Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách mở cổng trên router (bộ định tuyến) để ứng dụng có thể truy cập mạng của bạn. Việc mở cổng cho phép trò chơi, máy chủ, máy khách BitTorrent, và ứng dụng khác vượt qua bảo mật thông thường của router vốn ngăn chặn việc kết nối với các cổng; tuy nhiên, việc mở cổng cũng khiến hệ thống mạng của bạn dễ bị tấn công.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Truy cập router trên Windows 10

 1. 1
  Đảm bảo máy tính đã được kết nối với mạng internet. Trước khi truy cập trang router, máy tính của bạn cần có kết nối mạng internet để xem địa chỉ chính xác và kết nối với router.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
  Nhấp vào View your network properties (Xem thuộc tính mạng). Đường dẫn này hiển thị ở gần cuối cửa sổ.
  • Có thể bạn phải kéo thanh cuộn xuống để xem đường dẫn.
 6. 6
  Kéo thanh cuộn xuống phần "Wi-Fi". Bạn sẽ thấy tiêu đề "Wi-Fi" bên phải một trong các tiêu đề "Name:" trên trang này.
 7. 7
  Tìm tiêu đề "Default gateway" (Cổng mặc định). Đây là lựa chọn ở gần bên dưới phần "Wi-Fi".
 8. 8
  Xem số của cổng mặc định. Số bên phải tiêu đề "Default gateway" là địa chỉ của router.
  • Số này hiển thị dưới dạng địa chỉ IP, và bắt đầu bằng 192.168.
 9. 9
  Mở trang router. Nhập số cổng mặc định vào thanh địa chỉ của trình duyệt và ấn Enter.
  • Ví dụ, nếu số cổng mặc định là "192.168.1.1", bạn sẽ nhập 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ.
 10. 10
  Nhập tên người dùng và mật khẩu. Bỏ qua bước này nếu bạn không được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn đã thiết lập cài đặt bảo mật cho router (chẳng hạn như trong lần cài đặt đầu tiên), hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã chọn tại thời điểm đó. Nếu không, thông tin đăng nhập mặc định phổ biến gồm có:[1]
  • Router của hãng Linksys — Nhập admin vào trường tên người dùng và mật khẩu.
  • Router của hãng Netgear — Nhập admin vào trường tên người dùng và password vào trường mật khẩu.
  • Xem sách hướng dẫn sử dụng của router để xác nhận mật khẩu và tên người dùng mặc định.
  • Nếu đã quên thông tin đăng nhập, bạn phải đặt lại router.
  • Bạn cũng có thể tìm thấy tên người dùng và mật khẩu trên nhãn của router.
 11. 11
  Chờ trang cài đặt của router hiển thị. Khi trang của router mở ra, bạn có thể thực hiện bước chuyển tiếp cổng.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Truy cập router trên Mac

 1. 1
  Đảm bảo máy tính đã được kết nối với mạng internet. Trước khi truy cập trang router, máy tính của bạn cần có kết nối mạng internet để xem địa chỉ chính xác và kết nối với router
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào System Preferences… (Tùy chọn hệ thống). Đó là lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Thao tác này mở ra cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào Network. Bạn sẽ tìm được biểu tượng quả địa cầu trong cửa sổ System Preferences. Cửa sổ Network liền xuất hiện.
 5. 5
  Nhấp vào Advanced… (Nâng cao). Đó là lựa chọn ở bên dưới góc phải cửa sổ. Bạn sẽ thấy một cửa sổ mới xuất hiện.
 6. 6
  Nhấp vào thẻ TCP/IP. Đây là lựa chọn ở phía trên cửa sổ đang hiển thị.
 7. 7
  Xem số bên cạnh tiêu đề "Router". Số hiển thị bên phải "Router:" là địa chỉ của router.
  • Số này có định dạng giống địa chỉ IP và thường bắt đầu bằng 192.168.
 8. 8
  Mở trang của router. Nhập số cổng mặc định vào thanh địa chỉ của trình duyệt và ấn Return.
  • Ví dụ, nếu số cổng mặc định là "192.168.1.1", bạn sẽ nhập 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ.
 9. 9
  Nhập tên người dùng và mật khẩu. Bỏ qua bước này nếu bạn không được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn đã thiết lập cài đặt bảo mật cho router (chẳng hạn như trong lần cài đặt đầu tiên), hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã chọn tại thời điểm đó. Nếu không, thông tin đăng nhập mặc định phổ biến gồm có:[2]
  • Router của hãng Linksys — Nhập admin vào trường tên người dùng và mật khẩu.
  • Router của hãng Netgear — Nhập admin vào trường tên người dùng và password vào trường mật khẩu.
  • Xem sách hướng dẫn sử dụng của router để xác nhận mật khẩu và tên người dùng mặc định.
  • Nếu đã quên thông tin đăng nhập, bạn phải đặt lại router.
  • Bạn cũng có thể tìm thấy tên người dùng và mật khẩu trên nhãn của router.
 10. 10
  Chờ trang cài đặt của router hiển thị. Khi trang của router mở ra, bạn có thể thực hiện bước chuyển tiếp cổng.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Chuyển tiếp cổng

 1. 1
  Tìm hiểu giao diện của router. Mỗi router đều có trang web khác nhau, nên bạn cần lướt xem trang để tìm phần chuyển tiếp cổng. Trong hầu hết trường hợp, cách đơn giản nhất để tìm phần này là xem sách hướng dẫn sử dụng router hoặc tài liệu trực tuyến.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tìm phần chuyển tiếp cổng trên router của hãng Linksys, hãy nhập linksys port forwarding và tìm số hiệu của router từ đây.
  • Hãy thử nhiều cách khi bạn tìm kiếm các lựa chọn trên trang router; ví dụ, nếu bạn không thấy lựa chọn "Advanced" (Nâng cao) trên trang router, cứ tiếp tục tìm kiếm - đừng vội bỏ cuộc.
 2. 2
  Tìm phần Port Forwarding (chuyển tiếp cổng). Mặc dù mỗi trang router đều khác nhau, nhưng các lựa chọn cho phần thiết lập chuyển tiếp cổng thường là "Port Forwarding", "Applications" (Ứng dụng), "Gaming" (Trò chơi), "Virtual Servers" (Máy chủ ảo), "Firewall" (Tường lửa) và "Protected Setup" (Cài đặt được bảo vệ).
  • Mọi lựa chọn có chữ "Port" đều đáng để tìm hiểu.
  • Nếu bạn không thấy một trong các lựa chọn này hoặc lựa chọn tương tự, hãy thử "Advanced Settings" (Cài đặt nâng cao) và tìm phần phụ có tên Port Forwarding.
 3. 3
  Tìm thiết lập sẵn cho việc chuyển tiếp cổng. Nhiều router có trình đơn với các lựa chọn được thiết lập sẵn cho ứng dụng phổ biến. Nếu bạn cần mở cổng cho một trong các ứng dụng này, hãy chọn từ trình đơn "Service Name" (Tên dịch vụ) hoặc "Application" (Ứng dụng) hay lựa chọn tương tự và lưu thay đổi bằng cách nhấp vào Save (Lưu) hay lựa chọn tương tự.
  • Ví dụ, Minecraft là chương trình quen thuộc mà nhiều người chọn chuyển tiếp cổng, nên bạn có thể tìm được thiết lập Minecraft tại đây.
 4. 4
  Tạo mục tùy chỉnh. Nếu chương trình mà bạn muốn thêm không có trong danh sách, bạn cần tạo mục chuyển tiếp cổng tùy chỉnh. Mỗi router sẽ có cách thực hiện hơi khác nhau, nhưng đều có các thông tin bắt buộc giống nhau:
  • Name (Tên) hoặc Description (Mô tả) - Nhập tên cho dịch vụ (chẳng hạn như "Minecraft"). Đây là thông tin không bắt buộc, nhưng sẽ giúp bạn theo dõi các nguyên tắc chuyển tiếp cổng.
  • Type (Loại) hoặc Service Type (Loại dịch vụ) - Đó có thể là TCP, UDP hoặc cả hai. Nếu bạn không biết nên chọn loại nào, hãy nhấp vào Both (Cả hai) hoặc TCP/UDP.
  • Inbound (Nội bộ) hoặc Start (Bắt đầu) - Nhập số cổng đầu tiên tại đây. Bạn cần tìm hiểu số cổng đã chọn để đảm bảo nó chưa được thiết lập cho ứng dụng khác.
  • Private (Riêng tư) hoặc End (Kết thúc) - Nhập số cổng thứ hai tại đây. Nếu bạn chỉ muốn mở một cổng, hãy nhập lại số của cổng đầu tiên; nếu bạn muốn mở một loạt cổng, hãy nhập số cuối cùng của dãy số vào trường này (chẳng hạn như nhập "23" vào trường đầu tiên và "33" vào trường thứ hai sẽ mở các cổng từ 23 đến 33).
 5. 5
  Nhập địa chỉ IP riêng tư của máy tính. Bạn cần nhập thông tin vào trường "Private IP" (IP Riêng tư) hoặc "Device IP" (IP của thiết bị). Bạn có thể tìm địa chỉ IP riêng tư trên máy tính Windows hoặc trên máy tính Mac.
  • Tùy thuộc vào từng router mà địa chỉ IP của máy tính có thể đã được nhập sẵn tại đây. Nếu vậy, bạn sẽ bỏ qua bước này.
 6. 6
  Lưu thiết lập. Nhấp vào nút Save (Lưu) hoặc Apply (Áp dụng). Khi được yêu cầu, bạn cũng cần cho phép router khởi động lại để áp dụng các thay đổi.
  • Bạn cũng phải kiểm tra ô "Enabled" (Đã bật) hoặc "On" (Bật) bên cạnh hàng cổng đã chuyển tiếp.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Vô hiệu hóa tường lửa bổ sung trên máy tính nếu bạn gặp sự cố. Tường lửa dành cho Norton Internet Security và sản phẩm tương tự có thể gây ra rắc rối; bạn chỉ nên dùng tường lửa mặc định của máy tính Windows hoặc Mac.
 • Đảm bảo bạn đã nhập đúng các số. Cổng bị nhập sai thông tin sẽ khiến chương trình hoạt động không đúng cách; vì vậy, bạn nhớ kiểm tra kỹ thông tin.
 • Một số router (chẳng hạn như của hãng D-Link) có tính năng "kích hoạt cổng" cho phép một số trò chơi hoạt động mà không cần thay đổi địa chỉ IP. Tính năng này hoạt động bằng cách giám sát các kết nối ngoài của trò chơi và tự động thiết lập nguyên tắc chuyển tiếp cổng cho địa chỉ IP của trò chơi. Tính năng kích hoạt cổng cần được bật thủ công trên trang chủ của router.

Cảnh báo

 • Luôn sử dụng chương trình ngăn chặn vi-rút, phần mềm gián điệp cùng phần mềm quảng cáo, và bật tường lửa bảo vệ khi bạn điều chỉnh thiết lập của router.
 • Không mở tất cả các cổng trên router. Việc này cho phép hacker truy cập máy tính của bạn.
 • Nếu router của bạn có mật khẩu mặc định, hãy nhớ thiết lập mật khẩu mới. Mật khẩu mặc định chứa rủi ro bảo mật.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 11.781 lần.
Trang này đã được đọc 11.781 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo