Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập lại bàn phím của máy tính trên Windows và Mac. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách khôi phục thiết lập mặc định của bàn phím. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi thiết lập ngôn ngữ của bàn phím nếu bàn phím không tương thích với một số ký tự hoặc biểu tượng.

Phương pháp 1 của 5:
Trên Windows

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 2. 2
  device manager. Thao tác này sẽ tìm kiếm chương trình "Device Manager" (Quản lý thiết bị) trên máy tính, cho phép bạn thiết lập lại phần cứng của máy tính.
  • Nếu bàn phím phát sinh lỗi khi gõ, bạn sẽ kéo thanh trượt xuống đến thư mục Windows System (Hệ thống Windows), nhấp vào thư mục này để chọn Control Panel (Bảng điều khiển), nhấp vào lựa chọn "View by" (Hiển thị theo) và chọn Large Icons (Biểu tượng to) nếu thông tin đang được hiển thị theo Category (Danh mục) và tìm Device Manager.
 3. 3
  Nhấp vào
  Tiêu đề ảnh Windows10devicemanager.png
  Device Manager ở phía trên cửa sổ Start.
 4. 4
  Kéo thanh trượt xuống và mở rộng Keyboard (Bàn phím) bằng cách nhấp vào biểu tượng
  Tiêu đề ảnh Android7expandless.png
  bên trái tiêu đề Keyboard.
  Bạn sẽ thấy danh sách các bàn phím đang kết nối hiển thị tại đây.
 5. 5
  Chọn bàn phím mà bạn muốn thiết lập lại bằng cách nhấp vào tên của bàn phím.
  • Nếu muốn thiết lập lại bàn phím ngoài (chẳng hạn như loại kết nối không dây), bạn có thể chọn ngay tại đây.
 6. 6
  Nhấp vào "Uninstall" (Gỡ cài đặt) với biểu tượng chữ "X" màu đỏ ở phía trên cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp vào OK khi được hỏi. Thao tác này sẽ gỡ cài đặt bàn phím khỏi Device Manager.
 8. 8
  Nhấp vào nút "Search for updates" (Tìm kiếm cập nhật) với biểu tượng máy tính ở phía trên góc phải cửa sổ Device Manager. Thao tác này sẽ yêu cầu bàn phím hiển thị lại trong Device Manager.
 9. 9
  Chọn bàn phím một lần nữa bằng cách nhấp vào tên của bàn phím.
 10. 10
  Nhấp vào nút "Update drivers" (Cập nhật trình điều khiển). Đây là lựa chọn ở phía trên cửa sổ với biểu tượng hộp đen cùng mũi tên màu xanh lá hướng lên.
 11. 11
  Nhấp vào Search automatically for updated driver software (Tự động tìm kiếm bản cập nhật của trình điều khiển phần mềm). Đây là thao tác cho phép Windows tìm kiếm phần mềm cập nhật mới nhất cho bàn phím của bạn.
 12. 12
  Cho phép cài đặt trình điều khiển mới nhất. Nếu có bản cập nhật cho bàn phím, Windows sẽ tiến hành cài đặt tự động.
  • Nếu chưa có cập nhật mới, bạn nhấp vào Close (Đóng) ở bên dưới góc phải cửa sổ khi được yêu cầu.
 13. 13
  Khởi động lại máy tính. Mở Start và nhấp vào Power , rồi chọn Restart. Sau khi máy tính hoàn tất việc khởi động lại, bàn phím của bạn sẽ được thiết lập lại hoàn toàn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 5:
Trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple
  Tiêu đề ảnh Macapple1.png
  bằng cách nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình.
  Một danh sách lựa chọn sẽ hiển thị tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở gần phía trên danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Keyboard (Bàn phím) với biểu tượng bàn phím ở gần bên dưới cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Keyboard ở phía trên góc trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Modifier Keys… (Phím điều chỉnh) ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào Restore Defaults (Khôi phục mặc định) và nhấp vào OK ở bên dưới góc trái cửa sổ. Thao tác này sẽ xóa các tùy chọn dành cho phím điều chỉnh của Mac (chẳng hạn như phím Command).
 7. 7
  Nhấp vào thẻ Text (Văn bản) ở phía trên cửa sổ.
 8. 8
  Chọn phím tắt mà bạn muốn xóa bằng cách nhấp vào phím tắt ở bên trái cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp vào - bên dưới danh sách phím tắt để xóa phím tắt đã chọn.
  • Bạn sẽ lặp lại thao tác này cho từng phím tắt cần xóa.
 10. 10
  Nhấp vào thẻ Shortcuts (Phím tắt) ở phía trên cửa sổ.
 11. 11
  Nhấp vào Restore Defaults (Khôi phục mặc định) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ thiết lập các phím tắt văn bản theo mặc định.
 12. 12
  Khởi động lại máy Mac. Mở Trình đơn Apple, nhấp vào Restart... (Khởi động lại) và nhấp vào Restart một lần nữa khi được yêu cầu. Bàn phím Mac sẽ được thiết lập lại sau khi quá trình khởi động lại máy tính hoàn tất.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 5:
Thiết lập lại cài đặt ngôn ngữ trên Windows

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình.
 2. 2
  Mở Settings
  Tiêu đề ảnh Windowssettings.png
  (Cài đặt) bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng ở bên dưới góc trái cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp vào Time & language (Thời gian và ngôn ngữ) với biểu tượng đồng hồ ở giữa cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Region & language (Vùng và ngôn ngữ) ở bên trái trang.
 5. 5
  Chọn ngôn ngữ bằng cách nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn xóa.
 6. 6
  Xóa ngôn ngữ. Nhấp vào Remove (Xóa) bên dưới ngôn ngữ để xóa ngôn ngữ khỏi máy tính ngay lập tức.
 7. 7
  Thay đổi ngôn ngữ mặc định. Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn chọn làm mặc định rồi nhấp vào Set as default (Đặt làm mặc định).
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 5:
Thiết lập lại cài đặt ngôn ngữ trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple
  Tiêu đề ảnh Macapple1.png
  bằng cách nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình.
  Một danh sách lựa chọn sẽ hiển thị tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) trong danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Language & Region (Ngôn ngữ và vùng) tại hàng trên cùng của cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Chọn ngôn ngữ để xóa bằng cách nhấp vào ngôn ngữ ở bên trái cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào - bên dưới danh sách ngôn ngữ. Thao tác nhấp vào - sẽ xóa ngôn ngữ khỏi danh sách.
  • Ngôn ngữ ở phía trên trình đơn này là ngôn ngữ mặc định. Bạn có thể thay đổi bằng cách nhấp và kéo một ngôn ngữ khác lên phía trên trình đơn.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 5:
Thiết lập lại bàn phím Apple không dây

 1. 1
  Tắt bàn phím bằng cách ấn và giữ nút nguồn trên bàn phím ít nhất 3 giây.
 2. 2
  Mở trình đơn Apple
  Tiêu đề ảnh Macapple1.png
  của máy Mac bằng cách nhấp vào biểu tượng Apple ở phía trên góc trái màn hình.
  Bạn sẽ thấy một danh sách lựa chọn hiển thị tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở gần phía trên danh sách lựa chọn.
 4. 4
  Nhấp vào Bluetooth. Biểu tượng hiển thị ở giữa cửa sổ System Preferences.
  • Nếu Bluetooth chưa được bật, bạn nhấp vào Turn Bluetooth On (Bật Bluetooth) ở bên trái cửa sổ trước khi tiếp tục.
 5. 5
  Ấn và giữ nút nguồn của bàn phím. Đừng thả tay khi bàn phím vẫn chưa ngắt kết nối.
 6. 6
  Chọn bàn phím. Trong khi giữ nút nguồn, bạn nhấp vào tên của bàn phím trong trình đơn Bluetooth.
 7. 7
  Thả tay khỏi nút nguồn khi được yêu cầu nhập mã. Khi máy Mac yêu cầu bạn nhập mã kết nối, bạn có thể thả tay khỏi nút nguồn.
  • Nếu không được yêu cầu nhập mã kết nối và bàn phím đã tự động kết nối, bạn có thể thả tay khỏi nút nguồn và bỏ qua bước tiếp theo.
 8. 8
  Nhập mã kết nối. Gõ mã của bàn phím, rồi ấn Return. Thao tác này sẽ kết nối bàn phím vừa được thiết lập lại với máy Mac.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bàn phím của bạn sử dụng pin, tốt hơn hết bạn nên dùng loại pin được nhà sản xuất khuyên dùng.

Cảnh báo

 • Việc thiết lập lại bàn phím có thể khắc phục lỗi của bàn phím nhưng đồng thời sẽ xóa toàn bộ cài đặt tùy chỉnh trước đó.

Bài viết wikiHow có liên quan

Kết nối tai nghe với máy tínhKết nối tai nghe với máy tính
Cài đặt Webcam cho Máy tính hoặc LaptopCài đặt Webcam cho Máy tính hoặc Laptop
Kết nối bàn phím không dây với máy tínhKết nối bàn phím không dây với máy tính
Scan tài liệu trên máy in CanonScan tài liệu trên máy in Canon
Sạc pin sạc dự phòngSạc pin sạc dự phòng
Sửa lỗi bàn phím nhập sai ký tựSửa lỗi bàn phím nhập sai ký tự
Dùng thẻ nhớ SDDùng thẻ nhớ SD
Thêm máy in HP vào mạng Wi FiThêm máy in HP vào mạng Wi Fi
Khởi động máy tính từ ổ cứng gắn ngoàiKhởi động máy tính từ ổ cứng gắn ngoài
Tháo Ổ cứng Máy vi tínhTháo Ổ cứng Máy vi tính
Định dạng đĩa DVD–RWĐịnh dạng đĩa DVD–RW
Vệ sinh màn hình máy tính/LCDVệ sinh màn hình máy tính/LCD
Kiểm tra webcam trên PC hoặc MacKiểm tra webcam trên PC hoặc Mac
Cài đặt máy in mà không cần đến đĩa cài đặtCài đặt máy in mà không cần đến đĩa cài đặt
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 113.188 lần.
Chuyên mục: Linh kiện Máy tính
Trang này đã được đọc 113.188 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo