Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Có phải bàn phím của bạn đang có vấn đề không? Đây là bài viết hướng dẫn cách để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bàn phím bằng cách thiết lập lại bàn phím của máy tính Windows hoặc Mac. Có rất nhiều cách thiết lập lại bàn phím, và quy trình sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn dùng hệ điều hành Windows hay macOS. Tuy nhiên, đừng lo - thao tác thực hiện đều rất đơn giản và bàn phím của bạn sẽ hoạt động bình thường trong tích tắc!

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:

Thiết lập lại bàn phím Bluetooth (trên Windows) trong Settings (Cài đặt)

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tắt bàn phím Bluetooth. Vị trí nút nguồn sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng bàn phím, nhưng bạn thường tìm thấy nút này ở bên dưới hoặc thành bên của bàn phím.
  • Bạn nên sử dụng phương pháp này khi gặp sự cố trong việc duy trì kết nối giữa bàn phím Bluetooth và máy tính Windows.
 2. 2
  Mở Settings (Cài đặt) của Windows. Bạn sẽ thấy biểu tượng bánh răng ở bên dưới góc trái trình đơn Start.
 3. 3
  Nhấp vào Devices (Thiết bị). Đó là biểu tượng bàn phím và điện thoại thông minh.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Bluetooth and other devices (Bluetooth và thiết bị khác). Lựa chọn này ở bên trái cửa sổ.
  • Nếu bạn đã tắt Bluetooth, hãy nhấp vào nút trượt "Bluetooth" ở phía trên để bật.
 5. 5
  Nhấp vào bàn phím trong danh sách thiết bị. Lựa chọn này ở bên dưới "Mouse, keyboard, & pen" (Chuột, bàn phím và bút). Nút "Remove device" (Gỡ thiết bị) liền mở rộng.
 6. 6
  Nhấp vào nút Remove device. Cửa sổ xác nhận liền xuất hiện.
 7. 7
  Nhấp vào nút Yes (Có) để xác nhận. Thao tác này ngắt kết nối bàn phím với máy tính.
  • Nếu Bluetooth đã bị tắt, bạn cần bật lại ngay lúc này.
 8. 8
  Bật bàn phím và nhấp vào + Add Bluetooth or other device (Thêm Bluetooth và thiết bị khác). Đây là lựa chọn ở phía trên khung bên phải.
 9. 9
  Nhấp vào Bluetooth. Lựa chọn này ở phía trên danh sách. Máy tính liền quét tìm thiết bị Bluetooth.
 10. 10
  Nhấp vào bàn phím khi nó hiển thị trong danh sách. Tùy thuộc vào bàn phím của bạn mà phần hướng dẫn bổ sung sẽ hiển thị trên màn hình. Trong trường hợp này, hãy thực hiện theo hướng dẫn.
 11. 11
  Nhấp vào Done (Hoàn tất). Bây giờ bàn phím Bluetooth và máy tính Windows đã được kết nối lại.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:

Thiết lập lại bàn phím Bluetooth (trên Mac) trong Settings (Cài đặt)

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tắt bàn phím. Ấn và giữ nút nguồn ở mặt sau của bàn phím đời mới hoặc ở bên phải bàn phím đời cũ ít nhất 3 giây đến khi không còn kết nối.[1]
  • Sử dụng phương pháp này nếu bạn gặp khó khăn trong việc duy trì kết nối giữa bàn phím Bluetooth và máy Mac.
  • Bạn cần dây cáp Lightning để kết nối bàn phím với máy Mac ở bước sau. Hãy chuẩn bị sẵn phụ kiện này.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống). Lựa chọn này ở phía trên trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Bluetooth. Đó là biểu tượng trông như chiếc nơ đứng.
  • Nếu Bluetooth đã tắt, hãy nhấp vào Turn Bluetooth On (Bật Bluetooth) ở bên trái cửa sổ trước khi tiếp tục.
 5. 5
  Nhấp vào X bên cạnh tên bàn phím của bạn trong danh sách. Bạn sẽ được hỏi liệu có muốn xóa bàn phím hay không.[2]
 6. 6
  Nhấp vào Remove (Xóa) để xác nhận. Đây là thao tác xóa bàn phím khỏi máy Mac.
 7. 7
  Ấn và giữ nút nguồn của bàn phím để bật nguồn. Bàn phím sẽ kết nối với máy Mac ngay khi bạn bật nguồn.
  • Nếu bàn phím không hiển thị trong danh sách thiết bị Bluetooth, hãy dùng dây cáp Lightning để kết nối bàn phím với máy Mac. Sau khi kết nối, Bluetooth liền được bật và tự động kết nối với bàn phím.[3]
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:

Thiết lập lại ngôn ngữ của bàn phím (trên Windows)

Tải về bản PDF
 1. 1
  Chuyển đổi ngôn ngữ của bàn phím bằng biểu tượng trình đơn Input (Đầu vào). Nếu bạn thấy ký tự của ngôn ngữ khác, nguyên nhân thường là do bạn đã chọn nhầm ngôn ngữ đầu vào. Để chuyển đổi ngôn ngữ nhanh chóng, hãy nhấp vào ngôn ngữ hiện tại trong thanh tác vụ, ngay bên trái thông tin ngày giờ. Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở bên dưới góc phải màn hình. Tiếp theo, chọn ngôn ngữ cho bàn phím.
  • Nếu bạn không thấy biểu tượng trình đơn Input, không thấy ngôn ngữ cần dùng, hoặc muốn thay đổi ngôn ngữ đầu vào mặc định của bàn phím, hãy thực hiện bước tiếp theo.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Time & language (Giờ và ngôn ngữ). Đó là biểu tượng đồng hồ ở giữa cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Language (Ngôn ngữ) trong khung bên trái.
  • Nếu bạn chỉ cài đặt một ngôn ngữ dưới phần "Preferred languages" (Ngôn ngữ được chọn), bạn sẽ không thấy trình đơn Input trong khay hệ thống. Biểu tượng này chỉ hiển thị khi bạn đã cài đặt nhiều ngôn ngữ hoặc đầu vào.
 5. 5
  Nhấp vào biểu tượng Keyboard. Đây là lựa chọn trong phần phía trên của khung bên phải.
 6. 6
  Chọn Use language list (recommended) (Sử dụng danh sách ngôn ngữ (được khuyên dùng)) trong trình đơn. Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ. Hệ điều hành Windows sẽ sử dụng ngôn ngữ đầu tiên trong danh sách của bạn như ngôn ngữ mặc định.
  • Nhấp vào nút trở về để quay lại phần cài đặt ngôn ngữ.
 7. 7
  Chuyển ngôn ngữ được chọn lên đầu danh sách. Để thực hiện việc này, bạn cần chọn ngôn ngữ và nhấp vào mũi tên hướng lên đến khi ngôn ngữ đó đứng đầu danh sách. Bây giờ hệ điều hành Windows sẽ mặc định sử dụng ngôn ngữ đứng đầu danh sách nếu bạn đã cài đặt nhiều ngôn ngữ.
  • Nếu bạn không thấy ngôn ngữ cần dùng, hãy nhấp vào dấu + bên cạnh "Add a language" (Thêm ngôn ngữ), chọn ngôn ngữ, nhấp vào Next (Tiếp tục), và nhấp vào Install language pack (Cài đặt bộ ngôn ngữ) để cài đặt.
  • Bạn có thể di chuyển ngôn ngữ không cần dùng bằng cách nhấp vào đó một lần và chọn Remove (Xóa).
  • Nếu ngôn ngữ đã chọn có bố cục không phù hợp (ví dụ: bạn sử dụng bàn phím Anh - Mỹ theo bố cục DVORAK thay vì QWERTY), hãy chọn ngôn ngữ, nhấp vào Options (Tùy chọn), chọn Add a keyboard (Thêm bàn phím) và chọn thêm bố cục yêu thích.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:

Thiết lập lại ngôn ngữ của bàn phím (trên Mac)

Tải về bản PDF
 1. 1
  Chuyển đổi ngôn ngữ của bàn phím bằng cách sử dụng biểu tượng trình đơn Input. Nếu bạn thấy ký tự của ngôn ngữ không cần dùng khi đánh máy, nguyên nhân là vì bàn phím chưa được chọn đúng ngôn ngữ đầu vào. Để chuyển đổi ngôn ngữ nhanh chóng, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng lá cờ của ngôn ngữ hiện tại (ví dụ: biểu tượng cờ Mỹ nếu bạn muốn dùng bàn phím Anh - Mỹ) trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn nhập.
  • Nếu không thấy biểu tượng này, bạn phải kích hoạt nó theo hướng dẫn ở bước sau.
 2. 2
  Mở System Preferences (Tùy chọn hệ thống) của Mac. Bạn sẽ mở trình đơn này bằng cách nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái và chọn System Preferences trong trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng Keyboard. Phần cài đặt bàn phím liền hiển thị trên màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Input Sources (Nguồn đầu vào). Đó là thẻ thứ tư ở phía trên cửa sổ.[4]
 5. 5
  Đánh dấu vào ô bên cạnh "Show Input menu in menu bar" (Hiển thị trình đơn Input (Đầu vào) trong thanh trình đơn). Đây là ô ở bên dưới cửa sổ. Sau khi đánh dấu, trình đơn Input sẽ hiển thị trong thanh trình đơn. Bây giờ bạn có thể nhấp vào biểu tượng của trình đơn này để bật ngôn ngữ bàn phím mỗi khi cần.
 6. 6
  Sắp xếp lại ngôn ngữ theo thứ tự mà bạn muốn. Nếu đã cài đặt nhiều ngôn ngữ, bạn có thể sắp xếp lại vị trí của chúng để ngôn ngữ mặc định hiển thị ở phía trên danh sách. Bạn chỉ cần nhấp và kéo ngôn ngữ yêu thích lên đầu danh sách để nó trở thành lựa chọn mặc định.
 7. 7
  Xóa ngôn ngữ mà bạn không muốn dùng (tùy chọn). Nếu bạn muốn xóa ngôn ngữ bàn phím trên Mac, hãy nhấp vào ngôn ngữ đó và nhấp vào dấu trừ bên dưới danh sách ngôn ngữ.
 8. 8
  Thêm ngôn ngữ khác (tùy chọn). Nếu ngôn ngữ bàn phím mà bạn muốn dùng không hiển thị trong danh sách, bạn có thể thêm bằng cách nhấp vào dấu + bên dưới danh sách, chọn ngôn ngữ, chọn bố cục bàn phím và nhấp vào Add (Thêm).
 9. 9
  Cho phép người dùng chọn bố cục bàn phím khi đăng nhập (tùy chọn). Nếu dùng chung máy Mac với người dùng sử dụng ngôn ngữ bàn phím khác, bạn có thể thêm trình đơn đầu vào cho màn hình đăng nhập để cho phép mọi người dùng chọn ngôn ngữ trước khi đăng nhập.[5] Cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào nút trở về ở phía trên góc trái cửa sổ để quay lại System Preferences.
  • Nhấp vào biểu tượng Users & Groups (Người dùng và nhóm).
  • Nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở bên dưới góc trái để cho phép thay đổi.
  • Nhấp vào Login Options (Tùy chọn đăng nhập) ở bên dưới góc trái.
  • Đánh dấu vào ô bên cạnh "Show Input menu in the login window" (Hiển thị trình đơn đầu vào trong cửa sổ đăng nhập).
  • Nhấp vào biểu tượng ổ khóa để khóa cài đặt và đóng cửa sổ.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:

Cài đặt lại trình điều khiển bàn phím (trên Windows)

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở Device Manager (Quản lý thiết bị). Đây là chương trình cho phép bạn thiết lập lại phần cứng trên máy tính. Trình điều khiển bị lỗi chính là nguyên nhân khiến bàn phím gặp vấn đề trên máy tính Windows, bao gồm phản hồi thất thường hoặc không phản hồi. Phương pháp này sẽ giúp bạn xóa trình điều khiển hiện tại và thay bằng phiên bản mới. Thao tác mở Device Manager như sau:
  • Nếu bàn phím không hoạt động, bạn chỉ cần nhấp vào trình đơn Start, nhập device manager vào thanh tìm kiếm, và nhấp vào Device Manager trong kết quả tìm kiếm.
  • Nếu bạn không thể sử dụng bàn phím, hãy nhấp vào trình đơn Start, kéo thanh cuộn xuống danh sách chương trình, mở rộng thư mục Windows System, chọn Control Panel và nhấp vào Device Manager.
 2. 2
  Kéo thanh cuộn xuống và mở rộng Keyboard (Bàn phím). Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở bên trái tiêu đề Keyboard. Màn hình liền hiển thị danh sách bàn phím đang kết nối.
 3. 3
  Chọn bàn phím mà bạn muốn thiết lập lại. Nhấp vào tên của bàn phím để chọn.
  • Tên của bàn phím thường không cụ thể, chẳng hạn như "Standard PS/2 Keyboard" hoặc "HID Keyboard Device". Nếu bạn dùng laptop và đã kết nối với bàn phím phụ (thông qua cổng USB hoặc đầu thu không dây USB), bàn phím "Standard" được tích hợp sẵn trên laptop, còn HID là bàn phím phụ.[6]
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng "Uninstall" (Gỡ cài đặt). Đây là dấu X màu đỏ ở phía trên cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Uninstall để xác nhận. Thao tác này xóa bàn phím khỏi Device Manager.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng "Scan for hardware changes" (Tìm thay đổi phần cứng). Đó là biểu tượng màn hình máy tính ở phía trên góc phải cửa sổ Device Manager. Sau khi bạn nhấp vào đây, máy tính liền quét tìm phần cứng đã kết nối nhưng chưa được cài đặt trình điều khiển (chẳng hạn như bàn phím) và tự động cài thiết lập lại trình điều khiển.
  • Lúc này, hãy thử dùng bàn phím. Nếu bàn phím hoạt động bình thường, sự cố đã được khắc phục! Nếu không, bạn cần cài đặt trình điều khiển cụ thể. Bạn cũng có thể tiếp tục phương pháp này để thử cập nhật trình điều khiển.
  • Nếu máy tính không thể nhận diện bàn phím ngoài, hãy ngắt kết nối (hoặc tắt nguồn nếu đó là kết nối thông qua Bluetooth). Khi bạn kết nối hoặc bật nguồn, Windows sẽ tự động cài đặt trình điều khiển.
 7. 7
  Chọn bàn phím một lần nữa. Tên của bàn phím hiển thị trong phần Keyboards. Tùy thuộc vào trình điều khiển được dùng để cài đặt lại mà tên hiển thị có thể khác so với trước đó.
 8. 8
  Nhấp vào nút "Update drivers" (Cập nhật trình điều khiển). Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ, và trông như ô màu đen với mũi tên hướng lên màu xanh lá.
 9. 9
  Nhấp vào Search automatically for updated driver software (Tự động tìm kiếm phần mềm điều khiển mới nhất). Lựa chọn này ở phía trên cửa sổ đang hiển thị. Máy tính liền tìm kiếm cập nhật phần mềm mới nhất cho bàn phím.
 10. 10
  Cho phép cài đặt trình điều khiển mới nhất. Như vậy, trình điều khiển khả dụng cho bàn phím sẽ được cài đặt tự động.
  • Nếu không thấy trình điều khiển mới, bạn chỉ cần nhấp vào Search for updated drivers on Windows Update (Tìm trình điều khiển mới trên Windows Update). Nếu bạn thấy phiên bản cập nhật, hãy nhấp vào Install now (Cài đặt ngay) để tải về - sử dụng Windows Update là cách tốt nhất giúp bạn tải trình điều khiển mới nhất cho máy tính.
  • Bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy tính sau khi cập nhật trình điều khiển.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:

Khôi phục cài đặt bàn phím mặc định (trên Mac)

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở System Preferences (Tùy chọn hệ thống) trên Mac. Bạn có thể tìm được lựa chọn này bằng cách nhấp vào trình đơn Apple ở phía trên góc trái màn hình và chọn System Preferences trên trình đơn.
  • Sử dụng phương pháp này nếu bạn đã thay đổi một số cài đặt bàn phím, chẳng hạn như phím tắt và tự động sửa lỗi, nhưng muốn trở về mặc định.
 2. 2
  Nhấp vào Keyboard. Đây là biểu tượng bàn phím trong cửa sổ System Preferences. Với thao tác này, phần cài đặt Keyboard liền hiển thị thẻ Keyboard theo mặc định.
  • Nếu bạn không thấy nội dung thẻ Keyboard, hãy nhấp vào Keyboard ở gần phía trên cửa sổ để được chuyển đến đó ngay.
 3. 3
  Nhấp vào nút Modifier Keys… (Các phím điều chỉnh…). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào nút Restore Defaults (Khôi phục mặc định) và nhấp vào OK. Đây là thao tác xóa mọi tùy chỉnh liên quan đến các phím điều chỉnh của Mac (chẳng hạn như Command).
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Text (Văn bản). Thẻ này ở phía trên cửa sổ và bên phải thẻ Keyboard.
 6. 6
  Xóa mọi văn bản thay thế mà bạn không muốn giữ. Văn bản thay thế là tính năng sửa lỗi tự động mà Mac thực hiện khi bạn nhập các ký tự kết hợp (ví dụ, việc nhập "omg" khi sử dụng bàn phím tiếng Anh sẽ cho bạn câu cảm thán "Oh my goodness!" (Ôi trời ơi!). Để xóa văn bản thay thế, bạn cần nhấp chọn nội dung và nhấp vào dấu trừ bên dưới danh sách.

