu đó, và bạn có thể chọn tạo màu gradient theo hướng hoặc góc.[3]
   background: linear-gradient(direction/angle, color1, color2, color3, etc.);
   
 3. 3
  Tạo màu gradient theo chiều dọc. Nếu bạn không đặt hướng, màu gradient sẽ chuyển đổi theo chiều từ trên xuống dưới. Để tạo màu gradient, bạn cần đặt đoạn mã sau trong thẻ <style></style>:
   html {
     min-height: 100%; 
   }
   body {
     background: -webkit-linear-gradient(#93B874, #C9DCB9); 
     background: -o-linear-gradient(#93B874, #C9DCB9); 
     background: -moz-linear-gradient(#93B874, #C9DCB9); 
     background: linear-gradient(#93B874, #C9DCB9); 
     background-color: #93B874; 
   }
   
  • Mỗi trình duyệt đều có cách hiển thị chức năng màu gradient không giống nhau, nên bạn cần thêm nhiều kiểu lệnh.
 4. 4
  Tạo màu gradient biến đổi theo hướng. Nếu không muốn tạo màu gradient biến đổi theo chiều dọc, bạn có thể thêm hướng cho màu gradient để thay đổi cách chuyển đổi màu sắc. Hãy đặt đoạn mã sau trong thẻ <style></style>:[4]
   html {
     min-height: 100%;
   }
   
   body {
     background: -webkit-linear-gradient(left, #93B874, #C9DCB9); 
     background: -o-linear-gradient(right, #93B874, #C9DCB9); 
     background: -moz-linear-gradient(right, #93B874, #C9DCB9); 
     background: linear-gradient(to right, #93B874, #C9DCB9); 
     background-color: #93B874; 
   }
   
  • Bạn có thể dùng thẻ "left" (trái) và "right" (phải) để thử tạo dải màu theo hướng khác.
 5. 5
  Sử dụng thuộc tính khác để điều chỉnh màu gradient. Bạn có thể biến đổi màu gradient theo nhiều cách.
  • Ví dụ, bạn không chỉ có thể thêm nhiều hơn hai màu, mà còn có thể đặt tỉ lệ phần trăm cho từng màu. Đây là cách bạn tạo diện tích cho từng phần màu. Sau đây là ví dụ của màu gradient được thực hiện theo nguyên tắc này:
   background: linear-gradient(#93B874 10%, #C9DCB9 70%, #000000 90%);
   
 6. 6
  Thêm độ trong suốt cho màu sắc. Đây là thao tác làm phai màu. Hãy sử dụng cùng một màu để làm cho màu phai hoàn toàn. Bạn cần sử dụng chức năng rgba() để chỉ định màu. Giá trị cuối xác định độ trong suốt: 0 dành cho màu đơn sắc và 1 dành cho độ trong suốt.
   background: linear-gradient(to right, rgba(147,184,116,0), rgba(147,184,116,1));
   
 7. 7
  Xem mã đã hoàn tất. Mã dùng để tạo nền màu gradient của trang web sẽ trông giống như sau:
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <style>
   html {
     min-height: 100%;
   }
    
   body {
     background: -webkit-linear-gradient(left, #93B874, #C9DCB9); 
     background: -o-linear-gradient(right, #93B874, #C9DCB9);
     background: -moz-linear-gradient(right, #93B874, #C9DCB9); 
     background: linear-gradient(to right, #93B874, #C9DCB9); 
     background-color: #93B874; 
   }
   </style>
   </head>
   <body>
   </body>
   </html>
   
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Tạo nền tự động đổi màu

 1. 1
  Tìm đề mục "html" của văn bản. Đề mục này thường hiển thị ở gần phía trên văn bản.
 2. 2
  Thêm thuộc tính chuyển đổi vào phần "body" (thân trang). Nhập đoạn mã sau tại dòng bên dưới ngoặc "body {" và phía trên ngoặc đóng:[5]
     -webkit-animation: colorchange 60s infinite; 
     animation: colorchange 60s infinite;
   
  • Dòng đầu tiên của đoạn mã dành cho trình duyệt mã nguồn mở, còn dòng cuối cùng của đoạn mã dành cho trình duyệt khác.
 3. 3
  Thêm màu cho phần chuyển đổi. Bây giờ bạn sẽ dùng quy tắc @keyframes để đặt màu nền cho vòng lặp chuyển đổi, cùng với thời gian mà mỗi màu sẽ hiển thị trên trang. Nhắc lại, bạn cần nhập mã riêng cho từng loại trình duyệt. Hãy nhập các dòng mã sau bên dưới ngoặc đóng của phần thân trang:[6]
   @-webkit-keyframes colorchange {
      0% {background: #33FFF3;}
     25% {background: #78281F;}
     50% {background: #117A65;}
     75% {background: #DC7633;}
     100% {background: #9B59B6;}
   }
   @keyframes colorchange {
      0% {background: #33FFF3;}
     25% {background: #78281F;}
     50% {background: #117A65;}
     75% {background: #DC7633;}
     100% {background: #9B59B6;}
   }
   
  • Lưu ý, hai quy tắc (@-webkit-keyframes@keyframes có cùng màu nền và tỉ lệ phần trăm. Bạn cần đồng nhất hai yếu tố này để tạo ra trải nghiệm giống nhau trên tất cả trình duyệt.
  • Tỉ lệ phần trăm (0%, 25%, v.v.) được tính theo tổng thời gian chuyển động (60s). Khi bạn tải trang, nền liền hiển thị màu (#33FFF3) được đặt tại 0%. Sau khi hết 25% của 60 giây, nền sẽ chuyển sang màu #7821F và cứ thế tiếp tục.
  • Bạn có thể điều chỉnh thời gian và màu sắc sao cho tạo ra kết quả như mong muốn.
 4. 4
  Xem lại mã. Toàn bộ phần mã tạo hiệu ứng tự động thay đổi màu sẽ trông giống như sau:
   <!DOCTYPE html>
   <html>
   <head>
   <style>
   body {
     -webkit-animation: colorchange 60s infinite; 
     animation: colorchange 60s infinite;
   }
   @-webkit-keyframes colorchange {
      0% {background: #33FFF3;}
     25% {background: #78281F;}
     50% {background: #117A65;}
     75% {background: #DC7633;}
     100% {background: #9B59B6;}
   }
   @keyframes colorchange {
      0% {background: #33FFF3;}
     25% {background: #78281F;}
     50% {background: #117A65;}
     75% {background: #DC7633;}
     100% {background: #9B59B6;}
   }  
   </style>
   </head>
   <body>
   </body>
   </html>
   
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu muốn sử dụng màu cơ bản trong mã HTML, bạn có thể nhập tên màu mà không cần thêm dấu thăng (#) thay vì sử dụng mã màu HTML. Ví dụ: để tạo nền màu cam, bạn sẽ nhập background-color: orange; tại đây.
 • Bạn cũng có thể dùng hình ảnh làm nền cho trang web bằng HTML.

Cảnh báo

 • Hãy kiểm tra mọi thay đổi dành cho trang web trước khi áp dụng trực tuyến.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tắt AirPlayHướng dẫn tắt và giới hạn AirPlay trên iPhone, iPad, Mac và Apple TV
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 75.039 lần.
Trang này đã được đọc 75.039 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo