Cách để Thiết lập lại bàn phím

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên MacThiết lập lại cài đặt ngôn ngữ trên WindowsThiết lập lại cài đặt ngôn ngữ trên MacThiết lập lại bàn phím không dây Apple

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập lại bàn phím máy tính trên Windows và Mac. Bạn có thể khôi phục lại cài đặt mặc định hoặc thay đổi thiết lập ngôn ngữ của bàn phím nếu nó không tương thích với biểu tượng và ký tự hiện tại.

1
Trên Windows

 1. 1
  Mở Start (Khởi động). Nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới cùng bên trái màn hình.
 2. 2
  device manager (Quản lý thiết bị). Đây là thao tác tìm chương trình "Device Manager" trên máy tính, cho phép bạn thiết lập lại phần cứng của máy tính.
  • Nếu bàn phím không cho phép bạn gõ chính xác, hãy kéo xuống thư mục Windows System (Hệ thống Windows) và nhấp chuột vào Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào "View by" (Hiển thị theo) và chọn Large Icons (Biểu tượng lớn) nếu thiết lập hiện tại là hiển thị theo Category (Danh mục), sau đó tìm mục Device Manager.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Device Manager. Chương trình ngay đầu cửa sổ Start.
 4. 4
  Kéo xuống dưới và mở rộng phần Keyboard (Bàn phím). Nhấp chuột vào biểu tượng ở bên trái tiêu đề Keyboard. Một danh sách liên kết với bàn phím sẽ xuất hiện.
 5. 5
  Chọn bàn phím muốn thiết lập lại. Nhấp chuột vào tên bàn phím để chọn.
  • Nếu muốn thiết lập lại bàn phím ngoài (ví dụ bàn phím không dây), bạn có thể thao tác tại mục này.
 6. 6
  Nhấp chuột vào biểu tượng "Uninstall" (cài đặt lại). Biểu tượng giống dấu "X" màu đỏ ở góc cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp chọn Yes (Đồng ý) khi được hỏi. Đây là thao tác gỡ bỏ bàn phím khỏi Device Manager.
 8. 8
  Nhấp chuột vào nút "Search for updates" (Tìm kiếm bản cập nhật). Nút này có biểu tượng gần giống màn hình máy tính ở góc phía trên bên phải cửa sổ Device Manager. Nhấp chuột vào đây để yêu cầu bàn phím xuất hiện lại trên Device Manager.
 9. 9
  Chọn bàn phím lần nữa. Nhấp chuột vào tên bàn phím.
 10. 10
  Nhấp chuột vào nút "Update drivers" (Cập nhật trình điều khiển). Tùy chọn này ở ngay đầu cửa sổ, có biểu tượng hộp màu đen với mũi tên màu xanh lá chỉ lên.
 11. 11
  Nhấp chuột vào Search automatically for updated driver software (Tự động tìm kiếm bản cập nhật của trình điều khiển phần mềm). Đây là tùy chọn đầu tiên trong cửa sổ pop-up. Tùy chọn này yêu cầu Windows tìm kiếm bản cập nhật mới nhất cho bàn phím.
 12. 12
  Cho phép cài đặt trình điều khiển mới nhất. Nếu có bản cập nhật cho bàn phím, Windows sẽ tiến hành cài đặt tự động.
  • Nếu không có trình điều khiển mới, nhấp chuột vào Close (Đóng) ở góc dưới cùng bên phải màn cửa sổ khi được yêu cầu.
 13. 13
  Khởi động lại máy tính. Mở Start và nhấp chuột vào Power (Nguồn), sau đó chọn Restart (Khởi động lại). Sau khi máy tính khởi động lại, bàn phím đã được thiết lập lại hoàn toàn.

2
Trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple . Nhấp chuột vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái màn hình. Trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.
 2. 2
  Nhấp chuột vào System Preferences (Tùy chỉnh hệ thống). Tùy chọn nằm ngay đầu trình đơn thả xuống.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Keyboard. Biểu tượng bàn phím nằm ngay đầu cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Nhấp chuột vào tab Keyboard. Nó nằm ở góc trên cùng bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp chuột vào Modifier Keys… (Phím điều chỉnh). Tùy chọn này nằm ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Restore Defaults (Khôi phục mặc định) và nhấp chuột vào OK. Tùy chọn này nằm ở góc dưới cùng bên trái cửa sổ. Đây là thao tác xóa toàn bộ cài đặt phím điều chỉnh hiện tại (ví dụ Command).
 7. 7
  Nhấp chuột vào tab Text (Văn bản). Tab này nằm ở ngay đầu cửa sổ.
 8. 8
  Chọn phím tắt muốn gỡ bỏ. Nhấp chuột vào phím tắt ở bên trái cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp chuột vào nút -. Nút này nằm bên dưới danh sách phím tắt. Đây là thao tác gỡ bỏ phím tắt.
  • Bạn phải thực hiện thao tác này cho từng phím tắt muốn xóa.
 10. 10
  Nhấp chuột vào tab Shortcuts (Phím tắt). Tab này nằm ngay đầu cửa sổ.
 11. 11
  Nhấp chuột vào Restore Defaults. Tùy chọn này nằm ở góc dưới cùng bên phải màn hình. Đây là thao tác khôi phục thiết lập phím tắt văn bản mặc định.
 12. 12
  Khởi động lại Mac. Mở Apple menu (Trình đơn Apple), nhấp chọn Restart... (Khởi động lại), và chọn Restart khi được yêu cầu. Bàn phím trên Mac sẽ được khôi phục lại cài đặt ban đầu khi máy khởi động lại.

3
Thiết lập lại cài đặt ngôn ngữ trên Windows

 1. 1
  Mở Start . Nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới cùng bên trái màn hình.
 2. 2
  Mở Settings (Cài đặt). Nhấp chuột vào biểu tượng bánh xe ở góc phía dưới bên trái cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Time & language (Thời gian & ngôn ngữ). Tùy chọn có biểu tượng đồng hồ, nằm chính giữa cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp chuột vào tab Region & language (Khu vực & ngôn ngữ). Tùy chọn này nằm ở bên trái màn hình.
 5. 5
  Chọn ngôn ngữ. Nhấp chuột vào ngôn ngữ muốn gỡ bỏ.
 6. 6
  Gỡ bỏ ngôn ngữ. Nhấp chuột vào Remove (Gỡ bỏ) bên dưới ngôn ngữ. Đây là thao tác gỡ bỏ ngôn ngữ khỏi máy tính.
 7. 7
  Thay đổi ngôn ngữ mặc định. Nhấp chuột vào ngôn ngữ muốn đặt làm mặc định, sau đó chọn Set as default (Đặt làm mặc định).

4
Thiết lập lại cài đặt ngôn ngữ trên Mac

 1. 1
  Nhấp chuột vào trình đơn Apple . Nhấp chuột vào biểu tượng Apple ở góc phía trên bên trái màn hình. Trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.
 2. 2
  Nhấp chuột vào System Preferences. Đây là tùy chọn ngay đầu trình đơn.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Language & Region (Ngôn ngữ & Khu vực). Bạn có thể tìm tùy chọn ở hàng đầu tiên của cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Chọn ngôn ngữ muốn gỡ bỏ. Nhấp chuột vào một ngôn ngữ ở bên tay trái.
 5. 5
  Nhấp chuột -. Nút này nằm dưới danh sách ngôn ngữ. Nhấp vào - để gỡ bỏ ngôn ngữ trong danh sách.
  • Ngôn ngữ đầu tiên trong danh sách là ngôn ngữ mặc định. Bạn có thể thay đổi bằng cách nhấp chuột và kéo ngôn ngữ khác lên đầu trình đơn.

5
Thiết lập lại bàn phím không dây Apple

 1. 1
  Tắt bàn phím. Nhấn và giữ nút Power trên bàn phím khoảng 3 giây.
 2. 2
  Mở trình đơn Apple của Mac . Nhấp chuột vào biểu tượng Apple ở góc phía trên bên trái màn hình. Trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Nhấp chuột vào System Preferences. Tùy chọn này nằm ngay đầu trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Bluetooth. Biểu tượng nằm ở giữa cửa sổ System Preferences.
  • Nếu chưa bật Bluetooth, nhấp vào Turn Bluetooth On (Bật Bluetooth) ở bên trái cửa sổ trước khi tiếp tục.
 5. 5
  Nhấn và giữ nút Power trên bàn phím. Đừng thả tay cho đến khi bàn phím khởi động.
 6. 6
  Chọn bàn phím. Trong khi giữ nút Power, nhấp chuột vào tên bàn phím trong trình đơn Bluetooth.
 7. 7
  Thả nút Power khi được yêu cầu nhập mã. Khi Mac yêu cầu bạn nhập mã kết nối, bạn có thể thả tay khỏi nút Power.
  • Nếu không được yêu cầu nhập mã và bàn phím không tự động kết nối, hãy thả tay khỏi nút và bỏ qua bước tiếp theo.
 8. 8
  Nhập mã kết nối. Gõ mã của bàn phím, sau đó nhấn phím Return. Đây là thao tác kết nối bàn phím vừa được thiết lập lại với Mac.

Lời khuyên

 • Nếu bàn phím sử dụng pin, bạn nên dùng hãng pin mà nhà sản xuất khuyến cáo.

Cảnh báo

 • Thiết lập lại bàn phím có thể khắc phục lỗi nhưng đồng thời sẽ xóa toàn bộ cài đặt tùy chỉnh trước đó.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Linh kiện Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Reset a Keyboard, Español: restablecer un teclado, Italiano: Ripristinare e Impostazioni Predefinite di una Tastiera, Português: Reconfigurar um Teclado, Русский: сбросить настройки клавиатуры, Deutsch: Eine Tastatur zurücksetzen, Français: réinitialiser un clavier, 中文: 重置键盘, Bahasa Indonesia: Mengatur Ulang Papan Ketik, Nederlands: Een toetsenbord opnieuw instellen, العربية: إعادة ضبط لوحة مفاتيح, ไทย: รีเซ็ตคีย์บอร์ด, 日本語: キーボードのリセット

Trang này đã được đọc 29.167 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?