  Lưu ý: Bạn sẽ thực hiện việc này cho từng văn bản thay thế cần xóa.

 7. 7
  Nhấp vào thẻ Shortcuts (Phím tắt). Đây là thẻ ở phía trên cửa sổ. Tại đây, bạn sẽ thấy các phím tắt thực hiện một số tính năng, chẳng hạn như Shift + Command + 5 để chụp ảnh màn hình.[7]
 8. 8
  Nhấp vào Restore Defaults (Khôi phục mặc định). Lựa chọn này ở bên dưới góc phải cửa sổ. Đây là thao tác khôi phục cài đặt mặc định của phím tắt văn bản. Bây giờ bạn chỉ thấy các phím tắt được thiết lập sẵn trên Mac (bao gồm phím tắt chụp màn hình).
 9. 9
  Nhấp vào nút trở về để quay lại System Preferences. Đó là mũi tên trở về ở phía trên góc trái cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp vào nút biểu tượng Accessibility (Trợ năng). Đây là vòng tròn màu xanh dương với đường viền hình người màu trắng ở bên trong.
 11. 11
  Nhấp vào Keyboard trong khung bên trái. Lựa chọn này ở bên dưới tiêu đề "Interaction" (Tương tác).[8]
 12. 12
  Xóa dấu chọn tại "Enable Sticky Keys" (Bật phím dính) và "Enable Slow Keys" (Bật phím chậm). Nếu cả hai lựa chọn này đều được bật, việc vô hiệu hóa sẽ khôi phục phương pháp ban đầu của đầu vào bàn phím trên Mac.
  • Đây là tính năng hỗ trợ dành cho những người gặp khó khăn trong việc sử dụng bàn phím.[9]
 13. 13
  Khởi động lại Mac. Mở trình đơn Apple, nhấp vào Restart... (Khởi động lại) và nhấp vào Restart khi được hỏi. Bàn phím Mac sẽ hoạt động bình thường khi Mac hoàn tất việc khởi động lại.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Việc thiết lập lại bàn phím có thể giúp bạn khắc phục các vấn đề của bàn phím, nhưng cũng sẽ xóa những cài đặt tùy chỉnh mà bạn đã thiết lập cho bàn phím.
 • Nếu bàn phím sử dụng pin, tốt hơn hết bạn nên dùng loại pin được nhà sản xuất khuyên dùng (nếu có thể).
 • Nếu việc thiết lập lại cài đặt bàn phím không thể khắc phục sự cố, có lẽ bàn phím đã gặp vấn đề.

Bài viết wikiHow có liên quan

Kết nối tai nghe với máy tínhKết nối tai nghe với máy tính
Chạy tập tin HTML trên Visual Studio CodeChạy tập tin HTML trên Visual Studio Code
Scan tài liệu trên máy in CanonScan tài liệu trên máy in Canon
Kết nối bàn phím không dây với máy tínhKết nối bàn phím không dây với máy tính
Sửa lỗi bàn phím nhập sai ký tựSửa lỗi bàn phím nhập sai ký tự
Sạc pin sạc dự phòngSạc pin sạc dự phòng
Tháo Ổ cứng Máy vi tínhTháo Ổ cứng Máy vi tính
Cài đặt Webcam cho Máy tính hoặc LaptopCài đặt Webcam cho Máy tính hoặc Laptop
Thêm máy in HP vào mạng Wi FiThêm máy in HP vào mạng Wi Fi
Khởi động máy tính từ ổ cứng gắn ngoàiKhởi động máy tính từ ổ cứng gắn ngoài
Thay pin chuột không dây Magic MouseThay pin chuột không dây Magic Mouse
Dùng thẻ nhớ SDDùng thẻ nhớ SD
Cài đặt máy in không dây CanonCài đặt máy in không dây Canon
Phá hủy một ổ đĩa cứngPhá hủy một ổ đĩa cứng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 155.035 lần.
Chuyên mục: Linh kiện Máy tính
Trang này đã được đọc 155.035 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo